Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2014:668

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
27-01-2014
Datum publicatie
27-01-2014
Zaaknummer
09/842324-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Celstraffen voor bedreigen en in brand steken van een man

De rechtbank Den Haag heeft vier mannen van respectievelijk 18, 19 en 22 jaar veroordeeld die een jongeman hebben meegenomen naar een kelderbox, waar hij is geslagen en met een nepvuurwapen is bedreigd en uiteindelijk in brand is gevlogen.

De man die het slachtoffer met brommix (een mengsel van benzine en olie) heeft overgoten en met de aansteker heeft geklikt is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk. Op twee jonge mannen is het jeugdstrafrecht toegepast en zij zijn verminderd toerekeningsvatbaar. Zij krijgen een jaar jeugddetentie. Daarnaast krijgt de één een onvoorwaardelijke jeugd-TBS voor de duur van twee jaren en de ander een voorwaardelijke jeugd-TBS.

De vierde man, die niet wist van het plan en buiten in de gang voor de kelderbox is blijven staan, is veroordeeld tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden.

Het slachtoffer, dat spullen van één van de vier mannen zou hebben gestolen, is naar een woning gelokt met het verhaal dat hij daar met meisjes zou gaan chillen. Buiten hebben de mannen het slachtoffer opgewacht en geslagen en onder bedreiging meegenomen naar de kelderbox. In de kelderbox kreeg het slachtoffer het nepvuurwapen op zijn hoofd en in zijn mond en werd hij geslagen. Hij moest zijn jas afgeven en vertellen waar de spullen waren die hij zou hebben gestolen. Één van de mannen heeft een jerrycan met brommix gepakt en het slachtoffer daarmee overgoten. Daarna moest het slachtoffer zijn eigen aansteker afgegeven. Nadat met die aansteker geklikt is vloog het slachtoffer in brand. Het slachtoffer heeft het overleefd, maar heeft wel huidtransplantaties moeten ondergaan en zal littekens houden. De rechtbank heeft het slachtoffer een vergoeding voor de door hem geleden immateriële schade toegekend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 09/842324-13

Datum uitspraak: 27 januari 2014

Tegenspraak

(Promis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedag] 1994 te [woonplaats 1],

adres: [adres 1] [woonplaats 2],

thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting [penitentiaire inrichting].

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzittingen van 17 september 2013, 11 december 2013 en 13 januari 2014.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. M.M. Egberts en van hetgeen door de raadsman van verdachte mr. H. Weisfelt, advocaat te Den Haag, en door verdachte naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 03 juni 2013 te 's-Gravenhage tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een persoon (te weten [slachtoffer]) op/tegen het lichaam heeft gestompt en/of geslagen, waardoor voornoemde [slachtoffer] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

2.

hij op of omstreeks 3 juni 2013 te 's-Gravenhage, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een persoon genaamd [slachtoffer] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn/haar mededader(s) opzettelijk dreigend een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [slachtoffer] getoond en/of de loop van dat vuurwapen, althans de loop van dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp, in de mond van die [slachtoffer] gestopt en/of tegen het hoofd van die [slachtoffer] geduwd/gedrukt;

3.

hij op of omstreeks 03 juni 2013 te 's-Gravenhage, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een persoon, genaamd [slachtoffer], wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, met het oogmerk (een) ander(en), te weten die [slachtoffer], te dwingen iets te doen (te weten het afgeven van - gestolen - goederen (zijnde een laptop en/of diverse pasjes) en/of gegevens, zijnde informatie met betrekking tot de vindplaats van die - gestolen - goederen), immers heeft hij, verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [slachtoffer] getoond, althans op een voor die [slachtoffer] zichtbare wijze bij zich gedragen en/of

- die [slachtoffer] meermalen, althans eenmaal, op/tegen het lichaam gestompt en/of geslagen en/of

- door een overwicht in aantal een dreigende situatie voor die [slachtoffer] doen ontstaan en/of

- die [slachtoffer] de op indringende/dwingende wijze de woorden "Meelopen" en/of "Je moet meekomen", althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking toegevoegd en/of

- ( aldus) die [slachtoffer] meegevoerd naar een kelderbox (gelegen aan de [adres 3]) en/of

in die kelderbox die [slachtoffer]

- de woorden "Kijk, je stoel", althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking toegevoegd en/of

- ( aldus) laten plaatsnemen op een stoel in die kelderbox en/of

- meermalen, althans eenmaal op/tegen het lichaam gestompt en/of geslagen en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [slachtoffer] getoond en/of de loop van dat vuurwapen, althans de loop van dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp, in de mond van die [slachtoffer] en/of tegen het hoofd van die [slachtoffer] geduwd/gedrukt en/of

- dat vuurwapen, althans dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp doorgeladen, althans een beweging gemaakt die de suggestie wekte dat het om het doorladen van een echt/werkend vuurwapen zou gaan en/of

- een stanleymes aan die [slachtoffer] getoond, althans op een voor die [slachtoffer] goed zichtbare wijze in een van zijn handen gehouden en/of

- op indringende/dwingende wijze de woorden toevoegen "Waar zijn mijn pasjes?" en/of "Wat heb je gedaan?", althans woorden van soorgelijke aard en/of strekking en/of

- met benzine en/of brommix, althans een brandbare stof overgoten en/of

- een aansteker getoond en/of (vervolgens) met die aansteker geklikt tengevolge waarvan die [slachtoffer], althans de kleding van die [slachtoffer], is ontvlamd;

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 03 juni 2013 te 's-Gravenhage, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een persoon, genaamd [slachtoffer], wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft hij, verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, die [slachtoffer]

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [slachtoffer] getoond, althans op een voor die [slachtoffer] zichtbare wijze bij zich gedragen en/of

- die [slachtoffer] meermalen, althans eenmaal, op/tegen het lichaam gestompt en/of geslagen en/of

- door een overwicht in aantal een dreigende situatie voor die [slachtoffer] doen ontstaan en/of

- die [slachtoffer] de op indringende/dwingende wijze de woorden "Meelopen" en/of "Je moet meekomen", althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking toegevoegd en/of

- ( aldus) die [slachtoffer] meegevoerd naar een kelderbox (gelegen aan de [adres 3]) en/of

in die kelderbox die [slachtoffer]

- de woorden "Kijk, je stoel", althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking toegevoegd en/of

- ( aldus) laten plaatsnemen op een stoel in die kelderbox en/of

- meermalen, althans eenmaal op/tegen het lichaam gestompt en/of geslagen en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [slachtoffer] getoond en/of de loop van dat vuurwapen, althans de loop van dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp, in de mond van die [slachtoffer] en/of tegen het hoofd van die [slachtoffer] geduwd/gedrukt en/of

- dat vuurwapen, althans dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp doorgeladen, althans een beweging gemaakt die de suggestie wekte dat het om het doorladen van een echt/werkend vuurwapen zou gaan en/of

- een stanleymes aan die [slachtoffer] getoond, althans op een voor die [slachtoffer] goed zichtbare wijze in een van zijn handen gehouden en/of

- op indringende/dwingende wijze de woorden toevoegen "Waar zijn mijn pasjes?" en/of "Wat heb je gedaan?", althans woorden van soorgelijke aard en/of strekking en/of

- met benzine en/of brommix, althans een brandbare stof overgoten en/of

- een aansteker getoond en/of (vervolgens) met die aansteker geklikt tengevolge waarvan die [slachtoffer], althans de kleding van die [slachtoffer], is ontvlamd,

tengevolge waarvan zwaar lichamelijk letsel bij die [slachtoffer] is ontstaan;

4.

hij op of omstreeks 03 juni 2013 te 's-Gravenhage tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van een jas en/of een aansteker, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- meermalen, althans eenmaal op/tegen het lichaam van die [slachtoffer] heeft gestompt en/of geslagen en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [slachtoffer] heeft getoond en/of

- de loop van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp in de mond van die [slachtoffer] heeft gedrukt/geduwd en/of

- de loop van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp tegen het hoofd van die [slachtoffer] heeft geduwd/gedrukt en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft doorgeladen, althans een beweging heeft gemaakt die de suggestie wekte dat het om het doorladen van een echt/werkend vuurwapen zou gaan en/of

- een stanleymes aan die [slachtoffer] heeft getoond, althans het op een voor die [slachtoffer] goed zichtbare wijze in een van zijn handen heeft gehouden en/of

- die [slachtoffer] op indringende/dwingende wijze de woorden "Waar zijn mijn pasjes?" en/of "Wat heb je gedaan?" heeft toegevoegd, althans woorden van soorgelijke aard en/of strekking en/of

- door een overwicht in aantal een dreigende situatie voor die [slachtoffer] heeft doen ontstaan en/of

- op dwingende toon de woorden heeft toevoegd "Doe die jas uit, die is niet van jou.", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- de kleding van die [slachtoffer] heeft doorzocht

en/of

hij op of omstreeks 03 juni 2013 te 's-Gravenhage tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een jas en/of een aansteker, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- meermalen, althans eenmaal op/tegen het lichaam van die [slachtoffer] heeft gestompt en/of geslagen en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [slachtoffer] heeft getoond en/of

- de loop van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp in de mond van die [slachtoffer] heeft gedrukt/geduwd en/of

- de loop van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp tegen het hoofd van die [slachtoffer] heeft geduwd/gedrukt en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft doorgelagen, althans een beweging heeft gemaakt die de suggestie wekte dat het om het doorladen van een echt/werkend vuurwapen zou gaan en/of

- een stanleymes aan die [slachtoffer] heeft getoond, althans het op een voor die [slachtoffer] goed zichtbare wijze in een van zijn handen heeft gehouden en/of

- die [slachtoffer] op indringende/dwingende wijze de woorden "Waar zijn mijn pasjes?" en/of "Wat heb je gedaan?" heeft toegevoegd, althans woorden van soorgelijke aard en/of strekking en/of

- door een overwicht in aantal een dreigende situatie voor die [slachtoffer] heeft doen ontstaan en/of

- op dwingende toon de woorden heeft toevoegd "Doe die jas uit, die is niet van jou.", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- de kleding van die [slachtoffer] heeft doorzocht;

5.

hij op of omstreeks 03 juni 2013 te 's-Gravenhage ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld

[slachtoffer] te dwingen tot de afgifte van een of meer goederen, te weten een laptop en/of diverse pasjes en/of goederen en/of een geldbedrag met een vergelijkbare waarde en/of te dwingen tot de afgifte van gegevens, zijnde informatie met betrekking tot de vindplaats van die laptop en/of die pasjes, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen

- meermalen, althans eenmaal op/tegen het lichaam van die [slachtoffer] heeft gestompt en/of geslagen en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [slachtoffer] heeft getoond en/of

- de loop van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp in de mond van die [slachtoffer] heeft gedrukt/geduwd en/of

- de loop van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp tegen het hoofd van die [slachtoffer] heeft geduwd/gedrukt en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft doorgeladen, althans een beweging heeft gemaakt die de suggestie wekte dat het om het doorladen van een echt/werkend vuurwapen zou gaan en/of

- een stanleymes aan die [slachtoffer] heeft getoond, althans het op een voor die [slachtoffer] goed zichtbare wijze in een van zijn handen heeft gehouden en/of

- die [slachtoffer] op indringende/dwingende wijze de woorden "Waar zijn mijn pasjes?" en/of "Wat heb je gedaan?" heeft toegevoegd, althans woorden van soorgelijke aard en/of strekking en/of

- door een overwicht in aantal een dreigende situatie voor die [slachtoffer] heeft doen ontstaan en/of

- de kleding van die [slachtoffer] heeft doorzocht,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3 Bewijsoverwegingen

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte op 3 juni 2013 te Den Haag samen met zijn medeverdachten [slachtoffer] heeft mishandeld (feit 1), heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht (feit 2) en heeft gegijzeld (feit 3 primair) dan wel van zijn vrijheid heeft beroofd en beroofd gehouden ten gevolge waarvan zwaar lichamelijk letsel bij die [slachtoffer] is ontstaan (feit 3 subsidiair). Voorts komt de verdenking er, kort en feitelijk weergegeven, op neer, dat verdachte op 3 juni 2013 te Den Haag samen met zijn medeverdachten [slachtoffer] door geweld en bedreiging met geweld heeft gedwongen tot afgifte van een jas en een aansteker en/of dat hij en zijn medeverdachten die jas en aansteker middels geweld van die [slachtoffer] hebben gestolen (feit 4) en dat verdachte op diezelfde datum en plaats samen met zijn medeverdachten heeft geprobeerd die [slachtoffer] te dwingen tot afgifte van een laptop en diverse pasjes of van een geldbedrag met vergelijkbare waarde of informatie met betrekking tot de vindplaats van die laptop en die pasjes (feit 5).

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank verdachte zal vrijspreken van het 3 primair ten laste gelegde feit en dat de rechtbank wettig en overtuigend bewezen zal verklaren dat verdachte de onder 1, 2, 3 subsidiair, 4 eerste cumulatief/alternatief, 4 tweede cumulatief/alternatief en 5 ten laste gelegde feiten heeft begaan.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat verdachte van de onder 3 primair en de onder 4 ten laste gelegde feiten dient te worden vrijgesproken. Ten aanzien van het onder 3 primair ten laste gelegde feit heeft de raadsman hiertoe aangevoerd dat het bestanddeel ‘een ander te dwingen iets te doen’ niet wettig bewezen kan worden en ten aanzien van de onder 4 ten laste gelegde feiten heeft de raadsman hiertoe aangevoerd dat aangever de jas en de aansteker niet door een dreiging heeft afgegeven aan verdachte en diens medeverdachten. De raadsman heeft zich ten aanzien van de bewezenverklaring van de overige feiten gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

3.3

De beoordeling van de tenlastelegging1

De rechtbank gaat op grond van de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting van het volgende uit.

Op 3 juni 2013 maakt medeverdachte [medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1]) via de telefoon van zijn vriendin een afspraak met [betrokkene] (hierna: [betrokkene]), zijnde een vriend van aangever [slachtoffer] (hierna: [slachtoffer]).2 [medeverdachte 1] is in de veronderstelling dat [slachtoffer] een laptop, een jas en pasjes van hem heeft gestolen en is de dag ervoor erachter gekomen dat [betrokkene] een vriend van [slachtoffer] is. Hij hoopt op deze manier de spullen terug te krijgen, die door [slachtoffer] van hem zouden zijn gestolen.3 [medeverdachte 1] doet zich voor als een meisje dat [betrokkene] in het weekend tijdens het stappen is tegengekomen en doet alsof dat meisje samen met vriendinnen met hem wil afspreken in Den Haag om samen te chillen. Hij vraagt aan [betrokkene] of hij zijn vrienden waarmee hij dat weekend op stap was wil meenemen en laat zijn vriendin met [betrokkene] bellen. [betrokkene] gaat op het voorstel om af te spreken in en neemt [slachtoffer] mee naar de afspraak.4 Door het telefonische contact met [betrokkene] weet [medeverdachte 1] op een gegeven moment dat [slachtoffer] zal meekomen.5

[medeverdachte 1] spreekt vervolgens af met verdachte en ze gaan samen naar het huis van verdachte aan de [adres 1] in Den Haag.6 Verdachte is op de hoogte van het vermoeden van [medeverdachte 1] dat [slachtoffer], die verdachte ook kent, spullen van [medeverdachte 1] heeft gestolen en [medeverdachte 1] stelt hem op de hoogte van het plan om [slachtoffer] naar Den Haag te lokken.7 Verdachte komt met het idee om met [betrokkene] en [slachtoffer] af te spreken op de [adres 2] in Den Haag en dat wordt telefonisch door de vriendin van [medeverdachte 1] aan [betrokkene] doorgegeven.8

Even later wordt [medeverdachte 1] gebeld door zijn vriendin met de mededeling dat [betrokkene] en [slachtoffer] onderweg zijn. Verdachte heeft in zijn slaapkamer een modelgun liggen die naar eigen zeggen moeilijk van een echt vuurwapen is te onderscheiden. Verdachte en [medeverdachte 1] besluiten die modelgun mee te nemen naar de afspraak om [slachtoffer] bang te maken.9

Hierop stappen verdachte en [medeverdachte 1] in de auto en rijden in de richting van de [adres 2].10 Onderweg komt verdachte op het idee om [slachtoffer] naar de kelderbox van medeverdachte [medeverdachte 2] (hierna: [medeverdachte 2]), zijnde een vriend van hem, aan de [adres 3] te lokken en hij neemt telefonisch contact op met [medeverdachte 2]. Ze spreken af in de [adres 3] en daar aangekomen stapt [medeverdachte 2] bij verdachte en [medeverdachte 1] in de auto.11 [medeverdachte 1] vertelt aan [medeverdachte 2] dat [slachtoffer] spullen van hem heeft gestolen en dat hij met [betrokkene] en [slachtoffer] heeft afgesproken en dat die jongens onderweg zijn naar de [adres 2]. [medeverdachte 1] vertelt dat hij wil proberen zijn spullen van [slachtoffer] terug te krijgen.12 Verdachte vraagt aan [medeverdachte 2] of zij zijn kelderbox mogen gebruiken en [medeverdachte 2] stemt daarmee in.13 In de auto wordt aan [medeverdachte 2] het vuurwapen getoond en wordt aan [medeverdachte 2] verteld dat zij die willen gebruiken om [slachtoffer] bang te maken en er achter te komen waar de spullen van [medeverdachte 1] zijn.14 Vervolgens lopen [medeverdachte 2], [medeverdachte 1] en verdachte naar de kelderbox van [medeverdachte 2].15 [medeverdachte 2] heeft inmiddels de modelgun onder zich en legt deze in de kelderbox neer.16 Via de vriendin van [medeverdachte 1] vernemen ze dat [betrokkene] en [slachtoffer] bij de [adres 2] zijn gearriveerd en ze gaan de kelderbox uit en lopen die kant op. Medeverdachte [medeverdachte 3] (hierna: [medeverdachte 3]), zijnde een vriend van [medeverdachte 2], sluit zich op dat moment ook bij hen aan.17 [medeverdachte 3], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] lopen de [adres 2] van de ene kant in en verdachte gaat via de andere kant om te voorkomen dat [slachtoffer] er vandoor zal gaan.18

Op dat moment staan [betrokkene] en [slachtoffer] voor de woning aan de [adres 2].19 [medeverdachte 1] loopt op [slachtoffer] af en ziet dat [slachtoffer] zijn jas aan heeft.20 [medeverdachte 1] wordt hierdoor boos en geeft [slachtoffer] een vuistslag op zijn wang.21 Verdachte ziet dit en komt aangerend. Hij geeft [slachtoffer] ook een klap.22 Verdachte zegt vervolgens tegen [slachtoffer] ‘Meelopen’ en ‘Je moet meekomen’.23 [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] zeggen tegen [betrokkene] dat hij zich er niet mee moet bemoeien.24 [medeverdachte 1] vraagt aan [slachtoffer] waar zijn spullen zijn.25 Verdachte zegt tegen [slachtoffer] dat hij niet weg moet rennen en [slachtoffer] kijkt geschrokken.26 [slachtoffer] heeft het gevoel dat hij wel moet meelopen.27 Hierop lopen [medeverdachte 1], [medeverdachte 2], verdachte en [medeverdachte 3] met [slachtoffer] naar de kelderbox van [medeverdachte 2]. [betrokkene] loopt ook mee.28

Bij de kelderbox aangekomen maakt verdachte met de sleutels die hij van [medeverdachte 2] heeft gekregen de toegangsdeur tot de ruimte waarin de kelderbox is gelegen open en hij opent ook de deur van de kelderbox van [medeverdachte 2]. 29 Verdachte schreeuwt tegen [slachtoffer] dat hij naar binnen moet gaan, waaraan [slachtoffer] gehoor geeft.30 Verdachte, [medeverdachte 1] en [betrokkene] gaan ook naar binnen. [medeverdachte 2] is op dat moment naar zijn bovengelegen woning gelopen om de muziek harder te zetten.31 [medeverdachte 3] blijft buiten bij de deur van de kelderbox staan.32

In de kelderbox staat een stoel en verdachte zegt tegen [slachtoffer]: ‘Kijk je stoel’. Verdachte en [medeverdachte 1] sommeren [slachtoffer] op die stoel te gaan zitten.33 Hierop geven verdachte en [medeverdachte 1] [slachtoffer] een aantal vuistslagen in zijn gezicht.34 [medeverdachte 1] sommeert [slachtoffer] zijn jas uit te doen en aan hem te geven. [slachtoffer] doet zijn jas uit en gooit die op de grond. [medeverdachte 1] zegt vervolgens tegen [slachtoffer] dat hij de jas moet oppakken en aan hem moet geven. Dit doet [slachtoffer].35 [slachtoffer] staat hierna op en verdachte geeft hem een klap zodat [slachtoffer] weer gaat zitten.36 Verdachte en [medeverdachte 1] schreeuwen intussen tegen [slachtoffer] en ze vragen aan hem waar de spullen van [medeverdachte 1] zijn.37

[medeverdachte 2] is inmiddels de kelderbox weer binnengekomen. Hij ziet dat verdachte [slachtoffer] nog een vuistslag geeft in zijn gezicht.38 [medeverdachte 2] pakt de modelgun die in de kelderbox ligt en zet die op het hoofd van [slachtoffer].39 [medeverdachte 2] vraagt aan [slachtoffer] waar de spullen van [medeverdachte 1] zijn. [slachtoffer] reageert hier geschokt op.40 Vervolgens stopt [medeverdachte 2] de loop van het vuurwapen in de mond van [slachtoffer].41 Verdachte geeft [slachtoffer] nog een klap.42

Hierop pakt verdachte een jerrycan met brommix die in de kelderbox staat en hij giet de brommix over [slachtoffer] heen.43 Verdachte vraagt aan [slachtoffer] om zijn aansteker en [slachtoffer] geeft die aan verdachte.44 [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] kijken toe.45 Verdachte klikt twee keer met de aansteker en [slachtoffer] vliegt in brand.46 [slachtoffer] staat op en rent de kelderbox uit. In de gang ziet hij [medeverdachte 3] staan. [slachtoffer] weet zijn T-shirt dat in brand staat uit te krijgen en hij rent naar buiten. 47 Hij wordt opgevangen door omwonenden die de politie waarschuwen. Uiteindelijk wordt [slachtoffer] naar het ziekenhuis vervoerd.48

Door het gebeurde heeft [slachtoffer] brandwonden opgelopen aan de linkerzijde van zijn hoofd, aan zijn hals, aan de voorzijde van zijn borstkas, aan zijn linker arm en aan zijn rug. Gezamenlijk was circa 15% van zijn lichaamsoppervlakte aangedaan met brandwonden. Aan de hals betrof het derdegraads brandwonden en de overige delen waren tweedegraads

verbrand. [slachtoffer] heeft huidtransplantaties moeten ondergaan en zal op die plekken blijvend littekens houden.49

De rechtbank overweegt ten aanzien van de ten laste gelegde feiten als volgt.

Op grond van het bovenstaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte samen met zijn medeverdachten [slachtoffer] tegen zijn lichaam heeft gestompt en geslagen, [slachtoffer] met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft bedreigd en heeft gepoogd [slachtoffer] te dwingen tot afgifte van een laptop en diverse pasjes, zoals onder de feiten 1, 2 en 5 is ten laste gelegd.

De rechtbank zal overeenkomstig het standpunt van de officier van justitie en de raadsman van verdachte, verdachte vrijspreken van het onder 3 primair ten laste gelegde feit, omdat voor de daar ten laste gelegde gijzeling vereist is dat een persoon wederrechtelijk van zijn vrijheid wordt beroofd en beroofd gehouden om een ander dan die persoon te dwingen iets te doen. In onderhavige zaak is van ‘een ander’ als bedoeld in artikel 282a Sr geen sprake. De rechtbank acht op grond van het bovenstaande wettig en overtuigend bewezen dat verdachte samen met zijn medeverdachten [slachtoffer] wederrechtelijk van zijn vrijheid heeft beroofd en beroofd gehouden ten gevolge waarvan zwaar lichamelijk letsel bij [slachtoffer] is ontstaan, zoals dit onder feit 3 subsidiair is ten laste gelegd. De rechtbank zal verdachte wel partieel vrijspreken van de onder feit 3 subsidiair ten laste gelegde onderdelen die zien op het buiten aan [slachtoffer] tonen van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, het doorladen van dat voorwerp en het tonen van een stanleymes aan [slachtoffer], aangezien er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs aanwezig is dat verdachte samen met zijn medeverdachten ook die handelingen heeft gepleegd. Verdachte en [medeverdachte 2] hebben consistent en consequent verklaard dat die handelingen niet hebben plaatsgevonden en de rechtbank ziet geen aanleiding om op dit punt aan die verklaringen te twijfelen.

Voorts acht de rechtbank, anders dan de raadsman heeft bepleit, op grond van het bovenstaande wettig en overtuigend bewezen dat verdachte samen met zijn medeverdachten [slachtoffer] heeft gedwongen tot afgifte van de jas die hij op dat moment aanhad en zijn aansteker, zoals dat onder feit 4, eerste cumulatief/alternatief, is ten laste gelegd. Dit betekent dat de rechtbank verdachte zal vrijspreken van het onder 4, tweede cumulatief/alternatief, ten laste gelegde feit. Ook hier geldt dat de rechtbank verdachte partieel zal vrijspreken van de onderdelen die zien op het doorladen van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en het tonen van een stanleymes aan [slachtoffer], alsmede van het onderdeel dat ziet op het doorzoeken van de kleding van [slachtoffer], nu daarvoor onvoldoende wettig en overtuigend bewijs aanwezig is. Dit laatste geldt ook voor het onder 5 ten laste gelegde feit.

3.4

De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart bewezen dat:

1.

hij op 3 juni 2013 te 's-Gravenhage tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk een persoon te weten [slachtoffer] tegen het lichaam heeft gestompt en geslagen, waardoor voornoemde [slachtoffer] pijn heeft ondervonden;

2.

hij op 3 juni 2013 te 's-Gravenhage, tezamen en in vereniging met anderen een persoon genaamd M. [slachtoffer] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft een van zijn mededaders opzettelijk dreigend een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [slachtoffer] getoond en de loop van dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp in de mond van die [slachtoffer] gestopt en tegen het hoofd van die [slachtoffer] geduwd/gedrukt;

3 subsidiair

hij op 3 juni 2013 te 's-Gravenhage, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk een persoon, genaamd [slachtoffer], wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en beroofd gehouden, immers heeft hij, verdachte, tezamen en in vereniging met anderen

- die [slachtoffer] meermalen tegen het lichaam gestompt en geslagen en

- door een overwicht in aantal een dreigende situatie voor die [slachtoffer] doen ontstaan en

- die [slachtoffer] op indringende/dwingende wijze de woorden "Meelopen" en "Je moet meekomen", toegevoegd en

- aldus die [slachtoffer] meegevoerd naar een kelderbox gelegen aan de [adres 3] en

in die kelderbox die [slachtoffer]

- de woorden "Kijk, je stoel", toegevoegd en

- aldus laten plaatsnemen op een stoel in die kelderbox en

- meermalen tegen het lichaam gestompt en/of geslagen en

- een op een vuurwapen gelijkend voorwerp getoond en de loop van dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp in de mond van die [slachtoffer] en tegen het hoofd van die [slachtoffer] geduwd/gedrukt en

- op indringende/dwingende wijze de woorden toevoegen "Waar zijn mijn pasjes?" en/of "Wat heb je gedaan?", althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking en

- met brommix overgoten en

- een aansteker getoond en vervolgens met die aansteker geklikt ten gevolge waarvan die [slachtoffer], althans de kleding van die [slachtoffer], is ontvlamd,

ten gevolge waarvan zwaar lichamelijk letsel bij die [slachtoffer] is ontstaan;

4 eerste cumulatief/alternatief

hij op 3 juni 2013 te 's-Gravenhage tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van een jas en een aansteker toebehorende aan [slachtoffer], welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat verdachte tezamen en in vereniging met anderen,

- meermalen tegen het lichaam van die [slachtoffer] heeft gestompt en geslagen en

- een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [slachtoffer] heeft getoond en

- de loop van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp in de mond van die [slachtoffer] heeft gedrukt/geduwd en

- de loop van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp tegen het hoofd van die [slachtoffer] heeft geduwd/gedrukt en

- die [slachtoffer] op indringende/dwingende wijze de woorden "Waar zijn mijn pasjes?" en "Wat heb je gedaan?" heeft toegevoegd, althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking en

- door een overwicht in aantal een dreigende situatie voor die [slachtoffer] heeft doen ontstaan en

- op dwingende toon de woorden heeft toegevoegd "Doe die jas uit, die is niet van jou.", althans woorden van gelijke aard en/of strekking;

5.

hij op 3 juni 2013 te 's-Gravenhage ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld [slachtoffer] te dwingen tot de afgifte van een laptop en diverse pasjes toebehorende aan [slachtoffer], met zijn mededaders,

- meermalen tegen het lichaam van die [slachtoffer] heeft gestompt en geslagen en

- een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan die [slachtoffer] heeft getoond en

- de loop van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp in de mond van die [slachtoffer] heeft gedrukt/geduwd en

- de loop van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp tegen het hoofd van die [slachtoffer] heeft geduwd/gedrukt en

- die [slachtoffer] op indringende/dwingende wijze de woorden "Waar zijn mijn pasjes?" en "Wat heb je gedaan?" heeft toegevoegd, althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking en

- door een overwicht in aantal een dreigende situatie voor die [slachtoffer] heeft doen ontstaan,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

4 De strafbaarheid van de feiten

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

5 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft – gelet op de persoonlijke omstandigheden van verdachte – verzocht verdachte ter zake van het onder 3 subsidiair ten laste gelegde feit, in afwijking van de eis van de officier van justitie, een gevangenisstraf op te leggen voor de duur van 42 maanden, waarvan 24 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren met 1 jaar reclasseringstoezicht, en tot een werkstraf voor de tijd van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis. De raadsman heeft verzocht ten aanzien van de overige bewezenverklaarde feiten artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht toe te passen.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Hierbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft samen met medeverdachte [medeverdachte 1] doelbewust op 3 juni 2013 het slachtoffer [slachtoffer] naar Den Haag gelokt om met gebruikmaking van geweld en bedreiging met geweld spullen van het slachtoffer terug te krijgen die deze van [medeverdachte 1] zou hebben gestolen. Verdachte is vervolgens samen met [medeverdachte 1] en twee andere medeverdachten op de afgesproken plaats op het slachtoffer afgelopen, waarbij verdachte en [medeverdachte 1] het slachtoffer direct in zijn gezicht hebben gestompt. Hierop hebben zij het slachtoffer meegenomen naar een nabijgelegen kelderbox van medeverdachte [medeverdachte 2], alwaar zij het slachtoffer op een stoel hebben laten plaatsnemen en waar verdachte en [medeverdachte 1] het slachtoffer wederom meerdere malen hebben gestompt en geslagen. In de kelderbox is vervolgens door medeverdachte [medeverdachte 2] een van verdachte afkomstig op een vuurwapen gelijkend voorwerp op het hoofd van het slachtoffer gezet en in de mond van het slachtoffer geduwd. Gedurende dit alles werd er constant door verdachte en [medeverdachte 1] tegen het slachtoffer geschreeuwd en gevraagd naar de spullen van [medeverdachte 1]. Ook werd het slachtoffer gedwongen zijn jas uit te doen en aan [medeverdachte 1] te overhandigen. Uiteindelijk heeft verdachte het slachtoffer met brommix (een mengsel van olie en benzine) overgoten, het slachtoffer gedwongen zijn aansteker af te staan en heeft verdachte met die aansteker geklikt waardoor het slachtoffer in brand is gevlogen. Het slachtoffer heeft hierdoor zwaar lichamelijk letsel opgelopen en heeft hieraan blijvend littekens overgehouden.

Dit zijn ernstige feiten en de rechtbank neemt verdachte zijn handelen zeer kwalijk. Verdachte heeft uitdrukkelijk bijgedragen aan de agressieve sfeer en samen met [medeverdachte 1] het voortouw bij geweldshandelingen genomen. Het slachtoffer heeft gevreesd voor zijn leven en lijdt nog altijd aan de psychische gevolgen hiervan. Deze delicten behoren tot een categorie strafbare feiten die een ernstige inbreuk maken op de rechtsorde. Zij veroorzaken gevoelens van onrust en onveiligheid in de samenleving.

Blijkens zijn strafblad is verdachte eenmaal eerder veroordeeld tot een leerstraf voor een geweldsdelict. Dit betreft echter een oud feit.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de Pro Justitia rapportages van 30 november 2013, opgemaakt en ondertekend door J. de Jonge, psychiater/kinder- en jeugdpsychiater, en van 9 december 2013, opgemaakt en ondertekend door M.H. Keppel, GZ-, kinder- en jeugdpsycholoog. De deskundigen concluderen dat verdachte thans en ten tijde van het plegen van de ten laste gelegde feiten niet lijdende is/was aan een ziekelijke stoornis en/of een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens. De deskundigen adviseren verdachte ten aanzien van de ten laste gelegde feiten als volledig toerekeningsvatbaar te beschouwen. Uit de rapportages komt naar voren dat verdachte een normale jeugd heeft gehad en is ingebed in een warm en goed ondersteunend gezinssysteem. Het delict en eerder gepleegde delicten lijken mede voort te komen uit een loyaliteitsgevoel jegens vrienden binnen een minder positief gekleurd sociaal netwerk. Het recidiverisico wordt ingeschat als laag. De deskundigen concluderen voorts dat verdachte conform zijn leeftijdsniveau van 19 jaar functioneert en dat er geen indicaties zijn om het strafrecht voor jeugdigen toe te passen.

De rechtbank neemt de adviezen van de deskundigen over en maakt de conclusies tot de hare.

Gelet op de ernst van de gepleegde feiten is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden volstaan met een andersoortige of geringere straf dan een gevangenisstraf. Gelet op hetgeen in soortgelijke zaken wordt opgelegd en de persoon van verdachte, komt de rechtbank wel tot een lagere gevangenisstraf dan door de officier van justitie is geëist. De rechtbank zal bovendien een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk opleggen, om verdachte ervan te weerhouden in de toekomst wederom strafbare feiten te plegen.

7 De vordering van de benadeelde partij / de schadevergoedingsmaatregel

7.1

De vordering

[slachtoffer], heeft zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van de vordering tot schadevergoeding, groot € 15.000,-, als voorschot op de immateriële schade.

7.2

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot hoofdelijke toewijzing van de vordering van de benadeelde partij en gevorderd dat de rechtbank hierbij aan verdachte hoofdelijk de verplichting zal opleggen tot betaling aan de Staat van een bedrag groot € 15.000,-, subsidiair 110 dagen hechtenis.

7.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft bepleit de vordering van de benadeelde partij toe te wijzen tot een bedrag van € 5.000,- en af te wijzen voor het overige. De raadsman heeft hierbij verzocht de vordering niet hoofdelijk toe te wijzen, zodat verdachte en zijn medeverdachten ieder afzonderlijk hun eigen deel kunnen afbetalen.

7.4

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht de vordering van de benadeelde partij als vergoeding van immateriële schade billijk en toewijsbaar. Gelet op het verschil in rollen die verdachte en diens mededaders bij de ten laste gelegde feiten hebben vervuld, zal de rechtbank de vordering niet hoofdelijk toewijzen, maar een ieder veroordelen tot betaling aan de benadeelde partij van een met die rol overeenstemmend bedrag.

Nu verdachte degene is geweest die de benadeelde partij met brommix heeft overgoten en met de aansteker heeft geklikt, waardoor de benadeelde partij in brand is gevlogen en het meeste leed is toegebracht en verdachte ook bij de overige tegen de benadeelde partij verrichte geweldshandelingen een grote rol heeft vervuld, zal de rechtbank in onderhavige zaak de vordering toewijzen tot een bedrag van € 10.000,-, als voorschot op de door de benadeelde partij geleden immateriële schade.

De rechtbank zal de vordering van de benadeelde partij in onderhavige zaak voor het overige afwijzen.

Dit brengt mee, dat verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met zijn vordering heeft gemaakt, welke kosten de rechtbank tot op heden begroot op nihil, en de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Nu verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door de bewezenverklaarde strafbare feiten is toegebracht en verdachte voor die feiten zal worden veroordeeld, zal de rechtbank aan verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van een bedrag groot € 10.000,-, ten behoeve van [slachtoffer].

8 De inbeslaggenomen goederen

Nu het belang van de strafvordering zich daartegen niet meer verzet, zal de rechtbank de teruggave gelasten van het op de beslaglijst onder 1 genummerde voorwerp, te weten een personenauto, aan [verdachte], zijnde de vader van verdachte.

9 De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf en maatregel zijn gegrond op de artikelen:

- 14a, 14b, 14c, 24c, 36f, 45, 47, 57, 282, 285, 300 en 317 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

10 De beslissing

De rechtbank,

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 3 primair en 4 tweede cumulatief/alternatief ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte de onder 1, 2, 3 subsidiair, 4 eerste cumulatief/alternatief en 5 ten laste gelegde feiten heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

ten aanzien van feit 1:

medeplegen van mishandeling;

ten aanzien van feit 2:

medeplegen van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht;

ten aanzien van feit 3 subsidiair:

medeplegen van opzettelijk iemand van de vrijheid beroven en beroofd houden, terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;

ten aanzien van feit 4 eerste cumulatief/alternatief:

afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

ten aanzien van feit 5:

poging tot afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

verklaart het bewezenverklaarde en verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 4 (vier) JAREN;

bepaalt, dat een gedeelte van die straf, groot 1 (één) JAAR niet zal worden tenuitvoergelegd, zulks onder de algemene voorwaarde, dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op twee jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

bepaalt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijk gedeelte van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij gedeeltelijk toe en veroordeelt verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan [slachtoffer] een bedrag van € 10.000,-;

veroordeelt verdachte tevens in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

wijst de vordering van de benadeelde partij voor het overige deel af;

legt aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag groot € 10.000,- ten behoeve van [slachtoffer];

bepaalt dat in geval volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt - onder handhaving van voormelde verplichting - vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 85 dagen;

bepaalt dat voldoening van de gehele of gedeeltelijke betalingsverplichting aan de benadeelde partij de betalingsverplichting aan de Staat in zoverre doet vervallen, alsmede dat voldoening van de gehele of gedeeltelijke betalingsverplichting aan de Staat de betalingsverplichting aan de benadeelde partij in zoverre doet vervallen;

gelast de teruggave van het op de beslaglijst onder 1 genummerde voorwerp, te weten een personenauto, aan [verdachte], zijnde de vader van de veroordeelde, als degene die redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt.

Dit vonnis is gewezen door

mr. A.P. Pereira Horta, voorzitter,

mr. J.A. van Steen en mr. M.J. Dubelaar, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. J.A. Keuter, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 januari 2014.

Mr. Dubelaar is buiten staat dit vonnis te ondertekenen.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van de verschillende dossiers (verdachten-, forensisch- en algemeen dossier(s), telkens apart genummerd) van de politie Haaglanden van het onderzoek ‘Papa 13’.

2 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1], p. 32 Verdachte Dossier [medeverdachte 1], proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene], p. 63 Algemeen Dossier.

3 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1], p. 32 Verdachte Dossier [medeverdachte 1].

4 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1], p. 32 Verdachte Dossier [medeverdachte 1], proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene], p. 63 en 66 Algemeen Dossier.

5 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1], p. 33 Verdachte Dossier [medeverdachte 1].

6 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1], p. 32 Verdachte Dossier [medeverdachte 1], verklaring van verdachte ter terechtzitting van 13 januari 2014.

7 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 44, 45, 47 en 48 Verdachte Dossier [verdachte].

8 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 61, 62 en 63 Verdachte Dossier [verdachte], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1], p. 32 en 33 Verdachte Dossier [medeverdachte 1], proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene], p. 63 Algemeen Dossier.

9 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 49-52 Verdachte Dossier [verdachte].

10 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 61-62 Verdachte Dossier [verdachte], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1], p. 45 Verdachte Dossier [medeverdachte 1].

11 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 61-63 Verdachte Dossier [verdachte], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1], p. 45 Verdachte Dossier [medeverdachte 1], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2], p. 73-74 Verdachte Dossier [medeverdachte 2].

12 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 63 Verdachte Dossier [verdachte], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1], p. 45 Verdachte Dossier [medeverdachte 1], proces-verbaal van verhoorverdachte [medeverdachte 2], p. 74 Verdachte Dossier [medeverdachte 2].

13 Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 13 januari 2014.

14 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 63-64 Verdachte Dossier [verdachte], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2], p. 76 Verdachte Dossier [medeverdachte 2].

15 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 63 Verdachte Dossier [verdachte], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1], p. 45 Verdachte Dossier [medeverdachte 1], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2], p. 74 Verdachte Dossier [medeverdachte 2].

16 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 65 Verdachte Dossier [verdachte], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2], p. 76-77 Verdachte Dossier [medeverdachte 2].

17 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 65-66 Verdachte Dossier [verdachte], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1], p. 46 Verdachte Dossier [medeverdachte 1], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2], p. 74 Verdachte Dossier [medeverdachte 2].

18 Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 13 januari 2014, proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1], p. 45 Verdachte Dossier [medeverdachte 1], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2], p. 77 Verdachte Dossier [medeverdachte 2].

19 Proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene], p. 66 Algemeen Dossier, proces-verbaal van verhoor aangever, p. 38 Algemeen Dossier, proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 67 Verdachte Dossier [verdachte].

20 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1], p. 33 Verdachte Dossier [medeverdachte 1], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2], p. 74 Verdachte Dossier [medeverdachte 2].

21 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 67 Verdachte Dossier [verdachte], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1], p. 33 Verdachte Dossier [medeverdachte 1], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2], p. 74 Verdachte Dossier [medeverdachte 2], proces-verbaal van verhoor aangever, p. 284 Algemeen Dossier.

22 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 67 Verdachte Dossier [verdachte], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1], p. 33 Verdachte Dossier [medeverdachte 1], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2], p. 74 Verdachte Dossier [medeverdachte 2].

23 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 67 Verdachte Dossier [verdachte], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1], p. 33 Verdachte Dossier [medeverdachte 1], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2], p. 74 Verdachte Dossier [medeverdachte 2], proces-verbaal van verhoor aangever, p. 284 Algemeen Dossier.

24 Proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene], p. 67 Algemeen Dossier.

25 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1], p. 33 Verdachte Dossier [medeverdachte 1], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2], p. 74 Verdachte Dossier [medeverdachte 2].

26 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 67 Verdachte Dossier [verdachte], proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene], p. 66 Algemeen Dossier.

27 Proces-verbaal van verhoor aangever, p. 284 Algemeen Dossier.

28 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 67 Verdachte Dossier [verdachte], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1], p. 33 Verdachte Dossier [medeverdachte 1], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2], p. 74 Verdachte Dossier [medeverdachte 2], proces-verbaal van verhoor aangever, p. 284 Algemeen Dossier, proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene], p. 67 Algemeen Dossier.

29 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 67 Verdachte Dossier [verdachte], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2], p. 74 en 79 Verdachte Dossier [medeverdachte 2].

30 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 84 Verdachte Dossier [verdachte].

31 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 67 Verdachte Dossier [verdachte], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2], p. 74 en 79 Verdachte Dossier [medeverdachte 2].

32 Proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene], p. 329 Algemeen Dossier.

33 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 84 Verdachte Dossier [verdachte], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1], p. 34 Verdachte Dossier [medeverdachte 1], proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene], p. 63 Algemeen Dossier, proces-verbaal van verhoor aangever, p. 119 Algemeen Dossier.

34 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 85 en 86 Verdachte Dossier [verdachte], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1], p. 34 Verdachte Dossier [medeverdachte 1], proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene], p. 68 Algemeen Dossier, proces-verbaal van verhoor aangever, p. 123 Algemeen Dossier.

35 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 86 Verdachte Dossier [verdachte], proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene], p. 329 Algemeen Dossier, proces-verbaal van verhoor aangever, p. 123 Algemeen Dossier, proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1], p. 48 Verdachte Dossier [medeverdachte 1].

36 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 86, 87 en 88 Verdachte Dossier [verdachte].

37 Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 85 en 86 Verdachte Dossier [verdachte], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1], p. 34 Verdachte Dossier [medeverdachte 1], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2], p. 74 Verdachte Dossier [medeverdachte 2].

38 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2], p. 74 Verdachte Dossier [medeverdachte 2].

39 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2], p. 80 Verdachte Dossier [medeverdachte 2], proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 69 Verdachte Dossier [verdachte], proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene], p. 328 Algemeen Dossier.

40 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2], p. 80 Verdachte Dossier [medeverdachte 2].

41 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2], p. 80 en 81 Verdachte Dossier [medeverdachte 2], proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte], p. 69 Verdachte Dossier [verdachte], proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene], p. 328 Algemeen Dossier, proces-verbaal van verhoor aangever, p. 285 Algemeen Dossier.

42 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2], p. 74 Verdachte Dossier [medeverdachte 2].

43 Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 13 januari 2014, proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2], p. 74 Verdachte Dossier [medeverdachte 2], proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1], p. 34 en 35 Verdachte Dossier [medeverdachte 1], proces-verbaal van verhoor aangever, p. 285 Algemeen Dossier, proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene], p. 328 en 329 Algemeen Dossier.

44 Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 13 januari 2014, proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2], p. 74 Verdachte Dossier [medeverdachte 2], proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene], p. 329 Algemeen Dossier.

45 Proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene], p. 328 Algemeen Dossier.

46 Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 13 januari 2014, proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene], p. 329 Algemeen Dossier.

47 Proces-verbaal van verhoor aangever, p. 286 Algemeen Dossier.

48 Proces-verbaal van verhoor aangever, p. 286 Algemeen Dossier, proces-verbaal van bevindingen p. 35 en 36 Algemeen Dossier.

49 Rapportage van het NFI, p. 160-163 Forensisch Dossier.