Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2014:10125

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
13-08-2014
Datum publicatie
24-02-2015
Zaaknummer
09-842203-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

woninginbraken bij kwetsbare slachtoffers met behulp van sleutelkluisjes

Met de sleutels uit de kastjes braken de mannen in de periode van eind 2012 tot de zomer 2013 in bij bejaardenhuizen, aanleunwoningen en andere plekken waar hulpbehoevende bejaarden met sleutelkastjes wonen. Zij forceerden de sleutelkastjes, bedoeld voor toegang door hulpverleners, en verschaften zich vervolgens met de sleutel toegang tot de bejaardenwoningen. Hierbij maakten ze geld, pinpassen en sieraden buit

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer 09/842203-13

Datum uitspraak: 13 augustus 2014

Tegenspraak

(Promis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte

genaamd: [verdachte],

geboren: [geboortedag] te [geboorteplaats],

zonder vaste woon- of verblijfplaats.

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 5 november 2013, 23 januari 2014, 10 maart 2014, 22 mei 2014 en 16, 17 en 30 juli 2014.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. W. Bos en van hetgeen door de raadsman van verdachte mr. J.M. van Dam, advocaat te Utrecht, en door verdachte naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

Verdachte zijn 13 feiten ten laste gelegd. De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan acht woninginbraken en drie pogingen daartoe, meestal bij een groep slachtoffers die hun huis voorzien hadden van sleutelkastjes om zorgverleners ongehinderd toegang tot de woning te verlenen. Daarnaast wordt hem verweten tweemaal met de bankpas, afkomstig van één van die woninginbraken geld opgenomen te hebben.

De volledige tekst van de tenlastelegging is opgenomen in de bijlage bij dit vonnis en maakt daar deel van uit.

3 Bewijsoverwegingen

Inleiding1
Op 12 maart 2013 zijn drie personen, onder wie verdachte[medeverdachte 2], aangehouden wegens poging inbraak. Het bij de voordeur van het betreffende huis bevestigde sleutelkastje bleek te zijn opengebroken en de zich daarin bevindende voordeursleutel was weggenomen. Sleutelkastjes zijn bedoeld om medewerkers van de thuiszorg (die de bijbehorende code kennen) eenvoudig toegang tot de woning te verlenen.

Uit een inventarisatie van verschillende politieregio’s bleek, dat er door heel Nederland verspreid vanaf peildatum 1 januari 2012 tientallen woninginbraken waren gepleegd door middel van het openbreken van sleutelkastjes en het stelen van de huissleutel.

De aanhouding op 12 maart 2013 was aanleiding om een groot onderzoek in te stellen onder de naam [onderzoeksnaam]. Daarbij kwam onder meer verdachte in beeld.

Tijdens het onderzoek gingen de inbraken met uit sleutelkastjes gestolen huissleutels door en bleek dat er ook ingebroken werd in verzorgingstehuizen. Daarom is besloten tot het inzetten van meerdere bijzondere opsporingsbevoegdheden, waaronder plaatsbepalingsapparatuur en het opnemen van telecommunicatie van de verdachten.

Modus operandi

Uit gegevens van het in de auto van verdachte [medeverdachte 1] aangebrachte peilbaken2 blijkt, dat deze auto, een Opel Vectra met kenteken [Kenteken nummer]-TL-19, op 11 juni 2013 in Leeuwarden is aangekomen en vanaf die datum geruime tijd steeds vanaf het adres van verdachte, [omgeving adres benadeelde 10] 17c, is vertrokken en weer daarheen terugkeerde. Verdachte heeft ter zitting verklaard3, dat de verdachten [medeverdachte 1] en[medeverdachte 2] anderhalve á twee weken bij hem gelogeerd hebben. [medeverdachte 1] reed in zijn Opel Vectra. Verdachte koppelde het begin van dit bezoek aan een sms-bericht van de broer van verdachte[medeverdachte 2]. Dit betreft een bericht van 11 juni 20134.

 • -

  De peilbakengegevens onder de auto van [medeverdachte 1] wijzen uit, dat de auto diezelfde nacht, nog geen uur na de aankomst in Leeuwarden, naar Akkrum is gereden. Daar vonden op 12 juni 2013 twee inbraken plaats door middel van het vernielen van sleutelkastjes, in de tijd dat de auto zich daar bevond (Zaaksdossier Akkrum).

 • -

  In de nacht van 13 juni 2013 bevond de auto zich in Genemuiden rond de tijd dat daar drie jongens midden in de nacht in een tuin werden betrapt. Van het betreffende huis was een sleutelkastje beschadigd (Zaaksdossier Overijssel 13-06-2013).

 • -

  In de nacht van 14 juni 2013 was de auto in Leek, waar die nacht een inbraak in een studio in een verzorgingstehuis werd gepleegd door inklimming. De auto was ter plaatse toen er met de aldaar gestolen pinpas werd gepind (Zaaksdossier Leek).

 • -

  In de nacht van 15 juni 2013 bevond de auto zich in Zuidwolde en Wijster. In beide plaatsen is ingebroken door middel van vernieling van een sleutelkastje (Zaaksdossier Zuidwolde-Wijster).

 • -

  In de nacht van 16 juni 2013 is de auto in Sappemeer geweest. De volgende dag werd ontdekt, dat daar een sleutelkastje bij een verzorgingshuis was opengebroken (zaaksdossier Sappemeer).

 • -

  In de nacht van 17 juni 2013 was de auto in Joure, Balk en Terherne, steeds op tijdstippen waarop in deze plaatsjes werd ingebroken door middel van het openbreken van een sleutelkastje. In Terherne zijn drie daders gezien (Zaaksdossier Friesland 17-06-2013).

 • -

  In de nacht van 19 juni 2013 was de auto in Wolvega. Die ochtend werd ontdekt, dat daar een sleutelkastje was verbroken (Zaaksdossier Wolvega).

 • -

  In de nacht van 20 juni 2013 was de auto in Steenwijk en Sint Jansklooster. In beide plaatsen werden in die nacht in totaal vier sleutelkastjes verbroken. In twee gevallen was daadwerkelijk ingebroken, de andere twee delicten betroffen pogingen daartoe. Bij een daarvan ging het om de moedersleutel van een verzorgingshuis (Zaaksdossier Overijssel 20-06-2013).

 • -

  In de nacht van 21 juni 2013 bevond de auto zich in Meppel. Daar zijn die nacht twee sleutelkastjes opengebroken. De auto stond vlak bij de pinautomaat toen daar met een die nacht gestolen pas werd gepind (Zaaksdossier Meppel).

 • -

  In de nacht van 22 juni 2013 was de auto in Wolvega en Makkinga. In beide plaatsen zijn sleutelkastjes verbroken. In een geval staat vast dat dat die nacht is gebeurd.

 • -

  In de nacht van 23 juni 2013 is de auto in Joure geweest toen daar een inbreker werd overlopen. De inbraak was gepleegd door verbreking van een sleutelkastje.

 • -

  In de nacht van 24 juni 2013 is de auto in Steenwijkerwold, Kuinre en Blokzijl geweest. In deze plaatsen hebben die nacht in totaal vijf inbraken plaatsgevonden en een poging daartoe, alle door verbreking van sleutelkastjes. Een aangeefster zag twee jongens in haar huis op een tijdstip dat de auto ter plaatse was (Zaaksdossier Overijssel 24-06-2013).

In de periode van 12 tot en met 24 juni 2014 is de Opel Vectra van [medeverdachte 1] dus maar één nacht (18 juni) in Leeuwarden gebleven. In de andere 12 nachten vertrok hij elke keer vanuit Leeuwarden naar allerlei kleine dorpen in de wijde omtrek. Steeds betrof het plaatsjes waar die nacht, of in de betreffende periode, werd ingebroken en/of is geprobeerd in te breken, op één uitzondering na door verbreking van sleutelkastjes. Alleen al hieruit blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat er een verband moet zijn tussen de aanwezigheid van de inzittenden van de auto en de gepleegde inbraken.

De slachtoffers waren steeds (hoog)bejaarde mensen. Dat hangt samen met het feit dat juist zij veelal zijn aangewezen op zorg van derden en daarvoor een sleutelkastje nodig hebben.

Bij alle inbraken betrof de buit portemonnees met inhoud, contant geld, sieraden en pinpassen, dus kleine, waardevolle voorwerpen. Slechts een keer is er iets omvangrijks, namelijk een televisie gestolen.

Op alle ritten is de auto tenminste een keer, maar vaak zowel op de heen- als op de terugweg, bij het tankstation aan de[omgeving adres benadeelde 10] in Leeuwarden geweest, waar werd getankt. Uit de camerabeelden bleek, dat de chauffeur, altijd verdachte [medeverdachte 1], nooit alleen in de auto zat, maar altijd in gezelschap van tenminste één en soms twee andere personen was. Vaak werd iets te drinken of te eten gekocht in de winkel van het tankstation.

Uit het voorgaande blijkt, dat de verdachten een vaste en specifieke modus operandi hanteerden. In de nachtelijke uren reden ze in de Opel Vectra naar het Esso tankstation aan de[omgeving adres benadeelde 10] in Leeuwarden om te gaan tanken. Vervolgens gingen ze naar kleine dorpen, die ’s nachts uitgestorven zijn. Daar gingen ze op zoek naar sleutelkastjes. Vermoedelijk zochten ze daarnaar met name bij als zodanig herkenbare bejaardenwoningen. Ook keken ze bij verzorgingshuizen. Vervolgens werden de aangetroffen sleutelkastjes vernield. Met de sleutel kon eenvoudig de woning worden betreden. Alles, ook de slaapkamer van de bewoner, werd doorzocht op waardevolle kleine voorwerpen zoals geld, sieraden en pinpassen. Daarna ging men, meestal via voornoemd tankstation waar dan weer werd getankt en iets te drinken of te eten werd gehaald, terug naar het adres van verdachte.

Medeplegen

De raadsman heeft betoogd, dat als er al sprake is van een verdenking, volstrekt onduidelijk is welke rol verdachte zou hebben gespeeld. Dit blijkt niet uit technisch onderzoek. Er kan niet worden vastgesteld dat hij op de plaats delict is geweest en dus ook niet welke deelnemingsvorm van toepassing zou zijn, laat staan dat er een bewuste en nauwe samenwerking zou hebben bestaan.

De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende.

Uit bestendige jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat voor medeplegen sprake moet zijn van een bewuste en nauwe samenwerking tussen de verdachte en de medepleger(s).

De verdachten [medeverdachte 1] en[medeverdachte 2], die veel vaker dan verdachte op de camerabeelden van het Esso tankstation aan de[omgeving adres benadeelde 10] te zien zijn en wier telefoons ook meermalen zendmasten in de omgeving van de plaats delict aanstraalden, hebben geen verklaring voor hun nachtelijke aanwezigheid in de diverse dorpen, ver van hun logeer- en woonadres, willen geven. Verdachte zelf heeft pas ter zitting gemotiveerd ontkend dat hij in de betreffende periode Leeuwarden heeft verlaten.

Aangezien er geen inzicht is in eventueel tussen de verdachten gemaakte afspraken, zal de rechtbank haar conclusies over de samenwerking moeten baseren op wat haar daarvan uit anderen hoofde bekend is. Zij wijst in dit verband op Zaaksdossier Overijssel 13-06-2013, waaruit blijkt dat in Genemuiden drie mannen zijn gezien die bij een beschadigd sleutelkastje wegrenden toen de thuiszorgmedewerkster aan kwam lopen. In zaaksdossier Leek is gezien, dat er drie personen bij de pinautomaat wegliepen nadat daar met een gestolen pas was gepind. In Terherne (Zaaksdossier Friesland 17-06-2013) zag de aangever drie inbrekers in zijn woning. In Joure is die nacht in hetzelfde dossier een gesprek op fluistertoon gevoerd tussen [medeverdachte 1] en[medeverdachte 2], waaruit duidelijk blijkt dat[medeverdachte 2] zich samen met een derde persoon in een poort bevond.

De rechtbank leidt hieruit af, dat alle inzittenden van de Opel Vectra een actieve rol speelden bij de inbraken. Een andere taakverdeling ligt niet voor de hand. Verdachte [medeverdachte 1] reed altijd zelf, dus een chauffeur was niet nodig. Uit het gefluisterde telefoongesprek in Joure blijkt, dat alle drie de betrokkenen zich buiten de auto bevonden en dat [medeverdachte 1] de andere twee probeerde terug te vinden in de poort waar zij waren. Aangezien de delicten in kleine plaatsen werden gepleegd waar ’s nachts niemand op de [medeverdachte 1] is en de slachtoffers per definitie hulpeloze mensen waren, was een uitkijk ook overbodig.

Dat verdachte in de vermelde dossiers niet is vervolgd dan wel wordt vrijgesproken, doet aan de conclusie niet af, omdat dit oordeel de modus operandi betreft.

Begin van uitvoering

Uit hetgeen hiervoor omtrent de modus operandi is opgemerkt, blijkt dat sleutelkluisjes werden opengebroken uitsluitend met de bedoeling de zich daarin bevindende sleutel te gebruiken om het betreffende huis binnen te gaan en de bewoner te bestelen. Daarom kan zelfs het enkel beschadigen van een sleutelkastje niet anders worden gezien dan als een begin van uitvoering van een diefstal, dus een poging en is niet relevant of zich in het kastje een sleutel bevond of niet.

Herkenning

Met de raadsman is de rechtbank van oordeel, dat de nachtelijke opnamen van de statische camera die geruime tijd gericht is geweest op het portiek van de woning van verdachte geen herkenbare beelden heeft opgeleverd. Voor de opnamen die bij daglicht zijn gemaakt, ligt dat in een enkel geval anders.

Ten aanzien van de bezwaren van de verdediging tegen de herkenningen van verdachte door de verbalisanten Gibcus en Boogert merkt de rechtbank op dat, wat hier ook van zij, verdachte heeft verklaard dat hij waar hij in het tankstation aan de[omgeving adres benadeelde 10] te Leeuwarden is herkend, ook inderdaad op de beelden te zien is5.

De beoordeling van de tenlastelegging

feiten 1, 2 en 3, Zaaksdossier Overijssel 20-06-2013

Deze feiten betreffen een diefstal uit een sleutelkluisje van een sleutel die toegang gaf tot een appartementencomplex, een poging inbraak bij een 88-jarige vrouw en haar man en inbraken bij een 88-jarige en een 78-jarige man, beiden alleenstaand.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft vrijspraak van deze feiten gevorderd.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak van deze feiten bepleit.

De beoordeling van de tenlastelegging

Met betrekking tot de hier ten laste gelegde feiten kan ten aanzien van verdachte slechts worden vastgesteld, dat hij tegelijk met de verdachten [medeverdachte 1] en[medeverdachte 2], die de rechtbank bij vonnis van gelijke datum voor deze feiten heeft veroordeeld, naar zijn woning is teruggekeerd. Ook in combinatie met de in zijn woning aangetroffen televisie, die van hetzelfde merk en type is als de bij een van de aangevers gestolen televisie, levert dit onvoldoende bewijs op om ervan uit te kunnen gaan dat verdachte zich aan de strafbare feiten schuldig heeft gemaakt. Hij zal van deze feiten dan ook worden vrijgesproken.

Feit 4, Zaaksdossier Wolvega

Deze zaak betreft een poging tot diefstal in de woning van een 81-jarige vrouw door vernieling van het sleutelkastje en het wegnemen van de sleutel.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft vrijspraak van deze feiten gevorderd.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak van deze feiten bepleit.

De beoordeling van de tenlastelegging

Op grond van het dossier staat niet meer vast dan dat iemand die op basis van onduidelijke beelden van de statische camera als verdachte is herkend, in de nacht van 18 op 19 juni om 02.17 uur een minuut na het vertrek van (volgens dezelfde twijfelachtige herkenning) de verdachten [medeverdachte 1] en[medeverdachte 2] het portiek verliet. Om 05.58 uur (bij daglicht) kwam een persoon die eveneens als verdachte is herkend, terug. Hij liep eerst naar beneden, waar zich de kelder bevindt. Vervolgens gingen twee personen die werden herkend als[medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] het portiek binnen, bleven op de trap naar beneden staan tot verdachte weer terugkwam en gingen samen met hem de trap op.

De rechtbank stelt vast dat zich in het dossier geen bewijs bevindt dat verdachte zich in de betreffende nacht in Wolvega heeft bevonden. Ook anderszins is geen bewijs van betrokkenheid van verdachte bij dit feit in het dossier voorhanden, zodat hij hiervan moet worden vrijgesproken.

Feit 5, Zaaksdossier Friesland 17-06-2013

Deze zaak betreft een drietal inbraken in de provincie Friesland. Elke keer werd het sleutelkastje aan de buitenzijde van de woning opgebroken, waarna men zich met de sleutel de toegang tot de woning kon verschaffen. De slachtoffers waren een 91-jarige, alleenstaande vrouw, een echtpaar van wie de man eveneens 91 was en een 83-jarige, alleenstaande man.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft vrijspraak van deze feiten gevorderd.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak van deze feiten bepleit.

De beoordeling van de tenlastelegging

De rechtbank stelt vast dat er twee aanwijzingen in dit dossier zitten dat er behalve de verdachten [medeverdachte 1] en[medeverdachte 2] nog iemand bij deze feiten was betrokken. Een van de aangevers heeft drie inbrekers gezien en in een tapgesprek tussen voornoemde verdachten is duidelijk dat er nog een derde persoon aanwezig is. Er is echter geen bewijs dat verdachte die derde persoon is geweest, zodat hij van dit feit moet worden vrijgesproken.

Feit 6 Zaaksdossier Sappemeer

Dit feit betreft een poging inbraak in een verzorgingstehuis in Sappemeer door een sleutelkastje open te breken. De zich daarin bevindende sleutel gaf geen toegang tot het tehuis, maar tot de garage, waaruit niets wordt vermist.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank dit feit wettig en overtuigend bewezen zal verklaren, gelet op de specifieke modus operandi, de peilbaken- en tapgegevens en de camerabeelden van het tankstation aan de[omgeving adres benadeelde 10] te Leeuwarden.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak van dit feit bepleit.

De beoordeling van de tenlastelegging

De rechtbank stelt vast dat op grond van het dossier uitsluitend vaststaat dat verdachte op 16 juni om 05.49 uur met de verdachten[medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] de shop van het Esso tankstation in Leeuwarden binnenliep. Er is echter geen bewijs dat verdachte die nacht in Sappemeer is geweest, zodat hij van dit feit moet worden vrijgesproken.

Feiten 7, 8 en 9, Zaaksdossier Zuidwolde-Wijster

Deze zaken betreffen een inbraak bij een 84-jarige alleenstaande vrouw en het pinnen met de van haar gestolen pinpas, alsmede een inbraak bij een 98-jarige alleenstaande vrouw.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank deze feiten wettig en overtuigend bewezen zal verklaren.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak van dit feit bepleit. Het enige dat zijn cliënt volgens hem kan worden tegengeworpen, is dat hij om 06:20 uur in het tankstation aan de[omgeving adres benadeelde 10] was. Uit het dossier blijkt echter, dat de auto daaraan voorafgaand eerst op het adres van verdachte is geweest en toen pas bij het tankstation. Er is verder geen enkel concreet bewijs dat verdachte in Zuidwolde of Wijster is geweest.

De beoordeling van de tenlastelegging

Feit 7

Aangifte6

[benadeelde 9] heeft aangifte gedaan van inbraak in haar aanleunwoning aan de [adres benadeelde 8] te Zuidwolde. Zij verklaarde dat zij op 15 juni 2013 tussen 03:00 uur en 04:00 uur in bed lag in haar slaapkamer, die naast haar woonkamer is gelegen. Zij hoorde toen wat lawaai. Omdat het geluid aanhield, besloot ze te gaan kijken. Zij zag dat de voordeur van haar woning openstond en dat haar woonkamer overhoop was gehaald. Zij hoorde van de verzorging, dat er een sleutel aan de buitenkant in de voordeur zat. Ze hoorde ook, dat het sleutelkastje bij de hoofdingang van de Molenhof was opengebroken. Daarin zat de sleutel die toegang gaf tot haar woning.

Aangeefster miste twee portemonnees, waarvan een met kleingeld en een met pasjes, een bankpas van de ING, haar rijbewijs, haar identiteitskaart en een geldbedrag van 100,00 euro7.

Feit 8

Aangeefster heeft aanvullend verklaard8 dat er op 15 juni 2013 om 04:00 uur een bedrag van €250,00 is gechipt van haar rekening bij de ING-bank aan de [omgeving adres benadeelde 10] 94 te Hoogeveen. Op datzelfde tijdstip is daar ook een bedrag van € 1000,00 gepind en om 4:01 uur is een bedrag van €250,00 gepind bij de SNS-bank aan [omgeving adres benadeelde 9] 3-02 te Hoogeveen.

Feit 9

[benadeelde 10] heeft aangifte gedaan9 van inbraak in de nacht van 14 op 15 juni 2013 in haar bejaardenwoning aan de [adres benadeelde 10] te Wijster. Zij verklaarde dat zij op 15 juni merkte dat er in haar woning allemaal spullen op de grond lagen. Ze zag ook dat de kast naast haar bed overhoop was gehaald. Aangeefster hoorde van de politie dat het sleutelkastje naast de voordeur was opengebroken. Ze miste twee horloges, een broche, twee dasspelden en een ketting, alle van goud.

Het bij de inbraak aan de [adres benadeelde 10] te Wijster opengebroken sleutelkastje is veiliggesteld voor onderzoek op werktuigsporen10. Op 23 juli 2013 werd bij de doorzoeking in de woning van de verdachte onder andere een schroevendraaier met een geel handvat aangetroffen en in beslag genomen11. Bij een vergelijkend onderzoek12 tussen de werktuigsporen op het in beslag genomen sleutelkastje en de schroevendraaier met het gele handvat, bleek dat de werktuigsporen op het sleutelkastje waarschijnlijk zijn veroorzaakt met deze schroevendraaier.

Onderzoek peilbaken13

Uit onderzoek naar de verplaatsingen van het peilbaken in de Opel Vectra van verdachte [medeverdachte 1] blijkt het volgende:

 • -

  op 15 juni 2013 tussen 23:57 en 00:02 uur stond de auto stil bij het Esso tankstation aan de[omgeving adres benadeelde 10] te Leeuwarden.

 • -

  Omstreeks 00:02 uur reed de auto via de A32 naar Zuidwolde.

 • -

  Tussen 03:05 en 03:51 uur stond de auto stil in de [omgeving adres benadeelde 9] in Zuidwolde.

 • -

  Tussen 04:01 en 04:02 uur stond de auto stil op [omgeving adres benadeelde 9] te Hoogeveen.

 • -

  Tussen 04:23 en 05:18 uur stond de auto stil op de [omgeving adres benadeelde 10] in Wijster.

 • -

  Tussen 6.16 en 06.35 uur stond de auto weer stil op de[omgeving adres benadeelde 10] te Leeuwarden.

Zoals de raadsman heeft aangevoerd, is in het dossier in een proces-verbaal van 11 september 2013 (op bladzijde 8 onder het kopje ‘onderzoek peilbaken’) vermeld, dat de auto om 06.14 uur op het woonadres van verdachte arriveerde. Onder dit kopje is geen melding gemaakt van het bezoek aan het tankstation vanaf 06:19 uur. Verwezen wordt naar Ambtshandeling 06. Op bladzijde 8 staat wel vermeld, dat de camerabeelden van het tankstation vanaf 06:19 uur de terugweg betreffen, wat niet juist is wanneer de auto eerst in de [omgeving adres benadeelde 10] zou zijn geweest.

Ambtshandeling 06 is het hiervoor aangehaalde proces-verbaal betreffende onder meer de peilbakengegevens. Hierin is nergens vermeld dat de auto eerst naar de [omgeving adres benadeelde 10] is gereden en toen pas naar de[omgeving adres benadeelde 10].

Wat hier ook van zij, verdachte heeft zelf verklaard, dat hij door de verdachten [medeverdachte 1] en[medeverdachte 2] altijd werd opgehaald bij een vriendinnetje in de buurt van het ziekenhuis (vlak bij de[omgeving adres benadeelde 10]) en dus niet thuis. Wat de raadsman suggereert, is dat verdachte thuis is opgehaald en toen meeging naar de[omgeving adres benadeelde 10]. Dit is in tegenspraak met wat verdachte hier zelf over heeft gezegd, hoewel hij geen enkele reden had dit te verzwijgen als het waar was. Daar komt bij dat het niet voor de hand ligt dat er eerst naar de [omgeving adres benadeelde 10] en dan weer terug naar de[omgeving adres benadeelde 10] zou zijn gereden.

De rechtbank gaat er dan ook van uit, dat de eenmalige vermelding van de aankomst van de auto op de [omgeving adres benadeelde 10] om 06:14 uur in het loop-pv op een vergissing berust, dan wel dat er verschillen zijn geweest tussen de tijdsaanduiding –de klokken liepen niet gelijk- op het peilbaken enerzijds en de camerabeelden anderzijds.

Zendmastgegevens

Uit de zendmastgegevens van 15 juni 2013 met betrekking tot de verdachten [medeverdachte 1] en[medeverdachte 2] blijkt het volgende14:

Telefoon verdachte [medeverdachte 1]:

 • -

  Op 15 juni 2013 om 03:03 uur straalde de telefoon een zendmast aan op de [omgeving adres benadeelde 10] in De Wolden. Om 03:53 uur werd de zendmast aan [omgeving adres benadeelde 10] te De Wolden aangestraald. Uit de in het proces-verbaal opgenomen plattegrond blijkt, dat beide zendmasten bij Zuidwolde liggen.

 • -

  Om 04:03 uur straalde de mobiele telefoon van de verdachte [medeverdachte 1] een zendmast aan op de [omgeving adres benadeelde 10] te Hoogeveen.

 • -

  Om 05:33 uur straalde de telefoon een zendmast aan op [omgeving adres benadeelde 10] te Beilen, wat blijkens de in het proces-verbaal opgenomen kaart niet ver van Wijster ligt.

Telefoon verdachte[medeverdachte 2]:

 • -

  Op 15 juni 2013 tussen 02:56 uur en 03:23 uur straalde de telefoon een zendmast aan op de [omgeving adres benadeelde 10] te De Wolden.

 • -

  Om 03:55 uur straalde de telefoon een zendmast aan op de [omgeving adres benadeelde 10] te De Wolden. Zoals vermeld staan deze zendmasten bij Zuidwolde in de buurt.

 • -

  Op 15 juni 2013 te 04:03 uur straalde de telefoon een zendmast aan op de [omgeving adres benadeelde 10] te Hoogeveen.

 • -

  Tussen 04:33 uur en 05:33 uur werd een zendmast op [omgeving adres benadeelde 10] te Beilen aangestraald, wat in de omgeving van Wijster ligt.

Camerabeelden Esso Tankstation

De rechtbank concludeert met de verbalisanten15 dat op de camerabeelden van het Esso tankstation aan de[omgeving adres benadeelde 10] te Leeuwarden van de periode 14 juni 2013 om 23.51-23.58 uur te zien is dat er drie personen aanwezig waren in de Opel Vectra en dat de persoon in de passagiersstoel die niet uitstapte, een lichte trui aan had.

Op de camerabeelden van het Esso tankstation aan de[omgeving adres benadeelde 10] 2 te Leeuwarden van 15 juni 2013 tussen 06:19 uur en 06:35 uur is volgens verbalisant Boogert16 te zien dat omstreeks 06:19 uur een donkere Opel Vectra aan kwam rijden. Omstreeks 06:20 uur liepen er drie mannen naar de tankshop. Op de camerabeelden werden door verbalisant zowel verdachte als de verdachten [medeverdachte 1] en[medeverdachte 2] herkend. Verdachte heeft de herkenning niet betwist en heeft verklaard, dat hij bij het tankstation altijd samen met[medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] was17. De rechtbank stelt vast dat de verdachten [medeverdachte 1] en[medeverdachte 2] in het zwart waren gekleed. Verdachte droeg een witte trui met opdruk.

Het oordeel van de rechtbank

Uit de peilbakengegevens betreffende de auto van verdachte [medeverdachte 1] en de zendmastgegevens van de telefoons van de verdachten [medeverdachte 1] en[medeverdachte 2], de route van de auto en de beelden van het tankstation blijkt, dat zij die nacht met de auto hebben rondgereden. Uit de aangiften blijkt, dat ze in Zuidwolde zijn geweest tussen 03:00 en 04:00 uur, toen daar werd ingebroken, in Hoogeveen waren precies op het moment dat daar met de in Zuidwolde gestolen pas werd gepind en gechipt en dat ze in Wijster waren toen daar werd ingebroken. De ten laste gelegde inbraken zijn gepleegd door het vernielen van sleutelkastjes. Alles overziende is de rechtbank van oordeel dat het niet anders kan of er is een verband tussen hun aanwezigheid ter plaatse en de aldaar gepleegde strafbare feiten. Bovendien zijn ze bij hun terugkomst te zien op camerabeelden van het Esso tankstation.

De rechtbank dient vervolgens de vraag te beantwoorden, of ook verdachte aan de delicten heeft deelgenomen en overweegt het volgende.

Toen de Opel ’s nachts bij het Esso tankstation wegreed, had hij drie inzittenden. Vervolgens is de auto naar Zuidwolde, Hoogeveen en Wijster gereden, waarna de auto terugkeerde naar de[omgeving adres benadeelde 10]. Het ligt voor de hand, dat de drie inzittenden die ’s avonds gezien zijn, dezelfde drie personen zijn die ’s ochtends in de auto werden gezien. Dat betekent, dat verdachte aan deze tocht heeft deelgenomen. Zijn verklaring, dat hij weliswaar soms met [medeverdachte 1] en[medeverdachte 2] aan het begin van de nacht bij het benzinestation is geweest, maar dat hij daarna vaak naar het centrum ging en later een vriendinnetje bezocht is pas ter zitting afgelegd en wordt door geen enkel ander bewijsmiddel ondersteund. Daarom gaat de rechtbank daaraan voorbij. Daarbij komt, dat de schroevendraaier waarmee waarschijnlijk het sleutelkastje in Wijster is vernield, in zijn huis is aangetroffen.

Zoals de rechtbank in de inleiding al heeft overwogen, blijkt op grond van vele ten aanzien van de beide medeverdachten bewezen verklaarde feiten een duidelijk en specifiek patroon van handelen te bestaan, waarbij zij frequent inbraken pleegden met sleutels die zij uit opengebroken sleutelkastjes stalen. De gebeurtenissen in Zuidwolde en Wijster passen in dit patroon. De rechtbank verwijst voorts naar wat zij over het medeplegen heeft overwogen.

De rechtbank acht op basis van het vorenstaande wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich in vereniging aan de betreffende drie feiten heeft schuldig gemaakt.

Zaaksdossier Leek (feit 10 en 11)

Deze zaak betreft een inbraak bij een hoogbejaarde van 92 jaar oud en het pinnen met een gestolen bankpas.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft vrijspraak van deze feiten gevorderd.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak van deze feiten bepleit.

De beoordeling van de tenlastelegging

De rechtbank stelt vast dat het dossier enkele aanwijzingen bevat dat er drie daders zijn geweest. Verder droeg de persoon die pinde, een jas met bloemmotief en een gat in de mouw. Een dergelijke jas is in de woning van verdachte aangetroffen. Dat is echter onvoldoende om bewezen te verklaren dat verdachte bij deze feiten betrokken is geweest. Nu verder bewijs van betrokkenheid van verdachte bij dit feit ontbreekt, zal de rechtbank hem van deze feiten vrijspreken.

Zaaksdossier Akkrum (feit 12 en 13)

Verdachte wordt verweten dat hij samen met een of meer anderen in de nacht van 11 op 12 juni 2013 twee diefstallen heeft gepleegd in Akkrum.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank dit feit wettig en overtuigend bewezen zal verklaren.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak van dit feit bepleit. Er kan slechts worden vastgesteld dat de telefoon van verdachte op reis was en dat hij zelf bij het tankstation op de[omgeving adres benadeelde 10] in Leeuwarden aanwezig was, niet dat hij bij de inbraken betrokken was.

De beoordeling van de tenlastelegging

Feit 12

Op 12 juni 2013 deed de dochter van de 91-jarige[benadeelde 11] aangifte18 van diefstal uit de kamer van haar vader in een verzorgingstehuis aan de [adres benadeelde 11] te Akkrum. Zij verklaarde dat de verpleging op om 02:00 uur haar vader nog gecontroleerd had en dat alles op dat moment in orde was. Toen de verpleging om 05:15 uur weer terugkwam was de kamer overhoop gehaald. Haar vader lag te slapen en had niets gemerkt. Er was geen braakschade aan de deuren van het appartement van haar vader. Er was een biljet van 50 euro verdwenen, wat muntgeld en een sieradenkist met diverse sieraden.

Volgens de politie was sprake van insluiping. 19

Feit 13

Op 12 juni 2013 deed de 79-jarige [benadeelde 12] aangifte van diefstal uit zijn woning aan [adres benadeelde 12] in Akkrum.20 Hij verklaarde dat hij op 11 juni 2013 rond 23:45 uur zijn woning had afgesloten. Rond 04.00 uur werd hij wakker van lawaai, maar hij dacht dat het de buren waren. Toen hij omstreeks 07:30 uur beneden kwam zag hij dat alle lades en kasten open stonden en waren doorzocht. Men was binnengekomen met de huissleutel uit het sleutelkastje dat men daartoe had opengebroken. Weggenomen waren een portemonnee en portefeuille met daarin in totaal 80 euro, een rijbewijs, een bankpas, diverse andere pasjes, een ring en 8 zilveren theelepels.

De portemonnee, de pasjes en diverse papieren werden diezelfde dag om 13.00 uur door een inwoner van Akkrum in een vuilcontainer gevonden.21

Volgens de politie werd het sleutelkluisje met een onbekend gebleven breekwerktuig opengebroken.22

Onderzoek peilbaken

Uit de gegevens van het peilbaken in de Opel Vectra blijkt het volgende.

 • -

  Op 11 juni 2013 is de auto omstreeks 22:39 uur vanuit [geboorteplaats] in de richting van Friesland gereden.

 • -

  Op 12 juni 2013 is de auto omstreeks 00:17 uur op de [omgeving adres benadeelde 10] te Leeuwarden aangekomen, het adres van verdachte.

 • -

  De auto is daar gebleven tot 01:02 uur.23

 • -

  Tussen 01:10 uur en 01:13 uur heeft de auto stilgestaan bij het tankstation aan de[omgeving adres benadeelde 10] te Leeuwarden.

 • -

  Tussen 01:32 uur en 04:41 uur heeft de auto stilgestaan op de Boarnswal te Akkrum.

 • -

  Om 04:57 uur is de auto bij de [omgeving adres benadeelde 10] aangekomen.24

De afstand tussen de plaats waar de auto stilstond en de [adres benadeelde 11] is ongeveer 250 meter en tot [adres benadeelde 12] ongeveer 450 meter. De afstand tussen de beide locaties waar werd ingebroken is ongeveer 350 meter.25

Camerabeelden Esso Leeuwarden:

Uit onderzoek naar de camerabeelden bleek het volgende.

 • -

  Op 12 juni om 01:10 uur kwam een donkere personenauto aanrijden bij het benzinestation. Het kenteken van deze auto had de beginletters: [Kenteken nummer]- .

 • -

  Uit zowel de rechterachterzijde als de rechtervoorzijde stapte een passagier.

 • -

  De bestuurder bleef achter in het voertuig.

 • -

  Beide passagiers gingen het benzinestation binnen.

 • -

  Beide mannen stapten daarna weer op dezelfde passagiersplekken in.

 • -

  Om 01:13 uur verliet de auto het tankstation. 26

Herkenningen camerabeelden:

De passagiers die uit de auto stapten, werden aan de hand van hun politiefoto’s door twee verbalisanten herkend als verdachte en verdachte[medeverdachte 2].27

Verdachte droeg een donkerblauwe spijkerbroek.28

Verdachte[medeverdachte 2] had een zwarte, gewatteerde jas met capuchon aan waarvan de binnenzijde oranje/rood was en droeg zwarte sportschoenen met een witte rand. 29

Eenzelfde jas met oranje binnenkant is in beslag genomen tijdens de doorzoeking in de woning van verdachte [verdachte] aan de [omgeving adres benadeelde 10] 17C te Leeuwarden op 23 juli 201330.

Eigen waarneming rechtbank

Ter terechtzitting zijn de beelden van de camera's van het Esso benzinestation getoond. Afdrukken daarvan ('stills') bevinden zich in het dossier.

De rechtbank heeft waargenomen dat een van passagiers van de Opel Vectra wat betreft postuur en gezicht, te weten zijn lengte, de kleur van zijn ogen, zijn wenkbrauwen, de positie van zijn oren en de kleur van zijn haar, een sterke gelijkenis vertoont met verdachte.

Peiling zendmasten

De politie heeft onderzocht welke zendmasten die nacht werden aangestraald door de telefoons van de verdachten [verdachte], [medeverdachte 1] en[medeverdachte 2].

De telefoon van verdachte

Om 01:05 uur werd de mast aan het [omgeving adres benadeelde 9] te Leeuwarden aangestraald.

• Om 01:15 uur werd de mast aan het[omgeving adres benadeelde 9] te Leeuwarden aangestraald.

• Om 01:25 uur, 02:05 uur, 03:05 uur en 04:05 uur werd de mast op de [omgeving adres benadeelde 9] te Akkrum aangestraald.

• Om 05:15 uur werd de mast aan de [omgeving adres benadeelde 9] in Leeuwarden aangestraald.31

De telefoon van verdachte [medeverdachte 1] heeft volgens de politie waarschijnlijk tussen 01:05 en 05:03 uur uitgestaan.32

De telefoon van verdachte[medeverdachte 2]

 • -

  Om 01:05 uur werd de mast aan het [omgeving adres benadeelde 9] in Leeuwarden aangestraald.

 • -

  Om 01:13 uur werd de mast aan de[omgeving adres benadeelde 9] te Leeuwarden aangestraald.

 • -

  Om 01:20 uur werd de mast bij tankstation Mandelan langs autosnelweg A32 aangestraald.

 • -

  Om 01:25, 02:05, 03:05 en 04:05 uur werd de mast op [omgeving adres benadeelde 9] te Akkrum aangestraald.

 • -

  Om 04:55 uur werd de mast aan de [omgeving adres benadeelde 9] in Leeuwarden aangestraald.33

Verklaringen van verdachten

De verdachten hebben zich bij de politie en de rechter-commissaris beroepen op hun zwijgrecht.

Zoals vermeld erkent verdachte dat hij te zien is op de camerabeelden van het Esso tankstation aan de[omgeving adres benadeelde 10] in Leeuwarden en heeft hij verklaard, dat hij daar dan samen was met de verdachten [medeverdachte 1] en[medeverdachte 2]. Dat zijn telefoon zendmasten aanstraalde op de route naar en in Akkrum werd volgens verdachte veroorzaakt doordat deze moet zijn achtergebleven in de auto. Zijn telefoon valt gemakkelijk uit de zak van zijn trainings- of joggingbroek, kledingstukken die hij in de zomer vaak draagt.

Het oordeel van de rechtbank

Uit de peilbaken- en zendmastgegevens in combinatie met de camerabeelden leidt de rechtbank af, dat verdachte zich tezamen met zijn mededaders in de nacht van 11 op 12 juni 2013 in de Opel Vectra heeft bevonden en dat deze auto die nacht naar Akkrum is gereden en daar vervolgens geruime tijd heeft stilgestaan in de directe omgeving van de woningen waar in die tijdsspanne werd ingebroken. De telefoon van verdachte heeft, net als de telefoon van verdachte[medeverdachte 2], meermalen een zendmast aangestraald in Akkrum in de tijdsspanne dat de auto daar stilstond.

Volgens verdachte was hij niet aanwezig in Akkrum en is vermoedelijk zijn telefoon uit zijn trainings- of joggingbroek gevallen. De rechtbank acht deze verklaring onaannemelijk, alleen al omdat uit het dossier blijkt dat verdachte die nacht een spijkerbroek droeg. De verklaring van verdachte dat hij die nacht bij zijn vriendinnetje verbleef, volgt de rechtbank zoals reeds vermeld evenmin, nu verdachte deze verklaring eerst ter zitting heeft afgelegd en deze verklaring door geen enkel ander bewijsmiddel wordt ondersteund.

Zoals de rechtbank hiervoor al heeft overwogen, blijkt bovendien op grond van vele ten aanzien van de beide medeverdachten bewezen verklaarde feiten een duidelijk en specifiek patroon van handelen te bestaan, waarbij zij frequent inbraken pleegden met sleutels die zij uit opengebroken sleutelkastjes stalen. De gebeurtenissen in Akkrum passen in dit patroon. De rechtbank verwijst voorts naar wat zij over het medeplegen heeft overwogen.

Alles afwegende kan niet anders dan dat ook verdachte is meegereden naar Akkrum en aldaar met zijn mededaders in beide woningen heeft ingebroken. De rechtbank acht deze feiten wettig en overtuigend bewezen.

Met betrekking tot feit 12 merkt de rechtbank nog op, dat de aangifte werd gedaan door [benadeelde 11] namens haar vader[benadeelde 11], aan wie de gestolen goederen in eigendom toebehoorden. Het vermelden van de voorletter van de dochter in plaats van de vader acht de rechtbank een kennelijk misslag in de tenlastelegging.

De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart ten aanzien van verdachte bewezen dat:

7.

hij op 15 juni 2013 te Zuidwolde, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een aanleunwoning (gelegen aan [adres benadeelde 8]) heeft weggenomen ongeveer 100 euro en twee portemonnees inhoudende kleingeld en pasjes en een rijbewijs en een ID-kaart en een bankpas, toebehorende aan [benadeelde 9], zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft door een valse sleutel, te weten door een sleutelkluis open te breken bij de hoofdingang van de Molenhof en uit deze sleutelkluis een huissleutel te pakken toebehorende aan [adres benadeelde 8] en met deze sleutel de woning te betreden;

8.

hij op 15 juni 2013 te Hoogeveen, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit geldautomaten en een chipopwaardeerautomaat heeft weggenomen geldbedragen (totaal 1500 euro), toebehorende aan [benadeelde 9], zulks na de weg te nemen goederen onder zijn bereik te hebben gebracht door gebruik te maken van een valse sleutel, te weten door een gestolen bankpas (op naam van voornoemde[benadeelde 9]) in bovengenoemde automaten in te voeren en vervolgens een aan de rechtmatige houder van die bankpas opgegeven (geheime) pincode, in te voeren en geldbedragen op te nemen;

9.

hij in de periode van 14 juni 2013 tot en met 15 juni 2013 te Wijster, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een bejaardenwoning (gelegen aan [adres benadeelde 10]) heeft weggenomen diverse sieraden en horloges, toebehorende aan [benadeelde 10], zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft door een valse sleutel, te weten door een aan de woning bevestigde sleutelkluis open te breken en uit deze sleutelkluis een huissleutel te pakken en met deze sleutel de woning te betreden;

12.

hij op 12 juni 2013 te Akkrum, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een woning (gelegen aan [adres benadeelde 11]) heeft weggenomen 50 euro en muntgeld en een sieradenkist en sieraden, toebehorende aan[benadeelde 11].

13.

hij in de periode van 11 juni 2013 tot en met 12 juni 2013 te Akkrum, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een seniorenwoning (gelegen aan [adres benadeelde 12]) heeft weggenomen een portemonnee en een portefeuille inhoudende enige geldbedragen (totaal 80 euro) en een rijbewijs en een ID-kaart en een bankpas en diverse pasjes en een ring en (zilver) bestek toebehorende aan [benadeelde 12] zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft door een valse sleutel, te weten een aan de woning bevestigde sleutelkluis open te breken en uit deze sleutelkluis een huissleutel te pakken en met deze sleutel de woning te betreden.

4 De strafbaarheid van de feiten

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

5 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd, dat de rechtbank verdachte zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden met aftrek van voorarrest.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft betoogd dat als de rechtbank al tot een bewezenverklaring komt, er alle reden is om het adolescentenstrafrecht toe te passen gezien de leeftijd van verdachte. Hij was 22 jaar ten tijde van de hem verweten feiten.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Met betrekking tot het verzoek om toepassing van het Adolescentenstrafrecht overweegt de rechtbank dat de mogelijkheid dat het jeugdsanctiestrafrecht kan worden toegepast, met ingang van 1 april 2014 is verruimd, waardoor het adolescentenstrafrecht is gaan gelden voor jongvolwassenen die ten tijde van het begaan van het strafbare feit de leeftijd van 23 jaar nog niet hebben bereikt. De wetgever heeft weliswaar als overgangsrecht deze uitbreiding laten ingaan voor strafbare feiten gepleegd na 1 april 2014, maar de rechtbank dient op grond van vaste jurisprudentie te toetsen of het adolescentenstrafrecht ook van toepassing kan zijn op feiten gepleegd door jongvolwassenen vóór 1 april 2014, indien de toepassing van het jeugdstrafrecht voor de verdachte als gunstiger strafregime is aan te merken.

Gelet op de ernst en omvang van de bewezen verklaarde feiten en het strafblad van verdachte waaruit blijkt dat enkele straffen in het kader van het jeugdstrafrecht niet tot enig positief resultaat heeft geleid, is de rechtbank van oordeel dat het verzoek om toepassing van het adolescentenstrafrecht afgewezen moet worden.

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte is betrokken geweest bij het plegen van enkele inbraken. Deze inbraken, zonder uitzondering bij (hoog-) bejaarde mensen, vonden steeds op min of meer vergelijkbare wijze plaats, in kleinere dorpen en in de nachtelijke uren, als de bewoners thuis waren. De buit bestond meestal uit contant geld, bankpassen en sieraden.

De rechtbank neemt bij de strafoplegging in het bijzonder in aanmerking dat verdachte in de nachtelijke uren de woning van aangevers is binnengegaan. Door de aanwezigheid van een sleutelkastje bij de betreffende woningen wist verdachte dat sprake was van een kwetsbaar slachtoffer, dat op de hulp van anderen was aangewezen. De woningen zijn doorzocht, zelfs tot in de slaapkamer van betrokkenen toe terwijl zij daarin aanwezig waren. Door deze handelswijze heeft verdachte ernstig inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer en het gevoel van veiligheid van aangevers.

De rechtbank neemt verder in overweging dat de huidige maatschappelijke ontwikkeling is dat hulpbehoevenden in toenemende mate met beleid worden geconfronteerd inhoudende dat zij zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen en dat zij daarbij zijn aangewezen op mantelzorgers en zorginstanties. Om (snel) hulp te kunnen bieden, dienen in die gevallen voorzieningen zoals een sleutelkastje te worden aangebracht.

Woninginbraken zijn ernstige feiten. Zij veroorzaken niet alleen de nodige materiële schade, maar maken ook een forse inbreuk op de privacy en het gevoel van veiligheid van de slachtoffers. Het is voor hen bijzonder onaangenaam en beangstigend om te leven met de wetenschap dat, terwijl men zelf in de woning aanwezig was, vreemden in die woning zijn geweest en persoonlijke bezittingen hebben doorzocht en weggenomen. Het handelen van verdachte draagt dan ook bij aan de gevoelens van onveiligheid in de samenleving. Met de diefstal van persoonlijke spullen zijn de slachtoffers ook zaken kwijtgeraakt die emotionele waarde voor hen hadden en die onvervangbaar zijn.

De rechtbank betrekt in haar oordeel over de strafmaat tevens dat verdachte geen verantwoordelijkheid voor zijn daden heeft genomen en geen enkel blijk heeft gegeven van enig berouw van zijn daden. Verdachte geeft met zijn handelen en houding te kennen dat hij zich louter laat leiden door zijn eigen belangen en behoeftes, zonder enige acht te slaan op de belangen en behoeftes van anderen, in het bijzonder die van zijn (kwetsbare) slachtoffers.

Alles overwegende acht de rechtbank oplegging van een gevangenisstraf van nader te noemen duur passend en geboden. De rechtbank zal daarnaast een forse voorwaardelijke vrijheidsstraf straf opleggen teneinde verdachte ervan te weerhouden in de toekomst wederom strafbare feiten te plegen. De rechtbank stelt de proeftijd vast op twee jaar.

De rechtbank heeft kennisgenomen van een op verdachtes naam staand uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 24 juli 2013, waaruit blijkt dat hij eerder, onder andere wegens vermogensmisdrijven is veroordeeld tot (on)voorwaardelijke gevangenisstraffen. Deze straffen hebben hem er kennelijk niet van weerhouden opnieuw een strafbaar feit te plegen.

7 De vordering van de benadeelde partij / de schadevergoedingsmaatregel

7.1

Zaaksdossier Overijssel 20-06-2013

[benadeelde 13] heeft zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van een vordering tot schadevergoeding, groot € 36,-. Dit bedrag bestaat uit de niet door de verzekering gedekte schade.

7.1.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de benadeelde partij niet-ontvankelijk te verklaren in zijn vordering, nu hij vrijspraak van het onderliggende feit heeft gevraagd.

7.1.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn vordering, nu hij vrijspraak van het onderliggende feit heeft bepleit.

7.1.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in zijn vordering tot schadevergoeding, aangezien verdachte ten aanzien van het ten laste gelegde feit waarop de vordering betrekking heeft, wordt vrijgesproken.

Dit brengt mee, dat de benadeelde partij dient te worden veroordeeld in de kosten die de verdachte tot aan deze uitspraak in verband met zijn verdediging tegen die vordering heeft moeten maken, welke kosten de rechtbank begroot op nihil.

7.2

Zaaksdossier Friesland 17-06-2013

7.2.1

De vordering

[Benadeelde 14] heeft zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van een vordering tot schadevergoeding, groot € 350,-. Dit bedrag bestaat uit de niet door de verzekering gedekte schade.

7.2.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de benadeelde partij niet-ontvankelijk te verklaren in zijn vordering, nu hij vrijspraak van het onderliggende feit heeft gevraagd.

7.2.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn vordering, nu hij vrijspraak van het onderliggende feit heeft bepleit.

7.2.4

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in zijn vordering tot schadevergoeding, aangezien verdachte ten aanzien van het ten laste gelegde feit waarop de vordering betrekking heeft, wordt vrijgesproken.

Dit brengt mee, dat de benadeelde partij dient te worden veroordeeld in de kosten die de verdachte tot aan deze uitspraak in verband met zijn verdediging tegen die vordering heeft moeten maken, welke kosten de rechtbank begroot op nihil.

7.2.5

De vordering

[benadeelde 15] heeft zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van een vordering tot schadevergoeding, groot € 780,-. Dit bedrag bestaat uit de niet door de verzekering gedekte schade.

7.2.6

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de vordering van de benadeelde partij in zijn geheel toe te wijzen, met toepassing van de schadevergoedingsmaatregel.

7.2.7

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn vordering, nu hij vrijspraak van het onderliggende feit heeft bepleit.

7.2.8

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in zijn vordering tot schadevergoeding, aangezien verdachte ten aanzien van het ten laste gelegde feit waarop de vordering betrekking heeft, wordt vrijgesproken.

Dit brengt mee, dat de benadeelde partij dient te worden veroordeeld in de kosten die de verdachte tot aan deze uitspraak in verband met zijn verdediging tegen die vordering heeft moeten maken, welke kosten de rechtbank begroot op nihil.

7.3

Zaaksdossier Zuidwolde-Wijster

[benadeelde 9] heeft zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van een vordering tot schadevergoeding, groot € 1456,80,-. Dit bedrag bestaat uit de niet door de verzekering gedekte materiële schade en € 500,- immateriële schade. Tevens wordt de wettelijke rente gevorderd alsook de oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

7.3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de vordering van de benadeelde partij in zijn geheel toe te wijzen, met toepassing van de schadevergoedingsmaatregel.

7.3.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn vordering, nu hij vrijspraak van het onderliggende feit heeft bepleit.


7.3.3 Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal het door [benadeelde 9] gevorderde bedrag in zijn geheel hoofdelijk toewijzen. De door haar geleden schade is het rechtstreekse gevolg van de onder 7 en 8 bewezen verklaarde strafbare feiten en de vordering wordt genoegzaam onderbouwd. De rechtbank zal ook de gevorderde wettelijke rente toewijzen, nu vast is komen te staan dat de schade met ingang van 15 juni 2013 is ontstaan.

Dit brengt mee, dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met zijn vordering heeft gemaakt, welke kosten de rechtbank tot op heden begroot op nihil, en de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Nu verdachte jegens [benadeelde 9] naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door de bewezenverklaarde strafbare feiten is toegebracht en verdachte voor deze feit zal worden veroordeeld, zal de rechtbank aan verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van een bedrag groot € 1456,80,-, vermeerderd met de gevorderde wettelijke rente daarover vanaf 15 juni 2013 tot aan de dag waarop deze vordering is voldaan, ten behoeve van het slachtoffer genaamd [benadeelde 9].

8 De in beslag genomen goederen

8.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heft gevorderd de in beslag genomen goederen terug te geven aan verdachte, met uitzondering van de flatscreentelevisie en de schroevendraaiers. De officier van justitie heeft gevorderd de televisie terug te geven aan de rechthebbende en de schroevendraaiers verbeurd te verklaren.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich niet uitgelaten over het beslag.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal de op de beslaglijst onder 1 en 2 genummerde voorwerpen, verbeurdverklaren. Deze voorwerp zijn voor verbeurdverklaring vatbaar, aangezien deze voorwerpen kunnen zijn bestemd tot het begaan van de bewezenverklaarde misdrijven en niet is kunnen worden vastgesteld aan wie de voorwerpen toebehoren.

Bij de vaststelling van deze bijkomende straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.

Nu het belang van strafvordering zich daartegen niet meer verzet, zal de rechtbank de teruggave aan verdachte gelasten van de op de beslaglijst onder 3 tot en met 16 en 18 tot en met 24 genummerde voorwerpen.

Nu het belang van strafvordering zich daartegen niet meer verzet, zal de rechtbank de teruggave aan de rechthebbende gelasten van het op de beslaglijst onder 17 genummerde voorwerp.

9 De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen:

- 14a, 14b, 14c, 24c, 33, 33a, 36f, 57, 310, 311 van het Wetboek van Strafrecht;

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

10 De beslissing

De rechtbank,

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 en 11 tenlastegelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte de onder 7, 8, 9, 12 en 13 tenlastegelegde feiten heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

ten aanzien van feit 7, 9 en 13:

diefstal, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd in een woning, door iemand die zich aldaar buiten weten van de rechthebbende bevindt, door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van valse sleutels, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 8:

diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van valse sleutels, door twee of meer verenigde personen ;

ten aanzien van feit 12:

diefstal gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd in een woning, door iemand die zich aldaar buiten weten van de rechthebbende bevindt, door twee of meer verenigde personen;

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 18 (ACHTTIEN) MAANDEN;

bepaalt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijk gedeelte van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

bepaalt, dat een gedeelte van die straf, groot 6 (ZES) MAANDEN niet zal worden tenuitvoergelegd, zulks onder de algemene voorwaarde dat:

- dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op twee jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit.

bepaalt dat de benadeelde partijen [benadeelde 13], [Benadeelde 14] en [benadeelde 15] niet ontvankelijk zijn in hun vordering tot schadevergoeding;

veroordeelt voornoemde benadeelden in de proceskosten door de verdachte gemaakt, die de rechtbank begroot op nihil,

wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde 9] hoofdelijk toe en veroordeelt verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan [benadeelde 9], een bedrag van € 1456,80, vermeerderd met de gevorderde wettelijke rente daarover vanaf 15 juni 2013 tot aan de dag waarop deze vordering is voldaan ;

veroordeelt de verdachte tevens in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag groot € 1456,80 ten behoeve van het slachtoffer genaamd [benadeelde 9];

bepaalt dat in geval volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt - onder handhaving van voormelde verplichting - vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 24 dagen;

bepaalt dat de verdachte bij gehele of gedeeltelijke betaling door zijn mededader(s) aan de benadeelde partij, dan wel bij gehele of gedeeltelijke voldoening van de, aan de mededader(s) opgelegde, verplichting tot betaling aan de staat, zal zijn bevrijd tot de hoogte van het betaalde bedrag;

bepaalt dat voldoening van de gehele of gedeeltelijke betalingsverplichting aan de benadeelde partij de betalingsverplichting aan de Staat in zoverre doet vervallen, alsmede dat voldoening van de gehele of gedeeltelijke betalingsverplichting aan de Staat de betalingsverplichting aan de benadeelde partij in zoverre doet vervallen;

verklaart verbeurd de op de beslaglijst onder 1 en 2 genummerde voorwerpen, te weten: schroevendraaiers;

gelast de teruggave aan de rechthebbende van het op de beslaglijst onder 17 genummerde voorwerp, te weten: een flatscreen televisie;

gelast de teruggave aan verdachte van de op de beslaglijst onder 3 tot en met 16 en 18 tot en met 24 genummerde voorwerpen.

Dit vonnis is gewezen door

mr. J. Eisses, voorzitter,

mrs. E.C.M. Bouman en W.N.L. Donker, rechters

in tegenwoordigheid van mr. M. Durieux, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 augustus 2014.

Mr. Bouman is buiten staat dit vonnis te ondertekenen.

Bijlage:

Dagvaarding [verdachte]

1.

ZAAKSDOSSIER OVERIJSSEL 20-06-2013

hij op of omstreeks 20 juni 2013 te Steenwijk, gemeente Steenwijkerland, in

elk geval in Nederland, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, ter

uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in/uit (een) woning(en) gelegen aan een van de

galerijen van [adres benadeelde 16] weg te nemen goederen en/of geld, geheel of ten

dele toebehorende aan de [benadeelde 16] en/of

bewoner(s) van die woning(en), in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot die flat

en/of die woning(en) te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen en/of

geld onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking,

inklimming en/of een valse sleutel, met een of meer van zijn mededader(s),

althans alleen een aan de flat bevestigde sleutelkluis heeft/hebben

opengebroken en/of uit deze sleutelkluis een (huis)sleutel heeft/hebben gepakt

en/of met deze sleutel de woning(en) heeft/hebben betreden, terwijl de

uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

2.

hij in of omstreeks de periode van 19 juni 2013 tot en met 20 juni 2013 te

Steenwijk, gemeente Steenwijkerland, in elk geval in Nederland, gedurende de

voor de nachtrust bestemde tijd, ter uitvoering van het door verdachte

voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een

woning (gelegen aan[adres benadeelde 17]) weg te nemen goederen en/of

geld, geheel of ten dele toebehorende aan[benadeelde 17] en/of [benadeelde 18], in elk

geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en

zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen en/of die/dat weg te

nemen goederen en/of geld onder zijn/hun bereik te brengen door middel van

braak, verbreking, inklimming en/of een valse sleutel, met een of meer van

zijn mededader(s), althans alleen, een aan de woning bevestigde sleutelkluis

heeft/hebben opengebroken en/of uit deze sleutelkluis een (huis)sleutel

heeft/hebben gepakt en/of met deze sleutel de woning heeft/hebben betreden,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

3.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 19 juni 2013

tot en met 20 juni 2013 te Sint Jansklooster, gemeente Steenwijkerland, in elk

geval in Nederland, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en

in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in/uit

a. a) een (bejaarden)woning (gelegen aan [adres benadeelde 19]) en/of

b) een woning (gelegen aan [adres benadeelde 20])

heeft weggenomen

a. a) diverse sieraden (te weten onder andere trouwringen) en/of portemonnee

inhoudende ongeveer 70 euro en/of

b) een televisie (Philips)

in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan

a. a)[benadeelde 19] en/of

b)[benadeelde 20]

, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te

hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te

hebben gebracht door braak, verbreking, inklimming en/of een valse sleutel, te

weten door een aan de woning(en) bevestigde sleutelkluis(jes) open te breken

en/of uit deze sleutelkluis(jes) (een) (huis)sleutel(s) te pakken en/of met

deze sleutel(s) de woning(en) te betreden;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

4.

ZAAKSDOSSIER WOLVEGA

hij in of omstreeks de periode van 18 juni 2013 tot en met 19 juni 2013 te

Wolvega, gemeente Weststellingwerf, in elk geval in Nederland, gedurende de

voor de nachtrust bestemde tijd, ter uitvoering van het door verdachte

voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een

(senioren)woning (gelegen aan [adres benadeelde 21]) weg te nemen goederen en/of

geld, geheel of ten dele toebehorende aan[benadeelde 21], in elk geval aan een ander

of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de

toegang tot die woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen

en/of geld onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking,

inklimming en/of een valse sleutel met een of meer van zijn mededader(s),

althans alleen een aan de woning bevestigde sleutelkluis heeft/hebben

opengebroken en/of uit deze sleutelkluis een (huis)sleutel heeft/hebben gepakt

en/of met deze sleutel de woning(en) heeft/hebben betreden, terwijl de

uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

5.

ZAAKSDOSSIER FRIESLAND 17-06-2013

hij op een of meer tijdstip(pen) op of omstreeks 17 juni 2013 te

a. a) Joure, gemeente Skarsterlân en/of

b) Balk, gemeente Gaasterlan-Sleat en/of

c) Terherne, gemeente Boarnsterhim

, in elk geval in Nederland, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het

oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit

a. a) een woning (gelegen aan [adres benadeelde 14]) en/of

b) een (bejaarden)woning (gelegen aan [adres benadeelde 22]) en/of

c) een woning (gelegen aan [adres benadeelde 15])

heeft weggenomen

a. a) twee, althans een of meer ring(en) en/of ongeveer 55 euro en/of een

bankpas en/of

b) een portemonnee met inhoud (inhoudende een identiteitsbewijs en/of enkele

passen en/of ongeveer 210 euro) en/of diverse sieraden (te weten een gouden

ring en/of gouden oorbellen en/of gouden CNV speldjes) en/of ongeveer 35 euro

en/of een bankpas en/of

c) een kluis (inhoudende diverse sieraden) en/of een bankpas en/of een

creditcard

, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan

a. a) [Benadeelde 14] en/of

b) [benadeelde 22] en/of [benadeelde 22] en/of

c) [benadeelde 15]

, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te

hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te

hebben gebracht door braak, verbreking, inklimming en/of een valse sleutel, te

weten door een aan de woning(en) bevestigde sleutelkluis(jes) af/open te

breken en/of uit deze sleutelkluis(jes) (een) (huis)sleutel(s) te pakken en/of

met deze sleutel(s) de woning(en) te betreden;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

6.

ZAAKSDOSSIER SAPPEMEER

hij op of omstreeks 16 juni 2013 te Sappemeer, gemeente Hoogezand-Sappemeer,

in elk geval in Nederland, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, ter

uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in/uit (kamers en/of woningen van) een

verzorgingstehuis [benadeelde 23] en/of een garage (van de

[benadeelde 23]) (gelegen aan [adres benadeelde 23]) weg te nemen goederen

en/of geld, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 23] en/of

(een) bewoner(s) van [benadeelde 23], in elk geval aan een ander of

anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang

tot dat verzorgingstehuis en/of die garage te verschaffen en/of die/dat weg te

nemen goederen en/of geld onder zijn/hun bereik te brengen door middel van

braak, verbreking, inklimming en/of een valse sleutel, met een of meer van

zijn mededader(s), althans alleen een aan (de zijingang van) het

verzorgingstehuis bevestigde sleutelkluis heeft/hebben opengebroken en/of uit

deze sleutelkluis een sleutel heeft/hebben gepakt en/of met deze sleutel (de

garage van) het verzorgingstehuis heeft/hebben betreden, terwijl de uitvoering

van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

7.

ZAAKSDOSSIER ZUIDW.-WIJSTER

hij op of omstreeks 15 juni 2013 te Zuidwolde, gemeente De Wolden, in elk

geval in Nederland, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en

in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in/uit een (aanleun)woning (gelegen aan Molenhof

2) heeft weggenomen ongeveer 100 euro en/of twee, althans een of meer

portemonnee(s) inhoudende kleingeld en/of pasjes en/of een rijbewijs en/of een

idkaart en/of een bankpas, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele

toebehorende aan [benadeelde 9], in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van

het misdrijf te hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder

zijn/hun bereik te hebben gebracht door braak, verbreking, inklimming en/of

een valse sleutel, te weten door een sleutelkluis open te breken bij de

hoofdingang van de Molenhof en/of uit deze sleutelkluis een (huis)sleutel te

pakken toebehorende aan [adres benadeelde 8] en/of met deze sleutel de woning te

betreden;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

8.

hij op een of meer tijdstip(pen) op of omstreeks 15 juni 2013 te Hoogeveen, in

elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit (een)

geldautoma(a)t(en) en/of (een) chip(opwaardeer)automa(a)t(en) heeft weggenomen

enig(e) geldbedrag(en) (totaal 1500 euro), in elk geval enig(e) goed(eren),

geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 9], in elk geval aan een ander

of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich de toegang

tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft en/of de/het weg te nemen

goed(eren) onder zijn/hun bereik te hebben gebracht door gebruik te maken van

een valse sleutel, te weten door een gestolen bankpas (op naam van voornoemde

Engbers) in bovengenoemde automa(a)t(en) in te voeren en/of vervolgens een aan

de rechtmatige houder van die bankpas opgegeven (geheime) pincode, althans

enige pincode, in te voeren en/of enig(e) geldbedrag(en) op te nemen;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

9.

hij in of omstreeks de periode van 14 juni 2013 tot en met 15 juni 2013 te

Wijster, gemeente Midden-Drenthe, in elk geval in Nederland, gedurende de voor

de nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een

(bejaarden)woning (gelegen aan [adres benadeelde 10]) heeft weggenomen diverse

sieraden en/of (een) horloge(s), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of

ten dele toebehorende aan [benadeelde 10], in elk geval aan een ander of anderen dan

aan verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats

van het misdrijf te hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren)

onder zijn/hun bereik te hebben gebracht door braak, verbreking, inklimming

en/of een valse sleutel, te weten door een aan de woning bevestigde

sleutelkluis open te breken en/of uit deze sleutelkluis een (huis)sleutel te

pakken en/of met deze sleutel de woning te betreden;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

10.

ZAAKSDOSSIER LEEK

hij op of omstreeks 14 juni 2013 te Leek, in elk geval in Nederland,

gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met een

ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke

toeëigening in/uit een woning in een verzorgingsinstelling Vredewold (gelegen

aan [adres benadeelde 24]) heeft weggenomen ongeveer 130 euro en/of een

bankpas en/of een portemonnee, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten

dele toebehorende aan [benadeelde 24], in elk geval aan een ander of anderen dan

aan verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats

van het misdrijf te hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren)

onder zijn/hun bereik te hebben gebracht door inklimming, te weten door een

raam open te maken en/of de woning via het raam te betreden;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

11.

hij op een of meer tijdstip(pen) op of omstreeks 14 juni 2013 te Leek en/of

Zuidhorn, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening

in/uit (een) geldautoma(a)t(en) (gelegen aan de Tolberterstraat 41 te Leek

en/of [omgeving adres benadeelde 10] 16 te Zuidhorn) heeft weggenomen totaal 740 euro, althans

enig(e) geldbedrag(en), althans enig(e) geldbedrag(en), geheel of ten dele

toebehorende aan [benadeelde 24], in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van

het misdrijf te hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder

zijn/hun bereik te hebben gebracht door middel van een valse sleutel, te weten

door (een) gestolen bankpas(sen) (op naam van [benadeelde 24]) in bovengenoemde

automa(a)t(en) in te voeren en vervolgens een aan de rechtmatige houder van

die bankpas(sen) opgegeven (geheime) pincode(s), althans enige pincode(s), in

te voeren en/of enig(e) geldbedrag(en) op te nemen;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

12.

ZAAKSDOSSIER AKKRUM

hij op of omstreeks 12 juni 2013 te Akkrum, gemeente Boarnsterhim, in elk

geval in Nederland, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, tezamen en

in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen aan [adres benadeelde 11])

heeft weggenomen 50 euro en/of muntgeld en/of een sieradenkist en/of (een)

siera(a)d(en), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele

toebehorende aan [benadeelde 11], in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en/of zijn mededader(s);

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

13.

hij in of omstreeks de periode van 11 juni 2013 tot en met 12 juni 2013 te

Akkrum, gemeente Boarnsterhim, in elk geval in Nederland, gedurende de voor de

nachtrust bestemde tijd, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een

(senioren)woning (gelegen aan [adres benadeelde 12]) heeft weggenomen

een portemonnee en/of een portefeuille inhoudende enige geldbedragen (totaal

80 euro) en/of een rijbewijs en/of een idkaart en/of een bankpas en/of diverse

pasjes en/of een ring en/of (zilver) bestek in elk geval enig(e) goed(eren),

geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 12] in elk geval aan een ander

of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich de toegang

tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft en/of de/het weg te nemen

goed(eren) onder zijn/hun bereik te hebben gebracht door braak, verbreking,

inklimming en/of een valse sleutel, te weten een aan de woning bevestigde

sleutelkluis open te breken en/of uit deze sleutelkluis een (huis)sleutel te

pakken en/of met deze sleutel de woning te betreden;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van het proces-verbaal met het onderzoeksnummer 15TGO13103 “[onderzoeksnaam]” proces-verbaalnummer PL22001 2012181223, van de politie eenheid Den Haag Team grootschalig opsporen.

2 Proces-verbaal van bevindingen van 27 juni 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 35-36

3 Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 16 juli 2014

4 Geschrift, tapgesprek 11 juni 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 61

5 Verklaring van verdachte ter zitting van 16 juli 2014

6 Proces-verbaal van aangifte van 1 juli 2013, Zaaksdossier Zuidwolde-Wijster, blz. 15-16

7 Geschrift, bijlage weggenomen goederen behorend bij proces-verbaal van aangifte,

8 Proces-verbaal van verhoor aangeefster van 18 juli 2013, zaaksdossier Zuidwolde-Wijster, blz. 21-22

9 Proces-verbaal van aangifte van 16 juni 2013, Zaaksdossier Zuidwolde-Wijster, blz. 24-25

10 Proces-verbaal sporenonderzoek van 4 juli 2013, Zaaksdossier Zuidwolde-Wijster, blz. 36

11 Geschrift van 23 juli 2013, kennisgeving van inbeslagneming, Beslagdossier [onderzoeksnaam] 2013053362, blz. 47

12 Proces-verbaal vergelijkend werktuigsporenonderzoek van 15 oktober 2013, Zaaksdossier Zuidwolde-Wijster, blz. 128 en 131

13 Proces-verbaal van bevindingen van 2 juli 2013, Zaaksdossier Zuidwolde-Wijster, blz. 47-49

14 Proces-verbaal van bevindingen van 2 juli 2013, Zaaksdossier Zuidwolde-Wijster, blz. 50

15 Proces-verbaal van bevindingen van 5 juli 2013, Zaaksdossier Zuidwolde-Wijster, blz. 53-61 en proces-verbaal van bevindingen van 10 juli 2013, Zaaksdossier Zuidwolde-Wijster, blz. 63-71

16 Proces-verbaal van bevindingen van 12 juli 2013, Zaaksdossier Zuidwolde-Wijster, blz. 73-79

17 Proces-verbaal van de terechtzitting van 16 juli 2013 inzake verdachte [verdachte]

18 Proces-verbaal van aangifte 12 juni 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 14/15

19 Proces-verbaal sporenonderzoek 12 juni 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 29

20 Proces-verbaal van aangifte 12 juni 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 21

21 Proces-verbaal van bevindingen 12 juni 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 27

22 Proces-verbaal sporenonderzoek 12 juni 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 31

23 Proces-verbaal van relaas, 11 september 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 7

24 Proces-verbaal van bevindingen 27 juni 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 35-36

25 Proces-verbaal van relaas, 11 september 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 7

26 Proces-verbaal van bevindingen 3 juli 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 40-44

27 Proces-verbaal van bevindingen 3 juli 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 42 en blz.46-47

28 Proces-verbaal van bevindingen 3 juli 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 46

29 Proces-verbaal van bevindingen 3 juli 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 47

30 Geschrift, lijst van inbeslaggenomen goederen, Beslagdossier [onderzoeksnaam] 2013053362, blz. 35-36

31 Proces-verbaal van bevindingen 27 juni 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 37

32 Proces-verbaal van bevindingen 27 juni 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 38

33 Proces-verbaal van bevindingen 27 juni 2013, Zaaksdossier Akkrum, blz. 36