Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2014:14061

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
19-11-2014
Datum publicatie
04-02-2015
Zaaknummer
AWB - 14 _ 5424
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Naheffingsaanslag parkeerbelasting. De aanduiding “Inclusief Feestdagen” op de parkeerautomaat is niet dusdanig duidelijk dat er in alle redelijkheid geen misverstand over kan bestaan. Beroep gegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2015/257
Belastingblad 2015/133
V-N 2015/19.20.7
FutD 2015-0354
NTFR 2015/755
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Team belastingrecht

zaaknummer: SGR 14/5424

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer van 19 november 2014 in de zaak tussen

[X] , wonende te [plaats], eiser

en

de heffingsambtenaar van de gemeente Den Haag, verweerder

De bestreden uitspraak op bezwaar

De uitspraak van verweerder van 21 juni 2014 op het bezwaar van eiser tegen de aan eiser opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting (aanslagnummer [nummer]).

Zitting

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 5 november 2014.

Eiser is verschenen, bijgestaan door zijn echtgenote. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde [A].

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de uitspraak op bezwaar;

- vernietigt de naheffingsaanslag;

- draagt verweerder op het betaalde griffierecht van € 45 aan eiser te vergoeden.

Overwegingen

1. Op 26 april 2014 omstreeks 16:05 uur stond de auto met kenteken [kenteken] (hierna: de auto) geparkeerd aan de Weimarstraat te Den Haag. Deze locatie is door burgemeester en wethouders aangewezen als parkeerplaats waar op die datum en dat tijdstip slechts geparkeerd mag worden met een parkeervergunning of tegen betaling van parkeerbelasting.

2. Tijdens een controle op voormelde plaats, datum en tijdstip heeft een parkeercontroleur geconstateerd dat in de auto geen parkeerbewijs aanwezig was. Naar aanleiding daarvan is aan eiser een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd ten bedrage van € 59,70 bestaande uit € 1,70 aan parkeerbelasting en € 58,00 aan kosten.

3. In geschil is of de naheffingsaanslag terecht aan eiser is opgelegd.

4. Eiser beantwoordt deze vraag ontkennend en stelt – zakelijk weergegeven – dat hij geen parkeerbelasting verschuldigd was nu hij parkeerde op een erkende feestdag waarop de parkeertijden van de zondag van toepassing zijn.

5. Verweerder heeft de stellingen van eiser gemotiveerd weersproken.

6. De tekst op de parkeerautomaat luidt voor zover van belang;

“Betaald Parkeren

Maandag t/m Zaterdag

van 09:00 tot 24:00 uur

Zondag

van 18:00 tot 24:00

(Inclusief Feestdagen)”

7. Aangezien dit bord bij eiser verwarring heeft opgeleverd in die zin dat hij meende dat op zon- en feestdagen uitsluitend parkeerbelasting was verschuldigd tussen 18.00 en 24.00 uur dient verweerder naar het oordeel van de rechtbank aannemelijk te maken dat over de verschuldigdheid van parkeerbelasting voor het onder 1. bedoelde parkeren geen misverstand kon bestaan. Hiertoe heeft verweerder gesteld dat de vermelding op de parkeerautomaat niet anders kan worden uitgelegd dan dat op deze vermelde dagen van de week, dus ook op een feestdag die op een zaterdag valt, parkeerbelasting moet worden betaald voor het parkeren op een parkeerplaats op de tijden die zijn aangegeven voor die dag.

8. Tussen partijen is niet in geschil dat 26 april 2014 een erkende feestdag betrof. De rechtbank acht aannemelijk dat eiser de term "Inclusief Feestdagen" in de onder 6. aangehaalde tekst op de parkeerautomaat op de plaats van het parkeren heeft opgevat als ‘zon- en feestdagen’ en derhalve van toepassing zijnde op de zaterdag waarop Koningsdag werd gevierd. Naar het oordeel van de rechtbank is de aanduiding op het bord niet dusdanig duidelijk dat er in alle redelijkheid geen misverstand over kan bestaan.

Integendeel, uit vragen van de rechtbank heeft verweerder kunnen afleiden dat ook de rechtbank in die veronderstelling verkeerde en meende dat het geschil betrekking had op iets anders, namelijk of de dag voorafgaand aan Koningsdag als deze op een zondag valt als feestdag moest worden aangemerkt. Eiser heeft daarom de aanduiding redelijkerwijs kunnen opvatten op een wijze dat de parkeertijden van de zondag van toepassing waren. De verwijzing van verweerder ter zitting naar de uitspraak van het Hof Amsterdam van 27 april 1999 (ECLI:NL:GHAMS:1999:AA8178) doet daar niet aan af nu er in die casus in het geheel geen aanduiding over de feestdagen was aangebracht.

9. Gelet op het vorenoverwogene is het beroep gegrond verklaard.

10. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Deze uitspraak is gedaan door mr. T.A. de Hek, rechter, in aanwezigheid van mr. R.J. de Jong, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op

19 november 2014.