Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2014:16606

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
24-11-2014
Datum publicatie
28-01-2015
Zaaknummer
C/09/476679 / HA RK 14-587
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Betreft benoeming vereffenaar nalatenschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/476679 / HA RK 14-587

Beschikking van 24 november 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ABN AMRO HYPOTHEKEN GROEP B.V.,

gevestigd te Amersfoort,

verzoekster,

advocaat mr. G. Hamers te Rosmalen.

1 Het verzoek en de beoordeling

Het verzoek strekt tot het benoemen van vereffenaars van de nalatenschap van:

Catharina Adriana Geertruida van der Haak, geboren op 18 september 1946 te Den Haag, laatstelijk gewoond hebbend te Den Haag, overleden op 4 juli 2012 (hierna te noemen: erflaatster).

Verzoekster voert daartoe het volgende aan. Erflaatster heeft bij testament over haar nalatenschap beschikt. In het testament is het wettelijk erfrecht van toepassing verklaard. De kinderen en kleinkinderen van erflaatster en een groot aantal andere personen hebben de nalatenschap verworpen. Onduidelijk is wie thans de erfgenamen zijn. De nalatenschap is onbeheerd en wordt niet afgewikkeld. Verzoekster heeft met erflaatster een hypothecaire geldlening gesloten waarbij een recht van eerste hypotheek is verleend op de woning aan de Bram Frosstraat 13 te Den Haag. Door het overlijden van erflaatster is de geldlening terstond opeisbaar geworden. De vordering van verzoekster waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt bedraagt ruim € 163.000,--. Teneinde de woning executoriaal dan wel onderhands te kunnen verkopen is de benoeming van vereffenaars nodig.

Het verzoek is op de wet gegrond en zal worden toegewezen.

De voorgestelde vereffenaars hebben zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

Verzoekster heeft uit het oogpunt van kostenbesparing verzocht om de vereffenaars te ontslaan van hun publicatieplicht als bedoeld in artikel 4:206 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en de beschikking alleen bekend te maken op internet. De rechtbank zal dit verzoek toewijzen. Het ziet er naar uit dat het saldo van de nalatenschap negatief is. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking is kostbaar, terwijl belanghebbenden via internet kosteloos op een even goede en wellicht zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd. De bekendmaking van de beschikking zal plaatsvinden op rechtspraak.nl/uitspraken. Deze wijze van bekendmaking komt in de huidige tijd beter tegemoet aan de bedoeling van de wetgever, dan de wijze van bekendmaking via publicatiemiddelen uit de tijd waarin het huidige erfrecht werd ontworpen, toen de toegang tot internet nog niet algemeen was.

Een kostenveroordeling zal niet worden uitgesproken aangezien deze procedure zich daar niet toe leent.

2 De beslissing

De rechtbank:

-benoemt mr. B.M.A. van Sprundel, kandidaat-notaris, mr. S.M. Iseger, kandidaat-notaris, en S. Keetman MSc, juridisch medewerker, allen werkzaam ten kantore van Notariaat De Gier te Den Haag, tot vereffenaars van voormelde nalatenschap,

-draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

-ontheft de vereffenaars van de publicatieplicht als bedoeld in artikel 4:206 lid 6 BW,

-verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

-verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad,

-wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.H.I.J. Hage en in het openbaar uitgesproken op 24 november 2014.1

1 type: 201 coll: