Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2013:19689

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
03-01-2013
Datum publicatie
22-10-2015
Zaaknummer
1152166 RL EXPL 12-7412
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

VvE vordert van VvE-lid achterstallige bijdragen. Gedaagde vordert in reconventie schadevergoeding ivm gebreken en onrechtmatig handelen van de VvE.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Team Kanton Den Haag

Locatie ‘s-Gravenhage

EMF

Rolnr.: 1152166 / 12-7412

3 januari 2013

[jw.sys.rolnummer]

Vonnis in de zaak van:

De rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging VERENIGING VAN EIGENAARS [adres] TE ‘ [plaats] ,
gevestigde te ’s-Gravenhage en kantoorhoudende te Voorburg,
eisende partij in conventie, teven gedaagde partij in reconventie,
gemachtigde: mr. N.L.J.M. Rijssenbeek,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te ‘ [woonplaats] ,
gedaagde partij in conventie, tevens eisende partij in reconventie,
gemachtigde: mr. G. Altena.

Partijen zullen worden aangeduid als ‘de VvE’ en ‘ [gedaagde] ’.

Verdere procedure


De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

  • -

    het in deze zaak gewezen tussenvonnis van 8 november 2012;

  • -

    de brief van [gedaagde] van 6 december 2012.

Een door de VvE verstuurde akte ten behoeve van de rolzitting van 6 december 2012 zal niet in de beoordeling worden betrokken, nu deze akte eerst op 7 december 2012 op de griffie van de Rechtbank is binnengekomen.

Feiten, vordering, verweer

Voor wat betreft de feiten, de vordering en het verweer wordt naar genoemd tussenvonnis verwezen.

Verdere beoordeling

Bij tussenvonnis van 8 november 2012 zijn partijen in de gelegenheid gesteld zich (gezamenlijk) uit te laten over een te benoemen deskundige alsmede over de formulering van de aan de deskundige te stellen vragen. Nu partijen geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over te benoemen deskundige zal de kantonrechter ambtshalve dhr. R.J. van Drie van Arcadis Nederland als deskundige benoemen. Aangezien partijen zich voorts niet (tijdig) hebben uitgelaten over de aan de deskundige te stellen vragen, zal de kantonrechter de vragen aan de deskundige formuleren zoals hierna vermeld.

Beslissing

De kantonrechter:

 beveelt een deskundigenonderzoek ter beantwoording van de navolgende vragen.

a) Is er sprake van schade als gevolg van een lekkage in de woon- dan wel de slaapkamer van het appartement van [gedaagde] aan de [adres] ?

b) Welke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd om geconstateerde schade te herstellen en hoeveel tijd zullen deze werkzaamheden in beslag nemen?

c) Wat zijn de totale kosten van het herstel van de schade?

d) Is het noodzakelijk dat [gedaagde] tijdens (een gedeelte van) de werkzaamheden elders verblijft?

e) Zijn er nog andere kwesties die naar het oordeel van de deskundige van belang zijn bij de verdere beslechting van dit geschil?

 benoemt tot deskundige:
R.J. van Drie, bouwgebreken- / bouwgeschillendeskundige
ARCADIS Nederland BV
Postbus 1051
2410 CB Bodegraven

 bepaalt dat partijen binnen vier weken na heden ieder de helft van het voorschot terzake van deskundigenkosten ad € 3.087,92 (inclusief btw) ter griffie dienen te deponeren, door storting van ieder € 1.543,96 (inclusief btw) op bankrekeningnummer 56.99.90.580 ten name van MvJ Arrondissement Den Haag, onder vermelding van het rolnummer 1152166 / 12-7412;

 bepaalt dat de deskundige de rechtbank zal verzoeken om vaststelling van een nader voorschot indien en zodra hem in de loop van het onderzoek blijkt dat dit meer gaat kosten dan oorspronkelijk begroot;

 bepaalt dat de deskundige met zijn onderzoek zal aanvangen nadat de griffier van deze rechtbank hem heeft bevestigd dat voormeld voorschot ter griffie is ontvangen;

 bepaalt dat partijen het procesdossier in afschrift aan de deskundige doen toekomen;

 bepaalt dat de deskundige het onderzoek zelfstandig zal verrichten, ter plaatse en ten tijde als hem goeddunkt en dat hij in zijn rapport zal vermelden op welke wijze hij partijen in de gelegenheid heeft gesteld opmerkingen te maken en verzoeken te doen alsmede of van die gelegenheid gebruik is gemaakt en zo ja, wat die opmerkingen en verzoeken hebben ingehouden;

 bepaalt dat de deskundige zijn bericht uiterlijk zal uitbrengen op 20 juni 2013 door toezending van hun rapport aan de griffie van de rechtbank Den Haag, sector kanton;

 bepaalt dat de deskundige bij de inlevering van het deskundigenbericht een gespecificeerde opgave doen van het loon en de kostenvergoeding;

 houdt elke verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door kantonrechter mr. O. van der Burg en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 januari 2012.