Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:14200

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
09-12-2015
Datum publicatie
10-12-2015
Zaaknummer
C/09/500064 / HA RK 15-516
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar nalatenschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/500064 / HA RK 15-516

Beschikking van 9 december 2015

in de zaak van

de naamloze vennootschap ABN AMRO BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

advocaat mr. M. van der Meulen te Rosmalen.

1. Het verzoek en de beoordeling

Het verzoek strekt tot het benoemen van twee vereffenaars van de nalatenschappen van:

- Leonardus Jacobus Johannes Besseling, geboren te Den Haag op 3 juli 1929, laatstelijk wonende te Den Haag, aldaar overleden op 22 februari 2014 (verder te noemen ‘erflater’),

- Geziena Lambertha Kokenberg, geboren te Emmen op 30 oktober 1928, laatstelijk wonende te Den Haag, aldaar overleden op 16 maart 2014 (verder te noemen ‘erflaatster’).

Erflater heeft bij testament van 2 maart 1990 al zijn goederen toebedeeld aan erflaatster. De vijf kinderen van erflater en erflaatster verkregen ieder een niet opeisbare vordering op erflaatster. De bekende vijf erfgenamen hebben de nalatenschap van erflaatster verworpen. De rechtbank acht een mondelinge behandeling van het verzoek als bedoeld in artikel 4:206 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek niet zinvol nu alle bekende erfgenamen de nalatenschap van G.L. Kokenberg hebben verworpen.

Verzoekster voert aan dat zij hypothecair schuldeiser is van erflater en erflaatster. Na het overlijden van erflaatster zijn er hypotheekachterstanden ontstaan. De schuld, inclusief achterstanden, bedraagt per 2 september 2015 €137.894,33. Om er zeker van te zijn dat haar vordering zoveel mogelijk wordt voldaan wenst verzoekster over te gaan tot onderhandse verkoop van de woning aan het [adres] te [plaats] .

Het verzoek tot benoeming van vereffenaars is op de wet gegrond en zal worden toegewezen. De voorgestelde vereffenaars hebben zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

Uit het oogpunt van kostenbesparing vraagt verzoekster de rechtbank toestemming om de beschikking uitsluitend in de elektronische versie van de Staatscourant te publiceren.

Gelet op de getaxeerde waarde van de woning valt niet uit te sluiten dat het saldo van de nalatenschap negatief is. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking in een nieuwsblad is kostbaar, terwijl belanghebbenden via internet (elektronische versie van de Staatscourant en op rechtspraak.nl) op een even goede en wellicht zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd. De rechtbank zal daarom met betrekking tot de publicatie als na te melden beslissen.

2. De beslissing

De rechtbank:

- benoemt:

1) mr. Benjamin Johannes Groenhuijzen, geboren op 23 juni 1964 te Almelo en

2) mr. Maarten van der Meulen, geboren op 28 september 1976 te Groningen,

beiden kantoorhoudende te Rosmalen, gemeente ’s-Hertogenbosch, aan de Edelweisstraat 5 (postadres: postbus 255, 5240 AG Rosmalen),

tot vereffenaars van de nalatenschappen van:

- Leonardus Jacobus Johannes Besseling, geboren te Den Haag op 3 juli 1929, laatstelijk wonende te Den Haag, aldaar overleden op 22 februari 2014 en

- Geziena Lambertha Kokenberg, geboren te Emmen op 30 oktober 1928, laatstelijk wonende te Den Haag, aldaar overleden op 16 maart 2014,

- draagt de griffier op de benoeming van de vereffenaars onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

- draagt de vereffenaars op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

- ontslaat de vereffenaars van de plicht tot publicatie in een nieuwsblad,

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.H.I.J. Hage en in het openbaar uitgesproken op 9 december 2015.1

1 type: 206coll: