Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:12807

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
10-11-2015
Datum publicatie
18-11-2015
Zaaknummer
C/09/498539 / HA RK 15-479
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar nalatenschap. Publicatie op rechtspraak.nl

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/498539 / HA RK 15-479

Beschikking van 10 november 2015

in de zaak van

de naamloze vennootschap naar Belgisch recht ARGENTA SPAARBANK N.V.,

gevestigd te Antwerpen,

verzoekster,

advocaat mr. M. van der Meulen te Rosmalen.

1. Het verzoek en de beoordeling

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de nalatenschap van Pieter Verzendaal, geboren te ’s-Gravendeel op 3 januari 1956, laatstelijk wonende te Voorschoten, aldaar overleden op 9 april 2015 (verder te noemen ‘de erflater’).

Een mondelinge behandeling van het verzoek als bedoeld in artikel 4:206 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek acht de rechtbank niet zinvol nu alle bekende erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen.

Bij het Centraal Testamentenregister zijn geen akten op naam van de erflater bekend.

Verzoekster voert aan dat zij hypothecair schuldeiser is van erflater. Na het overlijden van erflater zijn er hypotheekachterstanden ontstaan. De totale vordering van verzoekster bedraagt per 21 oktober 2015 ruim € 174.000,--. Verzoekster wenst over te gaan tot onderhandse verkoop van de woning aan [adres] te [plaats] .

Het verzoek tot benoeming van een vereffenaar is op de wet gegrond en zal worden toegewezen. De twee voorgestelde vereffenaars hebben zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

Uit het oogpunt van kostenbesparing vraagt verzoekster de rechtbank om te bepalen dat de beschikking uitsluitend in de elektronische versie van de Staatscourant gepubliceerd hoeft te worden.

Verzoekster heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat niet valt uit te sluiten dat het saldo van de nalatenschap negatief is. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking in een nieuwsblad is kostbaar, terwijl belanghebbenden via internet (elektronische versie van de Staatscourant en op rechtspraak.nl) op een even goede en wellicht zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd. De rechtbank zal daarom met betrekking tot de publicatie als na te melden beslissen.

2. De beslissing

De rechtbank:

- benoemt de heer mr. Benjamin Johannes Groenhuijzen, geboren op 23 juni 1964 te Almelo, en de heer mr. Maarten van der Meulen, geboren op 28 september 1976 te Groningen, beiden kantoorhoudende te Rosmalen aan de Edelweisstraat 5, tot vereffenaars van de nalatenschap van Pieter Verzendaal, geboren te ’s-Gravendeel op 3 januari 1956, laatstelijk wonende te Voorschoten, aldaar overleden op 9 april 2015,

- draagt de griffier op de benoeming van de vereffenaars onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

- draagt de vereffenaars op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

- ontslaat de vereffenaars van de plicht tot publicatie in een nieuwsblad,

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.E. Groeneveld-Stubbe en in het openbaar uitgesproken op 10 november 2015.1

1 type: 206coll: