Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:13144

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
17-11-2015
Datum publicatie
18-11-2015
Zaaknummer
C/09/497533 / HA RK 15-460
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar nalatenschap. Publicatie op rechtspraak.nl

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/497533 / HA RK 15-460

Beschikking van 17 november 2015

in de zaak van

de naamloze vennootschap REGIOBANK N.V.,

gevestigd te Utrecht,

verzoekster,

advocaat mr. L.C.A. van Bokhoven te Rosmalen.

1. Het verzoek en de beoordeling

Het verzoek strekt tot het benoemen van vereffenaars van de nalatenschap van:

Wolfgang Thomas Gordijn, geboren op 2 september 1964 te Den Haag, laatstelijk gewoond hebbend te Rijswijk, overleden te Den Haag op 4 oktober 2014 (verder te noemen: erflater).

Verzoekster voert daartoe het volgende aan. Erflater heeft niet bij testament over zijn nalatenschap beschikt. De erflater was ten tijde van zijn overlijden ongehuwd. Hij heeft geen afstammelingen nagelaten. De ouders van erflater zijn beiden overleden. De eenvoudig te achterhalen erfgenamen, de zus van erflater en haar kinderen, hebben de nalatenschap verworpen. Andere erfgenamen zijn onbekend. Aldus is de nalatenschap onbeheerd en wordt niet afgewikkeld.

Verzoekster heeft met erflater een tweetal hypothecaire geldleningsovereenkomsten gesloten waarbij een recht van eerste hypotheek is verleend op de woning aan het [adres] te [plaats] . De erven van erflater zijn in verzuim met de voldoening van hetgeen waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt. Teneinde de woning onderhands dan wel executoriaal te kunnen verkopen is de benoeming van een vereffenaar nodig.

Het verzoek is op de wet gegrond en zal worden toegewezen.

De voorgestelde vereffenaars hebben zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

Uit het oogpunt van kostenbesparing is verzocht de vereffenaars te ontheffen van de plicht tot publicatie in een nieuwsblad en te bepalen dat de beschikking via rechtspraak.nl zal worden bekend gemaakt. De rechtbank zal dit verzoek toewijzen. Het ziet er naar uit dat het saldo van de nalatenschap negatief is. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking in een nieuwsblad is kostbaar terwijl belanghebbenden via internet op een even goede en wellicht zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd.

Een kostenveroordeling zal niet worden uitgesproken aangezien deze procedure zich daar niet toe leent.

2. De beslissing

De rechtbank:

-benoemt mr. M. van der Meulen en mr. B.J. Groenhuijzen, beiden advocaat en werkzaam op het kantoor SWG Advocaten, gevestigd te (5241 AH) Rosmalen, aan de Edelweissstraat 5, tot vereffenaars van voormelde nalatenschap,

-draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaars onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

-draagt de vereffenaars op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

-ontheft de vereffenaars van de plicht tot publicatie in een nieuwsblad,

-verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

-verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad,

-wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.E. Groeneveld-Stubbe en in het openbaar uitgesproken op 17 november 2015.1

1 type: 201 coll: