Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:10424

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
03-09-2015
Datum publicatie
16-09-2015
Zaaknummer
C/09/492660 / HA RK 15-305
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

vereffenaar nalatenschap. Publicatie op rechtspraak.nl

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/492660 / HA RK 15-305

Beschikking van 3 september 2015

in de zaak van

de naamloze vennootschap ABN AMRO BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Lindorff B.V., statutair gevestigd te Utrecht, feitelijk gevestigd te Amersfoort,

verzoekster,

advocaat mr. L.S.E. Prickartz te Den Haag.

1 Het verzoek en de beoordeling

1.1.

Verzoekster vraagt de rechtbank de heer Gerhardus Johannes Bernardus Schrickx te benoemen tot vereffenaar van de nalatenschap van: Jan Jacob Paas, geboren te Utrecht op 21 juli 1948, laatstelijk wonende te Oegstgeest, aldaar overleden op 3 december 2013, verder te noemen ‘de erflater’.

1.2.

Bij testament van 12 december 1986 heeft erflater over zijn nalatenschap beschikt. Hij heeft daarbij zijn toenmalige echtgenote, mevrouw [A] , en zijn kinderen benoemd tot erfgenamen. Het huwelijk tussen erflater en mevrouw [A] is op 22 augustus 2002 door echtscheiding ontbonden, zodat de uiterste wilsbeschikking ten voordele van haar is vervallen.

1.3.

Mevrouw [B] en de heer [C] , respectievelijk echtgenote en zoon van erflater, hebben de nalatenschap verworpen. De overige bekende erfgenamen zijn: i) [D] , wonende te [woonplaats 1] , ii) [E] , wonende te [woonplaats 2] en iii) [F] , wonende te [woonplaats 3] . Bij brieven van 12 augustus 2015 is een fotokopie van het verzoekschrift aan voormelde drie erfgenamen toegezonden. Zij zijn daarbij in de gelegenheid gesteld kenbaar te maken of zij tegen het verzoek verweer wensen te voeren. [F] heeft schriftelijk te kennen gegeven dat de nalatenschap door allen is verworpen. De rechtbank merkt hierbij op dat deze verwerpingen niet uit het boedelregister blijken.

1.4.

Verzoekster voert aan dat zij hypothecair schuldeiser is van erflater. Na het overlijden van erflater zijn er hypotheekachterstanden ontstaan. De schuld, inclusief achterstanden, bedraagt ten tijde van de indiening van het verzoekschrift € 291.681,02. Verzoekster wenst over te gaan tot verkoop van de woning aan [adres] te [plaats] . Mocht executoriale verkoop nodig zijn, dan is een vereffenaar nodig om de exploten te kunnen betekenen.

1.5.

Het verzoek tot benoeming van een vereffenaar is op de wet gegrond en zal worden toegewezen. De voorgestelde vereffenaar heeft zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

1.6.

Uit het oogpunt van kostenbesparing vraagt verzoekster de rechtbank te bepalen dat publicatie uitsluitend dient te geschieden op rechtspraak.nl.

1.7.

Gelet op de getaxeerde waarde van de woning valt niet uit te sluiten dat het saldo van de nalatenschap negatief is. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking in een nieuwsblad is kostbaar, terwijl belanghebbenden via internet (elektronische versie van de Staatscourant en op rechtspraak.nl) op een even goede en wellicht zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd. De rechtbank zal daarom met betrekking tot de publicatie als na te melden beslissen.

2 De beslissing

De rechtbank:

- benoemt Gerhardus Johannes Bernardus Schrickx, vaste waarnemer van het vacante protocol van mr. Willem Wouter van ’t Hoff, voorheen notaris te Den Haag, domicilie kiezende ten kantore van Buren N.V., Johan de Wittlaan 15, 2517 JR Den Haag,

tot vereffenaar van de nalatenschap van: Jan Jacob Paas, geboren te Utrecht op 21 juli 1948, laatstelijk wonende te Oegstgeest, aldaar overleden op

3 december 2013,

- draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

- draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

- ontslaat de vereffenaar van de plicht tot publicatie in een nieuwsblad,

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.P. van Ham en in het openbaar uitgesproken op 3 september 2015.