Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2014:11807

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
17-09-2014
Datum publicatie
31-10-2014
Zaaknummer
456311 HA ZA 13-1370
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Voeging van zaken ex artikel 222 Rv.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/456311 / HA ZA 13-1370

Vonnis in incident van 17 september 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING EUROPLEX B.V.,

gevestigd te Oudenbosch, gemeente Halderberge,

eiseres in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. J.P. Heering te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MARKANT INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Utrecht,

gedaagde in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. dr. M.R. Ruygvoorn te Utrecht.

Partijen zullen hierna Europlex en Markant International genoemd worden. Voor Europlex is opgetreden mr. S.N. Vlaar, advocaat te Den Haag. Voor Markant International is de zaak behandeld door de advocaat voornoemd.

1 De procedure

1.1.

De onderhavige procedure ziet op de tenuitvoerlegging van de veroordeling van Markant International tot betaling van schadevergoeding, op te maken bij staat. Deze veroordeling is uitgesproken door het Gerechtshof Den Haag bij arrest van 26 maart 2013 in de appelprocedure met zaaknummer 200.052.437/01 (hierna: “het arrest”).

1.2.

Het verloop van deze procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 22 november 2013, die door de rechtbank wordt beschouwd als een schadestaat als bedoeld in artikel 613 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv);

  • -

    de akte overlegging producties van Europlex, met 9 producties;

  • -

    de incidentele conclusie tot voeging van Europlex;

  • -

    de incidentele conclusie van antwoord.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2 De hoofdzaak

2.1.

Europlex vordert in de hoofdzaak – samengevat – om Markant International te veroordelen tot voldoening aan Europlex van een bedrag van € 1.068.912,--, te vermeerderen met wettelijke rente en met veroordeling van Markant International in de overeenkomstig artikel 1019h Rv te begroten proceskosten, waaronder nakosten.

2.2.

Europlex legt aan haar vordering – samengevat – het volgende ten grondslag. In het arrest is Markant International veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan Europlex nader op te maken bij staat wegens (kort weergegeven) schade als gevolg auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing door Markant International, door Europlex geleden in de periode vóór het moment dat zij haar aanspraken op een product genaamd de E-motion had overgedragen aan een derde. De betreffende schade van Europlex beloopt in totaal € 1.068.912,--.

3 Het geschil in het incident

3.1.

Europlex vordert dat de hoofdzaak wordt gevoegd met de bij deze rechtbank aanhangige zaak met het zaaknummer / rolnummer C/09/465644 / HA ZA 14-561 (hierna ook: “de zaak 14-561”) met Europlex en [X] Ergonomie B.V. als eiseressen en Markant International, Markant Nederland B.V. en 3D Tradelink B.V. als gedaagden.

3.2.

Europlex stelt daartoe dat de zaken zijn verknocht. Markant International heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling in het incident

4.1.

Krachtens artikel 222 Rv kan onder meer voeging van zaken worden gevorderd, indien voor dezelfde rechter verknochte zaken aanhangig zijn. Van verknochtheid is sprake, wanneer de feitelijke of juridische geschilpunten in beide zaken identiek zijn dan wel een zodanige samenhang vertonen dat consistentie van de uitspraken is geboden.

4.2.

Naar het oordeel van de rechtbank voldoet de incidentele vordering aan het bepaalde in artikel 222 Rv. De onderhavige zaak en de zaak 14-561 zijn beide voor dezelfde rechter aanhangig. Voorts is de rechtbank van oordeel dat de zaken aan elkaar zijn verknocht. In de onderhavige zaak wordt door Europlex schadevergoeding gevorderd wegens schade als gevolg van auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing door Markant ter zake van de E-motion, terwijl in de zaak 14-561 door Europlex c.s. eenzelfde vordering wordt ingesteld jegens Markant c.s. Daarnaast wordt in de zaak 14-561 schadevergoeding gevorderd wegens diverse andere gestelde onrechtmatige gedragingen van Markant c.s. met betrekking tot de E-motion. Gelet hierop ligt in de rede dat de geschilpunten in beide zaken een zodanige samenhang vertonen dat consistentie geboden is, onder meer ten aanzien van de vraag welke schade van Europlex is veroorzaakt door welke (onrechtmatige) gedraging van Markant International, Markant International Nederland B.V. en/of 3D Tradelink B.V. De incidentele vordering zal derhalve worden toegewezen.

4.3.

De rechtbank zal de proceskostenbeslissing aanhouden totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

5. De beslissing

De rechtbank

in het incident

5.1.

voegt de hoofdzaak met de bij deze rechtbank aanhangige zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/465644 / HA ZA 14-561;

5.2.

houdt de proceskostenbeslissing aan totdat in de hoofdzaak zal worden beslist;

in de hoofdzaak

5.3.

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 29 oktober 2014 voor conclusie van antwoord, tezamen met het antwoord in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/465644 / HA ZA 14-561.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 17 september 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.