Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:15347

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
24-12-2015
Datum publicatie
29-12-2015
Zaaknummer
C/09/501486 / HA RK 15-546
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar nalatenschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/501486 / HA RK 15-546

Beschikking van 24 december 2015

in de zaak van

de naamloze vennootschap SNS BANK N.V.,

gevestigd te Utrecht,

verzoekster,

advocaat mr. M. van der Meulen te Rosmalen.

1 Het verzoek en de beoordeling

1.1.

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de nalatenschap van Gijsbertus van der Sman, geboren te Den Haag op 4 oktober 1933, laatstelijk wonende te Voorburg, overleden te Den Haag op 11 oktober 2012 (verder te noemen “de erflater”).

1.2.

Een mondelinge behandeling van het verzoek als bedoeld in artikel 4:206 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek acht de rechtbank niet zinvol nu er geen erfgenamen bekend zijn. Uit door verzoekster ingewonnen inlichtingen bij het Centraal Testamentenregister blijkt dat erflater bij testament van 14 november 2005 over zijn nalatenschap heeft beslist. De betreffende notaris bij wie het testament is opgemaakt verstrekt aan verzoekster echter geen afschrift, zodat thans niet valt te achterhalen wie de eventuele erfgenamen zijn. De rechtbank gaat er vanuit dat de te benoemen vereffenaar wel inzage in het testament zal verkrijgen en de alsdan bekend zijnde eventuele erfgenamen zal benaderen.

1.3.

Verzoekster voert aan dat zij hypothecair schuldeiser is van erflater. Na het overlijden van erflater zijn er hypotheekachterstanden ontstaan. De schuld, inclusief achterstanden, bedraagt per 18 september 2015 een bedrag van € 115.130,34. Om er zeker van te zijn dat haar vordering zoveel mogelijk wordt voldaan wenst verzoekster over te gaan tot onderhandse verkoop van de aan erflater in eigendom toebehorende woning aan de Frederik van Eedenstraat 82 te Voorburg.

1.4.

Het verzoek tot benoeming van een vereffenaar is op de wet gegrond en zal worden toegewezen. De voorgestelde vereffenaars hebben zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

1.5.

Uit het oogpunt van kostenbesparing vraagt verzoekster de rechtbank toestemming om de beschikking uitsluitend in de elektronische versie van de Staatscourant te publiceren.

1.6.

Gelet op de getaxeerde waarde van de woning valt niet uit te sluiten dat het saldo van de nalatenschap negatief is. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking in een nieuwsblad is kostbaar, terwijl belanghebbenden via internet (elektronische versie van de Staatscourant en op rechtspraak.nl) op een even goede en wellicht zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd. De rechtbank zal daarom met betrekking tot de publicatie als na te melden beslissen.

2 De beslissing

De rechtbank:

- benoemt mr. Benjamin Johannes Groenhuijzen, geboren op 23 juni 1964 te Almelo, en mr. Maarten van der Meulen, geboren op 28 september 1976 te Groningen, beiden kantoorhoudende aan de Edelweisstraat 5, 5241 AH Rosmalen tot vereffenaars van de nalatenschap van Gijsbertus van der Sman, geboren te Den Haag op 4 oktober 1933, laatstelijk wonende te Voorburg, overleden te Den Haag op 11 oktober 2012,

- draagt de griffier op de benoeming van de vereffenaars onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

- draagt de vereffenaars op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

- ontslaat de vereffenaars van de plicht tot publicatie in een nieuwsblad,

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.H.I.J. Hage en in het openbaar uitgesproken op 24 december 2015.1

1 type: 206 coll: