Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2014:1565

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
10-02-2014
Datum publicatie
11-02-2014
Zaaknummer
997129-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling, valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, een gewoonte maken van witwassen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer 09/997129-13

Datum uitspraak: 31 januari 2014

Tegenspraak

(Promis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedag] 1975 te [geboorteplaats],

adres: [adres],

thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting [penitentiaire inrichting].

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 15 november 2013 en 17 januari 2014.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie

mr. C.E.J. Backer en van hetgeen door de raadsman van verdachte mr. J.W. van Leeuwen, advocaat te Den Haag, en door de verdachte naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting - ten laste gelegd dat:

1.

hij

op één of meer tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 5 augustus 2013

te Den Haag en/of Apeldoorn, en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,
meermalen, althans eenmaal,

(telkens)

A. een (zeer) groot aantal (464, althans 188), althans één of meer (zogenaamd(e)) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013 ten name van een groot aantal personen en/of (een) derde(n) (1-OPV), waaronder, althans in elk geval,

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag 2011 ten name van [huurder 1] (AH-009 en/of D-002-1)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag 2011 ten name van [huurder 2] (AH-010 en/of D-003-1)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag 2011 en/of Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten name van [huurder 3] (AH-013 en/of D-005-1 en/of D-005-2)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag 2011 en/of 2012 ten name van [huurder 4] (AH-014 en/of D-007-1 en/of AH-015 en/of D-006-1)

en/of
(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag 2011 ten name van [huurder 5] (AH-016 en/of D-008-1)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 ten name van [huurder 6] (AH-024 en/of D-014-5 en/of D-014-6 en/of D-014-7)

en/of

een groot aantal, althans één of meer (zogenaamd(e)) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Zorgtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013 ten name van een groot aantal personen en/of (een) derde(n) (1-OPV), waaronder, althans in elk geval,

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Zorgtoeslag 2011 ten name van [huurder 1] (AH-009 en/of D-002-3)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Zorgtoeslag 2011 ten name van [huurder 4] (AH-015 en/of D-006-2)


en/of

een (zeer) groot aantal (464, althans 188), althans één of meer (zogenaamd(e)) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013 ten name van een groot aantal personen en/of (een) derde(n) (1-OPV), waaronder, althans in elk geval,

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2011 en/of 2012 en/of 2013 ten name van [huurder 1] (AH-009 en/of D-002-4)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2011 en/of 2012 ten name van [huurder 2] (AH-010 en/of D-003-3)

en/of
(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2011 en/of 2012 ten name van [huurder 3] (AH-013 en/of D-005-3)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2011 en/of 2012 en/of 2013 ten name van [huurder 5] (AH-016 en/of D-008-2)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2013 ten name van [betrokkene 1] (AH-018 en/of D-009-1)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2013 ten name van [betrokkene 2] (AH-019 en/of D-010-1)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [verdachte] (AH-022 en/of D-012-1 en/of D-012-3)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [betrokkene 3] (AH-026 en/of D-016-1),

- ( elk) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of heeft/hebben vervalst en/of valselijk heeft/hebben doen opmaken en/of heeft/hebben doen vervalsen,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) valselijk en in strijd met de waarheid vermeld en/of ingevuld en/of heeft/hebben doen vermelden en/of invullen

(ad A)

op dat/die (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013

een ingangsdatum van de huurtoeslag en/of een toetsinkomen en/of een kale huurprijs en/of gegevens van de huurwoning

en/of

(ad B)

op dat/die (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Zorgtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013

een ingangsdatum van de zorgtoeslag

en/of

(ad C)

op dat/die (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013 een ingangsdatum van de kinderopvangtoeslag en/of (een) na(a)m(en) van (een) kind(eren) en/of uren van kinderopvang en/of (een) kinderopvanginstelling(en),

terwijl in werkelijkheid

(ad A)

de perso(o)n(en)/aanvra(a)ger(s) op wier/wiens naam die (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013 (telkens) was/waren opgemaakt, op de in dat/die (digita(a)l(e)) formulier(en) genoemde ingangsdatum (telkens) niet op het, in het/de betreffende formulier(en) ingevulde en/of vermelde adres (waarvoor huurtoeslag werd aangevraagd) woonachtig was/waren en/of als huurder/bewoner stond/stonden ingeschreven

en/of

niet het in het/de betreffende (digita(a)l(e)) formulier(en) genoemde toetsinkomen geno(o)t(en)

en/of

meerdere personen die ingeschreven stonden op het in het/de betreffende formulier(en) ingevulde en/of vermelde adres (waarvoor huurtoeslag werd aangevraagd) een aanvraag Huurtoeslag hadden ingediend

en/of

(ad B)

de perso(o)n(en)/aanvra(a)ger(s) op wier/wiens naam die (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Zorgtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013 (telkens) was/waren opgemaakt (telkens) geen Nederlandse zorgverzekering had/hadden afgesloten, althans niet op de in het/de betreffende (digita(a)l(e) formulier(en) ingevulde/vermelde ingangsdatum

en/of

(ad C)

het/de in die (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013 genoemde kind(eren) van de perso(o)n(en)/aanvra(a)ger(s) op wier/wiens naam die (digita(a)l(e) formulier(en) (telkens) was/waren opgemaakt, op genoemde datum ingang kinderopvang (telkens) geen kinderopvang geno(o)t(en) op de in dat/die (digita(a)l(e) formulier(en) genoemde kinderopvanginstelling(en),

(telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

artikel 47 Wetboek van Strafrecht

artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een

veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij

op één of meerdere tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 5 augustus 2013,
te Den Haag en/of Apeldoorn, en/of (elders) in Nederland,
tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt van

A. een (zeer) groot aantal (464, althans 188), althans één of meer (zogenaamd(e)) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013 ten name van een groot aantal personen en/of (een) derde(n) (1-OPV), waaronder, althans in elk geval,

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag 2011 ten name van [huurder 1] (AH-009 en/of D-002-1 en/of D-002-3)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag 2011 en/of 2012 ten name van [huurder 2] (AH-010 en/of D-003-1)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag 2011 en/of Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten name van [huurder 3] (AH-013 en/of D-005-1 en/of D-005-2)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag 2011 en/of 2012 ten name van [huurder 4] (AH-014 en/of D-007-1 en/of AH-015 en/of D-006-1)

en/of
(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag 2011 ten name van [huurder 5] (AH-016 en/of D-008-1)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 ten name van [huurder 6] (AH-024 en/of D-014-5 en/of D-014-6 en/of D-014-7)

en/of

een groot aantal, althans één of meer (zogenaamd(e)) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Zorgtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013 ten name van een groot aantal personen en/of (een) derde(n) (1-OPV), waaronder, althans in elk geval,

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Zorgtoeslag 2011 ten name van [huurder 1] (AH-009 en/of D-002-3)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Zorgtoeslag 2011 ten name van [huurder 4] (AH-015 en/of D-006-2)


en/of

een (zeer) groot aantal (464, althans 188), althans één of meer (zogenaamd(e)) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013 ten name van een groot aantal personen en/of (een) derde(n) (1-OPV), waaronder, althans in elk geval,

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2011 en/of 2012 en/of 2013 ten name van [huurder 1] (AH-009 en/of D-002-4)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2011 en/of 2012 ten name van [huurder 2] (AH-010 en/of D-003-3)

en/of
(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2011 en/of 2012 ten name van [huurder 3] (AH-013 en/of D-005-3)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2011 en/of 2012 en/of 2013 ten name van [huurder 5] (AH-016 en/of D-008-2)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2013 ten name van [betrokkene 1] (AH-018 en/of D-009-1)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2013 ten name van [betrokkene 2] (AH-019 en/of D-010-1)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [verdachte] (AH-022 en/of D-012-1 en/of D-012-3)

en/of

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [betrokkene 3] (AH-026 en/of D-016-1),

(telkens) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd is/zijn om tot bewijs van enig feit te dienen,

terwijl hij/zij wist(en) en/althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dit/deze geschrift/geschriften bestemd is/zijn voor gebruik, als ware(n) dit/deze echt en onvervalst,

bestaande dat gebruik maken hierin dat hij en/of zijn mededader(s) voornoemde

(zogenaamd(e)) (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013 en/of Aanvraag Zorgtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013 en/of Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013 heeft/hebben verzonden aan ((een) medewerker(s)/medewerkster(s) van) de Belastingdienst Den Haag en/of Apeldoorn

en/of

bestaande die valshe(i)d(en) en/of vervalsing(en) in/van één of meer van voormelde geschrift(en) (telkens) hierin

- zakelijk weergegeven -

(ad A)

dat de perso(o)n(en)/aanvra(a)ger(s) op wier/wiens naam die (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Huurtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013 (telkens) was/waren opgemaakt, op de in dat/die (digita(a)l(e)) formulier(en) genoemde ingangsdatum (telkens) niet op het, in het/de betreffende formulier(en) ingevulde en/of vermelde adres (waarvoor huurtoeslag werd aangevraagd) woonachtig was/waren en/of als huurder/bewoner stond/stonden ingeschreven

en/of

niet het in het/de betreffende (digita(a)l(e)) formulier(en) genoemde toetsinkomen geno(o)t(en)

en/of

meerdere personen die ingeschreven stonden op het in het/de betreffende formulier(en) ingevulde en/of vermelde adres (waarvoor huurtoeslag werd aangevraagd) een aanvraag Huurtoeslag hadden ingediend

en/of

(ad B)

dat de perso(o)n(en)/aanvra(a)ger(s) op wier/wiens naam die (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Zorgtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013 (telkens) was/waren opgemaakt (telkens) geen Nederlandse zorgverzekering had/hadden afgesloten, althans niet op de in het/de betreffende (digita(a)l(e) formulier(en) ingevulde/vermelde ingangsdatum

en/of

(ad C)

dat het/de in die (digita(a)l(e)) formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2010 en/of 2011 en/of 2012 en/of 2013 genoemde kind(eren) van de perso(o)n(en)/aanvra(a)ger(s) op wier/wiens naam die (digita(a)l(e) formulier(en) (telkens) was/waren opgemaakt, op genoemde datum ingang kinderopvang (telkens) geen kinderopvang geno(o)t(en) op de in dat/die (digita(a)l(e) formulier(en) genoemde kinderopvanginstelling(en);

artikel 47 Wetboek van Strafrecht

artikel 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

2.

hij

op één of meer tijdstip(pen) gelegen

in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 5 augustus 2013,

althans in de periode van 1 januari 2013 tot en met 5 augustus 2013,

te Den Haag, en/of (elders) in Nederland en/of te Bulgarije,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) (een) voorwerp(en), te weten één of meer geldbedrag(en)
van totaal tenminste 441.344,00 euro en/of 95.201,88 euro, althans enig(e) geldbedrag(en),

heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet en/of hiervan gebruik heeft gemaakt,

terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en), dat bovenomschreven

geldbedrag(en)

- onmiddellijk of middellijk -

afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven;

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) van het plegen van

witwassen een gewoonte gemaakt;

artikel 420bis Wetboek van Strafrecht

artikel 420ter Wetboek van Strafrecht

3 Bewijsoverwegingen

3.1

Inleiding

Tijdens onderzoek door de Belastingdienst/FIOD in Rotterdam onder de naam ‘Alabama’ is naar voren gekomen dat in de periode van 15 juli 2010 tot en met 10 mei 2012 via bepaalde IP-adressen diverse aanvragen huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst/Toeslagen zijn ingediend die vermoedelijk vals dan wel vervalst waren. In deze zaak, die bekend is geworden onder de naam ‘Bulgarenfraude’, zijn verschillende verdachten aangehouden. Deze verdachten hebben verklaard over een Bulgaarse boekhouder in Den Haag die zich met dezelfde soort fraude bezighield, namelijk het indienen van valse aanvragen huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst.

Naar aanleiding van de verklaringen van deze verdachten is een onderzoek onder de naam ‘Florida’ ingesteld naar deze man. Tijdens dit onderzoek is het vermoeden ontstaan dat [verdachte] (hierna: verdachte) zich schuldig zou maken aan het indienen van valse aanvragen huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst.

Verdachte heeft bij de FIOD uitgebreid verklaard over het ten laste gelegde.

Verdachte wordt tevens verdacht van het – al dan niet samen met anderen - witwassen van grote geldbedragen, mogelijk in een zodanige mate dat sprake is geweest van een gewoonte.

De rechtbank ziet zich in deze zaak gesteld voor de vraag of de betrokkenheid van verdachte bij de ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen is.

3.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank wettig en overtuigend bewezen zal verklaren dat verdachte de feiten 1 primair en 2 heeft begaan, met dien verstande dat de officier van justitie het in feit 2 genoemde bedrag van € 441.344 niet bewezen acht.

3.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich met betrekking tot het onder 1 primair onder C en 1 subsidiair onder C ten laste gelegde valselijk opmaken dan wel gebruik maken van formulieren Aanvraag Kinderopvangtoeslag ten name van [huurder 1] en [verdachte] gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank, nu verdachte deze onderdelen van de tenlastelegging heeft bekend.

De raadsman heeft ten aanzien van het overige onder 1 primair en subsidiair ten laste gelegde vrijspraak bepleit omdat ofwel de betrokkenen de formulieren zelf hebben ingevuld en ingediend en verdachte er niets mee te maken heeft, ofwel verdachte de formulieren heeft ingevuld aan de hand van de gegevens die hij van zijn klanten heeft gekregen.

Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde witwassen heeft de raadsman primair vrijspraak bepleit omdat de bedragen van € 441.344 en € 95.201,88 afkomstig zijn van het gronddelict valsheid in geschrifte en uit recente jurisprudentie kan worden afgeleid dat de opzet gericht moet zijn op verbergen of verhullen, waarvan hier naar de mening van de raadsman geen sprake is.

Subsidiair is de verdediging van mening dat ten aanzien van feit 2 het bedrag van € 95.201,88 bewezen kan worden verklaard omdat verdachte dat bedrag heeft verworven en voorhanden heeft gehad.

3.4

De beoordeling van de tenlastelegging1

3.4.1

Algemene overwegingen met betrekking tot het bewijs

IP-adres

Het IP-adres met nummer 84.80.19.61 staat op het adres [adres] ten name van verdachte geregistreerd.2

Door de Belastingdienst is bij aanvang van het onderzoek vastgesteld dat via dit IP-adres van verdachte tussen november 2010 en februari 2013 voor 641 personen (wijzigingen in) de aangifte inkomstenbelasting en/of omzetbelasting en/of toeslagaanvragen zijn ingediend. In totaal gaat het om 6.835 gebeurtenissen. Van deze gebeurtenissen zijn 464 toeslagaanvragen als vermoedelijke fraude aangemerkt. Deze zijn vervolgens in het zogenaamde PIT (Persoonlijk Intensief Toezicht) dagboek opgenomen. Daarin worden door het fraudeteam van de Belastingdienst/Toeslagen meldingen ingeboekt waarvan mogelijk sprake is van fraude. In een Excel-bestand van het PIT dagboek van verdachte staat bij 161 records vermeld ‘waar’. Dit betekent dat sprake is van fraude. Deze 161 records hebben betrekking op 137 subjecten. Bij deze 137 personen is op dat moment vastgesteld door de Belastingdienst dat er sprake was van onjuiste aanvragen. De schade hierbij is voorlopig vastgesteld op € 676.000.

Van de 137 personen zijn er voor het onderzoek willekeurig 8 geselecteerd. Van deze personen staan er 7 opgenomen in de tenlastelegging, namelijk [huurder 1], [huurder 2], [huurder 3], [huurder 4] (BSN 3736.55.733), [huurder 4] (BSN 3399.10.422). [huurder 5] en [huurder 6].3

Aanvragen mei 2013

Uit onderzoek door de Belastingdienst is naar voren gekomen dat vanaf het IP-adres 84.80.19.61 in de periode 10 mei 2013 tot en met 22 mei 2013 nog 51 aanvragen toeslagen zijn ingediend van personen met verschillende Burger Service Nummers. Hieruit zijn door middel van een steekproef van drie personen de aanvragen kinderopvangtoeslag bekeken. Van deze personen staan er twee opgenomen in de tenlastelegging, namelijk [betrokkene 1] en [betrokkene 2].4

Aangifte valsheid in geschrifte door gemeente Den Haag

Op 2 juli 2013 is namens de gemeente Den Haag aangifte gedaan van valsheid in geschrifte, vermoedelijk gepleegd door verdachte. Deze aangifte heeft betrekking op het overleggen van vermoedelijk valse/vervalste huurovereenkomsten en andere bescheiden, gebruikt bij inschrijvingen in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Den Haag van personen met veelal de Bulgaarse nationaliteit, waarbij verdachte betrokken is.5

De gemeente Den Haag heeft 12 van dergelijke dossiers uitgeleverd aan de belastingdienst. Van de personen die op deze adressen zijn ingeschreven zijn er 4 geselecteerd die nader zijn onderzocht op vermoedelijk onterechte toeslagaanvragen. Van deze 4 personen zijn er twee opgenomen in de tenlastelegging, namelijk [verdachte] en [betrokkene 3].

Kort samengevat vielen de aanvragen van de hiervoor genoemde personen op omdat een of meer van de volgende zaken niet zouden kloppen:

 • -

  bij de belastingdienst was geen inkomen bekend van deze personen;

 • -

  er werd meermalen een aanvraag huurtoeslag ingediend voor dezelfde woning, op naam van verschillende personen;

 • -

  aanvragen zorgtoeslag werden ingediend voordat een zorgverzekering was afgesloten;

 • -

  aanvragen kinderopvangtoeslag werden gedaan door mensen die geen kinderen hadden, of voor kinderen die niet werden opgevangen door een kinderopvanginstelling; bij de op de aanvragen vermelde kinderdagverblijven waren deze kinderen niet bekend;

 • -

  in de meeste gevallen werd als toetsinkomen € 5000 opgegeven, als huurprijs € 600 en als aantal uren kinderopvang 160.

3.4.2

Feit 1 primair onder A (huurtoeslag)

A1) [huurder 1]

Op naam van [huurder 1] is op 27 augustus 2011 een aanvraag huurtoeslag 2011 ingediend met als ingangsdatum 1 januari 2011. In het formulier is opgenomen dat het toetsinkomen van de aanvrager € 5000 bedraagt en dat de kale huurprijs € 600 is.67

De rechtbank overweegt dat de huurkosten dus € 7200 per jaar zouden zijn, welke huur hoger is dan het jaarinkomen van € 5000. De opgegeven bedragen kunnen reeds hierom dus al niet kloppen.

De aanvraag is verstuurd vanaf het IP-adres van verdachte.8

Verdachte heeft verklaard dat hij de gegevens van [huurder 1] heeft gekregen en deze heeft ingevuld op de aanvraag huurtoeslag 2011.9

[huurder 1] heeft verklaard dat het formulier aanvraag huurtoeslag 2011 is ingevuld door verdachte en dat de gegevens niet kloppen. De huur is € 650 en het inkomen klopt ook niet. Op naam van [huurder 1] heeft de belastingdienst € 3.531 aan huurtoeslag 2011 uitgekeerd.10

Gelet op het vorengaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de betreffende onjuiste aanvraag huurtoeslag heeft opgemaakt en ingediend.

A2) [huurder 2]

Op naam van [huurder 2] is op 25 september 2011 een aanvraag huurtoeslag 2011 ingediend met als ingangsdatum 1 januari 2011. In het formulier is opgenomen dat het toetsinkomen van de aanvrager € 5000 bedraagt en dat de kale huurprijs € 600 is.1112

De rechtbank overweegt dat de huurkosten dus € 7200 per jaar zouden zijn, welke huur hoger is dan hetjaarinkomen van € 5000. De opgegeven bedragen kunnen reeds hierom dus al niet kloppen.

De aanvraag is verstuurd vanaf het IP-adres van verdachte.13

Verdachte heeft verklaard dat hij de gegevens van [huurder 2] heeft gekregen en deze heeft ingevuld op de aanvraag huurtoeslag 2011.14

Gelet op het vorengaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de betreffende onjuiste aanvraag huurtoeslag heeft opgemaakt en ingediend.

A3) [huurder 3]

Op naam van [huurder 3] is op 11 juli 2011 een aanvraag huurtoeslag 2011 ingediend met als ingangsdatum 11 juli 2011. In het formulier is opgenomen dat het toetsinkomen van de aanvrager € 28.000 bedraagt en dat de kale huurprijs € 630 is.1516 Op 8 augustus 2011 is een tweede aanvraag huurtoeslag op naam van [huurder 3] voor het jaar 2011 ingediend, waarin het toetsinkomen is verlaagd tot € 11.000.17

De rechtbank overweegt dat uit de aangifte Inkomstenbelasting blijkt dat de inkomsten van [huurder 3] voor dat jaar bijna € 20.000 waren, waarbij de aanvrager boven de inkomensgrens voor het ontvangen van huurtoeslag zit.

De aanvraag is verstuurd vanaf het IP-adres van verdachte.18

Gelet op het vorengaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de betreffende onjuiste aanvraag huurtoeslag heeft opgemaakt en ingediend.

A4) [huurder 4] /[huurder 4]

Op naam van [huurder 4] (geb. 2 oktober 1982, BSN 3736.55.733) is op 17 juni 2011 een aanvraag huurtoeslag 2011 ingediend met als ingangsdatum 1 januari 2011. In het formulier is opgenomen dat het toetsinkomen van de aanvrager onbekend is en dat de kale huurprijs € 600 is.1920

Uit de aangifte inkomstenbelasting blijkt dat [huurder 4] over 2011 € 1671 aan inkomsten heeft gehad.

De rechtbank overweegt dat de huurkosten dus € 7200 per jaar zouden zijn, welke huur hoger is dan het jaarinkomen van € 1671. De opgegeven bedragen kunnen dus reeds hierom al niet kloppen.

De aanvraag is verstuurd vanaf het IP-adres van verdachte.21

Verdachte heeft verklaard dat hij de gegevens van [huurder 4] heeft gekregen en deze heeft ingevuld op de aanvraag huurtoeslag 2011.22

Gelet op het vorengaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de betreffende onjuiste aanvraag huurtoeslag heeft opgemaakt en ingediend.

Op naam van [huurder 4] (geb. 11 maart 1984, BSN 3399.10.422) is op 4 maart 2012 een aanvraag huurtoeslag 2011 ingediend met als ingangsdatum 1 januari 2011. In het formulier is opgenomen dat het toetsinkomen van de aanvrager € 5000 bedraagt en dat de kale huurprijs € 600 is.2324

De rechtbank overweegt dat de huurkosten dus € 7200 per jaar zouden zijn, welke huur hoger is dan het jaarinkomen van € 5000. De opgegeven bedragen kunnen dus reeds hierom al niet kloppen.

De aanvraag is verstuurd vanaf het IP-adres van verdachte.25

Verdachte heeft verklaard dat hij de gegevens van [huurder 4] heeft gekregen en deze heeft ingevuld op de aanvraag huurtoeslag 2011.26

Gelet op het vorengaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de betreffende onjuiste aanvraag huurtoeslag heeft opgemaakt en ingediend.

A5) [huurder 5]

Op naam van [huurder 5] is op 31 oktober 2011 een aanvraag huurtoeslag 2011 ingediend met als ingangsdatum 1 januari 2011. In het formulier is opgenomen dat het toetsinkomen van de aanvrager € 5000 bedraagt en dat de kale huurprijs € 600 is.2728

De rechtbank overweegt dat de huurkosten dus € 7200 per jaar zouden zijn, welke huur hoger is dan het jaarinkomen van € 5000. De opgegeven bedragen kunnen dus niet kloppen.

De aanvraag is verstuurd vanaf het IP-adres van verdachte.29

Verdachte heeft verklaard dat hij de gegevens van [huurder 5] heeft gekregen en deze heeft ingevuld op de aanvraag huurtoeslag 2011.30

Gelet op het vorengaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de betreffende onjuiste aanvraag huurtoeslag heeft opgemaakt en ingediend.

A6) [huurder 6]

Op naam van [huurder 6] is op 17 mei 2011 een aanvraag huurtoeslag 2011 ingediend met als ingangsdatum 1 januari 2010. In het formulier is opgenomen dat het toetsinkomen van de aanvrager € 5000 bedraagt en dat de kale huurprijs € 600 is.3132

De rechtbank overweegt dat de huurkosten dus € 7200 per jaar zouden zijn, welke huur hoger is dan het jaarinkomen van € 5000. De opgegeven bedragen kunnen dus reeds hierom al niet kloppen.

De aanvraag is verstuurd vanaf het IP-adres van verdachte.33

Verdachte heeft verklaard dat hij de gegevens van [huurder 6] heeft gekregen en deze heeft ingevuld op de aanvraag huurtoeslag 2011.34

Gelet op het vorengaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de betreffende onjuiste aanvraag huurtoeslag heeft opgemaakt en ingediend.

3.4.3

Feit 1 primair onder B (zorgtoeslag)

B1) [huurder 1]

Op naam van [huurder 1] is op 5 juni 2011 een aanvraag zorgtoeslag 2011 ingediend met als ingangsdatum 1 januari 2011. In het formulier is opgenomen dat het toetsinkomen van de aanvrager € 5000 bedraagt.35

De rechtbank overweegt dat [huurder 1] pas vanaf 18 maart 2011 een Nederlandse zorgverzekering heeft.

De aanvraag is verstuurd vanaf het IP-adres van verdachte.36

Verdachte heeft verklaard dat hij de gegevens van [huurder 1] heeft gekregen en deze heeft ingevuld op de aanvraag zorgtoeslag 2011.37

[huurder 1] heeft verklaard dat het formulier aanvraag zorgtoeslag 2011 is ingevuld door verdachte en dat de gegevens niet kloppen. Op naam van [huurder 1] heeft de belastingdienst eerst een bedrag van

€ 1090 of € 1100 en daarna een bedrag van € 130 per maand aan zorgtoeslag 2011 uitgekeerd.38

Gelet op het vorengaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de betreffende onjuiste aanvraag zorgtoeslag heeft opgemaakt en ingediend.

B2) [huurder 4]

Op naam van [huurder 4] (geb. 11 maart 1984, BSN 3399.10.422) is op 3 november 2011 een aanvraag zorgtoeslag 2011 ingediend met als ingangsdatum 1 januari 2011. In het formulier is opgenomen dat het toetsinkomen van de aanvrager € 5000 bedraagt.3940

De rechtbank overweegt dat [huurder 4] pas vanaf 13 september 2011 een Nederlandse zorgverzekering heeft.

De aanvraag is verstuurd vanaf het IP-adres van verdachte.41

Verdachte heeft verklaard dat hij de gegevens van [huurder 4] heeft gekregen en deze heeft ingevuld op de aanvraag zorgtoeslag 2011.42

Gelet op het vorengaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de betreffende onjuiste aanvraag zorgtoeslag heeft opgemaakt en ingediend.

3.4.4

Feit 1 primair onder C (kinderopvangtoeslag)

C1) [huurder 1]

Op naam van [huurder 1] is op 12 januari 2012 een aanvraag kinderopvangtoeslag 2011 ingediend met als ingangsdatum 1 januari 2011. In het formulier is opgenomen dat het kind [kind 11], geboren op [geboortedatum], voor 160 uur per maand wordt opgevangen in kinderopvang [kdv 1]. Als toetsinkomen staat € 5000 vermeld.43 De rechtbank overweegt dat uit dit inkomen onmogelijk de kosten van 160 uur kinderopvang per maand kunnen worden voldaan, zodat de gegevens op de aanvraag reeds hierom niet kunnen kloppen.

De aanvraag is verstuurd vanaf het IP-adres van verdachte.44

Verdachte heeft verklaard dat hij de gegevens van [huurder 1] heeft gekregen en deze heeft ingevuld op de aanvraag kinderopvangtoeslag 2011.45

[huurder 1] heeft verklaard dat hij geen aanvraag kinderopvangtoeslag 2011 heeft ingediend en dat hij niets weet van het op zijn naam ingediende formulier aanvraag kinderopvangtoeslag.

[huurder 1] heeft verklaard dat zijn kinderen geen kinderopvang hebben genoten in Nederland en dat hij geen kinderopvangtoeslag over 2011 heeft ontvangen van de belastingdienst. Wel heeft hij bericht gekregen van de belastingdienst dat hij € 11.600 aan kinderopvangtoeslag moet terugbetalen. 46

[beheerder 1], debiteurenbeheerder bij [kdv 1], heeft verklaard dat zowel [huurder 1] als zijn kind Stovanova niet voorkomen in het systeem van [kdv 1].47

Gelet op het vorengaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de

betreffende onjuiste aanvraag kinderopvangtoeslag heeft opgemaakt en ingediend.

C2) [huurder 2]

Op naam van [huurder 2] is op 12 december 2012 een aanvraag kinderopvangtoeslag 2011 ingediend met als ingangsdatum 1 januari 2011. In het formulier is opgenomen dat de kinderen [betrokkene 4] en [betrokkene 4] ieder voor 160 uur per maand worden opgevangen in kinderopvang [kdv 1]. Als toetsinkomen staat € 5000 vermeld.48 De rechtbank overweegt dat uit dit inkomen onmogelijk de kosten van 160 uur kinderopvang per maand kunnen worden voldaan, zodat de gegevens op de aanvraag reeds hierom niet kunnen kloppen.

De aanvraag is verstuurd vanaf het IP-adres van verdachte.49

Verdachte heeft verklaard dat hij de gegevens van [huurder 2] heeft gekregen en deze heeft ingevuld op de aanvraag kinderopvangtoeslag 2011.50

[beheerder 1], debiteurenbeheerder bij [kdv 1], heeft verklaard dat zowel [huurder 2] als zijn kinderen niet voorkomen in het systeem van [kdv 1].51

Gelet op het vorengaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de betreffende onjuiste aanvraag kinderopvangtoeslag heeft opgemaakt en ingediend.

C3) [huurder 3]

Op naam van [huurder 3] is op 12 januari 2012 een aanvraag kinderopvangtoeslag 2011 ingediend met als ingangsdatum 11 januari 2011. In het formulier is opgenomen dat het kind [kind 1] voor 160 uur per maand wordt opgevangen bij [bso]. Als toetsinkomen staat € 5000 vermeld.52 De rechtbank overweegt dat ook hier het inkomen in geen verhouding staat tot de kosten van de kinderopvang.

De aanvraag is verstuurd vanaf het IP-adres van verdachte.53

[beheerder 2], financieel administrateur voor [bso], heeft verklaard dat zowel [huurder 3] als het kind [kind 1] niet voorkomen in de administratie van [bso].54

Gelet op het vorengaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de betreffende onjuiste aanvraag huurtoeslag heeft opgemaakt en ingediend.

C4) [huurder 5]

Op naam van [huurder 5] is op 3 maart 2012 een aanvraag kinderopvangtoeslag 2011 ingediend met als ingangsdatum 1 januari 2011. In het formulier is opgenomen dat het kind [kind 2] voor 160 uur per maand wordt opgevangen in kinderopvang de [kdv 2]. Als toetsinkomen staat

€ 5000 vermeld 55 De rechtbank verwijst naar hetgeen zij hiervoor daarover heeft overwogen.

De aanvraag is verstuurd vanaf het IP-adres van verdachte.56

Verdachte heeft verklaard dat hij de gegevens van [huurder 5] heeft gekregen en deze heeft ingevuld op de aanvraag kinderopvangtoeslag 2011.57

[manager], manager financiën en control bij de [kdv 2], heeft verklaard dat hij van zowel de aanvrager als het kind geen enkele informatie heeft kunnen vinden.58

Gelet op het vorengaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de betreffende onjuiste aanvraag kinderopvangtoeslag heeft opgemaakt en ingediend.

C5) [betrokkene 1]

Op naam van [betrokkene 1] is op 25 april 2013 een aanvraag kinderopvangtoeslag 2013 ingediend met als ingangsdatum 1 maart 2013. In het formulier is opgenomen dat de kinderen [kind 3] en [kind 4] ieder voor 180 uur per maand worden opgevangen in kinderopvang [kdv 1]. Als toetsinkomen staat € 5000 vermeld.59

De aanvraag is verstuurd vanaf het IP-adres van verdachte.60

Verdachte heeft verklaard dat hij de gegevens van [betrokkene 1] heeft gekregen en deze heeft ingevuld op de aanvraag kinderopvangtoeslag 2011.61

[beheerder 1], debiteurenbeheerder bij [kdv 1], heeft verklaard dat zowel [betrokkene 1] als haar kinderen niet voorkomen in het systeem van [kdv 1].62

Gelet op het vorengaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de betreffende onjuiste aanvraag kinderopvangtoeslag heeft opgemaakt en ingediend.

C6) [betrokkene 2]

Op naam van V.S. Tsukeva is op 26 maart 2013 een aanvraag kinderopvangtoeslag 2013 ingediend met als ingangsdatum 1 februari 2013. In het formulier is opgenomen dat de kinderen [kind 5] en [kind 6] voor respectievelijk 210 en 180 uur per maand worden opgevangen in kinderopvang [kdv 1]. Als toetsinkomen staat € 5000 vermeld. 63

De aanvraag is verstuurd vanaf het IP-adres van verdachte.64

Verdachte heeft verklaard dat hij niet weet of hij namens [betrokkene 2] een aanvraag kinderopvangtoeslag heeft ingediend.65

[beheerder 1], debiteurenbeheerder bij [kdv 1], heeft verklaard dat zowel [betrokkene 2] als haar kinderen niet voorkomen in het systeem van [kdv 1].66

Gelet op het vorengaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de betreffende onjuiste aanvraag kinderopvangtoeslag heeft opgemaakt en ingediend.

C7) [tweelingzus]

Op naam van [tweelingzus] (de tweelingzus van verdachte) is op 21 juni 2012 een aanvraag kinderopvangtoeslag 2012 ingediend met als ingangsdatum 1 maart 2012. In het formulier is opgenomen dat er een kind, [kind 8], voor 170 uur per maand wordt opgevangen bij [gastouderbureau].67

De aanvraag is verstuurd vanaf het IP-adres van verdachte.68

Verdachte heeft erkend dat hij namens zijn zus [tweelingzus] een aanvraag kinderopvangtoeslag heeft ingediend waarvan hij wist dat de gegevens niet juist waren.69

[mede-eigenaar], mede-eigenaar van [gastouderbureau], heeft verklaard dat zowel [tweelingzus] als haar kind niet bij hen staan ingeschreven.70

Gelet op het vorengaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de betreffende onjuiste aanvraag kinderopvangtoeslag heeft opgemaakt en ingediend.

C8) [betrokkene 3]

Op naam van [betrokkene 3] is op 26 september 2012 een aanvraag kinderopvangtoeslag 2012 ingediend met als ingangsdatum 1 augustus 2012. In het formulier is opgenomen dat de kinderen [kind 9] en [kind 10] ieder voor 160 uur per maand worden opgevangen bij [gastouderbureau]. Bij de belastingdienst zijn van [betrokkene 3] over het jaar 2012 geen looninkomsten bekend.71

Verdachte heeft verklaard dat hij dat hij de gegevens van [betrokkene 3] heeft gekregen en deze heeft ingevuld op de aanvraag kinderopvangtoeslag.72

[mede-eigenaar], mede-eigenaar van [gastouderbureau], heeft verklaard dat zowel [betrokkene 3] als haar kinderen niet bij hen staan ingeschreven.73

Gelet op het vorengaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de betreffende onjuiste aanvraag kinderopvangtoeslag heeft opgemaakt en ingediend.

De rechtbank verwerpt het verweer van verdachte dat hem geen valsheid in geschrift kan worden verweten omdat hij slechts de gegevens die de betrokkenen hem hebben verstrekt heeft ingevuld en ingediend. Daargelaten of dit inderdaad het geval was - de betrokkenen komen veelal net uit Bulgarije en hebben geen kennis van het Nederlands belastingstelsel en een aantal van hen heeft ook verklaard dat verdachte hun gegevens heeft verzonnen, terwijl opvallend is dat bij de toeslagaanvragen telkens dezelfde gegevens worden gebruikt, zoals een toetsinkomen van € 5000, overweegt de rechtbank dat de gegevens op de aanvragen zo evident onjuist zijn, dat het verdachte volstrekt duidelijk moest zijn dat hij valsheid in geschrift pleegde door de aanvragen in te dienen.

3.4.5

Feit 2 (witwassen)

Verdachte heeft valse aanvragen toeslagen (huur, zorg en kinderopvang) gedaan. Gelet op hetgeen de rechtbank hierboven over feit 1 heeft overwogen, acht de rechtbank bewezen dat verdachte zich (meermalen) schuldig heeft gemaakt aan het hierboven genoemde misdrijf en dat hiermee gemoeide geldbedragen afkomstig waren van deze door hem gepleegde misdrijven. Verdachte was hiermee bekend.

Uit het onderzoek is gebleken dat verdachte de beschikking had over verschillende bankrekeningen waarop de toeslagen werden gestort, en dat hij ook het geld dat op die rekeningen stond, zelf overboekte.

Tijdens een zoeking zijn bij verdachte verschillende prints gevonden van overzichten van verschillende ING-bankrekeningen. Het gaat om de rekeningen van [betrokkene 5], [betrokkene 6], [betrokkene 7], [betrokkene 8] en [betrokkene 9]. Op al die rekeningen werd kinderopvangtoeslag overgemaakt.74

Verdachte, zijn partner en zijn zoon hadden in totaal vier bankrekeningen. Zijn zoon75 en partner76 verklaren dat verdachte de beschikking had over deze bankrekeningen. Op deze bankrekeningen is ruim € 54.000 aan toeslagen gestort op naam van derden, en ruim € 13.000 contant gestort. Ook is er op die rekeningen geld overgeboekt van rekeningen van personen met Bulgaarse achternamen. Op de rekening van [betrokkene 5] is op 20 maart 2013 ruim € 10.000 aan kinderopvangtoeslag overgeboekt. Van haar rekening is in de dagen daarna € 7620 contant opgenomen en € 1500 is overgeboekt naar de rekening van verdachte. Hetzelfde geldt voor een rekeningen op naam van [betrokkene 6] en [betrokkene 9]. Op al deze rekeningen zijn toeslagen gestort, grote bedragen contant geld opgenomen en geld overgemaakt naar de rekening van verdachte. Er is € 5.785 overgemaakt van de rekening van [betrokkene 9] op die van verdachte en van de rekening van [huurder 6] is € 16.496 overgemaakt op de rekening van verdachte.77

Verdachte heeft erkend dat hij de beschikking had over de bankrekeningen van deze personen, maar hij heeft verklaard dat de rekeninghouders er altijd bij waren. Er is echter op een aantal rekeningen ingelogd via internetbankieren vanuit een IP-adres in [plaats], terwijl op de bankafschriften van verdachte zelf te zien is dat rond die tijd contante opnames werden gedaan vanaf zijn bankrekening, ook in [plaats].78

De rechtbank leidt hieruit af dat verdachte wel degelijk zelfstandig de beschikking had over de rekeningen en er niet slechts op bankierde in tegenwoordigheid van de personen op wiens naam de rekening was gesteld.

Uit het onderzoek is gebleken dat uit een geldautomaat, gevestigd op het Kaapseplein, meermalen grote geldbedragen zijn opgenomen van de rekeningen van onder andere [betrokkene 10], [betrokkene 3], [betrokkene 5], [betrokkene 6], [betrokkene 7]. Deze locatie is ongeveer 200 meter van het adres [adres], zijnde het woonadres van verdachte.79

Verder neemt de rechtbank in aanmerking dat verdachte geen aannemelijke verklaring heeft gegeven voor de grote contante geldbedragen waarmee hij en zijn zoon op door de FIOD op zijn computer aangetroffen foto’s staan.

Ter zitting heeft de raadsman van verdachte aangevoerd dat van witwassen geen sprake kan zijn, nu er in verdachte’s optiek geen sprake is van handelingen van verdachte met het doel om te verbergen of te verhullen uit welke bron de voorwerpen (in casu de geldbedragen) afkomstig zijn. De rechtbank is evenwel van oordeel dat de vorenomschreven handelingen van verdachte, (te weten zelf bankieren op en pinnen van rekeningen die op naam van een ander gesteld waren, terwijl hij er zelf voor gezorgd had dat er huur-zorg- en/of kinderopvangtoeslag binnenkwam op die rekeningen, en terwijl degenen op wiens naam de rekeningen gesteld waren, (in elk geval niet in alle gevallen) op de hoogte waren van deze rekeningen en de bewegingen daarop), kunnen worden omschreven als verhullend en verbergend.

Naar het oordeel van de rechtbank kan dan ook wettig en overtuigend bewezen worden verklaard dat verdachte grote geldbedragen heeft witgewassen. Gelet op de lange periode waarin dat gebeurde en het grote aantal betalingen dat heeft plaatsgevonden, is de rechtbank voorts van oordeel dat er sprake is geweest van gewoontewitwassen.

3.5

De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart bewezen dat:

1. Hij op tijdstippen gelegen in de periode van 1 januari 2010 tot en met 5 augustus 2013 te Den Haag en Apeldoorn meermalen

A. een zeer groot aantal zogenaamde digitale formulieren Aanvraag Huurtoeslag 2010 en 2011 en 2012 en 2013 ten name van een groot aantal personen (1-OPV) waaronder in elk geval

een digitaal formulier Aanvraag Huurtoeslag 2011 ten name van [huurder 1] (AH-009 en/of D-002-1)

en

een digitaal formulier Aanvraag Huurtoeslag 2011 ten name van [huurder 2] (AH-010 en/of D-003-1)

en

digitale formulieren Aanvraag Huurtoeslag 2011 en Huur- en Zorgtoeslag 2011 ten name van [huurder 3] (AH-013 en/of D-005-1 en/of D-005-2)

en

digitale formulieren Aanvraag Huurtoeslag 2011 en 2012 ten name van [huurder 4] (AH-014 en/of D-007-1 en/of AH-015 en/of D-006-1)

en
een digitaal formulier Aanvraag Huurtoeslag 2011 ten name van [huurder 5] (AH-016 en/of D-008-1)

en

digitale formulieren Aanvraag Huurtoeslag 2010 en 2011 en 2012 ten name van [huurder 6] (AH-024 en/of D-014-5 en/of D-014-6 en/of D-014-7)

en

een groot aantal zogenaamde digitale formulieren Aanvraag Zorgtoeslag 2010 en 2011 en 2012 en 2013 ten name van een groot aantal personen (1-OPV), waaronder in elk geval

een digitaal formulier Aanvraag Zorgtoeslag 2011 ten name van [huurder 1] (AH-009 en/of D-002-3)

en

een digitaal formulier Aanvraag Zorgtoeslag 2011 ten name van [huurder 4] (AH-015 en/of D-006-2)


en

een zeer groot aantal zogenaamde digitale formulieren Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2010 en 2011 en 2012 en 2013 ten name van een groot aantal personen (1-OPV), waaronder in elk geval

digitale formulieren Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2011 en 2012 en 2013 ten name van [huurder 1] (AH-009 en/of D-002-4)

en

digitale formulieren Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2011 en 2012 ten name van [huurder 2] (AH-010 en/of D-003-3)

en
digitale formulieren Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2011 en 2012 ten name van [huurder 3] (AH-013 en/of D-005-3)

en

digitale formulieren Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2011 en 2012 en 2013 ten name van [huurder 5] (AH-016 en/of D-008-2)

en

een digitaal formulier Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2013 ten name van [betrokkene 1] (AH-018 en/of D-009-1)

en

een digitaal formulier(en) Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2013 ten name van [betrokkene 2] (AH-019 en/of D-010-1)

en

een digitaal formulier Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [verdachte] (AH-022 en/of D-012-1 en/of D-012-3)

en

een digitaal formulier Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2012 ten name van [betrokkene 3] (AH-026 en/of D-016-1),

zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt,

immers heeft hij, verdachte, valselijk en in strijd met de waarheid vermeld en ingevuld

(ad A)

op die (digitale formulieren Aanvraag Huurtoeslag 2010 en 2011 en 2012 en 2013

een ingangsdatum van de huurtoeslag en een toetsinkomen en een kale huurprijs

en

(ad B)

op die digitale formulieren Aanvraag Zorgtoeslag 2010 en 2011 en 2012 en 2013

een ingangsdatum van de zorgtoeslag

en

(ad C)

op die digitale formulieren Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2010 en 2011 en 2012 en 2013 een ingangsdatum van de kinderopvangtoeslag en (een) na(a)m(en) van (een) kind(eren) en uren van kinderopvang en/of (een) kinderopvanginstelling(en),

terwijl in werkelijkheid

(ad A)

de personen/aanvragers op wier naam die digitale formulieren Aanvraag Huurtoeslag 2010 en 2011 en 2012 en 2013 waren opgemaakt, op de in die digitale formulieren genoemde ingangsdatum niet op het in de betreffende formulieren ingevulde en vermelde adres (waarvoor huurtoeslag werd aangevraagd) woonachtig waren en als huurder/bewoner stonden ingeschreven

en/of

niet het in de betreffende digitale formulieren genoemde toetsinkomen genoten

en/of

meerdere personen die ingeschreven stonden op het in de betreffende formulieren ingevulde en vermelde adres (waarvoor huurtoeslag werd aangevraagd) een aanvraag Huurtoeslag hadden ingediend

en

(ad B)

de personen/aanvragers op wier naam die digitale formulier Aanvraag Zorgtoeslag 2010 en 2011 en 2012 en 2013 waren opgemaakt geen Nederlandse zorgverzekering hadden afgesloten op de in de betreffende digitale formulieren ingevulde/vermelde ingangsdatum

en

(ad C)

de in die digitale formulieren Aanvraag Kinderopvangtoeslag 2010 en 2011 en 2012 en 2013 genoemde kind(eren) van de personen/aanvragers op wier naam die digitale formulieren waren opgemaakt, op genoemde datum ingang kinderopvang geen kinderopvang genoten op de in die digitale formulieren genoemde kinderopvanginstellingen,

met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.

2. hij in de periode van 1 januari 2010 tot en met 5 augustus 2013, te Den Haag en/of te Bulgarije voorwerpen, te weten geldbedragen heeft verworven en voorhanden heeft gehad,

terwijl hij wist, dat bovenomschreven geldbedragen – onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit misdrijf;

hebbende hij, verdachte, van het plegen van witwassen een gewoonte gemaakt.

4 De strafbaarheid van de feiten

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

5 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat aan verdachte een gevangenisstraf van 179 dagen met aftrek van voorarrest zal worden opgelegd met daarnaast een flinke voorwaardelijke gevangenisstraf met als bijzondere voorwaarde toezicht door de reclassering en behandeling door De Waag en daarnaast eventueel nog een werkstraf.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich over een periode van drie en half jaar meermalen schuldig gemaakt aan het plegen van valsheid in geschrift door op naam van derden valse aanvragen huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag te doen. Door deze grootschalige fraude zijn aanzienlijke bedragen door de Belastingdienst uitgekeerd aan derden en aan verdachten. Dit gemeenschapsgeld kwam hen niet toe. Verdachte heeft zich dit geld evenwel toegeëigend.

Daarbij heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het witwassen van grote geldbedragen en hiervan een gewoonte gemaakt. Witwassen vormt een ernstige bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan.

De Belastingdienst en de Staat zijn door het frauduleuze handelen van verdachte ernstig benadeeld. Of dit geld ooit zal worden terugbetaald is maar zeer de vraag. Verdachte heeft misbruik gemaakt van het systeem van de Belastingdienst dat is ingesteld om grote aantallen toeslagaanvragen zo snel mogelijk te kunnen verwerken. De Belastingdienst gaat daarbij in het algemeen uit van de juistheid van de ingediende verzoeken om zo de aanvragers niet lang in onzekerheid te laten verkeren.

Verdachte heeft het vertrouwen dat de basis vormt van het door de Belastingdienst gehanteerde systeem ondergraven en daarbij uitsluitend oog gehad voor zijn eigen financiële gewin. Dit rekent de rechtbank verdachte ernstig aan.

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel justitiële documentatie d.d. 7 augustus 2013 op naam van verdachte, waaruit blijkt dat verdachte in Nederland niet eerder met justitie in aanraking is gekomen.

De rechtbank is gelet op het vorenstaande van oordeel dat een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden is.

Als waarborg om herhaling van strafbare feiten te voorkomen, zal de rechtbank een gedeelte van de gevangenisstraf voorwaardelijk opleggen met een proeftijd van 2 jaren. De rechtbank ziet geen aanleiding om hieraan als bijzondere voorwaarden van reclasseringstoezicht en behandeling bij de Waag te verbinden, nu verdachtes psychische problematiek, gelet op het reclasseringsrapport van 4 november 2011, vooral samenhangt met zijn huidige detentie en hij daarbinnen reeds is gestart met een behandeling bij de Waag.

