Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2013:14191

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
21-10-2013
Datum publicatie
24-10-2013
Zaaknummer
AWB 13/25431
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

China, vreemdelingenbewaring, zicht op uitzetting.

Informatie wob-beslissing 20 juni 2013

Verweerder heeft op 20 juni 2013 een beslissing genomen op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid bestuur aangaande het laissez passer (lp)-proces China. Deze beslissing is te vinden op www.dienstterugkeerenvertrek.nl/actueel/wob-verzoeken (gearchiveerd op

26 juni 2013). Uit deze beslissing blijkt onder meer dat er in 2012 en 2013 (tot en met mei) geen door de Chinese autoriteiten gehonoreerde lp-aanvragen zijn geregistreerd. In het licht van deze informatie geeft de rechtbank eiser mee dat het zicht op uitzetting naar China op basis van een lp zeer discutabel is.

Dat laat evenwel onverlet dat eiser zelfstandig naar China kan terugkeren aan de hand van zijn originele paspoort, in welk geval een lp niet nodig is. Voornoemde beslissing geeft er immers blijk van dat in 2012 45 uitzettingen hebben plaatsgevonden en in 2013 vijf.

Een kopie van het paspoort van eiser is voorhanden. Verder blijkt uit het verslag van het vertrekgesprek van 14 augustus 2013 dat eiser zijn paspoort in 2010 terug heeft gekregen van de vreemdelingenpolitie. Dit levert een concrete aanwijzing op voor de veronderstelling dat eiser het originele exemplaar in zijn bezit heeft. Eiser heeft tot op heden niet aannemelijk gemaakt dat hij niet (meer) over dit originele exemplaar beschikt of kan beschikken. Hij heeft in dit verband slechts verklaard dat hij dit document is kwijtgeraakt. Deze verklaring heeft eiser echter niet nader onderbouwd, bijvoorbeeld aan de hand van een aangifte van vermissing. Met verweerder is de rechtbank van oordeel dat eiser onvoldoende gevolg heeft gegeven aan de op hem rustende verplichting om mee te werken aan zijn uitzetting, in welk verband van hem verwacht mag worden dat hij helderheid verschaft over zijn originele paspoort.

Gelet op het vorenstaande is het zicht op uitzetting sterk afhankelijk van de opstelling van eiser. Er is echter geen aanleiding voor het oordeel dat dit zicht thans geheel ontbreekt.

Wetsverwijzingen
Vreemdelingenwet 2000
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats ’s-Hertogenbosch

Bestuursrecht

Zaaknummer: AWB 13/25431

Uitspraak van de enkelvoudige kamer van 21 oktober 2013

inzake

[eiser] geboren op [geboortedatum], van Chinese nationaliteit, eiser,

gemachtigde mr. R.W. Koevoets,

tegen

de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, verweerder,

gemachtigde G.I. Ramsaroep.

Procesverloop

Op 8 augustus 2013 is eiser op grond van artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) in bewaring gesteld.

Bij uitspraak van deze rechtbank en zittingsplaats van 30 augustus 2013 is het eerste beroep strekkende tot opheffing van de vreemdelingenbewaring ongegrond verklaard.

Eiser heeft op 30 september 2013 beroep ingesteld tegen het voortduren van de vrijheidsontneming. Voorts heeft hij om schadevergoeding verzocht.

Naar aanleiding van het beroep heeft verweerder op 2 oktober 2013 een voortgangsrapportage ingezonden. Eiser heeft hierop gereageerd bij fax van 3 oktober 2013.

Het beroep is behandeld op de zitting van 15 oktober 2013. Eiser en zijn gemachtigde waren afwezig met bericht van verhindering. Verweerder is verschenen bij gemachtigde.

Overwegingen

1.

Eiser betwist het zicht op uitzetting naar China.

2.

Verweerder heeft op 20 juni 2013 een beslissing genomen op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid bestuur aangaande het laissez passer (lp)-proces China. Deze beslissing is te vinden op www.dienstterugkeerenvertrek.nl/actueel/wob-verzoeken (gearchiveerd op

26 juni 2013). Uit deze beslissing blijkt onder meer dat er in 2012 en 2013 (tot en met mei) geen door de Chinese autoriteiten gehonoreerde lp-aanvragen zijn geregistreerd. In het licht van deze informatie geeft de rechtbank eiser mee dat het zicht op uitzetting naar China op basis van een lp zeer discutabel is.

3.

Dat laat evenwel onverlet dat eiser zelfstandig naar China kan terugkeren aan de hand van zijn originele paspoort, in welk geval een lp niet nodig is. Voornoemde beslissing geeft er immers blijk van dat in 2012 45 uitzettingen hebben plaatsgevonden en in 2013 vijf.

4.

Een kopie van het paspoort van eiser is voorhanden. Verder blijkt uit het verslag van het vertrekgesprek van 14 augustus 2013 dat eiser zijn paspoort in 2010 terug heeft gekregen van de vreemdelingenpolitie. Dit levert een concrete aanwijzing op voor de veronderstelling dat eiser het originele exemplaar in zijn bezit heeft. Eiser heeft tot op heden niet aannemelijk gemaakt dat hij niet (meer) over dit originele exemplaar beschikt of kan beschikken. Hij heeft in dit verband slechts verklaard dat hij dit document is kwijtgeraakt. Deze verklaring heeft eiser echter niet nader onderbouwd, bijvoorbeeld aan de hand van een aangifte van vermissing. Met verweerder is de rechtbank van oordeel dat eiser onvoldoende gevolg heeft gegeven aan de op hem rustende verplichting om mee te werken aan zijn uitzetting, in welk verband van hem verwacht mag worden dat hij helderheid verschaft over zijn originele paspoort.

5.

Gelet op het vorenstaande is het zicht op uitzetting sterk afhankelijk van de opstelling van eiser. Er is echter geen aanleiding voor het oordeel dat dit zicht thans geheel ontbreekt. Ook overigens is de rechtbank van oordeel, gelet op de stukken en het verhandelde ter zitting, dat de toepassing of tenuitvoerlegging van de bewaring niet in strijd is met de

Vw 2000.

6.

Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard. Gelet hierop zal voorts het verzoek tot schadevergoeding worden afgewezen. De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling

7.

Beslist wordt als volgt.

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep ongegrond;

- wijst het verzoek tot schadevergoeding af.

Aldus gedaan door mr. R.J.A. Schaaf als rechter in tegenwoordigheid van P. Bijen als griffier en in het openbaar uitgesproken op 21 oktober 2013.

1

1 Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open. Afschrift verzonden: