Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ1828

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
09-01-2013
Datum publicatie
01-03-2013
Zaaknummer
402365 - HA ZA 11-2350
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Volmacht tot handhaving auteursrechten op Bollywoodfilm aagenomen; bewijsopdracht met betrekking tot verkoop van inbreukmakende dvd's.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team Handel

zaaknummer / rolnummer: 402365 / HA ZA 11-2350

Vonnis van 9 januari 2013

in de zaak van

X,

wonende te [woonplaats],

eiser,

advocaat mr. drs. A.J.F. Gonesh te Den Haag,

tegen

1. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

K.M.I. MOVIES B.V.,

gevestigd te Den Haag,

gedaagde,

advocaat mr. J.P. van Ginkel te Den Haag,

2. A,

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat mr. J.P. van Ginkel te Den Haag,

3. B,

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat mr. E.L. Abbink Spaink te Rotterdam,

4. C,

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat mr. J.P. van Ginkel te Den Haag.

Eiser wordt hierna X genoemd worden. Gedaagden worden hierna afzonderlijk KMI, A, B en C genoemd. De procedure wordt voor X behandeld door de advocaat voornoemd en door mr. B.F. Eblé, advocaat te [woonplaats]. Voor KMI, A en C wordt de procedure behandeld door mr. C.L. Capel, advocaat te [woonplaats], en voor B door de advocaat voornoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de inleidende dagvaardingen van 8 en 9 augustus 2011;

- de akte overlegging producties van 7 september 2011 van X met producties 1 tot met 27;

- de incidentele conclusie van B van 19 oktober 2011 met zes producties;

- de incidentele conclusie van antwoord van X van 2 november 2011 met twee producties;

- de incidentele conclusie van KMI, A en C van 2 november 2011 met vier producties;

- de incidentele conclusie van antwoord van X van 16 november 2011;

- de incidentele conclusie van repliek van B van 25 januari 2012;

- de incidentele conclusie van repliek van KMI, A en C van 25 januari 2012 met een productie;

- de incidentele conclusie van dupliek van X van 8 februari 2012 met producties;

- het vonnis in het incident van 7 maart 2012, waarbij de incidentele vorderingen zijn afgewezen;

- de conclusie van antwoord van B van 18 april 2012 met producties 1 tot en met 3;

- de conclusie van antwoord van KMI, A en C van 18 april 2012 met producties 1 tot en met 10;

- het tussenvonnis van 16 mei 2012, waarbij een comparitie van partijen is bevolen;

- het proces-verbaal van comparitie van partijen gehouden op 22 november 2012 met de daarin genoemde stukken (zijnde: een brief van 7 november 2012 met producties 11 en 12 van gedaagden; een brief van 15 november 2012 met producties 28 tot en met 35 van X zijn ter zitting niet toegelaten).

1.2. Ten slotte is een datum voor het vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. X voert onder de handelsnaam Dasoptical te Den Haag een eenmanszaak die zich - volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel - bezighoudt met groothandel in multimediaproducten en het vervaardigen en maken van geluidsdragers.

2.2. Volgens informatie raadpleegbaar via internet op 7 juni 2011 over haar inschrijving bij de Kamer van Koophandel, stond KMI op dat moment ingeschreven als kleinhandel in en distributie van films en muziekdragers, gevestigd aan het adres Paul Krugerlaan 125 te Den Haag, met Y en Z als bestuurders van de vennootschap.

2.3. A voert onder de handelsnaam Starlight Music Center een eenmanszaak te Rotterdam die zich - volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel - bezighoudt met het uitgeven van cd's, mc's, cdi, dvd, im- en export van geluidsdragers, religieuze artikelen hindoestaanse films, klein- en groothandel hierin en verhuur van dvd's, cd's en vhs-films.

2.4. B voert onder de handelsnaam Wi Makandra (Music Center) een eenmanszaak te Rotterdam die zich - volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel - bezighoudt met de groothandel (im- en export) en winkel in sari's, potplanten, cd's, dvd en hindoestaanse kunstnijverheidsartikelen.

2.5. C voert onder de handelsnamen Videotheek Gieta en Videotheek Schweta een eenmanszaak te Rotterdam die zich - volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel - bezighoudt met de uitoefening van een videotheek en markthandel in dvd's, cd's kunstvoorwerpen en kleding.

2.6. Op 16 oktober 2009 is de Indiase speelfilm "Blue" uitgekomen. Het gaat hier om een zogenaamde Bollywood-film.

2.7. Een deurwaardersexploot van 9 januari 2010 van M.P. Harten, gerechtsdeurwaarder te Den Haag, luidt - voor zover hier van belang - als volgt:

"Heb ik (...)

Ten verzoeke van X, wonende te [woonplaats], zaakdoende te Zoetermeer onder de naam Dasoptical aan de Wattstraat 15-B, (...)

Mij omstreeks 14.00 uur in het bijzijn van [D], wonende te [woonplaats] en [E], wonende te [woonplaats], begevende naar de videotheek gelegen aan de Paul Krugerlaan 125 te (2571 HD) Den Haag, alwaar gevestigd is en kantoorhoudt K.M.I. Movies B.V.

Alwaar ik deurwaarder, heb geconstateerd dat [D] voornoemd, aldaar bij K.M.I. Movies B.V. heeft aangekocht de navolgende dvd-films:

(...)

Blue van Shri Ashtavinayak Cine Visions;

(...)

Vervolgens heb ik, deurwaarder, het onderhavig perceel verlaten met medeneming van de als vorenstaand aangekochte DVD's. (...)"

2.8. Een deurwaardersexploot van 20 maart 2010 van M.H. Harten, gerechtsdeurwaarder te Den Haag, luidt - voor zover hier van belang - als volgt:

"Heb ik (...)

Ten verzoeke van X, wonende te [woonplaats], zaakdoende te Zoetermeer onder de naam Dasoptical aan de Wattstraat 15-B,

1. Mij omstreeks 15.00 uur in het bijzijn van [F], wonende te [woonplaats], begevende naar de videotheek gelegen aan de Mathenesserweg 66-a te (3026 EL) Rotterdam, alwaar gevestigd is en kantoorhoudt Starlight Music Center, KvK handeslregisternummer 24375176,

Alwaar ik deurwaarder, heb geconstateerd dat [F] voornoemd, aldaar bij Starlight Music Center heeft aangekocht de navolgende dvd-films:

(...)

Blue van [G];

(...)

Vervolgens heb ik, deurwaarder, het onderhavig perceel verlaten met medeneming van de als vorenstaand aangekochte DVD's. (...)"

2.9. Een deurwaardersexploot van 20 maart 2010 van M.P. Harten, gerechtsdeurwaarder te Den Haag, luidt - voor zover hier van belang - als volgt:

"Heb ik (...)

Ten verzoeke van X, wonende te [woonplaats], zaakdoende te Zoetermeer onder de naam Dasoptical aan de Wattstraat 15-B,

1. Mij omstreeks 15.15 uur in het bijzijn van [F], wonende te [woonplaats], begevende naar de videotheek gelegen aan het Middellandplein 22-B te ( 3021 BV) Rotterdam, alwaar gevestigd is en kantoorhoudt Wi Makandra, KvK handelsregisternummer 24185929,

Alwaar ik deurwaarder, heb geconstateerd dat [F] voornoemd, aldaar bij Wi Makandra heeft aangekocht de navolgende dvd-films:

(...)

Blue van [G];

(...)

Vervolgens heb ik, deurwaarder, het onderhavig perceel verlaten met medeneming van de als vorenstaand aangekochte DVD's. (...)"

2.10. Een deurwaardersexploot van 20 maart 2010 van M.P. Harten, gerechtsdeurwaarder te Den Haag, luidt - voor zover hier van belang - als volgt:

"Heb ik (...)

Ten verzoeke van X, wonende te [woonplaats], zaakdoende te Zoetermeer onder de naam Dasoptical aan de Wattstraat 15-B,

1. Mij omstreeks 15.30 uur in het bijzijn van [F], wonende te [woonplaats], begevende naar de videotheek gelegen aan de Zwart Janstraat 32 A/B te ( 3035 AT) Rotterdam, alwaar gevestigd is en kantoorhoudt Videotheek Gieta, KvK handelsregisternummer 24389888,

Alwaar ik deurwaarder, heb geconstateerd dat [F] voornoemd, aldaar bij Videotheek Gieta heeft aangekocht de navolgende dvd-films:

(...)

Blue van [G];

(...)

Vervolgens heb ik, deurwaarder, het onderhavig perceel verlaten met medeneming van de als vorenstaand aangekochte DVD's. (...)"

2.11. Een deurwaardersexploot van 20 maart 2010 van M.P. Harten, gerechtsdeurwaarder te Den Haag, luidt - voor zover hier van belang - als volgt:

"Heb ik (...)

Ten verzoeke van X, wonende te [woonplaats], zaakdoende te Zoetermeer onder de naam Dasoptical aan de Wattstraat 15-B,

1. Mij omstreeks 16.00 uur in het bijzijn van [F], wonende te [woonplaats], begevende naar de videotheek Gieta tevens handelende onder de naam Videotheek Schweta , gelegen aan de Riederlaan 79 te ( 3074 CD) Rotterdam, alwaar gevestigd is en kantoorhoudt Videotheek Gieta, KvK handelsregisternummer 2438988,

Alwaar ik deurwaarder, heb geconstateerd dat [F] voornoemd, aldaar bij Videotheek Gieta heeft aangekocht de navolgende dvd-films:

(...)

Blue van [G];

(...)

Vervolgens heb ik, deurwaarder, het onderhavig perceel verlaten met medeneming van de als vorenstaand aangekochte DVD's. (...)"

2.12. X heeft gedaagden bij brieven van 20 april gesommeerd de illegale verkoop, verhuur distributie en exploitatie van de film "Blue" te staken en gestaakt te houden en een onthoudingsverklaring te ondertekenen. Gedaagden hebben de onthoudingsverklaring niet ondertekend.

2.13. Vervolgens heeft X A, B en C gedagvaard in kort geding. Hij heeft daarbij aan zijn vorderingen ten grondslag gelegd dat zij door het zonder zijn toestemming op de markt brengen van illegale versies van de film "Blue" inbreuk maken op het aan X toekomende auteursrecht, althans onrechtmatig jegens hem handelen. In zijn vonnis van 9 december 2010 (360666 / KG ZA 10-797) heeft de Voorzieningenrechter te Rotterdam de vorderingen afgewezen omdat het X onder de gegeven omstandigheden ontbrak aan spoedeisend belang. Ten overvloede heeft de Voorzieningenrechter overwogen dat een onderzoek noodzakelijk zou zijn om te kunnen oordelen of sprake is van rechtsgeldige overdracht van auteursrechten aan X. X is in de proceskosten veroordeeld aan de zijde van A begroot op € 6.255,-, aan de zijde van B begroot op € 6.255,- en aan de zijde van C begroot op € 255,-. Er is geen appèl ingesteld.

3. Het geschil

3.1. X vordert - zakelijk en verkort weergegeven - dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagden gebiedt om iedere inbreuk op de auteursrechten, alsmede ieder onrechtmatig handelen ten aanzien van de film "Blue" te staken en gestaakt te houden, voor recht verklaart dat gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld door inbreuk te maken, en gedaagden veroordeelt de schade te vergoeden, met nevenvorderingen (verstrekking van informatie met betrekking tot de inbreukmakende beelddragers, rectificatie, recall en afgifte ter vernietiging), één en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen, met hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de kosten van de procedure, te begroten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Daartoe stelt X dat gedaagden door het aanbieden en verkopen van illegale kopieën van de film "Blue" inbreuk maken op het auteursrecht dat aan de producent van de film "Blue", Shree Ashtavinayak Cine Vision Ltd. (hierna: SACV), toebehoort. X stelt dat de SACV hem heeft gevolmachtigd om in eigen naam op te treden tegen auteursrechtinbreuk ten aanzien van de film "Blue" in Europa met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. X grondt zijn vorderingen bovendien op gesteld onrechtmatig handelen van gedaagden, bestaande uit het aanbieden van illegale kopieën van de film "Blue" voor een fractie van de gangbare marktprijs, waardoor de producent schade lijdt.

3.3. Ter onderbouwing van het door hem gestelde wijst X onder meer op de volgende, door hem over gelegde stukken:

- een "Overseas Distribution Agreement" gesloten tussen SACV (in deze overeenkomst aangeduid als "the Assignors") en Shemaroo Entertainment Pvt. Ltd. (hierna: Shemaroo) (in deze overeenkomst aangeduid als "the Assignees") van 12 september 2009 waarin onder meer de volgende overwegingen zijn opgenomen:

"WHERAS the Assignors are the producers/Owners of the cinematograph film titled "BLUE" (Hindi-Col)" in all languages, in color and/or in black and white, free from all encumbrances, details whereof are mentioned in the Schedule hereunder written hereinafter referred to as "The Said Film";

AND WHEREAS Assignors requested and offered the Assignees to take sole and exclusive assignment of following rights of the said film "BLUE", AND WHEREAS Assignors agree to accept the offer of the Assignors AND WHEREAS Assignors hereby absolutely, irrevocably, solely and exclusively assign the following rights of the said film in favor of Assignees on the following terms and conditions and Assignees accept the same;

NOW THESE PRESENTS WITNESSETH and it is hereby agreed by and between the parties hereto as follows;

1.(A) Sole and Exclusive Rights Assigned to the Assignees by de assignors;

All rights of exhibition, distribution and exploitation of said film shall mean and include but shall not limited to 35 mm/ 16mm/ 8mm, Cinemascope, and all reduced and enlarged sizes for Theatrical, Non-Theatrical, Commercial, Non-Commercial, Subtitling, Dubbing, Performance, Mechanical Synchronization, Publishing, Recording, Distribution, Renting, Video Copyrights including VHS, Cassettes, Tapes, Video Grams, Chips, VCD, DVD, Memory Card, Blue Ray, Laser Discs, HD, all Compact and all Digital Discs in any and all formats and Video on any Media, Video Cyberspace, Video on Demand, Movie On Demand, NVOD for Cable TV only, All Electronic Media Rights, All Multi Media Rights, all ancillary rights, Hotel and Surface Transport Rights, All Commercial Establishments, Terrestrial Television Rights, Cable T.V. Rights, ASTRO TV(PAY TV & PAY PER VIEW) for Malaysia, Brunei & Indonesia, All Telecommunication Rights, DSL, ADSL, VDSL, All Mobile Rights, Tele Phone, Wireless Telegraphy rights and all related ancillary and or incidental rights on all or any formats which may be introduced, invented or developed or discovered, during the period; sole and exclusively, by any means and Media and whatsoever manner and/or method throughout the period of five years shall vest with the Assignees for the Territories of Whole World Excluding INDIA, NEPAL, BHUTAN &SIKKIM. (...)

B. All the rights assigned in above clause 1 (A) save and except what is excluded are hereby irrevocably and exclusively assigned to Assignees for a period of five years."

- een "Authorization for enforcement of copyright" van 27 januari 2010 van SACV waarin onder meer het volgende is opgenomen:

"We hereby authorize SHEMAROO ENTERTAINMENT PVT LTD and its authorized representatives DASOPTICAL as Licensor in Europe excluding the United Kingdom to initiate legal action on our behalf against person(s) and companies who are infringing our valuable Copyrights in the film BLUE.

We hereby authorize with retrospective effect, the right to investigate and conduct legal proceedings to, Dasoptical registered under number 272181108 and having its registered office at (2525RC) Bruegelstraat 141, Zoetermeer, The Netherlands, in its own name in order to protect or enforce the copyrights of the said full length feature film BLUE in Europe excluding United Kingdom, for Theatrical, DVD and VCD formats only."

