Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:11748

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
14-10-2015
Datum publicatie
15-10-2015
Zaaknummer
C/09/483091 / HA ZA 15-207
Rechtsgebieden
Civiel recht
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

alsmede de gevoegde zaak C/09/483133/HA ZA 15-215. Vrijwaring onvoldoende samenhang met hoofdzaak.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Vonnis in incident van 14 oktober 2015

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/09/483091 / HA ZA 15-207 van

de vennootschap naar vreemd recht

JOSEF SCHULTE-UFER KG METALLWARENFABRIK,

gevestigd te Sundern, Duitsland,

eiseres in conventie in de hoofdzaak,

verweerster in reconventie in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TRADING PARK B.V.,

gevestigd te Zwolle,

gedaagde in conventie in de hoofdzaak,

eiseres in reconventie in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. drs. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,

en in de gevoegde zaak met zaaknummer / rolnummer: C/09/483133 / HA ZA 15-215 van

de vennootschap naar vreemd recht

JOSEF SCHULTE-UFER KG METALLWARENFABRIK,

gevestigd te Sundern, Duitsland,

eiseres in conventie in de hoofdzaak,

verweerster in reconventie in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

tegen

[A] ,

t.h.o.d.n. [North Stocks],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde in conventie in de hoofdzaak,

eiseres in reconventie in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. drs. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Josef Schulte-Ufer, Trading Park en North Stocks genoemd worden.

Voor Josef Schulte-Ufer is de zaak mede behandeld door mr. J.G. van Vuuren, advocaat te Amsterdam. Voor Trading Park en North Stocks is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. E.J.C. van Gelderen en mr. E.C. Menkhorst, advocaten te Utrecht.

1 De procedure in de zaak met rolnummer 15-207

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 16 januari 2015;

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie, tevens houdende eis in reconventie, met producties 1 tot en met 12;

 • -

  de incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring van Trading Park, met producties 1 tot en met 4;

 • -

  de conclusie van antwoord in het incident tot vrijwaring ex artikel 210 Rv, met één productie.

1.2.

Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald in het incident.

2 De procedure in de zaak met rolnummer 15-215

2.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 10 december 2014;

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie, tevens houdende eis in reconventie, met producties 1 tot en met 12;

 • -

  de incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring van North Stocks, met producties 1 tot en met 4;

 • -

  de conclusie van antwoord in het incident tot vrijwaring ex artikel 210 Rv, met één productie.

2.2.

Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald in het incident.

3 Voeging

3.1.

Bij vonnis van 27 mei 2015 in zaak C/09/484537 / HA ZA 15-310 zijn de onderhavige onder 1 en 2 vermelde zaken met die zaak gevoegd. De onderhavige zaken zijn daarmee ook met elkaar gevoegd.

4 De hoofdzaak met rolnummer 15-207

4.1.

Josef Schulte-Ufer stelt dat zij rechthebbende is op het hierna afgebeelde Gemeenschapswoord- /beeldmerk, dat op 3 februari 2014 is gedeponeerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 012557328 voor waren en diensten in de klassen 8, 11 en 21 (hierna: het SUS-Merk).

4.2.

Josef Schulte-Ufer stelt dat Trading Park snijplanken voorzien van het SUS-Merk verkoopt die niet door of met toestemming van Josef Schulte-Ufer in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht (hierna: Inbreukmakende snijplanken).

4.3.

Josef Schulte-Ufer vordert - samengevat - Trading Park bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad te veroordelen (i) te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk in de Europese Unie op het SUS-Merk, (ii) opgave te doen van winst behaald met de verhandeling van Inbreukmakende snijplanken, (iii) deze winst af te dragen, (iv) een recall van de Inbreukmakende snijplanken uit te voeren, (v) de geretourneerde Inbreukmakende snijplanken af te geven ter vernietiging, alsook (vi) te verklaren voor recht dat Trading Park schadevergoeding aan Josef Schulte-Ufer dient te voldoen en te veroordelen tot een schadevergoeding van € 5,-- per Inbreukmakende snijplank, een en ander met veroordeling van Trading Park in de overeenkomstig artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) te begroten proceskosten.

4.4.

Josef Schulte-Ufer legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Trading Park inbreuk heeft gemaakt op het SUS-Merk door de verhandeling van Inbreukmakende snijplanken. Het betreft naar zij stelt snijplanken die afkomstig zijn uit een afgekeurde partij snijplanken van inferieure kwaliteit die vernietigd diende te worden en die, zonder toestemming van Josef Schulte-Ufer, toch op de markt terecht is gekomen.

5 De hoofdzaak met rolnummer 15-215

5.1.

De vorderingen van Josef Schulte-Ufer in deze zaak en de grondslagen daarvan zijn gelijkluidend aan die in de zaak met rolnummer 15-207.

6 Het geschil in het incident in de zaak met rolnummer 15-207

6.1.

Trading Park vordert dat haar wordt toegestaan om in vrijwaring op te roepen (i) North Stocks en (ii) de naamloze vennootschap TCC Global N.V., gevestigd te Amsterdam (hierna: TCC).

North Stocks

6.2.

Trading Park stelt dat zij de in de hoofdzaak bedoelde snijplanken heeft gekocht van North Stocks en dat Trading Park pas nadien is gebleken dat deze snijplanken non-conform zijn in de zin van artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek (verder: BW). Op grond van artikel 6:74 lid 1 BW dient North Stocks de schade die Trading Park als gevolg daarvan lijdt, te vergoeden. Om die reden dient volgens Trading Park North Stocks haar te vrijwaren.

6.3.

Voor zover de vrijwaringsvordering betrekking heeft op North Stocks refereert Josef Schulte-Ufer zich aan het oordeel van de rechtbank.

TCC

6.4.

Trading Park stelt wat TCC betreft het volgende.

6.4.1.

TCC is licentienemer van Josef Schulte-Ufer en is verantwoordelijk voor de productie van de snijplanken. Deze snijplanken zijn in eerste instantie verkocht en geleverd aan de Duitse winkelketen Kaufland. Nadat Kaufland had ontdekt dat de producten niet voldeden aan de geldende regelgeving op het gebied van productveiligheid retourneerde Kaufland de partij aan TCC. TCC heeft vervolgens in overleg met Josef Schulte-Ufer de partij overgedragen aan de ondernemingen Vos Logistics en Wihamij. Het was de bedoeling dat de partij vernietigd zou worden. Wihamij heeft de snijplanken echter doorverkocht, waarna deze terechtkwamen bij de leverancier van Trading Park. Laatstgenoemde was er niet van op de hoogte dat de snijplanken niet voldeden aan de productregelgeving. Naast het feit dat Josef Schulte-Ufer acties jegens Trading Park ondernam vanwege merkinbreuk, werd Trading Park geconfronteerd met een door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) opgelegd verhandelverbod.

6.4.2.

Het handelen van TCC is juridisch te kwalificeren als onrechtmatig jegens Trading Park nu TCC, wetende dat de snijplanken gebrekkig waren en dat mogelijke acties van de NVWA zouden kunnen volgen, heeft nagelaten om de partij te (doen) vernietigen en zo te voorkomen dat de snijplanken verhandeld konden worden. Relevant daarbij is dat TCC als fabrikant van de snijplanken verantwoordelijk is voor de deugdelijkheid op basis van de relevante productregelgeving. Als gevolg wordt Trading Park nu door haar afnemers aangesproken voor de kosten en schade van die afnemers wegens het leveren van ondeugdelijke snijplanken. Gelet op het vorenstaande heeft Trading Park er recht op en belang bij TCC in vrijwaring op te roepen.

6.5.

Met betrekking tot TCC voert Josef Schulte-Ufer gemotiveerd verweer in het incident.

6.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

7 Het geschil in het incident in de zaak met rolnummer 15-215

7.1.

North Stocks vordert dat haar wordt toegestaan om in vrijwaring op te roepen (i) de Duitse onderneming RH-Trading Warenhandel GmbH, gevestigd te Sehnde in Duitsland (hierna: RH-Trading) en (ii) TCC.

RH-Trading

7.2.

North Stocks stelt dat zij de in de hoofdzaak bedoelde snijplanken heeft gekocht van RH-Trading en dat deze snijplanken non-conform zijn in de zin van artikel 7:17 BW. Op grond van artikel 6:74 lid 1 BW dient RH-Trading de schade die North Stocks als gevolg daarvan lijdt, te vergoeden. Om die reden dient RH-Trading North Stocks te vrijwaren.

7.3.

Voor zover de vrijwaringsvordering betrekking heeft op RH-Trading refereert Josef Schulte-Ufer zich aan het oordeel van de rechtbank.

TCC

7.4.

Met betrekking tot TCC zijn de stellingen van North Stocks gelijkluidend aan die van Trading Park zoals weergegeven onder r.o. 6.4.

7.5.

Met betrekking tot TCC voert Josef Schulte-Ufer gemotiveerd verweer in het incident.

7.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

8 De beoordeling in de incidenten in beide zaken

8.1.

De rechtbank neemt tot uitgangspunt dat een vordering tot oproeping van een derde in vrijwaring in beginsel toewijsbaar is, indien de verzoeker voldoende gemotiveerd en concreet stelt krachtens zijn rechtsverhouding tot die derde recht en belang te hebben de nadelige gevolgen van een voor hem ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op die derde te verhalen.

8.2.

Met betrekking tot de oproeping in vrijwaring van North Stocks en RH-Trading voldoen de incidentele vorderingen op de aangevoerde en niet weersproken gronden aan artikel 210 Rv. Derhalve zullen deze vorderingen worden toegewezen.

8.3.

Met betrekking tot TCC acht de rechtbank de stellingen van Trading Park en North Stocks ontoereikend om de gevorderde vrijwaringen toe te staan. Het gaat er Trading Park en North Stocks om de schadevergoeding, die zij aan hun afnemers moeten betalen omdat de geleverde snijplanken niet voldoen aan de toepasselijke regelgeving ten aanzien van de productveiligheid, af te wentelen op TCC. Deze schade houdt geen verband met de vorderingen in de hoofdzaak die zijn gebaseerd op merkinbreuk door Trading Park en North Stocks. Een eventuele veroordeling van Trading Park en North Stocks in de hoofdzaken wegens merkinbreuk kan dan ook niet op de door hen gestelde grondslag op TCC worden verhaald.

8.4.

De rechtbank zal de beslissing over de kosten van het incidenten aanhouden, totdat in de hoofdzaken zal worden beslist.

9 De beslissingen

De rechtbank:

in de zaak met rolnummer 15-207


in het incident

9.1.

staat Trading Park toe om North Stocks in vrijwaring te doen dagvaarden tegen de rolzitting van de rechtbank van woensdag 25 november 2015;

9.2.

wijst het meer of anders gevorderde af;

9.3.

houdt de beslissing over de kosten van dit incident aan tot de beslissing in de hoofdzaak;

in de hoofdzaak

9.4.

verwijst de zaak naar de rol van 28 oktober 2015 voor beraad comparitie;

9.5.

houdt iedere verdere beslissing aan;

in de zaak met rolnummer 15-215

in het incident

9.6.

staat North Stocks toe om RH-Trading in vrijwaring te doen dagvaarden tegen de rolzitting van de rechtbank van woensdag 9 december 2015;

9.7.

wijst het meer of anders gevorderde af;

9.8.

houdt de beslissing over de kosten van dit incident aan tot de beslissing in de hoofdzaak;

in de hoofdzaak

9.9.

verwijst de zaak naar de rol van 28 oktober 2015 voor beraad comparitie;

9.10.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op

14 oktober 2015, in tegenwoordigheid van de griffier.