7 De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen:

- 14a, 14b, 14c, 57, 225, 420bis, 420ter van het Wetboek van Strafrecht;

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

8 De beslissing

De rechtbank,

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte de bij dagvaarding onder 1 primair en 2 tenlastegelegde feiten heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

ten aanzien van feit 1 primair:

valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 2:

een gewoonte maken van witwassen;

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 18 (ACHTTIEN) MAANDEN;

bepaalt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijk gedeelte van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

bepaalt, dat een gedeelte van die straf, groot 6 (ZES) MAANDEN niet zal worden tenuitvoergelegd, zulks onder de algemene voorwaarde, dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op twee jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit.

Dit vonnis is gewezen door

mr. E. Timmermans, voorzitter,

mrs C. Fetter en J.M.C. Louwinger-Rijk, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. H.A.F. Tromp, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 31 januari 2014.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van het proces-verbaal met het nummer 52135, van de FIOD kantoor Den Haag, met bijlagen (doorgenummerd blz. 0001 t/m 1227).

2 Proces-verbaal AH-002, bijlage ¼, blz. 162.

3 Overzichtsproces-verbaal 0-OPV, blz. 9; overzichtsproces-verbaal 1-OPV, blz. 26-30.

4 Proces-verbaal AH-006, blz. 179 – 180; overzichtsproces-verbaal blz. 30.

5 Proces-verbaal AH-008 C, bijlage 52.135, blz. 201 – 203.

6 Proces-verbaal AH-009, blz. 206.

7 Proces-verbaal D-002-1, blz. 606

8 Overzichtsproces-verbaal 1-OPV, blz. 29 – 30.

9 Proces-verbaal van verhoor verdachte, V01-02, blz. 1050.

10 Proces-verbaal verhoor verdachte, G12-01, blz. 1174.

11 Proces-verbaal AH-010, blz. 215.

12 Proces-verbaal D-003-1, blz. 613.

13 Overzichtsproces-verbaal 1-OPV, blz. 29 – 30.

14 Proces-verbaal van verhoor verdachte, V01-02, blz. 1054.

15 Proces-verbaal AH-013, blz. 238 e.v..

16 Proces-verbaal D-005-1, blz. 629.

17 Proces-verbaal AH-013, blz. 239; proces-verbaal D-005-2, blz. 630.

18 Overzichtsproces-verbaal 1-OPV, blz. 29 – 30.

19 Proces-verbaal AH-014, blz. 245.

20 Proces-verbaal D-007-1, blz. 656.

21 Overzichtsproces-verbaal 1-OPV, blz. 29 – 30.

22 Proces-verbaal van verhoor verdachte, V01-03, blz. 1057.

23 Proces-verbaal AH-015, blz. 255--257.

24 Proces-verbaal D-006-1, blz. 636.

25 Overzichtsproces-verbaal 1-OPV, blz. 29 – 30.

26 Proces-verbaal van verhoor verdachte, V01-03, blz. 1057.

27 Proces-verbaal AH-016, blz. 263.

28 Proces-verbaal D-008-1, blz. 661.

29 Overzichtsproces-verbaal 1-OPV, blz. 29 – 30.

30 Proces-verbaal van verhoor verdachte, V01-05, blz. 1074.

31 Proces-verbaal AH-024, blz. 313.

32 Proces-verbaal D-014-1, blz. 736.

33 Overzichtsproces-verbaal 1-OPV, blz. 29 – 30.

34 Proces-verbaal van verhoor verdachte, V01-05, blz. 1075.

35 Proces-verbaal AH-009, blz. 209, proces-verbaal D-002-3.

36 Overzichtsproces-verbaal 1-OPV, blz. 29 – 30.

37 Proces-verbaal van verhoor verdachte, V01-02, blz. 1050.

38 Proces-verbaal verhoor verdachte, G12-01, blz. 1176.

39 Proces-verbaal AH-015, blz. 257.

40 Proces-verbaal D-006-2, blz. 638.

41 Overzichtsproces-verbaal 1-OPV, blz. 29 – 30.

42 Proces-verbaal van verhoor verdachte, V01-03, blz. 1057.

43 Proces-verbaal AH-009, blz. 210; proces-verbaal D-002-4, blz. 612.

44 Overzichtsproces-verbaal 1-OPV, blz. 29 – 30.

45 Proces-verbaal van verhoor verdachte, V01-02, blz. 1050.

46 Proces-verbaal verhoor verdachte, G12-01, blz. 1177.

47 Proces-verbaal van verhoor getuige, G09-01, blz. 1153 – 1154.

48 Proces-verbaal AH-010, blz. 217; proces-verbaal D-003, blz. 618.

49 Overzichtsproces-verbaal 1-OPV, blz. 29 – 30.

50 Proces-verbaal van verhoor verdachte, V01-02, blz. 1054.

51 Proces-verbaal van verhoor getuige, G09-01, blz. 1153 – 1154.

52 Proces-verbaal AH-013, blz. 240; proces-verbaal D-005-3, blz. 631.

53 Overzichtsproces-verbaal 1-OPV, blz. 29 – 30.

54 Proces-verbaal verhoor getuige, G06-01, blz. 1147.

55 Proces-verbaal AH-016, blz. 265; proces-verbaal D-008-2, blz. 663.

56 Overzichtsproces-verbaal 1-OPV, blz. 29 – 30.

57 Proces-verbaal van verhoor verdachte, V01-05, blz. 1074.

58 Proces-verbaal van verhoor getuige, G07-01, blz. 1149 – 1150..

59 Proces-verbaal AH-018, blz. 278 – 279; proces-verbaal D-009-1, blz. 673.

60 Overzichtsproces-verbaal 1-OPV, blz. 29 – 30.

61 Proces-verbaal van verhoor verdachte, V01-05, blz. 1077.

62 Proces-verbaal van verhoor getuige, G09-01, blz. 1153 – 1154.

63 Proces-verbaal AH-019, blz. 282 – 283, proces-verbaal D-010-1, blz. 683.

64 Overzichtsproces-verbaal 1-OPV, blz. 29 – 30.

65 Proces-verbaal van verhoor verdachte, V01-05, blz. 1078.

66 Proces-verbaal van verhoor getuige, G09-01, blz. 1153 – 1154.

67 Proces-verbaal AH-022, blz. 300, proces-verbaal D-01201, blz. 715; proces-verbaal D-012-3, blz. 722.

68 Overzichtsproces-verbaal 1-OPV, blz. 29 – 30.

69 Proces-verbaal van verhoor verdachte, V01-02, blz. 1051.

70 Proces-verbaal van verhoor getuige, G05-01, blz. 1146.

71 Proces-verbaal AH-026, blz. 327; proces-verbaal D-016-1, blz. 774.

72 Proces-verbaal van verhoor verdachte, V01-05, blz. 1080.

73 Proces-verbaal van verhoor getuige, G05-01, blz. 1146.

74 Proces-verbaal AH-035, blz. 470 e.v.

75 Proces-verbaal G25-01, blz. 1225.

76 Proces-verbaal G24-01, blz. 1219.

77 Proces-verbaal AH-061B, blz. 569.

78 Proces-verbaal 1-OPV, blz. 115.

79 Proces-verbaal AH-034S, blz. 448 e.v.