Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2014:16608

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
14-11-2014
Datum publicatie
28-01-2015
Zaaknummer
C/09/472788 / HA RK 14-470
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Betreft benoeming vereffenaar nalatenschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/472788 / HA RK 14-470

Beschikking van 14 november 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

OOSTEROEVER HYPOTHEKEN B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

verzoekster,

advocaat mr. G. Hamers te Rosmalen.

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het op 1 september 2014 ingekomen verzoekschrift,

- de brief van mr. Hamers van 24 oktober 2014.

2 Het verzoek en de beoordeling

Het verzoek strekt tot het benoemen van een tweetal vereffenaars van de nalatenschap van:

Ronald Ferdinand van der Zee, geboren op 19 februari 1966 te Rotterdam, laatstelijk gewoond hebbend te Den Haag, aldaar overleden op 22 maart 2014 (hierna te noemen: erflater).

Verzoekster voert daartoe het volgende aan. Erflater heeft niet bij testament over zijn nalatenschap beschikt. De eenvoudig te achterhalen erfgenaam, de broer van erflater, heeft de nalatenschap verworpen. Andere erfgenamen zijn thans niet bekend. Aldus is de nalatenschap onbeheerd en wordt niet afgewikkeld. Verzoekster heeft met erflater een hypothecaire geldlening gesloten waarbij een recht van eerste hypotheek is verleend op de woning aan de Noordpolderkade 208 te Den Haag. Door het overlijden van de erflater is de geldlening terstond opeisbaar geworden. De vordering van verzoekster waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt bedraagt bijna € 111.000,--. Teneinde de woning executoriaal dan wel onderhands te kunnen verkopen is de benoeming van vereffenaars nodig.

Het verzoek is op de wet gegrond en zal worden toegewezen.

De voorgestelde vereffenaars hebben zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

Verzoekster heeft uit oogpunt van kostenbesparing verzocht om de vereffenaars te ontslaan van hun publicatieplicht als bedoeld in artikel 4:206 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en de beschikking alleen bekend te maken op internet. De rechtbank zal dit verzoek toewijzen. Het ziet er naar uit dat het saldo van de nalatenschap negatief is. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking is kostbaar, terwijl belanghebbenden via internet kosteloos op een even goede en wellicht zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd. De bekendmaking van de beschikking zal plaatsvinden op rechtspraak.nl/uitspraken. Deze wijze van bekendmaking komt in de huidige tijd met internet beter tegemoet aan de bedoeling van de wetgever, dan de wijze van bekendmaking via publicatiemiddelen uit de tijd waarin het huidige erfrecht werd ontworpen, toen de toegang tot internet nog niet algemeen was.

3 De beslissing

De rechtbank:

-benoemt mr. B.M.A. van Sprundel, kandidaat-notaris, en S. Keetman MSc, juridisch medewerker, beiden werkzaam ten kantore van Notariaat De Gier te Den Haag, tot vereffenaars van voormelde nalatenschap,

-draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaars onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

-ontheft de vereffenaars van de publicatieplicht als bedoeld in artikel 4:206 lid 6 BW,

-verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

-verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.H.I.J. Hage en in het openbaar uitgesproken op 14 november 2014.1

1 type: 201 coll: