Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:12027

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
08-10-2015
Datum publicatie
12-02-2016
Zaaknummer
AWB - 15 _ 3842
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHDHA:2016:1495, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Inkomstenbelasting, kosten van parketvloer met daaronder isolatie, in rijksmonument zijn aftrekbaar.

Eiseres heeft een appartement in een rijksmonument gekocht en onder andere de oude, beschadigde, parketvloer vervangen door een nieuwe parketvloer met daaronder isolatie. Zij stelt dat isolatie werd geëist om het appartement bewoonbaar te maken. Kosten (exclusief die van de isolatie) € 10.000. Zij merkt deze aan als onderhoudskosten. Volgens de inspecteur zijn het huurderslasten en niet voor behoud van het monument. De rechtbank beslist dat het om kosten voor herstel in de oude toestand gaat en deze er voor aftrek in aanmerking komen. De omstandigheid dat eiseres onder de vloer isolatie heeft aangebracht, doet hieraan niet af.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2016/346
V-N 2016/15.3.2
Belastingadvies 2016/7.4
FutD 2016-0403
NTFR 2016/905 met annotatie van mr. M.E. Kastelein
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Team belastingrecht

zaaknummer: SGR 15/3842

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 8 oktober 2015 in de zaak tussen

[eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres

(gemachtigde: mr. M.P. de Vries),

en

de inspecteur van de Belastingdienst/Belastingen, kantoor [plaats], verweerder.

Procesverloop

Aan eiseres is voor het jaar 2011 een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen opgelegd (de aanslag) naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 39.427. Tevens is bij afzonderlijke beschikking € 765 aan heffingsrente in rekening gebracht.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar de aanslag gehandhaafd.

Eiseres heeft daartegen beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 27 augustus 2015. Namens eiseres is haar gemachtigde verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door [persoon A] en [persoon B].

De rechtbank heeft het onderzoek ter zitting gesloten en bepaald dat over veertien dagen een mondelinge uitspraak zal worden gedaan. Bij brief van 28 september 2015 zijn partijen geïnformeerd dat de rechtbank bij nader inzien heeft besloten schriftelijk uitspraak te doen.

Overwegingen

Feiten

1. Eiseres heeft op 1 juni 2011 samen met haar echtgenoot het appartement aan de [adres] (flat [nummer]) in het flatgebouw ‘[flatgebouw]’ te [woonplaats] gekocht. [flatgebouw] is aangewezen als Rijksmonument.

2. In haar aangifte over het jaar 2011 heeft eiseres, vóór toepassing van de aftrekdrempel, een bedrag van € 73.182 aan kosten voor rijksmonumentenpanden vermeld. Van deze kosten heeft € 10.000 betrekking op de aanleg van een parketvloer (exclusief isolatie).

3. Bij de vaststelling van de aanslag heeft verweerder het in aanmerking genomen bedrag aan kosten voor rijksmonumentenpanden gecorrigeerd. Eiseres heeft hiertegen bezwaar gemaakt.

4. Bij de bestreden uitspraak op bezwaar heeft verweerder het bezwaar afgewezen en de aanslag gehandhaafd.

Geschil

5. In geschil is of verweerder de kosten van de parketvloer van € 10.000 terecht heeft gecorrigeerd.

6. Eiseres stelt dat de correctie onterecht is. De oude vloer van het appartement was versleten en het vervangen van de vloer was noodzakelijk om het appartement weer bewoonbaar te maken.

7. Verweerder stelt dat de correctie terecht is aangebracht, omdat met de aanleg van de parketvloer geen sprake is van het in oorspronkelijke staat terugbrengen van de vloer van het appartement en daarnaast sprake is van inrichtingsuitgaven welke kwalificeren als niet aftrekbare huurderslasten.

Beoordeling van het geschil

8. Op grond van artikel 6.31, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001), tekst 2011, worden als uitgaven met betrekking tot een monumentenpand in aanmerking genomen het bedrag van de drukkende onderhoudskosten, lasten en afschrijvingen verminderd met 0,80% van de eigenwoningwaarde. Onderhoudskosten van een monumentenpand zijn volgens het derde lid van genoemd artikel de kosten van werkzaamheden daaraan voor zover die ertoe hebben gestrekt het pand, zoals dat bij de aanvang van de werkzaamheden bestond, in bruikbare staat te herstellen of te houden en in redelijkheid zijn gemaakt.

9. Niet bestreden is dat het appartement op het moment van aankoop in slechte staat verkeerde doordat het 44 jaar bewoond was geweest door één familie en daarna 3 jaar leeg heeft gestaan. Er was sprake van ernstig achterstallig onderhoud. De vloer bestond uit een oude, beschadigde, parketvloer zonder isolatie. Eiseres heeft met hetgeen zij heeft verklaard en overgelegd, aannemelijk gemaakt dat het vervangen van de parketvloer nodig was om het appartement in bruikbare staat te herstellen. Verweerder heeft dit onvoldoende gemotiveerd weersproken. De omstandigheid dat eiseres onder de vloer isolatie heeft aangebracht, doet hieraan niet af, nu zij de kosten daarvan niet als onderhoudskosten in aanmerking heeft genomen.

10. Het beroep is gegrond. Het belastbaar inkomen uit werk en woning wordt met € 10.000 verlaagd naar € 29.427.

Proceskosten

11. De rechtbank veroordeelt verweerder in de door eiseres gemaakte proceskosten. De kosten voor de door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht vast op € 980 (1 punt voor het indienen van het beroepschrift, 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 490 en een wegingsfactor 1). In bezwaar heeft eiseres niet om kostenveroordeling gevraagd.

Beslissing

De rechtbank:

 • -

  verklaart het beroep gegrond;

 • -

  vernietigt de uitspraak op bezwaar;

 • -

  vermindert de aanslag tot één berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 29.427 en bepaalt dat deze uitspraak in zoverre in de plaats treedt van het vernietigde besluit;

 • -

  draagt verweerder op de beschikking heffingsrente vereenkomstig te verminderen;

 • -

  veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiseres tot een bedrag van € 980;

 • -

  draagt verweerder op het betaalde griffierecht van € 45 aan eiseres te vergoeden,

Deze uitspraak is gedaan door mr. T. van Rij, rechter, in aanwezigheid van mr. M.G.J. Konings, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 8 oktober 2015.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na verzending hoger beroep instellen bij het gerechtshof Den Haag (belastingkamer), Postbus 20021, 2500 EA Den Haag.