- een ongedateerde verklaring "To whomsoever it may concern" van SACV waarin het volgende is opgenomen:

"This is to certify that we have assigned the various Distribution Rights of our film "BLUE" (Hindi - Col) to SHEMAROO ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED on a exclusive basis for the territory of Overseas as known in the Indian Film Trade. In turn, the said Shemaroo Entertainment Private Limited has autorized Mr. George X of M/s Dasoptical, for the territories of Europe, excluding United Kingdom, to take the necessary action with help of police en/or nay other Govt. authorities against pirates who are replicating DVDs and printing inlays of our said film "BLUE" in the territories of Europe, excluding United Kingdom. The said Mr. George X of M/ Dasoptical is autorized to take stern legal actions against such pirates in the territories of Europe, excluding United Kingdom. The autority shall be valid till 31-12-2012."

3.4. Gedaagden voeren verweer.

3.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het gaat in deze zaak om de vraag of gedaagden inbreuk hebben gemaakt op de auteursrechten met betrekking tot de film "Blue" ten aanzien waarvan X stelt gevolmachtigd te zijn tot handhaving.

Handhavingsrechten

4.2. Met hun verweer stellen gedaagden aan de orde of en in hoeverre de rechthebbende ten aanzien van het auteursrecht op de film "Blue" de handhaving daarvan aan X op zijn eigen naam heeft overgelaten.

4.3. De rechtbank stelt voorop dat de vraag wie als originaire auteursrechthebbende van de film "Blue" moet worden aangemerkt, op grond van artikel 5 lid 1 van de Berner Conventie (hierna: BC) juncto artikel 14bis lid 2 sub a BC wordt beheerst door de lex loci protectionis, in casu dus door Nederlands recht (Hof Den Haag 7 december 2011, Sifam/Temptations, LJN: BP0790). Volgens artikel 45d van de Auteurswet (hierna: Aw) worden, tenzij de makers en de producent schriftelijk anders zijn overeengekomen, de makers van een filmwerk geacht het recht op onder meer openbaarmaking en verveelvoudiging van dat werk aan de producent te hebben overgedragen. Het auteursrecht op een film komt dus in beginsel toe aan de producent van die film.

4.4. X stelt, onder verwijzing naar de hiervoor onder 3.3 genoemde stukken, dat SACV als producent als de auteursrechthebbende met betrekking tot de film "Blue" moet worden aangemerkt. Dat SACV als producent van de film "Blue" als producent in voornoemde zin is aan te merken en dat SACV dientengevolge auteursrechthebbende is, is niet weersproken zodat de rechtbank daarvan uitgaat.

4.5. Gedaagden betwisten dat X gerechtigd is tot handhaving van de auteursrechten ten aanzien van de film "Blue". Zij voeren daartoe aan dat de rechtenketen van de producent naar X onduidelijk en gebrekkig is, omdat de overgelegde stukken lastig te lezen zijn, delen lijken te ontbreken en nummeringen niet kloppen. Uit artikel 1 van de Overseas Distribution Agreement (die niet is ondertekend door [G]) blijkt voorts dat de overdracht van rechten met betrekking tot het uitbrengen van dvd's uitdrukkelijk enkel voor Maleisië, Brunei en Indonesië te gelden en niet dus voor Nederland. Omdat in de Overseas Distribution Agreement de handhavingsrechten niet worden overgedragen, kan X deze niet hebben verkregen, ook niet ingevolge de op deze overeenkomst gegronde volmacht van Shemaroo. Uit artikel 34 van de Overseas Distribution Agreement valt op te maken dat zolang de financiers IDBI Bank en G.G. Photo Limited niet zijn betaald de rechten op de film "Blue" bij hen blijven. SACV kon dus geen rechten overdragen aan Shemaroo. De directe volmacht van SACV aan X is afkomstig van SACV gevestigd te Mumbai en niet van SACV te Chennai, zodat het onzeker is dat het om dezelfde entiteit gaat. Hetzelfde geldt voor de partij aan wie de rechten verleend worden, Dasoptical te Zoetermeer en terwijl deze partij volgens de dagvaarding en KvK-informatie gevestigd is te Den Haag. De verklaring is namens SACV ondertekend door [G] "managing director en company stamp". In de verklaring ontbreekt de verlening of overdracht van specifieke handhavingsrechten (zoals artikel 27a Aw als eis stelt), er staat slechts "to protect and enforce". De datum van de volmacht van 27 januari 2010 kan niet kloppen omdat Shemaroo eerst wilde spreken met KMI over het verlenen van rechten en pas op 16 of 17 april 2010 zaken met X is gaan doen.

4.6. De rechtbank verwerpt deze verweren. De overigens niet geconcretiseerde opmerking dat overgelegde stukken lastig te lezen zouden zijn, delen lijken te ontbreken en nummeringen niet kloppen, biedt geen aanknopingspunt om deze stukken buiten beschouwing te laten noch om op grond van deze stukken niet tot de volgende vaststellingen te komen.

4.7. Uit de Overseas Distribution Agreement blijkt voldoende duidelijk dat producent SACV exclusieve rechten met betrekking tot "exhibition, distribution and exploitation" van de film "Blue" op (onder meer) dvd heeft verleend aan Shemaroo. Dat deze rechten beperkt zouden zijn tot Maleisië, Brunei en Indonesië en dus niet dus voor Nederland zouden gelden, volgt niet uit artikel 1 van deze overeenkomst (hiervoor onder 3.3 aangehaald) waar gedaagden naar verwijzen, althans zonder onderbouwing valt niet te begrijpen dat de nadere aanduiding "for Malaysia, Brunei & Indonesia" die direct (ook niet door een leesteken gescheiden) volgt op "ASTRO TV(PAY TV & PAY PER VIEW)" niet alleen hierop maar daarnaast ook op de andere in dit artikel genoemde vormen van "exhibition, distribution and exploitation" zoals dvd betrekking heeft. Nu gedaagden de door hun gestelde territoriale beperking niet overigens hebben onderbouwd, wordt ervan uitgegaan dat Shemaroo op grond van de Overseas Distribution Agreement exclusieve rechten heeft verkregen met betrekking tot exploitatie van de film "Blue" op dvd. Uit de omstandigheid dat deze overeenkomst namens SACV is ondertekend door een ander dan [G], volgt niet zonder meer dat deze niet geldig zou zijn. Gesteld nog gebleken is immers dat [G] de enige is die SACV kan binden noch dat de director die deze overeenkomst heeft ondertekend daartoe onbevoegd is.

4.8. X heeft met betrekking tot hetgeen door gedaagden is aangevoerd ten aanzien van artikel 34 van de Overseas Distribution Agreement de volgende stukken overgelegd:

- een brief van SACV van 7 oktober 2009 die door G.G. Photo Limited voor akkoord is ondertekend en waarin - voor zover hier van belang - is opgenomen:

"Pursuant to our discussions it was agreed between us that M/s G.G. Photo Limited will terminate and relinquish all rights under the said agreement on repayment of the original assignment amount of [tekst weggelakt] alongwith compensation of [tekst weggelakt] for the same.

As agreed we have repaid the total amount of [tekst weggelakt] to you in the following manner [tekst weggelakt]

You are requested to kindly sign this letter as acceptance of the said terms and as acknowledgment of the receipt of the said amount. Hence the said agreement and all its rights will stand terminate with immediate effect."

- en een brief van IDBI Bank van 26 mei 2010 waarin is opgenomen:

"We confirm that the entire dues of IDBI in respect of the film Blue has been cleared before March 31, 2010. We als confirm that there are no principal overdues as on 31/3/2010 in respect of other loans under Film Financing Scheme availed from IDBI."

4.9. In het licht van deze stukken is door gedaagden onvoldoende onderbouwd aangevoerd om aan te nemen dat SACV geen rechten heeft kunnen verlenen aan Shemaroo in de Overseas Distribution Agreement ter zake van de film "Blue". Niet valt in te zien dat, omdat de bedragen en de wijze waarop betaling heeft plaatsgevonden in de overgelegde kopie van de door G.G. Photo Limited getekende brief zijn weggelakt, uit de overige inhoud van deze brief niet volgt dat SACV G.G. Photo Limited heeft betaald en dat daarmee haar verplichtingen jegens G.G. Photo Limited als bedoeld in artikel 34 van de Overseas Distribution Agreement zijn komen te vervallen. Dat IDBI Bank heeft geschreven dat de schulden zijn afgelost vóór 31 maart 2010 (zonder daarbij een specifieke datum te noemen) is zonder nadere onderbouwing evenmin aanleiding te veronderstellen dat SACV door middel van de Overseas Distribution Agreement geen rechten heeft verleend aan Shemaroo.

4.10. De enkele, niet onderbouwde constatering dat de Overseas Distribution Agreement en de ongedateerde verklaring "To whomsoever it may concern" zijn getekend door SACV te Chennai en de volmacht van 27 januari 2010 door SACV te Mumbai, biedt geen aanknopingspunt om de inhoud of de geldigheid van deze stukken in twijfel te trekken noch om ervan uit te gaan dat het om verschillende entiteiten gaat. Hetzelfde geldt voor de in de stukken genoemde partij Dasoptical te Zoetermeer. Het KvK-nummer genoemd in de volmacht van 27 januari 2010 stemt immers overeen met dat van Xs eenmanszaak Dasoptical te Den Haag en in de ongedateerde verklaring "To whomesoever it may concern" wordt de volmacht verleend aan "Mr. X of M/s Dasoptical" terwijl deze partij volgens de dagvaarding en KvK-informatie gevestigd is te Den Haag. Dat [G] managing director bij SACV is, is niet bestreden. Dat onder zijn naam in de volmacht van 27 januari 2010 te lezen is "managing director en company stamp", maakt nog niet zonder meer dat dit stuk in twijfel dient te worden getrokken.

4.11. Op grond van de volmacht van 27 januari 2010 en de ongedateerde verklaring is X met terugwerkende kracht door SACV gevolmachtigd om SACV's auteursrechten ten aanzien van de film "Blue" op (onder meer) dvd in Europa, met uitsluiting van het Verenigd Koninkrijk te handhaven. Hetgeen hiertegen door gedaagden naar voren is gebracht is onvoldoende gesubstantieerd om aanleiding te kunnen geven tot een andere conclusie.

4.12. Ook al zou het zo zijn dat Shemaroo eerst wilde spreken met KMI over het verlenen van rechten en pas op 16 of 17 april 2010 zaken met X is gaan doen, dan volgt daar nog niet zonder meer uit dat de datum van de volmacht van 27 januari 2010 niet kan kloppen. Deze volmacht is immers door SACV aan X verleend zodat zonder onderbouwing niet valt in te zien dat de datum daarvan afhankelijk is van mogelijke contacten tussen Shemaroo en KMI. De overlegde emailcorrespondentie geeft hierover geen informatie zodat die daarvoor geen onderbouwing biedt.

4.13. Gelet op het voorgaande wordt aangenomen X gerechtigd is tot handhaving van de auteursrechten van SACV ten aanzien van de film "Blue" op dvd. Gesteld noch gebleken is overigens dat Shemaroo X heeft gevolmachtigd om haar rechten als licentienemer te handhaven. De door X overgelegde stukken bevatten geen volmacht van Shemaroo aan hem. In de ongedateerde verklaring "To whomsoever it may concern" is door SACV opgenomen dat Shemaroo "has autorized Mr. X of M/s Dasoptical (...) to take the necessary action (...) against pirates who are replicating DVDs and printing inlays of our said film "BLUE" in the territories of Europe, excluding United Kingdom" (cursivering toegevoegd). Zonder enige onderbouwing op dit punt die aanleiding geeft tot een andere zienswijze, volgt uit deze verklaring dat X gerechtigd is tot handhaving van SACV's rechten in Nederland en op grond daarvan in beginsel gerechtigd is tot het vorderen van een inbreukverbod, een verklaring voor recht ten aanzien van inbreuk, afgifte/vernietiging van inbreukmakende kopieën en vergoeding van SACV's schade. Voor het vorderen van eigen en/of door Shemaroo geleden schade bieden de overgelegde stukken geen grond. Ook overigens is daarvoor ook onvoldoende onderbouwd gesteld. Voor zover de vordering tot vergoeding van schade ziet op door X zelf en/of door Shemaroo geleden schade zal deze dan ook dienen te worden afgewezen.

Vaststelling verkoop dvd's

4.14. X verwijst voor de verkoop door gedaagden van exemplaren van de film "Blue" naar de door hem overgelegde processen-verbaal (hiervoor onder 2.7 tot en met 2.11 aangehaald).

4.15. KMI bestrijdt dat de deurwaarder op 9 januari 2010 bij KMI een exemplaar van de film "Blue" heeft gekocht. KMI voert aan dat zij daarop niet kan worden aangesproken omdat zij op 1 januari 2010 haar bedrijfsvoering heeft beëindigd. Per 1 januari 2010 heeft zij de bedrijfsruimte waarin zich haar videotheek bevond verhuurd aan D. Ter onderbouwing hiervan heeft KMI overgelegd een huurovereenkomst gedateerd 27 december 2009, tussen Y en D, met betrekking tot de bedrijfsruimte zich bevindende in het voorste gedeelte van het winkelpand aan de Paul Krugerlaan 125, ingaande op 1 januari 2010. Ook heeft KMI overgelegd een eigen kopie van de aangifte omzetbelasting over het eerste kwartaal waarin geen omzet is opgenomen. Voorts heeft KMI een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel overgelegd van 4 april 2012 waarin is opgenomen dat zij per 1 januari 2010 is "[u]itgeschreven uit het handelsregister (datum registratie: 05-01-2012)" en "[o]p 05-01-2012 is geregistreerd dat de rechtspersoon is ontbonden met ingang van 01-01-2010". KMI voert voorts aan dat Y X bij brief van 29 april 2010 in reactie op zijn sommatie al heeft laten weten dat de videotheek sinds 1 januari 2010 niet meer voor rekening van KMI werd gedreven. Tot slot heeft KMI overgelegd een bon van "[H]" van Dasoptical van 8 januari 2010 over de levering van "10 DVD's blue" aan "KMI", de videotheek van D.

4.16. De rechtbank overweegt dat in het proces-verbaal van 9 januari 2009 (zie hiervoor onder 2.7) door de deurwaarder weliswaar is opgenomen dat hij zich heeft begeven "naar de videotheek gelegen aan de Paul Krugerlaan 125 te (2571 HD) Den Haag, alwaar gevestigd is en kantoorhoudt K.M.I. Movies B.V."; uit het proces-verbaal blijkt echter niet dat (en op welke wijze) hij heeft vastgesteld dat de door hem bezochte videotheek op dat moment door KMI werd gevoerd. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is pas op 5 januari 2012 (met terugwerkende kracht) gewijzigd, maar dat de deurwaarder KvK-informatie heeft geraadpleegd blijkt niet uit het proces-verbaal, dat geen KvK-nummer van KMI bevat. Wat ook zij van X' opmerking ter comparitie dat de ontbinding per 1 januari 2010 fictief is en de BTW-opgave en het huurcontract voor deze procedure kunnen zijn opgesteld, X heeft deze opmerking niet van enige concrete onderbouwing voorzien. Gezien de gemotiveerde betwisting door KMI had dat wel op zijn weg gelegen.

4.17. Gelet op de hoofdregel van het bewijsrecht van artikel 150 Rv, rust de bewijslast van - kort gezegd - de verkoop van een exemplaar van de film "Blue" door KMI op X, nu dit door KMI gemotiveerd is betwist. X zal daarom - conform zijn bewijsaanbod - zoals in het dictum vermeld bewijs worden opgedragen van zijn stelling dat KMI, zoals beschreven in het proces-verbaal van de deurwaarder, op 9 januari 2010 een dvd van de film "Blue" heeft verkocht.

4.18. A, B en C bestrijden dat uit de verschillende processen-verbaal volgt dat kan worden vastgesteld dat zij dvd's van de film "Blue" hebben verkocht. De rechtbank overweegt dat in de desbetreffende processen-verbaal (zie onder 2.8 tot en met 2.11) door de deurwaarder duidelijk beschreven is dat hij zelf de videotheken/winkels van A, B en C op genoemd tijdstip op 20 maart 2010 heeft bezocht en dat hij zich daarbij heeft laten vergezellen door een persoon. Daarbij heeft hij geconstateerd dat die persoon (onder meer) een dvd van de film "Blue" heeft gekocht. Ook is in de processen-verbaal vastgelegd dat de deurwaarder de desbetreffende winkel/videotheek heeft verlaten met medeneming van de aangekochte dvd's. Op grond waarvan A, B en C menen dat de deurwaarder niet zelf aanwezig is geweest in de videotheken/winkels en niet zelf de aankoop heeft constateren, is in het geheel niet onderbouwd, zodat dit wordt gepasseerd. De ontkenning door A dat hij dvd's van de film "Blue" in zijn winkel heeft gehad is, net zoals de mededeling dat A, B en C zich het bezoek van de deurwaarder niet kunnen herinneren, onvoldoende onderbouwing voor de betwisting van de desbetreffende processen-verbaal. Dat het vreemd is dat door X van de koop geen kassabonnen zijn overgelegd, zoals wordt aangevoerd, kan evenmin ter onderbouwing dienen, nu gesteld noch gebleken is dat A, B en C bij verkoop aan klanten steeds kassabonnen verstrekken. Hetgeen door A, B en C naar voren is gebracht tegen de constatering door de deurwaarder dat zij dvd's van de film "Blue" hebben verkocht, is onvoldoende concreet en onvoldoende onderbouwd en wordt daarom gepasseerd.

Illegale kopieën

4.19. X onderbouwt zijn stelling dat gedaagden illegale kopieën van de film "Blue" hebben verkocht door middel van overlegging van afbeeldingen van dvd's, van hoesomslagen van dvd's en van screenshots van op de dvd's opgenomen beelden (X' producties 18, 19 en 27) en door middel van een opsomming van volgens hem kenmerkende gegevens van de originele dvd en die van de bij gedaagden gekochte dvd's (X' productie 20).

4.20. Gedaagden bestrijden dat zij inbreuk hebben gepleegd door het in hun winkel/videotheek aanwezig hebben of de verkoop van illegale kopieën van de film "Blue". Zij voeren aan dat er - ook na overlegging als productie 20 - nog steeds geen duidelijkheid is over de vraag wat nu een originele legale en een illegale dvd van de film "Blue" is. Ter comparitie hebben zij erop gewezen dat X door de wijze waarop hij met de aanschaf en het bewaren van de kopieën is omgegaan volstrekt onduidelijk heeft gelaten of dit inderdaad de kopieën zijn die de deurwaarden bij gedaagden zou hebben aangetroffen. Gedaagden betwisten de door de deurwaarder gekochte dvd's ooit te hebben gezien.

4.21. Met gedaagden is de rechtbank van oordeel dat onduidelijk is dat de kopieën waarvan X stelt dat die bij gedaagden zijn gekocht (zoals blijkt uit de overgelegde processen-verbaal) de dvd's zijn waarvan X door middel van de door hem overgelegde producties stelt dat die als illegale kopieën moeten werden aangemerkt. Gesteld noch gebleken is dat de door de deurwaarder na aankoop in de winkels/videotheken van gedaagden meegenomen dvd's door hem zijn gewaarmerkt of anderszins van een kenmerk zijn voorzien, zodat aan de hand van de processen-verbaal niet kan worden vastgesteld dat het om de dvd's gaat waarvan door X afbeeldingen zijn overgelegd. Ook overigens blijkt uit de door hem overgelegde stukken een dergelijk verband niet te leggen. Daarmee ontbreekt ook het verband dat noodzakelijk is om de door X gestelde - en door gedaagden betwiste - kenmerkende gegevens van de originele dvd en van de bij gedaagden gekochte dvd's te kunnen beoordelen, en dus om te kunnen beoordelen of sprake is van illegale kopieën. De rechtbank overweegt dat uit de stellingen van partijen volgt dat met een illegale kopie in dit verband bedoeld is: een niet met toestemming van de rechthebbende vervaardigd en in het verkeer gebracht exemplaar van de film "Blue".

4.22. Gelet op de hoofdregel van het bewijsrecht van artikel 150 Rv, dient X te bewijzen dat - kort gezegd - gedaagden illegale kopieën van de film "Blue" hebben verkocht, nu dit door gedaagden gemotiveerd is betwist. X zal daarom - conform zijn bewijsaanbod - zoals in het dictum vermeld bewijs worden opgedragen van zijn stelling dat de door de deurwaarder, zoals beschreven in de processen-verbaal van 9 januari en 20 maart 2010, in de winkels/videotheken van gedaagden gekochte dvd's van de film "Blue", niet met toestemming van de rechthebbende vervaardigde en in het verkeer gebrachte exemplaren van de film "Blue" zijn.

Misbruik van (proces)recht / onvoldoende belang

4.23. Wat ook zij van de stelling van gedaagden dat zij betrokken worden in deze procedure op de twijfelachtige aanname dat zij slechts één inbreukmakende dvd van de film "Blue" verkocht zouden hebben, de rechtbank is van oordeel dat X - gelet op de gestelde auteursrechtinbreuk en het ontbreken van een onthoudingsverklaring - in beginsel voldoende belang bij in ieder geval het gevraagde gebod tot het staken en gestaakt houden van inbreuk op de auteursrechten ten aanzien van de film "Blue" niet kan worden ontzegd. Zoals hiervoor is overwogen, is op dit moment duidelijk dat er onvoldoende onderbouwd gesteld is voor vergoeding van door X zelf en/of door Shemaroo geleden schade. Of X ook de facto voldoende belang heeft bij de overige vorderingen zal, indien en zodra aan beoordeling van de afzonderlijke vorderingen wordt toegekomen, dienen te worden beoordeeld.

4.24. Voorts voeren gedaagden aan dat X vanaf 29 mei 2010 weet heeft van de bedrijfsbeëindiging door KMI en op de hoogte is van de omstandigheid dat A en C inmiddels hun videotheken hebben beëindigd, dat hij heeft bevestigd dat er ook in zijn ogen geen dvd's van de film "Blue" zijn verkocht, dat hij geen hoger beroep heeft ingesteld tegen het kortgedingvonnis van 9 december 2010 en dat de film "Blue" een flop is geweest. Volgens gedaagden missen X' aanspraken iedere proportie en is het instellen van deze procedure, die tot niets kan leiden, misbruik van misbruik van (proces)recht.

In het midden kan blijven of hetgeen gedaagden in dit verband aanvoeren, juist is omdat hieruit nog niet zonder meer volgt dat X zijn bevoegdheid gebruikt met geen ander doel dan het schaden van gedaagden of met een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend. Ook biedt hetgeen gedaagden in dit verband aanvoeren onvoldoende aanleiding op voorhand te oordelen dat bij X, die stelt als gevolmachtigd door de rechthebbende op te komen tegen inbreuken op auteursrechten, sprake is van behartiging van een belang dat niet in verhouding staat tot de belangen van gedaagden die daardoor worden geschaad. Dat het werkelijke belang van X niet is gelegen in staking van inbreuk, handhaving en vergoeding van werkelijk geleden schade maar in de mogelijke bijvangst bestaande uit dwangsommen, proceskosten en faillissementen is door gedaagden niet voorzien van een voldoende concrete onderbouwing. Aan de vereisten voor misbruik van (proces)recht is gelet op het voorgaande dan ook niet voldaan.

Slotsom

4.25. X zal het hiervoor onder 4.17 en 4.22 bedoelde bewijs worden opgedragen. De rechtbank zal X eerst in de gelegenheid stellen zich bij akte uit te laten of en, zo ja, op welke wijze, hij dit bewijs wenst te leveren.

4.26. Alle verdere beslissingen worden vooralsnog in verband met het aan X opgedragen bewijs aangehouden.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. draagt X bewijs op van feiten en omstandigheden die de conclusie wettigen dat KMI, zoals door de deurwaarder beschreven in het proces-verbaal van 9 januari 2010, een dvd van de film "Blue" heeft verkocht;

5.2. draagt X bewijs op van feiten en omstandigheden die de conclusie wettigen dat de door de deurwaarder, zoals beschreven in de processen-verbaal van 9 januari 2010 en 20 maart 2010, in de winkels/videotheken van gedaagden gekochte dvd's van de film "Blue", niet met toestemming van de rechthebbende vervaardigde en in het verkeer gebrachte exemplaren van de film "Blue" zijn;

5.3. verwijst de zaak naar de rol van 6 februari 2013 voor het nemen van een akte door X waarin hij zich uitlaat over de vraag of en, zo ja, op welke wijze hij het onder 5.1 en het onder 5.2 bedoelde bewijs wenst te leveren. Indien X voor het leveren van het onder 5.1 en/of het onder 5.2 bedoelde bewijs getuigen wenst te horen, dient hij in deze akte tevens opgave te doen van de te horen getuigen vergezeld van een opgave van de verhinderdata van alle betrokkenen in de eerstvolgende vier maanden;

5.4. houdt verder iedere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 9 januari 2013.?

??

??

14

Datum Uitspraak: 9-1-2013 Instantie: Rechtbank Den Haag Zaaknummer: 402365 - HA ZA 11-2350

Datum Opslag: 11-1-2013 Sector: Civiel Concipiënt: bullerb

Opmerking(en): Let op! dit vonnis is inhoudelijk al geanonimiseerd, maar in de titel nog niet.

402365 / HA ZA 11-2350

9 januari 2013

Datum Uitspraak: 9-1-2013 Instantie: Rechtbank Den Haag Zaaknummer: 402365 - HA ZA 11-2350

Datum Opslag: 11-1-2013 Sector: Civiel Concipiënt: bullerb

Opmerking(en): Let op! dit vonnis is inhoudelijk al geanonimiseerd, maar in de titel nog niet.