Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2014:5262

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
29-04-2014
Datum publicatie
29-04-2014
Zaaknummer
2841571 \ EJ VERZ 14-80812
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Heropening nalatenschap Tristan van der V.

De kantonrechter in Gouda heeft op het verzoek van Nationale-Nederlanden (NN) de vereffening van de nalatenschap van Tristan van der V. heropend. Hierdoor kan NN, via de nalatenschap, geld uitkeren aan slachtoffers van het schietdrama in Alphen aan den Rijn. Tristan van der V. had een aansprakelijkheidsverzekering bij NN.

Alle belanghebbenden die tijdens de zitting van 15 april 2014 aanwezig waren, konden zich verenigen met het verzoek van de verzekeraar. De kantonrechter heeft E.S. Groot uit Papendrecht aangewezen als vereffenaar, om de heropende nalatenschap af te handelen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ERF-Updates.nl 2014-0055
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Team Kanton Leiden/Gouda

Locatie Gouda

JS/Zaaknummer 2841571 \ EJ VERZ 14-80812

C/MN

Beschikking in de zaak van:

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.,

statutair gevestigd te Den Haag,

verzoekende partij,

gemachtigde mr. H.Th. Vos,

De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

  • -

    een verzoek tot heropening van de vereffening van een nalatenschap als bedoeld in artikel 4:209 lid 5 BW + producties;

  • -

    aantekeningen van de mondelinge behandeling d.d. 15 april 2014.

1 Verloop van de procedure

Bij verzoekschrift d.d. 3 maart 2014, ingekomen ter griffie van deze rechtbank op 4 maart 2014 heeft verzoekende partij, hierna te noemen: Nationale-Nederlanden, verzocht om bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, over te gaan tot de heropening van de vereffening van de nalatenschap van [schutter Alphen], met benoeming van E.S. Groot, kantoorhoudende te Papendrecht, tot vereffenaar. De mondelinge behandeling van dit verzoek heeft plaatsgevonden op 15 april 2014. Ter terechtzitting zijn verschenen H. Th. Vos en mr. F.P.H. Schlicher, als gemachtigden van Nationale-Nederlanden, de heer E.S. Groot, de voorgestelde vereffenaar, mr. M. Woldendorp, als gemachtigde van mr. J. Wolterink, de voormalig boedelnotaris in de nalatenschap van [schutter Alphen], mr. P. Meijer, als gemachtigde van de ouders van [schutter Alphen] en mr. S.V. Mewa, als advocaat van de in het verzoekschrift genoemde benadeelden alsmede mr. Kadir. Van hetgeen ter terechtzitting is besproken, heeft de griffier aantekening gemaakt.

2 De beoordeling

2.1

Ter terechtzitting is gebleken dat alle ter terechtzitting verschenen belang-hebbenden zich kunnen verenigen met het verzoek van Nationale Nederlanden. E.S. Groot heeft zich tijdens die terechtzitting bereid verklaard om zijn benoeming van vereffenaar te aanvaarden.

2.2

Het verzoek komt, gelet op het bepaalde in artikel 4:209 lid 5 BW, op de in het verzoekschrift aangevoerde gronden voor toewijzing in aanmerking. Daarmee is de vereffening van de nalatenschap van [schutter Alphen], waarvan bij beschikking van de kantonrechter te [geboorteplaats] d.d. 22 november 2011 de opheffing was bevolen, heropend.

3 De beslissing

De kantonrechter:

benoemt tot vereffenaar in de nalatenschap van [schutter Alphen], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] en overleden te [geboorteplaats] op [datum van overlijden], E.S. Groot, kantoorhoudende te Papendrecht aan [adres], en verstaat dat de vereffening van deze nalatenschap hiermee is heropend;

draagt de griffier op deze beschikking onverwijld in het boedelregister in te schrijven;

bepaalt dat deze uitspraak door de vereffenaar zal worden bekend gemaakt in de Staatcourant en in de volgende dagbladen: het Algemeen Dagblad, editie Groene Hart en Trouw;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. M. Nijenhuis, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare zitting van 29 april 2014.

Tegen deze beslissing kan door indiening van een beroepschrift (door een advocaat) ter griffie van het Gerechtshof Den Haag hoger beroep worden ingesteld:

a door de verzoeker en door de in de procedure verschenen belanghebbenden,

binnen drie maanden na de dag van de uitspraak.

b door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de

betekening daarvan of nadat de beschikking hun op andere wijze

bekend is geworden.