Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ7235

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
05-04-2013
Datum publicatie
16-04-2013
Zaaknummer
09/711551-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

"Zware mishandeling, subsidiair medeplegen mishandeling (1) en openlijk geweld (2) in het Oranjepark in het Westland.

De rechtbank ziet zich in de eerste plaats gesteld voor de vraag of het door de slachtoffers van het eerste feit bekomen letsel kan worden beschouwd als zwaar lichamelijk letsel.

De rechtbank dient voorts de vraag te beantwoorden of de verdachte, al dan niet in voorwaardelijke zin, het opzet heeft gehad op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en op het medeplegen daarvan.

Indien deze vragen voor beide slachtoffers dan wel één van de slachtoffers ontkennend beantwoord wordt, dient de rechtbank de vraag te beantwoorden of de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan (het medeplegen van) de - al dan niet voorwaardelijk - opzettelijke mishandeling van deze slachtoffers of dit slachtoffer.

Ten aanzien van het tweede ten laste gelegde feit dient de rechtbank de vraag te beantwoorden of de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het in vereniging plegen van openlijk geweld tegen deze slachtoffers. De vraag die hierbij centraal staat is de vraag of de verdachte een voldoende significante en wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het gepleegde geweld, kort gezegd de vraag of zijn gedrag het geweld heeft bevorderd.

De verdachte wordt vrijgesproken van de zware mishandeling. Ten aanzien van het medeplegen van de mishandeling en het openlijke geweld wordt hij veroordeeld tot een deels voorwaardelijke jeugddetentie en een werkstraf voor de duur van 100 uur.

Daarnaast gedeeltelijke en hoofdelijke toewijzing van de vorderingen tot schadevergoeding met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel."

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Meervoudige kamer jeugdstrafzaken

Parketnummer 09/711551-12

Datum uitspraak: 5 april 2013

Tegenspraak

(Promis)

De rechtbank Den Haag, rechtdoende in jeugdstrafzaken, heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [plaats] op [datum] 1996

adres: [adres].

1. Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting met gesloten deuren van 21 maart 2013, waarna het onderzoek ter terechtzitting op 25 maart 2013 is gesloten.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. E.J. Gussenhoven en van hetgeen door de raadsvrouw van de verdachte mr. A.A. van Harmelen, advocaat te Den Haag, en door de verdachte naar voren is gebracht.

2. De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 15 september 2012 te 's-Gravenzande, gemeente Westland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, aan een of meerdere pers(o)on(en) genaamd [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel (te weten [slachtoffer 1] een gebroken onderkaak en gevoelloze onderlip en/of [slachtoffer 2] ernstig nierletsel), heeft toegebracht,

- door deze [slachtoffer 1] opzettelijk met kracht met geschoeide voet tegen het hoofd te trappen en/of

- deze [slachtoffer 2] hoog op te tillen en vervolgens met kracht op de grond te gooien en/of te laten vallen en/of vervolgens, terwijl deze [slachtoffer 2] op de grond lag, meermalen te schoppen in het gezicht en/of tegen het lichaam van die [slachtoffer 2] en/of meerdere bierflesjes stuk te slaan op het lichaam, van die [slachtoffer 2];

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een

veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 15 september 2012 te 's-Gravenzande, gemeente Westland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk mishandelend (een) perso(o)n(en) (te weten [slachto[slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2])

- met kracht met geschoeide voet tegen het hoofd en/of tegen het lichaam van

die [slachtoffer 1] heeft getrapt en/of

- die [slachtoffer 2] met gebalde vuist in het gezicht heeft geslagen en/of

- die [slachtoffer 2] hoog heeft opgetild en vervolgens met kracht op de grond heeft gegooid en/of laten vallen en/of vervolgens, terwijl die [slachtoffer 2] op de grond lag, die [slachtoffer 2] meermalen in het gezicht en/of tegen het lichaam heeft geschopt en/of meerdere bierflesjes heeft stukgeslagen op het lichaam van die [slachtoffer 2], waardoor voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] letsel heeft/hebben bekomen en/of pijn heeft/hebben ondervonden;

2.

hij op of omstreeks 15 september 2012 te 's-Gravenzande, gemeente Westland, met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, Oranjepark, in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachto[slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 2], welk geweld bestond uit

- het slaan en/of stompen tegen het hoofd, althans het lichaam, van die [slachtoffer 3] en/of

- het trappen tegen het hoofd en/of de hals en/of het lichaam van die [slachtoffer 3] en/of

- het slaan en/of stompen en/of schoppen tegen het hoofd en/of het lichaam van die [slachtoffer 1] en/of

- het optillen en vervolgens hardhandig op de grond gooien en/of laten vallen van die [slachtoffer 2] en/of het schoppen tegen het hoofd en/of het lichaam van die [slachtoffer 2] en/of

- het stukslaan van bierflesjes op het lichaam van die [slachtoffer 2].

3. Bewijsoverwegingen

3.1 Inleiding

Op grond van de in de voetnoten opgesomde bewijsmiddelen stelt de rechtbank vast dat zich op 15 september 2012 in het Oranjepark te 's-Gravenzande het volgende heeft afgespeeld.

[slachtoffer 3], [slachtoffer 2], [slachtoffer 1], [getuige 1], [getuige 2] en [getuige 3] bevonden zich op een bankje in het park.12 Omdat het donker was in het park, hadden zij de verlichting van een aantal fietsen aangezet.3

Op enig moment kwam een groep jongens naar het bankje toe lopen. Eén van de jongens uit deze groep vroeg aan de jongens en meisjes op het bankje wie zij waren, waarop [slachtoffer 3] zei: "Je moeder". Daarop kreeg [slachtoffer 3] een vuistslag tegen haar gezicht en direct daarna werd [slachtoffer 1] tegen zijn hoofd getrapt.45 [slachtoffer 1] raakte daardoor buiten bewustzijn.

[slachtoffer 2] kreeg vervolgens een klap op zijn oog67 en [slachtoffer 1] werd nagetrapt toen hij al op de grond lag.8

[slachtoffer 3] en [slachtoffer 2] renden daarna richting de uitgang van het park. Voordat zij de uitgang bereikten werd [slachtoffer 2] vastgepakt door iemand die hem optilde en op de grond gooide.

Toen hij weer opgestaan was en probeerde weg te komen, werd hij nogmaals geslagen, waarop hij wederom viel en waarna hij door een aantal jongens uit de groep meerdere malen werd geschopt.910

[slachtoffer 1] heeft door de trap in zijn gezicht, naast pijn en een hersenschudding een gebroken onderkaak opgelopen.11

[slachtoffer 2] heeft door het hierboven beschreven geweld een gekneusde pols, een blauw oog, pijn12 en mogelijk een nierbloeding opgelopen.

De verdachte heeft ter terechtzitting bekend met anderen het park in te zijn gegaan, waarbij hij voorop liep, en dat hij de eerste klap heeft gegeven bij het bankje.13

Essentie

De rechtbank ziet zich in de eerste plaats gesteld voor de vraag of het door de slachtoffers van het eerste feit bekomen letsel kan worden beschouwd als zwaar lichamelijk letsel.

De rechtbank dient voorts de vraag te beantwoorden of de verdachte, al dan niet in voorwaardelijke zin, het opzet heeft gehad op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en op het medeplegen daarvan.

Indien deze vragen voor beide slachtoffers dan wel één van de slachtoffers ontkennend beantwoord wordt, dient de rechtbank de vraag te beantwoorden of de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan (het medeplegen van) de - al dan niet voorwaardelijk - opzettelijke mishandeling van deze slachtoffers of dit slachtoffer.

Ten aanzien van het tweede ten laste gelegde feit dient de rechtbank de vraag te beantwoorden of de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het in verenging plegen van openlijk geweld tegen deze slachtoffers. De vraag die hierbij centraal staat is de vraag of de verdachte een voldoende significante en wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het gepleegde geweld, kort gezegd de vraag of zijn gedrag het geweld heeft bevorderd.

3.2 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het letsel van zowel [slachtoffer 2] als [slachtoffer 1] kan worden aangemerkt als zwaar lichamelijk letsel.

Zij heeft zich op het standpunt gesteld dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van de zware mishandeling dan wel het medeplegen van de mishandeling van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2]. Zij heeft daartoe aangevoerd dat niet kan worden vastgesteld dat de verdachte het opzet op het zware lichamelijke letsel van beide slachtoffers heeft gehad en daarnaast dat het geweld van de verdachte gericht is geweest op [slachtoffer 3] en niet vast kan komen te staan dat de verdachte een aandeel heeft gehad in het geweld jegens de andere slachtoffers.

Zij is voorts van mening dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het openlijk in vereniging plegen van geweld jegens [slachtoffer 2], [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3], nu de verdachte de groep getalsmatig heeft versterkt en zich op geen enkel moment heeft gedistantieerd.

3.3 Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw van de verdachte heeft zich op het standpunt gesteld dat het onder 1 primair en 1 subsidiair ten laste gelegde niet wettig en overtuigend kan worden bewezen. Zij heeft daartoe aangegeven dat de verdachte heeft bekend een keer te hebben geslagen en dat er geen bewijs voorhanden is ten aanzien van overige handelingen door de verdachte. Overigens heeft zij zich aangesloten bij hetgeen door de officier van justitie in dit kader naar voren is gebracht.

Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde heeft zij zich op het standpunt gesteld dat dit feit wettig en overtuigend bewezen kan worden.

3.4 De beoordeling van de tenlastelegging

Zwaar lichamelijk letsel

Uit de medische informatie van [slachtoffer 1], d.d. 2 oktober 2012, blijkt dat hij een gebroken kaak heeft opgelopen, waarvoor repositie en fixatie onder algehele anesthesie noodzakelijk was, waarvan de genezingsduur geschat werd op zes weken en waarvan na zes maanden het osteosynthesemateriaal en een verstandskies verwijderd moeten worden.

De rechtbank is van oordeel dat de ernst van het letsel, de noodzaak en de aard van het medisch ingrijpen en de geschatte genezingsduur maken dat het letsel dient te worden aangemerkt als zwaar lichamelijk letsel.

Uit verschillende stukken in het dossier blijkt dat [slachtoffer 2] naast een pijnlijke pols heel veel pijn heeft gehad, zogenoemde koliekpijn, in zijn rechterflank, waarvoor hij meerdere onderzoeken heeft moeten ondergaan en waardoor hij tijdens een vlak na 15 september 2012 geplande schoolreis naar het buitenland, niet heeft kunnen deelnemen aan tal van activiteiten. Uit de medische informatie d.d. 16 november 2012 leidt de rechtbank af dat de koliekpijn waarschijnlijk het gevolg was van een nierbloeding en dat de klachten geleidelijk zijn verdwenen. Van noodzakelijk medisch ingrijpen noch van een lange genezingsduur is gebleken, zodat de rechtbank van oordeel is dat er in het geval van [slachtoffer 2] geen sprake is van zwaar lichamelijk letsel. De rechtbank zal uiteraard bij de strafmotivering rekening houden met de hierboven omschreven gevolgen voor [slachtoffer 2].

Gelet hierop al zal de rechtbank de verdachte vrijspreken van het hem onder 1 primair ten laste gelegde, voor zover het (het medeplegen van) de zware mishandeling van [slachtoffer 2] betreft.

(Medeplegen van) zware mishandeling van [slachtoffer 1]

Zowel [getuige 5] als [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] en de verdachte hebben verklaard dat er een groep van zes jongens het park inging en dat deze groep bestond uit [medeverdachte 5] en [medeverdachte 1], [medeverdachte 3], [medeverdachte 2], [medeverdachte 4] en de verdachte.14 Vier jongens uit de groep renden als eerste het park in, waarbij de verdachte voorop liep,15 en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 2] gingen daar iets achteraan het park in.1617 De rechtbank leidt hieruit af dat de vier die vooruit renden en vooraan bij het bankje stonden [medeverdachte 5], [medeverdachte 3], [medeverdachte 1] en de verdachte waren en dat [medeverdachte 2] en [medeverdachte 4] daar vlak achter stonden.

Vanuit de groep is [slachtoffer 1] tegen zijn kaak getrapt. Er is wettig noch overtuigend bewijs dat de verdachte deze trap zou hebben gegeven.

De vraag die vervolgens beantwoord dient te worden is of er sprake was van medeplegen.

De rechtbank acht het medeplegen niet wettig en overtuigend bewezen, nu uit het dossier niet blijkt van een nauwe en bewuste samenwerking gericht op het plegen van de zware mishandeling en ook niet van dubbel opzet, te weten op het medeplegen van de zware mishandeling en op de zware mishandeling.

Kort gezegd kan niet vast komen te staan dat de verdachte de zware mishandeling voor ogen had op het moment dat hij het park inging en bij het bankje stond.

(Medeplegen van) mishandeling van [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1]

[slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] zijn na het geweld bij het bankje weggerend richting de uitgang van het park. Vlak voor de uitgang heeft [medeverdachte 4] [slachtoffer 2] opgetild en op de grond gegooid.1819 [slachtoffer 2] stond hierna op en begaf zich in de richting van de uitgang. Vlak buiten het park heeft [medeverdachte 4] [slachtoffer 2] tegen zijn hoofd geslagen20, waarna [medeverdachte 2] hem tegen zijn achterhoofd heeft geschopt21. Hierna is [slachtoffer 2], terwijl hij op de grond lag, geschopt. [getuige 4] heeft verklaard dat [medeverdachte 1] samen met [medeverdachte 5] en [medeverdachte 2], [slachtoffer 2] heeft geschopt.22 [medeverdachte 2] heeft hierover verklaard dat [slachtoffer 2] meerdere malen tegen zijn rug en zijn benen werd getrapt door [medeverdachte 5] en [medeverdachte 1].23 De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard ook hierbij aanwezig te zijn geweest.24

Voor medeplegen is vereist dat er sprake was van een nauwe en bewuste samenwerking en een gezamenlijke uitvoering. De rechtbank is op grond van bovenstaande beschrijving van hetgeen zich heeft afgespeeld in en buiten het Oranjepark, waarbij door verschillende leden van de groep waartoe de verdachte behoorde geweld is gebruikt jegens de slachtoffers, in combinatie met het gegeven dat de verdachte voorop het park inliep en de eerste klap gaf, waarna het geweld in volle hevigheid tot uiting is gekomen, terwijl de verdachte van deze groep deel is blijven uitmaken tot buiten het park, van oordeel dat vaststaat dat er sprake was van een nauwe samenwerking en een gezamenlijke uitvoering, waarbij het opzet van de verdachte, zo leidt de rechtbank af uit de handelingen van de verdachte, gericht was op de mishandeling en op het tezamen en in vereniging plegen van deze mishandeling.

De rechtbank is op grond hiervan van oordeel dat de verdachte zich samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan de mishandeling van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] die daardoor letsel hebben bekomen en pijn hebben ondervonden.

Dat uit het dossier niet blijkt dat de verdachte zelf nadere geweldshandelingen heeft gepleegd, maakt dit oordeel niet anders.

De rechtbank acht het onder 1 subsidiair ten laste gelegd dan ook wettig en overtuigend bewezen.

Openlijk geweld

Uit bovenstaande komt naar voren dat het geweld op drie opeenvolgende momenten heeft plaatsgevonden, te weten bij het bankje in het park, vlakbij de uitgang van het park en buiten het park. De rechtbank is van oordeel dat dit geweld, gelet op het feit dat de momenten elkaar in een zeer kort tijdsbestek hebben opgevolgd en dat steeds de leden van dezelfde groep, in wisselende samenstelling, het geweld hebben gepleegd, dient te worden beschouwd als een voortdurende situatie.

Het geweld werd gepleegd vanuit een groep, waarvan de leden elkaar getalsmatig versterkten en waarvan de verdachte zich op geen enkel moment heeft gedistantieerd. De verdachte stond vanaf het begin tot het eind bij de groep van waaruit het geweld werd gepleegd en hij heeft bovendien zelf geweld gebruikt bij het bankje.

De verdachte heeft zich naar het oordeel van de rechtbank aldus schuldig gemaakt aan het plegen van openlijk geweld jegens zowel [slachtoffer 3] als [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2].

3.5 De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte

1. (subsidiair)

hij op 15 september 2012 te 's-Gravenzande, gemeente Westland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk mishandelend

- met kracht tegen het hoofd en tegen het lichaam van [slachtoffer 1] heeft getrapt en

- [slachtoffer 2] met gebalde vuist in het gezicht heeft geslagen en

- die [slachtoffer 2] hoog heeft opgetild en vervolgens op de grond heeft gegooid en vervolgens, terwijl die [slachtoffer 2] op de grond lag, die [slachtoffer 2] meermalen tegen het lichaam heeft

geschopt, waardoor voornoemde [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] letsel hebben bekomen en pijn hebben ondervonden;

2.

hij op 15 september 2012 te 's-Gravenzande, gemeente Westland, met anderen, aan de openbare weg, Oranjepark, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen

[slachtoffer 1] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 2], welk geweld bestond uit

- het stompen tegen het hoofd van die [slachtoffer 3] en

- het schoppen tegen het hoofd en het lichaam van die [slachtoffer 1] en

- het optillen en vervolgens op de grond gooien van die [slachtoffer 2] en het schoppen tegen het hoofd en het lichaam van die [slachtoffer 2].

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

4. De strafbaarheid van de feiten

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

5. De strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is eveneens strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zij strafbaarheid uitsluit.

6. De strafoplegging

6.1. De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de verdachte zal worden veroordeeld tot een jeugddetentie voor de duur van 26 dagen waarvan 13 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar, en daarnaast tot de leerstraf Tools4U voor de duur van 25 uur en tot een werkstraf voor de duur van 50 uur.

6.2. Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft aangevoerd dat de jeugdreclassering heeft aangegeven dat bijzondere voorwaarden bij strafoplegging niet noodzakelijk zijn. Daarnaast heeft zij aangegeven zich te kunnen vinden in de gevorderde leerstraf.

Ten slotte heeft zij de rechtbank verzocht bij het bepalen van de strafmaat rekening te houden met het feit dat het geweld uiteindelijk gestopt is op het moment dat de verdachte de mensen die nog door wilden gaan met schoppen, weghaalde.

6.3. Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

De verdachte heeft zich in de eerste plaats schuldig gemaakt aan het medeplegen van de mishandeling van volstrekt willekeurige slachtoffers, waarbij het de verdachte was die voorop het park inliep en de eerste klap uitdeelde waarna de situatie escaleerde. De jongen die tegen zijn gezicht werd getrapt viel bewusteloos van de bank viel en, zo bleek later, had een gebroken kaak opgelopen. De verdachte heeft zich daarna niet bekommerd om deze slachtoffers en heeft zich zelfs niet gedistantieerd van de groep van waaruit het geweld werd gepleegd. Toen twee van de slachtoffers probeerden te ontkomen, werd één van hen door een mededader van de verdachte beetgepakt en op de grond gegooid en op het moment dat deze jongen was opgestaan en nogmaals probeerde weg te komen, van achteren tegen zijn hoofd geslagen. Hierna is het slachtoffer wederom op de grond gevallen en is er door anderen op hem ingetrapt op een manier die zodanig was dat een eerder slachtoffer dat getuige was van dit schoppen dacht dat het slachtoffer dood zou gaan.

Uit de slachtofferverklaring die namens [slachtoffer 1], de jongen die in zijn gezicht is getrapt, ter terechtzitting door zijn moeder is voorgelezen blijkt hoe ingrijpend de gevolgen van het geweld voor dit slachtoffer zijn geweest en nog altijd zijn. Mogelijk zal er zelfs sprake zijn van blijvend letsel.

De moeder van [slachtoffer 2], de jongen die vlak buiten het park meerdere schoppen heeft gekregen, heeft ter terechtzitting een slachtofferverklaring voorgelezen waaruit eveneens blijkt hoe ingrijpend de gevolgen van het geweld voor dit slachtoffer en zijn omgeving zijn geweest.

De gevolgen voor beide slachtoffers hebben betrekking op hun fysieke gesteldheid, maar ook in vergaande mate op hun gevoel van veiligheid.

Ook het slachtoffer [slachtoffer 3] heeft, zo blijkt uit de toelichting bij haar vordering benadeelde partij, nog altijd te kampen met de gevolgen die de feiten voor haar met zich hebben gebracht.

De verdachte heeft door te handelen zoals bewezen verklaard ervan blijk gegeven geen respect te hebben voor de lichamelijke integriteit van anderen.

Ten voordele van de verdachte houdt de rechtbank er rekening mee dat hij degene is geweest die heeft bijgedragen aan het doen ophouden van het geweld door een schoppende jongen weg te trekken.

De rechtbank heeft acht geslagen op het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming, d.d. 16 januari 2013 waaruit blijkt dat de Raad voor de Kinderbescherming adviseert aan de verdachte een leerstraf Tools4U op te leggen.

De rechtbank heeft voorts acht geslagen op hetgeen ter terechtzitting naar voren is gebracht door de heer P. van der Leden, jeugdreclasseringsmedewerker, die na te zijn aangemerkt en beëdigd als deskundige, heeft verklaard dat een leerstraf passend is. De maatregel hulp en steun door de jeugdreclassering acht hij niet noodzakelijk. Daarnaast heeft hij verklaard dat de verdachte naar school gaat, dat hij zich goed aan de schorsingsvoorwaarden houdt, dat hij erg geschrokken is van het gebeurde en zal proberen te voorkomen dat iets dergelijks zich nogmaals voordoet.

De rechtbank heeft daarnaast acht geslagen op hetgeen ter terechtzitting naar voren is gebracht door mevrouw N. van den Bogerd, raadsonderzoeker, die na te zijn aangemerkt een beëdigd als deskundige heeft verklaard dat in overleg met de jeugdreclassering is besloten geen jeugdreclasseringsbegeleiding te adviseren.

De rechtbank is van oordeel dat de eis van de officier van justitie geen recht doet aan de ernst van de feiten en in het bijzonder de ernst van het letsel en de rol die de verdachte heeft gehad bij de bewezenverklaarde feiten. De rechtbank zal dan ook een straf opleggen die hoger is dan door de officier van justitie is gevorderd.

De rechtbank is daarnaast van oordeel dat een jeugddetentie en een werkstraf van na te melden duur passend en geboden is en dat onvoldoende duidelijk is geworden wat de meerwaarde is van de leerstraf Tools4U, zodat deze straf niet zal worden opgelegd,

De rechtbank is alles overwegend van oordeel dat aan de verdachte een deels voorwaardelijke jeugddetentie van na te melden duur, die de verdachte ervan dienen te weerhouden zich in de toekomst wederom schuldig te maken aan strafbare feiten, en daarnaast een werkstraf van na te melden duur dient te worden opgelegd.

De rechtbank zal geen bijzondere voorwaarde verbinden aan het voorwaardelijk deel der straf, nu van het belang daarvan onvoldoende is gebleken.

7. De vordering van de benadeelde partij / de schadevergoedingsmaatregel

[slachtoffer 1] heeft zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van de vordering tot schadevergoeding, groot € 1.933,77, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 15 september 2012.

[slachtoffer 2] heeft zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van de vordering tot schadevergoeding, groot € 1.745,28, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 15 september 2012.

[slachtoffer 3] heeft zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van de vordering tot schadevergoeding, groot € 900,00.

7.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1] geconcludeerd tot hoofdelijke toewijzing van de vordering tot een bedrag van € 1.000,00, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2] heeft zij geconcludeerd tot hoofdelijke toewijzing van de vordering tot een bedrag van € 750,00, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Ten slotte heeft zij ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3] geconcludeerd tot hoofdelijke toewijzing van de vordering tot een bedrag van € 750,00, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

7.2 Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw van de verdachte heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3] niet voor toewijzing in aanmerking komt, nu deze niet is onderbouwd. Zij heeft voorts aangegeven dat de verdachte wel bereid is iets te vergoeden en zij heeft daarbij een bedrag van 100 tot 150 euro voorgesteld.

De raadsvrouw heeft de rechtbank verzocht de vorderingen van de benadeelde partijen [slachtoffer 1] en Simonis af te wijzen nu de verdachte het letsel niet heeft toegebracht en hij overigens geen opzet had op toebrenging van het letsel. Subsidiair heeft zij verzocht de bedragen aanzienlijk te matigen, nu het een minderjarige verdachte betreft.

Ten slotte heeft zij verzocht de al dan niet toe te wijzen bedragen naar rato toe te wijzen en dus niet hoofdelijk voor het gehele bedrag.

7.3 Het oordeel van de rechtbank

Minderjarigheid

De rechtbank stelt bij de beoordeling van de vorderingen voorop dat de wet geen onderscheid maakt in de hoogte van immateriële schade ten aanzien van minderjarige en van meerderjarige verdachten. De schade van slachtoffers is immers niet afhankelijk van de leeftijd van de verdachten.

[slachtoffer 1]

Ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1] acht de rechtbank deze vordering, voor zover deze betrekking heeft op vergoeding ter zake van immateriële schade tot een bedrag van € 1.500,00 naar billijkheid toewijsbaar, nu vast is komen te staan dat de benadeelde partij rechtstreeks schade heeft geleden als gevolg van de onder 1, subsidiair, en 2 bewezenverklaarde feiten.

Ten aanzien van de overige posten zal de rechtbank de vordering toewijzen tot het bedrag van € 313,77, nu de vordering voldoende is onderbouwd door de benadeelde partij, de vordering op dit punt niet inhoudelijk is betwist door of namens de verdachte en uit het onderzoek ter terechtzitting vast is komen te staan dat de benadeelde partij rechtstreeks schade heeft geleden als gevolg van de onder 1, subsidiair, en 2 bewezenverklaarde feiten.

De rechtbank zal derhalve de vordering toewijzen tot een bedrag van € 1.813,77.

De rechtbank zal voorts de gevorderde wettelijke rente toewijzen, nu vast is komen te staan dat de schade met ingang van 15 september 2012 is ontstaan.

Dit brengt mee, dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met zijn vordering heeft gemaakt, welke kosten de rechtbank tot op heden begroot op nihil, en de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

[slachtoffer 2]

De rechtbank acht de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2], voor zover deze betrekking heeft op vergoeding ter zake van immateriële schade tot een bedrag van € 1.000,00 naar billijkheid toewijsbaar, nu vast is komen te staan dat de benadeelde partij rechtstreeks schade heeft geleden als gevolg van de onder 1, subsidiair, en 2 bewezenverklaarde feiten.

Ten aanzien van de post "werkweek" zal de rechtbank de vordering niet-ontvankelijk verklaren nu deze niet het rechtstreeks gevolg zijn van de bewezenverklaarde feiten.

Ten aanzien van de overige posten zal de rechtbank de vordering toewijzen tot het bedrag van € 336,39, nu de vordering ten aanzien van die posten voldoende is onderbouwd door de benadeelde partij, de vordering op dit punt niet inhoudelijk is betwist door of namens de verdachte en uit het onderzoek ter terechtzitting vast is komen te staan dat de benadeelde partij rechtstreeks schade heeft geleden als gevolg van de onder 1, subsidiair, en 2 bewezenverklaarde feiten.

De rechtbank zal derhalve de vordering toewijzen tot een bedrag van € 1.336,39.

De rechtbank zal voorts de gevorderde wettelijke rente toewijzen, nu vast is komen te staan dat de schade met ingang van 15 september 2012 is ontstaan.

Dit brengt mee, dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met zijn vordering heeft gemaakt, welke kosten de rechtbank tot op heden begroot op nihil, en de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

[slachtoffer 3]

Ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3] zal de rechtbank deze, voor zover deze betrekking heeft op vergoeding ter zake van immateriële schade tot een bedrag van € 750,00 naar billijkheid toewijsbaar, nu vast is komen te staan dat de benadeelde partij rechtstreeks schade heeft geleden als gevolg van het onder 2 bewezenverklaarde feit.

De rechtbank zal derhalve de vordering toewijzen tot een bedrag van € 750,00 en voor het overige niet-ontvankelijk verklaren.

Dit brengt mee, dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met zijn vordering heeft gemaakt, welke kosten de rechtbank tot op heden begroot op nihil, en de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Hoofdelijkheid

De rechtbank zal de vorderingen van de benadeelde partijen hoofdelijk toewijzen.

Anders dan de raadsvrouw is de rechtbank van oordeel dat bij deelneming de verdachte aansprakelijk is voor het gehele bedrag, zodat ook het gehele bedrag ten laste van de verdachte zal worden toegewezen.

8. De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straffen en maatregel zijn gegrond op de artikelen:

36f, 47, 77a, 77g, 77h, 77i, 77m, 77n, 77x, 77y, 77z, 77gg, 141 en 300 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

9. De beslissing

De rechtbank:

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het bij dagvaarding onder 1 primair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het bij dagvaarding onder 1 subsidiair en het onder 2 ten laste gelegde heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

ten aanzien van feit 1 subsidiair:

MEDEPLEGEN VAN MISHANDELING, MEERMALEN GEPLEEGD;

ten aanzien van feit 2:

OPENLIJK IN VERENIGING GEWELD PLEGEN TEGEN PERSONEN;

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

jeugddetentie voor de duur van 43 (zegge: drieënveertig) dagen

bepaalt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijk gedeelte van de hem opgelegde jeugddetentie geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

bepaalt, dat een gedeelte van die straf, groot 30 (zegge: dertig) dagen niet zal worden ten uitvoer gelegd, zulks onder de algemene voorwaarde, dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op 2 jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit

veroordeelt de verdachte voorts tot:

een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid, voor de tijd van 100 (zegge: honderd) uren,

beveelt, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende jeugddetentie zal worden toegepast voor de tijd van respectievelijk 50 (zegge: vijftig) dagen;

wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partijen gedeeltelijk en hoofdelijk toe en veroordeelt verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan:

[slachtoffer 1], een bedrag van € 1.813,77, vermeerderd met de gevorderde wettelijke rente daarover vanaf 15 september 2012 tot aan de dag waarop deze vordering is voldaan,

[slachtoffer 2], een bedrag van € 1.336,39, vermeerderd met de gevorderde wettelijke rente daarover vanaf 15 september 2012 tot aan de dag waarop deze vordering is voldaan,

[slachtoffer 3], een bedrag van € 750,00;

bepaalt dat de verdachte bij gehele of gedeeltelijke betaling door zijn mededaders aan de benadeelde partijen, zal zijn bevrijd tot de hoogte van de betaalde bedragen;

bepaalt dat de benadeelde partijen voor het overige niet-ontvankelijk zijn in de vorderingen tot schadevergoeding;

veroordeelt de verdachte tevens in de proceskosten door de benadeelde partijen gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan de verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag groot

€ 1.813,77, vermeerderd met de gevorderde wettelijke rente daarover vanaf 15 september 2012 tot aan de dag waarop deze vordering is voldaan, ten behoeve van het slachtoffer genaamd [slachtoffer 1] en een bedrag groot

€ 1.336,39, vermeerderd met de gevorderde wettelijke rente daarover vanaf 15 september 2012 tot aan de dag waarop deze vordering is voldaan, ten behoeve van het slachtoffer genaamd [slachtoffer 2];

€ 750,00, ten behoeve van het slachtoffer genaamd [slachtoffer 3];

bepaalt dat in geval noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt - onder handhaving van voormelde verplichting - vervangende jeugddetentie zal worden toegepast voor de duur van 15, 9 respectievelijk 6 dagen;

bepaalt dat voldoening van de betalingsverplichtingen aan de benadeelde partijen de betalingsverplichtingen aan de Staat doet vervallen, alsmede dat voldoening van de betalingsverplichtingen aan de Staat de betalingsverplichtingen aan de benadeelde partijen doet vervallen;

heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte.

Dit vonnis is gewezen door

mr. J.A. van Steen, kinderrechter, voorzitter,

mr. M. Dam, kinderrechter,

en mr. P.J. Schreuder, kinderrechter,

in tegenwoordigheid van mr. D.V. Verbree, griffier.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 5 april 2013.

1 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 1], blz. 147

2 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 3], blz. 162

3 Proces-verbaal verhoor getuige [slachtoffer 2] bij de rechter-commissaris op 19 februari 2013, onder 13

4 Proces-verbaal verhoor getuige [slachtoffer 3] bij de rechter-commissaris op 19 februari 2013, onder 3

5 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 2], blz. 177 en 178

6 Proces-verbaal verhoor getuige [slachtoffer 2] bij de rechter-commissaris, onder 4

7 Proces-verbaal verhoor getuige [slachtoffer 3] bij de rechter-commissaris, onder 3

8 Proces-verbaal verhoor getuige [getuige 1] bij de rechter-commissaris, onder 8

9 Proces-verbaal verhoor getuige [slachtoffer 2] bij de rechter-commissaris op 19 februari 2013, onder 4

10 Proces-verbaal verhoor getuige [slachtoffer 3] bij de rechter-commissaris op 19 februari 2013, onder 3, 4 en 5

11 Proces-verbaal van verhoor aangever [slachtoffer 1], blz. 151

12 Proces-verbaal verhoor aangever [slachtoffer 2], blz. 178

13 Eigen verklaring verdachte ter terechtzitting van 21 maart 2013

14 Proces-verbaal verhoor getuige [getuige 5] bij de rechter-commissaris op 15 februari 2013, onder 2

15 Verklaring verdachte ter terechtzitting van 21 maart 2013

16 Proces-verbaal verhoor getuige [medeverdachte 2] bij de rechter-commissaris, onder 2

17 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4], blz. 68, laatste alinea en blz. 69 voorlaatste alinea

18 Proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 2], blz. 178, halverwege

19 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4], blz. 318, voorlaatste alinea

20 Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 4], blz. 69, laatste alinea, regel 6 en 7

21 Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 2], blz. 48, 4e alinea

22 Verklaring van [getuige 4] bij de rechter-commissaris, onder 4

23 Verklaring [medeverdachte 2] bij de rechter-commissaris, onder 7 en 9

24 Verklaringverdachte ter terechtzitting van 21 maart 2013