Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2014:9145

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
25-07-2014
Datum publicatie
06-08-2014
Zaaknummer
C-09-463262 - HA RK 14-168
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar nalatenschap. Bekendmaking uitspraak op rechtspraak.nl

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2014-0114
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/463262 / HA RK 14-168

Beschikking van 25 juli 2014

in de zaak van

Mr. R.J. SCHIMMELPENNINCK en mr. B.F.M. KNÜPPE,

in hun hoedanigheid van curatoren in het faillissement van de naamloze vennootschap

DSB BANK N.V.

verzoekers,

advocaat mr. E.C. van der Spek te Heemstede,

en

1 [belanghebbende sub 1],

wonende te [woonplaats],

2. [belanghebbende sub 2],

wonende te [woonplaats],

belanghebbenden.

1 Het verzoek en de beoordeling

1.1.

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de beneficiair aanvaarde nalatenschap van Peter Johan Marinus van Dijk, geboren op 27 februari 1948 te Bussum, laatstelijk wonende te Voorburg, overleden op 20 juni 2011 te Den Haag.

1.2.

De belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld op het verzoekschrift te reageren en aan te geven of zij tegen het verzoek verweer te voeren. Belanghebbende sub 2 heeft van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Belanghebbende sub 1 heeft schriftelijk te kennen gegeven in te stemmen met het verzoek.

1.3.

Verzoekers voeren aan dat DSB Bank met erflater een hypothecaire geldlening heeft gesloten waarbij het recht van eerste hypotheek is verleend op het appartementsrecht, plaatselijk bekend Prins Bernhardlaan 176 te Voorburg. Door het overlijden van erflater is de hypotheek opeisbaar geworden en rest DSB Bank niets anders dan het onderpand te executeren. De hypothecaire schuld bedraagt per 13 februari 2014 € 137.803,90. Verzoekers wensen over te gaan tot onderhandse verkoop van het appartement en verzoeken daarom een vereffenaar te benoemen van de onbeheerde nalatenschap.

1.4.

De rechtbank overweegt dat de executiewaarde van het appartement wordt getaxeerd op een bedrag tussen € 84.000,-- en € 99.000,--, terwijl de marktwaarde wordt getaxeerd op een bedrag van € 120.000,--. Verzoekers hebben er daarom belang bij dat het appartement onderhands wordt verkocht. Gelet op de hoogte van de hypotheekschuld zal er geen overwaarde zijn die over eventuele andere schuldeisers zou moeten worden verdeeld.

1.5.

Het verzoek tot benoeming van een vereffenaar is op de wet gegrond en zal worden toegewezen. De voorgestelde vereffenaar heeft zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

1.6.

De wet bepaalt dat de benoeming van de vereffenaar dient te worden gepubliceerd. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat er geen dwingende noodzaak voor de - kostbare - wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking (publicatie in de Staatscourant en advertentie in een of meer nieuwsbladen) zodat dit niet zal worden bepaald. De belanghebbenden kunnen immers ook op een andere wijze, namelijk via internet, worden geïnformeerd, hetgeen iedere belanghebbende een even goede, wellicht betere, mogelijkheid geeft om de financiële situatie van de nalatenschap te kunnen inzien. Dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee. De bekendmaking van de beschikking zal plaatsvinden op rechtspraak.nl/uitspraken. Deze wijze van bekendmaking komt in de huidige tijd met internet beter tegemoet aan de bedoeling van de wetgever, dan met de publicatiemiddelen uit de tijd waarin het huidig erfrecht werd ontworpen, toen de toegang tot internet nog niet algemeen was. De vereffenaar wordt daarom ontheven van de wettelijke publicatieplicht.

2 De beslissing

De rechtbank:

- benoemt mr. Frank Jeroen Pitstra, geboren op 14 augustus 1979, wonende te Hilversum aan de Vlindermeent 83 tot vereffenaar van de nalatenschap van Peter Johan Marinus van Dijk, geboren op 27 februari 1948 te Bussum, laatstelijk wonende te Voorburg, overleden op 20 juni 2011 te Den Haag,

- draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

- verklaart deze beschikking tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad,

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.P. van Ham en in het openbaar uitgesproken op 25 juli 2014.1

1 type: 206coll: