Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2014:12469

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
13-10-2014
Datum publicatie
22-10-2014
Zaaknummer
C-09-472050 - HA RK 14-436
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Benoeming vereffenaar nalatenschap. Publicatie op rechtspraak.nl

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/472050 / HA RK 14-436

Beschikking van 13 oktober 2014

in de zaak van

DE GEMEENTE SCHIEDAM,

verzoekster,

advocaat mr. E.E.W. Danen te Rosmalen.

1 Het verzoek en de beoordeling

1.1.

Het bij de rechtbank Rotterdam ingediende verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de nalatenschap van Jessie Anne Munro-Macrae, geboren op 26 juli 1934 te Charlottetown (Canada), overleden op 16 januari 2010 te Halifax (Canada).

1.2.

Bij beschikking van 11 juli 2014 heeft de rechtbank Rotterdam overwogen dat de Nederlandse rechter ingevolge artikel 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering rechtsmacht heeft. Zij heeft vervolgens de zaak in de stand waarin deze zich bevond naar de rechtbank Den Haag verwezen.

1.3.

Verzoekster voert aan dat tot de nalatenschap van de overledene behoort het appartement staande en gelegen te Schiedam aan de Galileistraat 6B. Deze woning is sinds zeer lange tijd onbewoond en onbeheerd gebleven en daardoor zwaar verwaarloosd. Enige tijd geleden is de woning onbewoonbaar verklaard en heeft verzoekster een aantal zeer noodzakelijke reparaties uitgevoerd in het kader van bestuursdwang. De vordering van verzoekster op de nalatenschap betreft de achterstand in gemeentelijke belastingen en de in het kader van bestuursdwang verrichte noodzakelijke reparaties. De waarde van de woning is momenteel niet te bepalen. Taxatie is niet mogelijk omdat de woning in een zodanig slechte staat verkeert dat het gevaarlijk is om deze te betreden. Mede omdat de woning niet identiek is aan naastgelegen woningen is het niet mogelijk om alleen op basis van het zien van de (dichtgetimmerde) gevel een waarde aan de woning toe te kennen. De ondergelegen, eveneens onbewoonbaar verklaarde, woning wordt binnenkort geveild.

1.4.

De rechtbank overweegt dat het verzoek is gebaseerd op artikel 4:204 lid 1 aanhef en onder b van het Burgerlijk Wetboek. Verzoekster is als schuldeiser van de nalatenschap bevoegd een verzoek tot benoeming van een vereffenaar bij de rechtbank in te dienen. Verzoekster heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er geen bekende, althans geen te achterhalen, erfgenamen zijn. Voorts heeft verzoekster voldoende aannemelijk gemaakt dat voor haar het gevaar bestaat dat zij niet ten volle en niet binnen redelijke termijn zal worden voldaan, omdat de nalatenschap niet behoorlijk wordt beheerd en afgewikkeld.

1.5.

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat het verzoek tot benoeming van een vereffenaar zal worden toegewezen. De te benoemen vereffenaars hebben zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

1.6.

De rechtbank acht thans nog geen omstandigheden aanwezig op grond waarvan benoeming van een rechter-commissaris gewenst is. Een dergelijke benoeming vindt in de regel plaats wanneer de wettelijke vereffening van een nalatenschap sterk lijkt op een faillissement of wanneer er sprake is van een gecompliceerde nalatenschap. In de onderhavige zaak lijkt het erop dat alleen een woning verkocht dient te worden. Een nog uit te voeren erfgenamenonderzoek maakt deze zaak niet zodanig complex dat daarvoor een rechter-commissaris benoemd dient te worden.

1.7.

De wet bepaalt dat de benoeming van de vereffenaar dient te worden gepubliceerd. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat er geen dwingende noodzaak voor de - kostbare - wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking (publicatie in de Staatscourant en advertentie in een of meer nieuwsbladen) zodat dit niet zal worden bepaald. De belanghebbenden kunnen immers ook op een andere wijze, namelijk via internet, worden geïnformeerd, hetgeen iedere belanghebbende een even goede, wellicht betere, mogelijkheid geeft om de financiële situatie van de nalatenschap te kunnen inzien. Dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee. De bekendmaking van de beschikking zal plaatsvinden op rechtspraak.nl/uitspraken. Deze wijze van bekendmaking komt in de huidige tijd met internet beter tegemoet aan de bedoeling van de wetgever, dan met de publicatiemiddelen uit de tijd waarin het huidig erfrecht werd ontworpen, toen de toegang tot internet nog niet algemeen was. De vereffenaar wordt daarom ontheven van de wettelijke publicatieplicht.

2 De beslissing

De rechtbank:

- benoemt:

1) de heer mr. Bob Maarten Alexander van Sprundel, kandidaat-notaris, geboren te Den Haag op 26 juni 1983,

2) de heer mr. Stephen Mark Iseger, kandidaat-notaris, geboren te Voorburg op 27 oktober 1966,

3) mevrouw Sanne Keetman MSc, juridisch medewerker, geboren te Den Haag op 28 januari 1985,

allen werkzaam ten kantore van Notariaat De Gier aan de Statenlaan 24 te 2582 GM Den Haag, tot vereffenaars van de nalatenschap van:

Jessie Anne Munro-Macrae, geboren op 26 juli 1934 te Charlottetown (Canada), overleden op 16 januari 2010 te Halifax (Canada),

- draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

- verklaart deze beschikking tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad,

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

- wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.P. van Ham en in het openbaar uitgesproken op 13 oktober 2014.1

1 type: 206 coll: