Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:12417

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
29-10-2015
Datum publicatie
09-11-2015
Zaaknummer
C/09/485579
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Ontheffing van de plicht tot oproeping van de schuldeisers van een nalatenschap ex artikel 4:214 lid 1 BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2015-0356
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank den haag

Team Kanton Den Haag

JVH

Rep.nr.: 4480814 EJ VERZ 15-94516

27 oktober 2015

Beschikking op het verzoek van:

1. Jasper Michiel Constantijn Heemskerken

2. Tine Kristin Elza Katrien Strous-Delaere

beiden kantoorhoudende te Den Haag,

verzoekers,

in hun hoedanigheid van vereffenaars van de nalatenschap van Johanna Philippine Harmeijer, overleden op 9 juni 2013 te Den Haag, laatst gewoond hebbend te Den Haag,

gemachtigde: 27 januari 2016.

Het verzoek en de beoordeling

Het verzoek strekt tot ontheffing van de plicht tot oproeping van de schuldeisers van voornoemde nalatenschap in een landelijk dagblad conform artikel 4:214 lid 1 BW.

Verzoekers voeren daartoe aan dat de kosten van oproeping van de schuldeisers niet in verhouding staan tot het saldo van de nalatenschap. Dit saldo bedraagt volgens de vereffenaars om en nabij € 15.000,00 (waar nog in mindering moeten worden gebracht de kosten van vereffening en het loon van de vereffenaar).

De kantonrechter zal, gelet op het gestelde geringe saldo van de nalatenschap

het verzoek met betrekking tot oproeping van schuldeisers van de nalatenschap toewijzen. De datum waarop de schuldenaars uiterlijk hun vorderingen kunnen indienen zal worden bepaald op 29 januari 2016. Opdat belanghebbenden bekend kunnen worden met deze uiterste datum zal de griffier deze beschikking op www.rechtspraak.nl/uitspraken bekend maken. De wettelijk voorgeschreven wijze van oproeping is - verhoudingsgewijs - duur, terwijl in het onderhavige geval belanghebbenden via internet kosteloos op een even goede wijze kunnen worden geïnformeerd. Deze wijze van oproeping sluit bovendien aan bij een eerder (bij beschikking van 12 juni 2015, zaaknummer C/09/485579) door de rechtbank Den Haag op verzoek van de vereffenaars gegeven publicatiewijze met betrekking tot de benoeming van de vereffenaars.

Beslissing

De kantonrechter:

1. ontheft de vereffenaars van de plicht tot oproeping van de schuldeisers van voornoemde nalatenschap;

2. bepaalt dat de schuldeisers van voornoemde nalatenschap hun vorderingen uiterlijk 29 januari 2016 bij de vereffenaars kunnen indienen;

3. verstaat dat deze beschikking door de griffier bekend gemaakt zal worden door plaatsing op www.rechtspraak.nl/uitspraken;

4. verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

5. wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.A.W. Schippers, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 oktober 2015, in tegenwoordigheid van de griffier.

Tegen deze beslissing kan door indiening van een beroepschrift

(door een advocaat) ter griffie van het Gerechtshof te 's-Gravenhage

hoger beroep worden ingesteld:

a door de verzoeker en door de in de procedure verschenen belanghebbenden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak.

b door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden