Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2013:18284

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
25-11-2013
Datum publicatie
03-02-2014
Zaaknummer
C-09-454044
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Machtiging uithuisplaatsing na escalatie in de woonsituatie bij vader. moeder kan minderjarige niet opvoeden en verzorgen vanwege persoonlijke problematiek en ongeschikte behuizing

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Kinderrechter

Rekestnummer: JE RK 13-2818

Zaaknummer: C/09/454044

Datum beschikking: 25 november 2013

Machtiging tot uithuisplaatsing

Beschikking op het op 5 november 2013 ingekomen verzoekschrift van:

de Stichting Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, vestiging Gouda (hierna: Bureau Jeugdzorg),

met betrekking tot de minderjarige:

- [minderjarige] geboren op [geboortedatum] 2000 te [geboorteplaats]

kind uit het door echtscheiding ontbonden huwelijk van:

[de heer A]

de vader,

wonende te [woonplaats 1],

en

[mevrouw B]

de moeder,

wonende te [woonplaats 2],

die gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen.

De minderjarige verblijft feitelijk in een voorziening voor crisisopvang, te weten IPSE De Bruggen te Nootdorp.

Procedure

De kinderrechter heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder het verzoekschrift, met bijlagen.

Op 25 november 2013 is de zaak ter terechtzitting van deze rechtbank met gesloten deuren behandeld.

Hierbij zijn verschenen:

  • -

    mevrouw S. van Gaal, namens Bureau Jeugdzorg;

  • -

    de minderjarige.

De minderjarige is op 25 november 2013 ook in raadkamer gehoord.

Feiten

De kinderrechter in deze rechtbank heeft bij beschikking d.d. 10 september 2013 de ondertoezichtstelling van de minderjarige verlengd van 11 september 2013 tot 11 september 2014.

Verzoek

Het verzoek strekt tot machtiging de minderjarige gedurende dag en nacht uit huis te plaatsen voor de duur van de ondertoezichtstelling. De grond voor het verzoek is, blijkens de inhoud van het verzoekschrift, onder meer gelegen in de omstandigheid dat de situatie bij de vader thuis – alwaar de minderjarige sinds ongeveer een jaar woonde – is geëscaleerd. De vader heeft aan Bureau Jeugdzorg gemeld dat de minderjarige zich niet aan de regels houdt, liegt, verbaal agressief is en onverantwoord internetgedrag vertoont. Dit levert veel spanningen op in het gezin. De minderjarige wordt volgens hem steeds brutaler en moeilijker hanteerbaar. De minderjarige heeft aangegeven niet meer bij de vader te willen wonen. Ondanks pogingen van de hulpverleners is het onmogelijk gebleken om tot een oplossing voor de gezinsproblematiek te komen. De minderjarige kan, ondanks het feit dat zij dit graag wil, niet bij de moeder wonen vanwege de medische en psychische problemen van de moeder en haar ongeschikte behuizing. Geconcludeerd is dat er thans geen mogelijkheden zijn om de minderjarige binnen het netwerk te plaatsen.

Beoordeling

De vader en de moeder zijn conform de wettelijke vereisten opgeroepen, doch zijn niet

verschenen.

Onder verwijzing naar de inhoud van het verzoekschrift heeft mevrouw Van Gaal het verzoek gehandhaafd.

De kinderrechter is, gelet op hetgeen uit het dossier en ter terechtzitting naar voren is gekomen, van oordeel dat de in artikel 1:261, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek genoemde gronden voor een machtiging tot uithuisplaatsing aanwezig zijn. Daarbij overweegt de kinderrechter in het bijzonder dat er thans geen mogelijkheden zijn om de minderjarige bij de vader of de moeder te laten wonen. De minderjarige heeft ter zitting aangegeven dat zij het naar haar zin heeft in IPSE De Bruggen en dat zij vanuit die plek met de gezinsvoogd naar een andere woonplek zal zoeken. De kinderrechter zal het verzoek dan ook toewijzen.

Derhalve zal als volgt worden beslist.

Beslissing

De kinderrechter:

machtigt de Stichting Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, de minderjarige gedurende dag en nacht uit huis te plaatsen in een AWBZ-voorziening van 25 november 2013 tot

11 september 2014, zijnde de duur van de ondertoezichtstelling;

verklaart deze beslissing uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.M. Ghrib, kinderrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 25 november 2013, in tegenwoordigheid van mr. M.H. van Limpt als griffier.

Van deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld binnen drie maanden na de dag van de uitspraak door indiening van een beroepschrift bij de griffie van het Gerechtshof Den Haag.