Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2014:11785

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
17-09-2014
Datum publicatie
25-09-2014
Zaaknummer
465644 HA ZA 14-561
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Voeging van zaken ex artikel 222 Rv.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/465644 / HA ZA 14-561

Vonnis in incident van 17 september 2014

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING EUROPLEX B.V.,

gevestigd te Oudenbosch,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[X] ERGONOMIE B.V.,

gevestigd te Midwoud, gemeente Medemblik,

eiseressen in de hoofdzaak,

eiseressen in het incident,

advocaat mr. J.P. Heering te Den Haag,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MARKANT INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Utrecht,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MARKANT NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Zeist,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

3D TRADELINK B.V.,

gevestigd te Utrecht,

gedaagden in de hoofdzaak,

verweerders in het incident,

advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Partijen zullen hierna enerzijds Europlex en Vlaar en anderzijds Markant International, Markant Nederland en 3D Tradelink genoemd worden. Europlex en Vlaar worden gezamenlijk ook aangeduid als Europlex c.s. Markant International, Markant Neerland en 3D Tradelink worden gezamenlijk ook Markant c.s. genoemd. Voor Europlex c.s. is opgetreden mr. S.N. Vlaar, advocaat te Den Haag. Voor Markant c.s. is de zaak behandeld door mr. G.J. van de Kamp, advocaat te Arnhem.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 6 mei 2014;

 • -

  de akte houdende overlegging producties, met producties 1 tot en met 25;

 • -

  de incidentele conclusie tot voeging van Europlex c.s.;

 • -

  de incidentele conclusie van antwoord.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2 De hoofdzaak

2.1.

Europlex c.s. vordert, samengevat:

 • -

  A) te verklaren voor recht dat Markant c.s. ieder afzonderlijk en gezamenlijk auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing hebben gepleegd;

 • -

  B) te verklaren voor recht dat Markant c.s. ieder afzonderlijk en gezamenlijk onrechtmatig jegens Europlex c.s. hebben gehandeld door (i) zich ten onrechte als exclusief rechthebbende op de model- en auteursrechten (de rechtbank begrijpt: ter zake van het product de E-motion) op te stellen, (ii) ten onrechte Europlex c.s. (te) hebben verhinderd die rechten te gebruiken, (iii) vervolgens zelf die rechten zodanig lang niet te gebruiken dat de daaraan (verbonden) goodwill verloren is gegaan en (iv) het Europese modelrecht op het uiterlijk van de E-motion zonder enige waarschuwing verloren hebben laten gaan;

 • -

  C) gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding van de schade van Europlex, primair te begroten op € 1.068.912,--, te vermeerderen met wettelijke (handels-)rente;

 • -

  D) gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding van de schade van Vlaar, primair te begroten op € 1.146.041,--, te vermeerderen met wettelijke (handels-)rente;

met hoofdelijke veroordeling van Markant c.s. in de overeenkomstig artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) te begroten proceskosten, te vermeerderen met rente.

2.2.

Europlex c.s. legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Markant c.s. inbreuk heeft gemaakt op haar auteursrecht op een product genaamd de E-motion en het slaafs heeft nagebootst, alsook dat Markant c.s. onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld op de wijzen als beschreven in de vordering onder B. Volgens Europlex c.s. beloopt de schade die Europlex dientengevolge heeft geleden € 1.068.912,--, terwijl de schade van Vlaar € 1.146.041,-- beloopt.

3 Het geschil in het incident

3.1.

Europlex c.s. vordert dat de hoofdzaak wordt gevoegd met de bij deze rechtbank aanhangige zaak met het zaaknummer / rolnummer 456311 / HA ZA 13-1370 met Europlex als eiseres en Markant International als gedaagde (hierna: de zaak 13-1370).

3.2.

Europlex c.s. stelt daartoe dat de zaken zijn verknocht. Markant c.s. refereert zich aan het oordeel van de rechtbank. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling in het incident

4.1.

Krachtens artikel 222 Rv kan onder meer voeging van zaken worden gevorderd, indien voor dezelfde rechter verknochte zaken aanhangig zijn. Van verknochtheid is sprake, wanneer de feitelijke en juridische geschilpunten in beide zaken identiek zijn dan wel een zodanige samenhang vertonen dat consistentie van de uitspraken is geboden.

4.2.

Naar het oordeel van de rechtbank voldoet de incidentele vordering aan het bepaalde in artikel 222 Rv. De onderhavige zaak en de zaak 13-1370 zijn beide voor dezelfde rechter aanhangig. Voorts is de rechtbank van oordeel dat de zaken aan elkaar zijn verknocht. In de zaak 13-1370 wordt door Europlex schadevergoeding gevorderd wegens schade als gevolg van auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing door Markant ter zake van de E-motion, terwijl in de onderhavige zaak door Europlex c.s. eenzelfde vordering wordt ingesteld jegens Markant c.s. Daarnaast wordt in de onderhavige procedure schadevergoeding gevorderd wegens diverse andere gestelde onrechtmatige gedragingen van Markant c.s. met betrekking tot de E-motion. Gelet hierop ligt in de rede dat de geschilpunten in beide zaken een zodanige samenhang vertonen dat consistentie geboden is, onder meer ten aanzien van de vraag welke schade van Europlex is veroorzaakt door welke (onrechtmatige) gedraging van Markant International, Markant Nederland en/of 3D Tradelink. De incidentele vordering zal derhalve worden toegewezen.

4.3.

De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het incident aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

5 De beslissing

De rechtbank

in het incident

5.1.

voegt de hoofdzaak met de bij deze rechtbank aanhangige zaak met zaaknummer / rolnummer 456311 / HA ZA 13-1370;

5.2.

houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan;

in de hoofdzaak

5.3.

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 29 oktober 2014 voor conclusie van antwoord tezamen met het antwoord in de zaak met zaaknummer / rolnummer 456311 / HA ZA 13-1370.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 17 september 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.