Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2014:15780

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
16-09-2014
Datum publicatie
19-12-2014
Zaaknummer
3218665/14-83437
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek opheffing vereffening nalatenschap, artikel 4:209 BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank den haag

Team Kanton Leiden/Gouda

Locatie Gouda

JSED/Zaaknr.: 3218665 \ EJ VERZ 14-83437

Beschikking ex artikel 4:209 BW op het verzoek van:

Leendert Adrianus Turkenburg,

wonende te 2445 AP Aarlanderveen, gemeente Alphen aan den Rijn, Dorpsstraat 98,

gemachtigde: Kroes & Partners Notarissen.

Overwegingen

Op 29 januari 2013 is overleden te Leiden mevrouw Maria Jenneke Alida Turkenburg, geboren te Ter Aar op 10 mei 1971, laatstelijk wonende te 2404 BM Alphen aan den Rijn, Eikenlaan 137.

Op 2 juli 2014 is ter griffie ingekomen een verzoekschrift, waarin wordt verzocht de opheffing van de vereffening van de nalatenschap te bevelen.

Nu het verzoek door de vereffenaar - die tevens erfgenaam is - mede namens alle erfgenamen is ingediend, wordt een mondelinge mondeling achterwege gelaten.

Het verzoek is als op de wet gegrond toewijsbaar.

De wet bepaalt dat de opheffing dient te worden gepubliceerd. Nu er vrijwel geen baten zijn, wordt geoordeeld dat het in niemands belang is om daarvoor nog kosten te maken. Omdat de nalatenschap beneficiair aanvaard is, zouden de kosten van publicatie voor rekening van het budget voor de rechtspraak komen, dus voor rekening van de Staat. Nu geen publicatie heeft plaatsgevonden van het vereffenaarschap en er ook verder geen dwingende noodzaak bestaat voor de – kostbare - wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking (publicatie in de Staatscourant en advertentie in twee nieuwsbladen), zal deze niet worden voorgeschreven. De belanghebbenden kunnen immers ook op een andere wijze, namelijk via internet, worden geïnformeerd, hetgeen iedere belanghebbende een even goede, wellicht betere, mogelijkheid geeft om de financiële situatie van de nalatenschap te kunnen inzien. Dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee. De bekendmaking van de beschikking zal plaatsvinden op www.rechtspraak.nl/uitspraken. Deze wijze van bekendmaking komt in de huidige tijd met internet beter tegemoet aan de bedoeling van de wetgever, dan met de publicatiemiddelen uit de tijd waarin het huidige erfrecht werd ontworpen, toen de toegang tot internet nog niet algemeen was. Verzoeker zal daarom worden ontheven van de wettelijke publicatieplicht.

De kantonrechter zal het bedrag van de reeds gemaakte vereffeningskosten vaststellen als hierna te melden.

Beslissing

De kantonrechter:

- beveelt opheffing van de vereffening van voormelde nalatenschap;

- stelt de reeds gemaakte vereffeningskosten vast op € 696,75, zijnde € 619,75 notariskosten en € 77,--griffierecht, en brengt voormeld totaalbedrag ten laste van de boedel of, wanneer de boedel daartoe onvoldoende is, ten laste van de erfgenamen, voor zover dezen met hun gehele vermogen aansprakelijk zijn;

- ontheft vereffenaar van de wettelijke publicatieplicht en schrijft voor dat de vereffenaar deze beslissing zal bekendmaken op www.rechtspraak.nl/uitspraken;

- wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Deze beschikking is gegeven door mr. J. van der Windt, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 september 2014.