Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2014:6183

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
09-05-2014
Datum publicatie
16-06-2014
Zaaknummer
C-09-460652 - HA RK 14-86
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar nalatenschap. Ontheffing van de wettelijke publicatieplicht door plaatsing op rechtspraak.nl

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2014-0071
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/460652 / HA RK 14-86

Beschikking van 9 mei 2014

in de zaak van

de naamloze vennootschap ING BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

advocaat mr. T.J.P. Jager te Amsterdam.

1 Het verzoek en de beoordeling

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de nalatenschappen van:

Johannes Hendrikus Wilhelmus Tetenburg, geboren op 25 augustus 1953 te Den Haag, laatstelijk wonende te Den Haag en aldaar overleden op 12 november 2012 en:

Johanna Kuipers, geboren op 29 oktober 1958 te Rotterdam, laatstelijk wonende te Den Haag en aldaar overleden op 5 maart 2013.

Verzoekster voert daartoe het volgende aan. De bekende erfgenamen hebben de nalatenschappen verworpen. De nalatenschappen zijn aldus onbeheerd. Verzoekster heeft met erflaters een hypothecaire geldlening gesloten waarbij het recht van eerste hypotheek is verleend op de woning aan de Tholensestraat 83 te Den Haag. Na het overlijden van erflaters zijn er hypotheekachterstanden ontstaan. De hypotheekschuld, inclusief achterstanden, bedraagt per 1 maart 2014 € 116.466,86. Verzoekster wenst over te gaan tot onderhandse verkoop van de woning en verzoekt daarvoor een vereffenaar te benoemen.

De rechtbank overweegt dat blijkens overgelegd taxatierapport, gedateerd 9 januari 2014, de executiewaarde van de woning ligt tussen € 47.000,00 en € 55.000,00 en de marktwaarde € 75.000,00 bedraagt. Verzoekster heeft er daarom belang bij dat de woning onderhands wordt verkocht. Gelet op de hoogte van de hypotheekschuld zal er geen overwaarde zijn die over eventuele andere schuldeisers zou moeten worden verdeeld.

De wet bepaalt dat de benoeming van de vereffenaar dient te worden gepubliceerd. Nu verzoekster stelt dat er sprake zal zijn van een onverhaalbare restschuld, aangezien de nalatenschap naast de te verkopen woning geen activa meer kent, is het in niemands belang om daarvoor nog kosten te maken. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat er geen dwingende noodzaak voor de - kostbare - wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking (publicatie in de Staatscourant en advertentie in een of meer nieuwsbladen) zodat dit niet zal worden bepaald. De belanghebbenden kunnen immers ook op een andere wijze, namelijk via internet, worden geïnformeerd, hetgeen iedere belanghebbende een even goede, wellicht betere, mogelijkheid geeft om de financiële situatie van de nalatenschap te kunnen inzien. Dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee. De bekendmaking van de beschikking zal plaatsvinden op rechtspraak.nl/uitspraken. Deze wijze van bekendmaking komt in de huidige tijd met internet beter tegemoet aan de bedoeling van de wetgever, dan met de publicatiemiddelen uit de tijd waarin het huidig erfrecht werd ontworpen, toen de toegang tot internet nog niet algemeen was. Verzoekster wordt daarom ontheven van de wettelijke publicatieplicht.

Het verzoek is op de wet gegrond en zal worden toegewezen.

2 De beslissing

De rechtbank:

- benoemt mevrouw mr. J. Voskamp, verbonden als advocaat aan Nexus Advocaten, kantoorhoudende aan de Barbara Strozzilaan 201 te (1083 HN) Amsterdam tot vereffenaar van de nalatenschappen van:

Johannes Hendrikus Wilhelmus Tetenburg, geboren op 25 augustus 1953 te Den Haag, laatstelijk wonende te Den Haag en aldaar overleden op 12 november 2012 en:

Johanna Kuipers, geboren op 29 oktober 1958 te Rotterdam, laatstelijk wonende te Den Haag en aldaar overleden op 5 maart 2013,

- draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad,

-verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.E. Groeneveld-Stubbe en in het openbaar uitgesproken op 9 mei 2014.1

1 type: 206coll: