Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:13148

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
06-11-2015
Datum publicatie
17-11-2015
Zaaknummer
C/09/496461 / KG ZA 15-1438
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verkort vonnis

Focwa

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank den haag

Team handel - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/496461 / KG ZA 15-1438

Verkort vonnis in kort geding van 6 november 2015

in de zaak van

1. de besloten vennootschap [eiser 1],

gevestigd te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap [eiser 2],

gevestigd te Woudenberg,

3. de besloten vennootschap [eiser 3],

gevestigd te Amersfoort,

4. de besloten vennootschap [eiser 4],

gevestigd te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp,

5. de stichting Stichting FOCWA Garantiefonds,

gevestigd te Teylingen,

6. [eiser 5],

wonende te [woonplaats 1] ,

7. [eiser 6],

wonende te [woonplaats 2] ,

8. [eiser 7],

wonende te [woonplaats 3] ,

eisers in conventie, eiseres sub 5. verweerster in reconventie,

advocaat mr. S.M. Marges te Utrecht,

tegen:

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid FOCWA Schadeherstel,

statutair gevestigd te Sassenheim,

gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

advocaat mr. J.J.L. van de Voort te Utrecht.

Eisers in conventie, waarvan de Stichting gedaagde in reconventie, worden in het navolgende aangeduid als ‘de Stichting c.s.’.

Gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,

wordt in het navolgende aangeduid als ‘de Vereniging’.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 16 oktober 2015 wordt spoedshalve een verkort vonnis gewezen. Een uitgewerkt vonnis volgt zo spoedig mogelijk. Er wordt als volgt beslist:

De voorzieningenrechter:

in conventie

- beveelt de Vereniging de geschorste leden binnen 48 uur na de betekening van dit vonnis in afwachting van de uitkomst van de door hen bij de Beroepscommissie ingestelde procedures, in de gelegenheid te stellen tot het onverkort en volledig uitoefenen van hun rechten als lid van de Vereniging, waaronder onder meer (i) gebruik van de naam FOCWA, (ii) vermelding op de FOCWA website, waaronder vindbaar als autoschadeherstelbedrijf via http://www.focwa.nl/bedrijven-in-de-buurt, (iii) toegang tot alle digitale systemen, (iv) ontvangst van mailings aan de leden van de Vereniging en toegang tot de digitale leermodules en het FOCWA branche examen;

- verbiedt de Vereniging om, in afwachting van de uitkomst van de door de geschorste leden bij de Beroepscommissie ingestelde procedures, deze leden het lidmaatschap van de Vereniging te ontnemen, dit lidmaatschap van de geschorste leden op te zeggen of hen uit dit lidmaatschap te ontzetten;

- bepaalt dat de Vereniging een dwangsom verbeurt van € 2.500,-- voor iedere dag dat zij niet aan voormeld bevel voldoet of voormeld verbod overtreedt, dit tot een maximum van
€ 50.000,--;

- bepaalt dat bovenstaande dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, mede in aanmerking genomen de mate waarin aan het bevel of het verbod is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan;

- veroordeelt de Vereniging in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van de Stichting c.s. begroot op € 1.535,68, waarvan € 816,-- aan salaris advocaat, € 613,-- aan griffierecht en € 106,68 aan dagvaardingskosten, in voorkomende gevallen te vermeerderen met btw;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie

- wijst het gevorderde af;

- veroordeelt de Vereniging in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van de Stichting c.s. begroot op € 408,-- aan salaris advocaat;

- verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Groeneveld-Stubbe en in het openbaar uitgesproken

op 6 november 2015.