Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2014:1417

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
31-01-2014
Datum publicatie
11-02-2014
Zaaknummer
C-09-458318 - HA RK 14-34
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Ontslag vereffenaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/458318 / HA RK 14-34

Beschikking van 31 januari 2014

in de zaak van

[verzoeker] ,

kantoorhoudende te [woonplaats ],

verzoeker,

advocaat mr. L.A.L. Westerwoudt te Amsterdam.

1 Het verzoek

Bij beschikking van deze rechtbank van 31 oktober 2013 is verzoeker benoemd tot vereffenaar van de nalatenschap van [erflater], geboren op [geboortedatum] 1956 te[geboorteplaats], laatstelijk gewoond hebbend te [woonplaats ] en aldaar overleden op 1 april 2012, hierna te noemen: erflater, alleen voor zover het betreft de verkoop en levering van de woning aan de [A-straat te plaats A], alsmede de zich in en rond de woning bevindende roerende zaken.

Verzoeker verzoekt de rechtbank hem te ontslaan als vereffenaar als bedoeld in artikel 4:206 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Hij voert daartoe aan dat de betreffende woning is verkocht. Na aftrek van de kosten resteert na verrekening van de netto verkoopopbrengst een restschuld aan de eerste hypotheekhouder. Die restschuld is onverhaalbaar, aangezien de nalatenschap verder geen activa kent. Nu de woning is geleverd, heeft verzoeker zijn taken vervuld. Gezien de financiële toestand van de nalatenschap verzoekt verzoeker ontheven te worden van de publicatieplicht door de beslissing van de rechtbank kenbaar te maken via www.rechtspraak.nl.

2 De beoordeling

De rechtbank is, gelet op hetgeen verzoeker in het verzoekschrift heeft gesteld, van oordeel dat verzoeker op eigen verzoek kan worden ontslagen als vereffenaar.

De wet bepaalt dat het eindigen van de hoedanigheid van vereffenaar dient te worden gepubliceerd. Nu verzoeker stelt dat er sprake is van een onverhaalbare restschuld, aangezien de nalatenschap geen activa meer kent, is het in niemands belang om daarvoor nog kosten te maken. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat er geen dwingende noodzaak voor de - kostbare - wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking (publicatie in de Staatscourant en advertentie in een of meer nieuwsbladen) zodat dit niet zal worden bepaald. De belanghebbenden kunnen immers ook op een andere wijze, namelijk via internet, worden geïnformeerd, hetgeen iedere belanghebbende een even goede, wellicht betere, mogelijkheid geeft om de financiële situatie van de nalatenschap te kunnen inzien. Dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee. De bekendmaking van de beschikking zal plaatsvinden op rechtspraak.nl/uitspraken. Deze wijze van bekendmaking komt in de huidige tijd met internet beter tegemoet aan de bedoeling van de wetgever, dan met de publicatiemiddelen uit de tijd waarin het huidig erfrecht werd ontworpen, toen de toegang tot internet nog niet algemeen was. Verzoeker zal daarom worden ontheven van de wettelijke publicatieplicht.

De griffier zal zorgdragen voor inschrijving van het ontslag van verzoeker als vereffenaar in het boedelregister.3.De beslissing

De rechtbank:

-ontslaat verzoeker als vereffenaar van de nalatenschap van erflater,

-draagt de griffier op het ontslag van de vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

-verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken.

-verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.P. van Ham en in het openbaar uitgesproken op 31 januari 2014.

1

1 type: 201 coll: