Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:11084

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
24-09-2015
Datum publicatie
28-09-2015
Zaaknummer
C/09/494284 / HA RK 15-347
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar nalatenschap. Publikatie via rechtspraak.nl

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/494284 / HA RK 15-347

Beschikking van 24 september 2015

in de zaak van

de naamloze vennootschap ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

advocaat mr. L.E.D. Tjeertes te Amsterdam.

1 Het verzoek en de beoordeling

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de nalatenschap van Petrus Johannes Cornelis van den Broek, geboren te Boxtel op 6 juli 1959, laatstelijk wonende te Australië, overleden te Frankston, Australië, op 28 maart 2014, verder te noemen ‘de erflater’.

De rechtbank is van oordeel dat zij bevoegd is van het onderhavige verzoek kennis te nemen aangezien verzoekster in Nederland is gevestigd en de nalatenschap, gelet op de Nederlandse nationaliteit van de erflater en de zich in Nederland bevindende activa, voldoende verbonden is met de rechtssfeer van Nederland

Bij het Centraal Testamentenregister zijn geen akten op naam van de erflater bekend.

Aangezien alle bekende erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen en er geen executeur bekend is acht de rechtbank een mondelinge behandeling van het verzoekschrift als bedoeld in artikel 4:206 van het Burgerlijk Wetboek weinig zinvol.

Verzoekster voert aan dat zij hypothecair schuldeiser is van erflater. Na het overlijden van erflater zijn er hypotheekachterstanden ontstaan. De schuld, inclusief achterstanden, bedraagt per 1 juli 2015 € 245.488,30. Om er zeker van te zijn dat haar vordering zoveel mogelijk wordt voldaan wenst verzoekster over te gaan tot onderhandse verkoop van de woning aan de [adres] te [plaats] .

Het verzoek tot benoeming van een vereffenaar is op de wet gegrond en zal worden toegewezen. De voorgestelde vereffenaar heeft zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

Uit het oogpunt van kostenbesparing vraagt verzoekster de rechtbank te bepalen dat de beschikking uitsluitend gepubliceerd hoeft te worden in de Staatscourant.

Verzoekster heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een negatieve nalatenschap. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking in een nieuwsblad is kostbaar, terwijl belanghebbenden via internet (elektronische versie van de Staatscourant en op rechtspraak.nl) op een even goede en wellicht zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd. De rechtbank zal daarom met betrekking tot de publicatie als na te melden beslissen.

2 De beslissing

De rechtbank:

- benoemt mevrouw Linda Elisabeth Denise Tjeertes, verbonden als advocaat aan Nexus Advocaten, kantoorhoudende aan de Barbara Strozzilaan 101 te 1083 HN Amsterdam, tot vereffenaar van de nalatenschap van Petrus Johannes Cornelis van den Broek, geboren te Boxtel op 6 juli 1959, laatstelijk wonende te Australië, overleden te Frankston, Australië, op 28 maart 2014,

- draagt de griffier op de benoeming van de vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

- draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

- ontslaat de vereffenaar van de plicht tot publicatie in een nieuwsblad,

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.P. van Ham en in het openbaar uitgesproken op 24 september 2015.1

1 type: 206coll: