Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2015:10217

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
28-08-2015
Datum publicatie
31-08-2015
Zaaknummer
C/09/493585 / HA RK 15-330
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar nalatenschap. Publikatie in rechtspraak.nl

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/493585 / HA RK 15-330

Beschikking van 28 augustus 2015

in de zaak van

de naamloze vennootschap MNF BANK N.V.,

gevestigd te Rotterdam,

verzoekster,

advocaat mr. C.C.M. Ewalds te Rosmalen.

1 Het verzoek en de beoordeling

1.1.

Het verzoek strekt tot het benoemen van twee vereffenaars van de nalatenschap van Willem Jan van der Linde, geboren te Nieuwer-Amstel op 17 december 1957, laatstelijk wonende te Den Haag, aldaar overleden op 4 augustus 2014, verder te noemen ‘de erflater’.

1.2.

Erflater heeft bij testament van 25 september 2009 over zijn nalatenschap beschikt. Hij heeft daarbij zijn echtgenote, [A] , en zijn dochter, [B] , benoemd tot zijn erfgenamen. Deze erfgenamen hebben de nalatenschap verworpen.

1.3.

Bij brieven van 3 augustus 2015 is een fotokopie van het verzoekschrift toegezonden aan de bekende erfgenamen die de nalatenschap niet hebben verworpen, de heer [C] en mevrouw [D] , alsmede aan de mogelijke executeur, mevrouw [E] . Zij zijn daarbij in de gelegenheid gesteld kenbaar te maken of zij tegen het verzoek verweer wensen te voeren. Zij hebben van de geboden gelegenheid geen gebruik gemaakt.

1.4.

Verzoekster voert het volgende aan. Zij heeft met erflater een hypothecaire geldlening gesloten waarbij het recht van eerste hypotheek is verleend op het appartement, plaatselijk bekend [adres] te [plaats] . Na het overlijden van erflater zijn er hypotheek-achterstanden ontstaan. De totale vordering van verzoekster bedraagt per 8 april 2015

€ 145.456,41. Verzoekster wenst over te gaan tot (executoriale) verkoop van het appartement en verzoekt daarom twee vereffenaars te benoemen.

1.5.

De rechtbank overweegt dat de executiewaarde van het appartement blijkens overgelegd taxatierapport van 26 maart 2015 wordt getaxeerd op € 135.000,00, terwijl de marktwaarde wordt getaxeerd op een bedrag van € 173.000,00. Verzoekster heeft er, gelet op de hoogte van haar vordering, belang bij dat het appartement onderhands wordt verkocht.

1.6.

De voorgestelde vereffenaars hebben zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

1.7.

Verzoekster heeft uit het oogpunt van kostenbesparing verzocht om de vereffenaars te ontslaan van hun publicatieplicht als bedoeld in artikel 4:206 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en de beschikking alleen bekend te maken op internet.

1.8.

De rechtbank zal het verzoek als na te melden toewijzen.

2 De beslissing

De rechtbank:

- benoemt mr. Benjamin Johannes Groenhuijzen en mr. Maarten van der Meulen, beiden advocaat te Rosmalen, kantoorhoudende aan de Edelweisstraat 5 (postadres: Postbus 255, 5240 AG Rosmalen), tot vereffenaars van de nalatenschap van Willem Jan van der Linde, geboren te Nieuwer-Amstel op 17 december 1957, laatstelijk wonende te Den Haag, aldaar overleden op 4 augustus 2014,

- draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaars onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

- draagt de vereffenaars op de benoeming bekend te maken in de Staatscourant,

- ontheft de vereffenaars van de publicatieplicht in een nieuwsblad,

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.P. van Ham en in het openbaar uitgesproken op 28 augustus 2015.1

1 type: 206coll: