Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBDHA:2013:12297

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
27-09-2013
Datum publicatie
27-09-2013
Zaaknummer
09/754218-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Quote 500-zaak. Verdachte heeft ruim twee jaar deelgenomen aan een criminele organisatie, die tot oogmerk had het plegen van inbraken en witwassen. Verdachte heeft in dat kader ook zelf diverse inbraken (en pogingen daartoe) gepleegd. De inbraken, veelal in (kapitale) villa’s van vermogende, Quote 500 genoteerde personen door heel Nederland, vonden steeds op min of meer vergelijkbare wijze plaats. Voor de inbraken werd via internet informatie over de potentiële slachtoffers vergaard. Ook is voor het aanleveren van adressen een gemeenteambtenaar ingeschakeld en is via een katvanger een auto gehuurd. Verder zijn ter plaatse voorverkenningen uitgevoerd. De woning aan de [adres verdachte 10] in Den Haag was op de dag van de inbraak het vertrekpunt en de plek van terugkomst. De inbraken vonden veelal plaats in de (vroege) avond, als de bewoners meestal thuis en wakker waren en het alarm niet was ingeschakeld. Er werd veelal ingebroken op de eerste etage door gebruik te maken van een uitschuifladder. De buit bestond vaak uit (dure) horloges, sieraden en geld. Na de inbraken werd de waarde van de buit direct via internet opgezocht. Uiteindelijk is de buit witgewassen, waarbij ook anderen zijn ingeschakeld. Met name in september 2012 was verdachte veelvuldig, bijna dagelijks, op inbrekerspad.

Gevangenisstraf van zes jaar met aftrek. Vordering benadeelde partij

€ 34.348,66.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 09/754218-12

Datum uitspraak: 27 september 2013

Tegenspraak

(Promis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte:

[verdachte 2],

geboren op [datum]1979 te [plaats 1],

adres: [adres 1],

thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting "Noord Holland Noord - HvB Zwaag" te Zwaag.

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzittingen van 10 januari 2013, 9 april 2013,

13 juni 2013 en 2, 3, 5 en 13 september 2013.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officieren van justitie mrs. A.J. Algera en H. Mol en van hetgeen door de raadsman van verdachte mr. R.A. van der Horst, advocaat te Amsterdam, en door verdachte naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

Aan verdachte is - na aanpassing van de tenlastelegging ter terechtzitting - ten laste gelegd dat:

1. zaak Hert)

hij op of omstreeks 12 september 2012 te Teteringen, gemeente Breda, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen aan de[adres 2]) heeft weggenomen siera(a)d(en) en/of een of meerdere hologe(s) (merk(en) Rolex en/of Cartier) en/of geld, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen geld en/of goed(eren) onder zijn/hun bereik te hebben gebracht door het openbreken/forceren van een of meerdere raam/ramen, althans door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming;

2. ( zaak Alme)

hij op of omstreeks 19 september 2012 te Ambt Delden, gemeente Hof van Twente, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres 3]) heeft weggenomen een of meerdere (gouden) ring(en), althans siera(a)d(en) en/of een of meerdere horloge(s) (merk Cartier) en/of een of meerdere tas(sen), in elk geval enig goed, geheel of ten dele

toebehorende aan [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te hebben gebracht door via een ladder op het balkon te klimmen en/of (vervolgens) de woning te betreden, althans door middel van inklimming;

3. ( zaak Stee)

hij op of omstreeks 01 oktober 2012 te Schijndel, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning (gelegen aan [adres 4]) heeft weggenomen een of meerdere horloge(s) en/of een ketting, althans een of meerdere siera(a)d(en), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te hebben gebracht door het openbreken/forceren van een deur, althans door middel van braak;

4. ( zaak Meer)

hij op of omstreeks 16 en/of 17 september 2012 te Heeswijk-Dinther, gemeente Bernheze, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres 5]) weg te nemen goederen en/of geld van zijn/hun gading, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen en/of geld onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of

inklimming, door (met een scherp en/of hard voorwerp) te proberen (een) ra(a)m(en)/deur(en) open te breken en/of een glaslat te verwijderen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

5. ( zaak Raap)

hij op of omstreeks 29 september 2012 te Wassenaar, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning (gelegen aan de[adres 17]) weg te nemen geld en/of goederen van zijn/hun gading, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geld en/of goederen onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, door het verbreken/forceren van een raam van die woning, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

6. ( zaak Doon)

hij op of omstreeks 11 september 2012 te Gemert, gemeente Gemert-Bakel, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning (gelegen aan[adres 7]) heeft weggenomen een kluis en/of een horloge (Breitling) en/of een paspoort en/of (een) geld(bedrag) (te weten ongeveer 30.000 euro) en/of een of meerdere siera(a)d(en), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 8], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik te hebben gebracht door het verwijderen van een bovenlicht/ruit en/of het forceren van een muur, althans door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming;

7. ( zaak Voer)

hij op of omstreeks 28 september 2012 te Bergen, gemeente Bergen (NH), ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen aan de[adres 8]) weg te nemen geld en/of goederen van zijn/hun gading, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 9], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geld en/of goederen onder zijn/hun bereik te brengen door met een voorwerp te proberen een raam van die woning te verbreken/forceren, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

8. ( zaak Rijn)

hij op of omstreeks 26 september 2012 te Heveadorp, gemeente Renkum, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres 9]) weg te nemen geld en/of goederen van zijn/hun gading, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 10], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot die woning en/of het perceel te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geld en/of goederen onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, door het verbreken/forceren van het toegangs/tuinhek van dat perceel, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

9. ( zaak Criminele Organisatie)

hij in of omstreeks de periode van 09 augustus 2010 tot en met 02 oktober 2012, te 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een organisatie bestaande uit onder meer[verdachte 1] en/of [verdachte 4] en/of [verdachte 3] en/of enige andere leden, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het (al dan niet in vereniging) plegen van diefstallen (met braak/inklimming) en/of heling en/of witwassen.

3 Bewijsoverwegingen

3.1

Inleiding1

Aanleiding van het onderzoek

In het najaar van 2011 is door de politie een omvangrijk onderzoek gestart onder de naam ‘Tigris’ waarbij is gerechercheerd naar strafbare feiten die zouden zijn begaan in de Haagse Spoorwijk en/of door de bewoners van die wijk. Spoorwijk kent een lange geschiedenis van problemen met de politie en het gezag. Naast problemen op het gebied van overlast en openbare orde komt in de wijk relatief veel criminaliteit voor. In Spoorwijk wonen een groot aantal bekenden van de politie die regelmatig worden aangehouden voor strafbare feiten. Eerdere opsporingsonderzoeken gericht op criminele groepen uit Spoorwijk hadden tot wisselende resultaten geleid. Nadat zich in het recente verleden diverse bedreigingen hadden voorgedaan richting politieambtenaren en getuigen die meewerkten aan opsporingsonderzoeken, is besloten om het onderzoek Tigris te starten. De deelonderzoeken die door het onderzoeksteam werden onderzocht, kregen een eigen onderzoeksnaam, waaronder Blyde, Ganges, Batman, Roe en Limpopo.

Blyde

Naar aanleiding van informatie die was binnengekomen bij de Regionale Criminele Inlichtingen Eenheid is in november 2011 een opsporingsonderzoek gestart onder de naam Blyde. Op 23 december 2011 werd door een observatieteam waargenomen dat [verdachte 13] samen met [verdachte 4] de Diamantbeurs in Amsterdam bezocht. Uit onderzoek bleek dat[verdachte 13] een gouden horloge van het merk Rolex had verkocht voor € 8.500,-. Later werd vastgesteld dat dit horloge op 23 november 2011 was weggenomen bij een inbraak in de woning aan het [adres 10] 1 te Naarden. Dit betrof een kapitale villa van de voormalig minister van Economische Zaken, de heer [slachtoffer 11].

Ganges

Ter gelegenheid van het Tigrisonderzoek heeft de politie registercontroles uitgevoerd bij juweliers in Den Haag, teneinde inzicht te krijgen in de inkoopadministratie van deze juweliers. Hieruit kwam onder meer naar voren gekomen dat [verdachte 3] in 2010 en 2011 bij diverse juweliers voor grote bedragen aan goud en sieraden had verkocht.

[adres verdachte 10]

Uit onderzoek in het bedrijfsprocessensysteem bleek dat [verdachte 3] regelmatig verbleef in de woning van zijn moeder [verdachte 10] aan de [adres verdachte 10] te Den Haag. Bij de in Spoorwijk werkzame wijkagent was bekend dat de woning aan de [adres verdachte 10] dagelijks werd bezocht door meerdere personen die diverse antecedenten hebben op het gebied van met name vermogensdelicten. Volgens mutaties uit het bedrijfsprocessensysteem en informatie van de Regionale Criminele Inlichtingen Eenheid had [verdachte 3] contact met personen die zich in wisselende samenstellingen zouden bezighouden met het plegen van inbraken, te weten [verdachte 13], verdachte,[verdachte 8],[A], [verdachte 9] en [verdachte 4].

Eerste doorzoeking [adres verdachte 10], 16 januari 2012

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft op 16 januari 2012 een doorzoeking in de woning aan de [adres verdachte 10] plaatsgevonden. Tijdens die doorzoeking zijn diverse goederen aangetroffen waarvan de verdenking bestaat dat deze werden gebruikt voor het plegen van vermogensdelicten en het witwassen van daarmee verkregen sieraden en horloges. Onder andere werden boeken en tijdschriften van juweliers, een reinigingsapparaat voor sieraden, vloeistoffen om het goudgehalte te testen, een GSM-jammer en diverse portofoons aangetroffen. Ook werd een laptop aangetroffen. De gehele harde schijf van deze laptop is onderzocht door digitale experts. Uit dit onderzoek bleek dat op de laptop gericht was gezocht naar meerdere adressen waar later bleek te zijn ingebroken. Dit betroffen woningen van vermogende personen die bijna allemaal stonden vermeld op de door het tijdschrift ‘Quote’ opgestelde lijst met de vijfhonderd meest vermogende Nederlanders, editie 2011. Geconstateerd werd dat op de laptop veelvuldig gebruik was gemaakt van Google Maps, waarmee tot op straatniveau was ingezoomd op woningen van kapitaalkrachtige personen. Een opvallende zoekopdracht die op de laptop was gedaan betrof ‘[adres 11]’ en ‘Naarden’, gelet op het feit dat [adres 11] kruist met het [adres 10] te Naarden. Verder bleek dat op de laptop gericht was gezocht op een uniek uitgiftenummer van een exclusief horloge dat was weggenomen bij een inbraak in Bergen, waarvan de eigenaar eveneens stond genoteerd in ‘de Quote 500’.

Registeronderzoek goudservice [B 1] 22 februari 2012

Op 22 februari 2012 werd de gehele administratie van de jaren 2010 en 2011 van goudservice [B 1] in beslag genomen en onderzocht. Hieruit bleek dat een aantal personen die regelmatig op de [adres verdachte 10] komen, goud en/of sieraden hadden verkocht aan deze juwelier, te weten [verdachte 7], [verdachte 4], [verdachte 9], [verdachte 13], [verdachte 11],[verdachte 17] en[verdachte 12].

Batman

Naar aanleiding van het bovenstaande werd in februari 2012 besloten om de deelonderzoeken Ganges en Blyde samen te voegen en het onderzoek voort te zetten onder de naam Batman. Het deelonderzoek Batman richtte zich met name op inbraken in kapitale villa’s. Uit observaties door de politie bleek dat de woning aan de [adres verdachte 10] dag in, dag uit werd bezocht door personen met een criminele achtergrond en dat zij regelmatig in de woning rond een tafel zaten waarop portofoons en laptops stonden. Tevens werd geconstateerd dat zij met mobiele telefoons, laptops en tablets gebruik maakten van internet via een draadloos wifi-netwerk. Als de wijkagent de woning aan de [adres verdachte 10] binnenkwam of passeerde, klapten de aanwezige personen direct de laptops dicht, kennelijk om te voorkomen dat de wijkagent zicht kreeg op hetgeen op de beeldschermen te zien was.

Mede gelet op de aangetroffen zoekopdrachten in de laptop die in beslag was genomen onder [verdachte 3], werd het aannemelijk dat de personen die aanwezig waren in de woning aan de [adres verdachte 10] bezig waren met het voorbereiden cq. voorverkennen van de woningen van kapitaalkrachtige personen.

Plaatsen camera [adres verdachte 10]

Om de samenstelling en de bewegingen van de bovengenoemde groep in beeld te brengen, zijn op 15 juni 2012 twee camera’s geplaatst die zicht hadden op de voorkant en de directe omgeving van de woning aan de [adres verdachte 10]. Vanaf die datum werden de bewegende beelden van deze camera’s – veelal live – uitgekeken door leden van het onderzoeksteam, waardoor zij kundig werden in het herkennen van de gefilmde personen en konden vaststellen welke personen regelmatig aldaar kwamen.2

IP-tap [adres verdachte 10]

Tevens werd op 15 juni 2012 een internettap (IP-tap) aangesloten op het adres [adres verdachte 10], waarmee leden van het onderzoeksteam konden nagaan welke internetsites werden bezocht vanaf het IP-adres van de woning. Hieruit bleek dat men dagelijks internetsites bezocht van juweliers die goud opkopen en sites waarop de goudkoers wordt vermeld. Tevens bleek dat via Google Maps plattegronden werden bekeken van diverse gemeenten waarin relatief veel kapitale woningen staan. Ook werden diverse zoekslagen gedaan op personen die op de lijst ‘Quote 500’ voorkomen, waarbij werd gezocht op hun adressen en artikelen waarin zij werden genoemd en waarbij via Google Maps of huizenverkoopsite Funda hun woningen werden bekeken.

IP-tap [adres verdachte 4]

Nadat was geconstateerd dat [verdachte 4] regelmatig met een laptop de woning aan de [adres verdachte 10] binnenging en uit die woning vertrok, ontstond het vermoeden dat hij aldaar gebruik maakte van de wifi-verbinding en op zijn laptop mogelijk ook voorbereidingshandelingen uitvoerde. Gelet hierop werd vanaf 11 september 2012 een IP-tap aangesloten op het adres van [verdachte 4] aan de [adres verdachte 4] te Den Haag.

Volkswagen Golf[kenteken 1]

Tijdens het onderzoek bleek dat diverse getuigen een auto met kenteken[kenteken 1] hadden gezien in de directe omgeving van kapitale villa’s waar een (poging tot) inbraak had plaatsgevonden of waar verdachte omstandigheden werden waargenomen. Uit gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer bleek dat dit kenteken was afgegeven aan een Volkswagen Golf die op naam stond van [verdachte 19], de vriendin van[verdachte 1].3 Uit observaties bleek dat[verdachte 1] gebruik maakte van deze auto en later heeft hij bij de politie verklaard dat als de auto buiten de stad is geweest, hij dan daarin heeft gereden.4 Op 23 juli 2012 is in de Volkswagen Golf met kenteken[kenteken 1] een peilbaken geplaatst, met behulp waarvan de politie vervolgens de positie van de auto kon bepalen.

Renault Megane [kenteken 2]

Vanwege het feit dat de in het zicht gekomen groep kennelijk gebruik maakte van huurvoertuigen, werden op 7 september 2012 de voertuigen gecontroleerd die geparkeerd stonden in de nabijheid van de woning aan de [adres verdachte 10]. Op de Van [adres 12] ter hoogte van nummer 24 werd een Renault Megane voorzien van kenteken [kenteken 2] aangetroffen. Deze bleek door Europcar Nederland B.V. te zijn verhuurd aan [verdachte 14] van 3 tot 10 september 2012, waarbij de huurtermijn uiteindelijk is verlengd tot 2 oktober 2012. Uit het bedrijfsprocessensysteem bleek dat [verdachte 14] een drugsgebruikster is die regelmatig de woning aan de [adres verdachte 10] bezoekt en bekend is met diverse andere bezoekers.5 [verdachte 14] heeft later verklaard dat zij deze auto heeft gehuurd voor[verdachte 1].6 Op 11 september 2012 zijn in de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] een peilbaken en apparatuur ter opname van vertrouwelijke communicatie (hierna: OVC) geplaatst. In de OVC-gesprekken die zijn opgenomen in de auto is te horen dat door de inzittenden wordt gesproken over het plegen van inbraken in bepaalde woningen.

Modus operandi

Uit de aangiftes van de verschillende inbraken bleek steeds sprake te zijn van een opvallende modus operandi, inhoudende dat in de vroege avonduren werd ingebroken in een vrijstaande villa, terwijl de bewoners thuis waren en derhalve het alarm uitgeschakeld stond. Bij diverse inbraken werd gebruik gemaakt van een (uitschuifbare) ladder. Op de camerabeelden van enkele inbraken zijn drie mannen rond de woning te zien. De weggenomen buit bestond steeds uit (zeer waardevolle) sieraden, dure horloges en contant geld. Ook is opvallend dat (een deel van) de verdachten voorafgaand aan de (pogingen tot) inbraken vertrokken vanaf de woning aan de [adres verdachte 10] en na de (pogingen tot) inbraken ook weer daar terugkwamen. Het valt daarbij op dat zij de woning, in nagenoeg alle gevallen, enkele minuten na elkaar verlieten of binnenkwamen.

Aanhoudingen en doorzoekingen op 2 oktober 2012

Op 2 oktober 2012 is in een geplande actie een groot aantal verdachten aangehouden. Aansluitend zijn in hun woningen doorzoekingen verricht. Daarbij zijn diverse goederen aangetroffen die betrekking hebben op de in het onderzoek voorkomende misdrijven, zoals inbrekerswerktuigen en horloges die bij woninginbraken zijn weggenomen. Tevens werd in de woning van [verdachte 4] de buit aangetroffen die was weggenomen tijdens een inbraak die de voorafgaande avond was gepleegd in een woning aan de [adres 4] te Schijndel. In de woning van[verdachte 1] werd het tijdschrift ‘Quote 500, editie 2011’ opengeslagen aangetroffen met daarin een handgeschreven papiertje met daarop namen en adressen van personen die vermeld worden op de Quote 500-lijst. Na onderzoek bleken deze adresgegevens te zijn aangeleverd door een ambtenaar van de gemeente Den Haag die toegang had tot de Gemeentelijke Basisadministratie.

3.2

Het standpunt van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben gevorderd dat verdachte ter zake van de onder 1 tot en met 9 ten laste gelegde feiten wordt veroordeeld.

3.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft integrale vrijspraak bepleit nu de betrokkenheid van verdachte bij de feiten niet wettig en overtuigend bewezen kan worden. De verdediging is van oordeel dat het proces-verbaal van 7 februari 2013 waarin wordt geconcludeerd dat de stem van verdachte is te herkennen op de OVC in de zaken Hert, Rijn, Voer, Raap en Stee niet tot het bewijs kan worden gebezigd. De verdediging acht de stemherkenningen onvoldoende betrouwbaar. Nu eerder door de rechter-commissaris een verzoek om een gedane stemherkenning door het NFI te laten beoordelen, is afgewezen, zou het gebruik van het proces-verbaal van stemherkenning in strijd zijn met het recht op een eerlijk proces als gegarandeerd in artikel 6 van het EVRM. In het geval de rechtbank de stemherkenningen toch tot het bewijs wenst te bezigen, heeft de raadsman voorwaardelijk verzocht contra-expertise door het NFI te laten verrichten, waarbij de gespreksfragmenten die aan verdachte worden toegeschreven opnieuw worden beoordeeld.

Daarnaast heeft de raadsman verzocht om de herkenningen van verdachte op de camerabeelden van de [adres verdachte 10] niet tot het bewijs te bezigen omdat deze onbetrouwbaar zijn.

Ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde feit heeft de raadsman voorwaardelijk verzocht om de NN-beveiligingsman als getuige te horen indien de rechtbank zijn verklaring voor het bewijs wenst te bezigen.

3.4

De beoordeling van de tenlastelegging

Stemherkenningen

Het bewijs in dit onderzoek steunt voor een deel op de OVC-gesprekken die zijn opgenomen tijdens autoritten in de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] en waarin de stemmen van verschillende verdachten zijn herkend. De verdediging heeft deze stemherkenningen betwist, omdat deze onvoldoende betrouwbaar en oncontroleerbaar zouden zijn. Met betrekking tot dit punt overweegt de rechtbank dat de verbalisanten die de stemherkenningen hebben gedaan bij de rechter-commissaris uitvoerig hebben verklaard over hoe zij tot die herkenningen zijn gekomen.7 Hoewel de betreffende verdachten zich tijdens hun politieverhoren grotendeels op hun zwijgrecht hebben beroepen, hebben de verbalisanten hun stemmen genoegzaam kunnen waarnemen tijdens informele gesprekken die doorgaans plaatsvinden voorafgaand aan of na afloop van het zaaksgerelateerde verhoor. Bovendien hebben de verbalisanten vele tapgesprekken waaraan de verdachten deelnamen beluisterd.

De OVC-gesprekken behoren tot het dossier. Ook na het beluisteren van alle gesprekken die in de ten laste gelegde zaaksdossiers worden genoemd, niet alleen ter terechtzitting maar ook, zoals ter terechtzitting besproken en op uitdrukkelijk verzoek van de officieren van justitie en de verdediging, na sluiting van het onderzoek in raadkamer, is de rechtbank van oordeel dat de verbalisanten onder de gegeven omstandigheden tot die herkenningen hebben kunnen komen en heeft zij dan ook geen reden om hieraan te twijfelen. Daarbij heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat de stemmen van de verschillende verdachten in bepaalde delen van de OVC-gesprekken zeer goed hoorbaar zijn, bijvoorbeeld op momenten dat de motor van de auto was uitgeschakeld en er geen achtergrondgeluiden, zoals muziek, te horen zijn. Ook is na beluistering van de gesprekken aannemelijk geworden dat de stemmen van de personen in de auto in voldoende mate te onderscheiden zijn, ofwel door het gebruik van een accent ofwel door de toon van de stemmen. Verder heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat de gedane herkenningen niet op zichzelf staan, maar ook worden ondersteund door andere omstandigheden, bijvoorbeeld dat (bij)namen duidelijk worden genoemd, namelijk “[bijnaam 1]”, “[bijnaam 2]”, “[bijnaam 3]/[bijnaam 3a]” en “[bijnaam 4]”. De rechtbank ziet dan ook geen reden om het proces-verbaal van 7 februari 2013 niet tot het bewijs te bezigen. Nu de rechtbank zich voldoende voorgelicht acht, wijst zij, bij gebreke van enige noodzaak, het voorwaardelijke verzoek om contra-expertise af. Naar het oordeel van de rechtbank is er, ook nu het proces-verbaal met de stemherkenning tot het bewijs wordt gebezigd, geen sprake (geweest) van enige strijd met artikel 6 van het EVRM. De verdediging heeft voldoende gelegenheid gehad om (het proces-verbaal met) de gedane stemherkenning te onderzoeken en te betwisten. Niet alleen heeft de verdediging alle gesprekken kunnen beluisteren, maar ook zijn de betrokken verbalisanten bij de rechter-commissaris gehoord. Verder zijn alle geluidsfragmenten aan het dossier toegevoerd en zijn ter terechtzitting (en in raadkamer) bepaalde fragmenten beluisterd.

Herkenning verdachten op camerabeelden

Het bewijs in dit onderzoek steunt voorts voor een deel op de herkenning van verschillende verdachten door verbalisanten op de camerabeelden die zijn opgenomen rond de woning aan de [adres verdachte 10]. De verdediging heeft (een deel van) deze herkenningen betwist, omdat deze onvoldoende betrouwbaar en oncontroleerbaar zouden zijn. Met betrekking tot dit punt stelt de rechtbank vast dat de leden van het onderzoeksteam – die ook persoonlijk contact hadden met de verdachten – de camerabeelden vanaf medio juni 2012 dagelijks (live) hebben bekeken op grote beeldschermen in de regiekamer. De camerabeelden behoren tot het dossier. Ook na eigen waarneming van alle beelden die in de ten laste gelegde zaaksdossiers worden genoemd, niet alleen ter terechtzitting maar ook, zoals ter terechtzitting besproken en op uitdrukkelijk verzoek van de officieren van justitie en de verdediging, na sluiting van het onderzoek in raadkamer, is de rechtbank van oordeel dat de verbalisanten onder de gegeven omstandigheden tot die herkenningen hebben kunnen komen en heeft zij dan ook geen reden om hieraan te twijfelen. Daarbij heeft de rechtbank bovenal de kwaliteit van de beelden in aanmerking genomen. Zeker bij daglicht zijn de beelden van de personen die als verdachten zijn herkend helder en duidelijk. Verder heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat de beelden moeten worden bezien in de gehele context. Wanneer bijvoorbeeld niet duidelijk is te zien wie uit een auto stapt, maar wel duidelijk is te zien dat dezelfde en een te herkennen persoon vlak daarna de woning aan de [adres verdachte 10] binnengaat, kunnen ook conclusies worden getrokken over de persoon die uit de auto is gestapt.

Medeplegen

Uit analyse van onder meer de bakengegevens, camerabeelden en – voor zover het de Renault Megane betreft – OVC-gesprekken, bleek dat de Volkswagen Golf met kenteken[kenteken 1] en de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] in augustus en september 2012 diverse malen werden gebruikt bij het plegen van inbraken in woningen in een groot aantal (veelal ver van Den Haag afgelegen) gemeenten in Nederland. De rechtbank merkt op voorhand op dat zij van oordeel is dat daar waar in voldoende mate van aannemelijkheid kan worden aangenomen dat verdachten samen in een auto naar een woning rijden waar vervolgens een (poging tot) inbraak plaatsvindt, sprake is van nauwe en bewuste samenwerking en aldus van medeplegen. Voor zover door de verdediging is aangevoerd dat een inzittende mogelijk slechts is meegereden naar een woning en geen uitvoeringshandelingen ten aanzien van de (poging tot) inbraak heeft uitgevoerd, dan wel mogelijk niet de gehele rit mee is geweest, acht de rechtbank dit volstrekt niet aannemelijk geworden. Daarbij neemt zij in haar overweging mee dat de inzittenden kennelijk doelgericht heen en terug reden naar bepaalde woningen die vaak op meer dan een uur rijden van Den Haag lagen en dat het volstrekt onaannemelijk is dat iemand daarbij slechts zou meerijden zonder een significante en wezenlijke bijdrage aan de (poging tot) inbraak te leveren.

Feit 1: zaaksdossier Hert

Tussen 12 september 2012 om 18.30 uur en 13 september 2012 om 1.00 uur heeft een inbraak plaatsgevonden in de vrijstaande woning aan de[adres 2] te Teteringen, gemeente Breda. De bewoner, de heer [slachtoffer 2], lag beneden in de woning op de bank en zijn jongste zoon van 12 jaar is rond 21.15 uur gaan slapen. Omdat zij thuis waren, stond het alarm niet ingeschakeld. Rond 22.00 uur hoorde [slachtoffer 2] gerommel in huis en is hij boven gaan kijken. Toen zijn vrouw, mevrouw [slachtoffer 1], rond 0.30 uur thuiskwam en naar boven ging, ontdekte zij dat de slaapkamerdeur van binnenuit op slot was gedaan. Nadat de politie ter plaatse was gekomen werd geconstateerd dat de ramen in de badkamer en het kantoor waren opengebroken. Deze ramen zijn vermoedelijk bereikt met een ladder. Uit de woning zijn meerdere sieraden en horloges (onder andere een Rolex GMT master II, een Cartier Santos 100 en een Jorg Hysek Kilada 24) ter waarde van ongeveer € 350.000,- en een geldkistje met daarin € 1.500,- tot € 3.000,- contant geld weggenomen.8

Op 16 september 2012 zijn diverse sieraden aangetroffen in het Rijn- en Schiekanaal bij de Huis te Hoornkade in Rijswijk.9 Aangeefster [slachtoffer 1] heeft de aangetroffen sieraden herkend als eigendom van haar of haar echtgenoot. Dit betreft een deel van de sieraden die zijn weggenomen tijdens de inbraak op 12 of 13 september 2012.10

Op 30 september 2012 is het geldkistje dat bij de inbraak is weggenomen teruggevonden in de coniferenhaag op 50 meter van de woning aan de[adres 2].11

Uit de bakengegevens is gebleken dat de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] op 12 september 2012 tussen 17.04 uur en 17.11 uur heeft stilgestaan op het parkeerterrein van het bedrijf Hornbach te Wateringen. Op de camerabeelden van 12 september 2012 van Hornbach is te zien dat[verdachte 1] om 17.04 uur de winkel binnenloopt en drie schroevendraaiers koopt.12

Op de camerabeelden die op 12 september 2012 zijn opgenomen van en/of nabij de woning aan de [adres verdachte 10] is te zien dat[verdachte 1] om 19.16 uur de woning verlaat en om 19.18 uur de [adres 13] inslaat, alwaar de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] geparkeerd stond. Voorts is te zien dat verdachte om 19.18 uur de woning verlaat.13

Uit de bakengegevens is gebleken dat de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] op 12 september 2012 om 18.36 uur heeft stilgestaan op de hoek van de De Genestelaan en de Paets van Troostwijkstraat in Den Haag, nabij de woning van [verdachte 4], waarna de auto zich heeft verplaatst richting Breda.14 Tussen 20.39 uur en 22.07 uur heeft de auto stilgestaan aan de achterzijde van de woning aan de[adres 2] te Teteringen. Daarna is de auto rechtstreeks naar Den Haag gereden, alwaar de auto tussen 23.04 uur en 0.20 uur heeft stilgestaan voor de woning van [verdachte 4] aan de [adres verdachte 4] te Den Haag. Hierna is de auto naar de [adres verdachte 10] gereden. Onderweg heeft de auto om 0.34 uur enige tijd stilgestaan bij het water aan de Waldorpstraat te Den Haag.15

Op 12 september 2012 zijn de in de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] gesprekken tussen [verdachte 4], verdachte en[verdachte 1] opgenomen.16 In deze OVC-opname is te horen dat wordt gesproken over de (zojuist gepleegde) inbraak aan de[adres 2] te Teteringen. Met name de volgende fragmenten zijn relevant:

19:27 u:[verdachte 1]: Ik heb net al getankt, toen ik die schroevendraaiers was gaan halen

20.16

u: NN: [bijnaam 3a]!

[verdachte 4]: Ja… (slaperig)?

NN: We zijn er hoor

NN: [adres 2]?

NN: [adres 2]

Verdachte: Weet je het of daar (onverstaanbaar) effe serieus.. [adres 2]?

NN: [adres 2]

Verdachte: Volgens mij ben ik hier wel met trace (fonetisch) al geweest hè?

20.18

u: Verdachte: Attentie attentie… Attention attention” (kraak/ruisgeluiden zoals behorend bij een portofoon)

20.12

u: [verdachte 4]: Hier ben ik wel geweest

NN: Bij die nummer [nummer 1] denk ik

20.42

u: NN: Beter lopen we gelijk die bosjes in

Verdachte: Waar zijn die gereedschappen?

NN: Hier

21.15

u: (deuren slaan dicht, daarna stilte)

22.08

u: [verdachte 4]: Is dat gaaf hoor hee [bijnaam 1]

NN: Kom voorin [bijnaam 1]

NN: Rolexen alles daar man

NN: Ik heb ook heel veel dingen meegenomen nog hè

NN: Hij schiet open, ik moet rennen met die dingen

NN: Welke dingen moet je mee rennen dan pik?

NN: Die schroevendraaier, die koevoet… dit zit er tussen, maakt ook niet uit

Verdachte: Tsjongejonge, hij is misschien naar die achterkant hè? Veel doosjes nog daar hoor jongens. Wou je langsrijden of gewoon wegrijden?

NN: Maar wat gebeurde er nou dan?

NN: Ja… Die man was naar boven gekomen… Ik had die deur op slot gedraaid dus ja ik weet het ook niet… [bijnaam 3]?

[verdachte 4]: Ja ik zeg je wel heel eerlijk, ik zag wel in één keer een lichtje hier. Hij ging naar boven

NN: Ja hij is boven gekomen… maar…

NN: Maar wat heb ik verkeerd gedaan dan [bijnaam 2]?

Verdachte: Verkeerd gedaan… je hebt dat rooster toch… Kankerkast aan vast zat

[verdachte 4]: Hee maar ik zet die doen in de kofferbak ja?

NN: Nee joh [bijnaam 3], voor wat dan, ik ga echt niet stoppen hoor, als ik word aangehouden

Verdachte: Kanker gek, ik zag één kleine doosje… mooie gouden Rolex…

[verdachte 4]: Ik denk dat ik mooiere spullen heb

NN: Alles gewoon open en bloot in de kast hè (onverstaanbaar)… Kanker gek… We hadden het gelijk open moeten maken… We moeten niet twijfelen aan elkaar hoor. We moeten als één zegt “gaan” dan gaan we gewoon

[verdachte 4]: Ja maar je moet ook de situatie bekijken

NN: Ja weet ik [bijnaam 3], maar dan konden we ook een kwartier geleden al doen hè? Weet je wat het is, hij gaat actie ondernemen, we zijn al binnen geweest dus we moeten gewoon door jongen vandaag.

NN: Maar dat jongetje sliep niet hè?

NN: Nee, nee, hij sliep niet, hij was wakker

NN: Ik zag hem liggen maar toen kwam ie ineens omhoog

[verdachte 4]: Die trap, heb je die wel heel goed afgeveegd?

NN: Ja, ik ga hem morgen wel halen

NN: Dan kon je hem net zo goed net al pakken

NN: Ja, maar ja, alles legt hier, in die auto. Dan moet ik daar gaan staan kutten, dat kankerding gaat dan niet dicht

22.12u: [verdachte 4]: De rest waren kleine doosjes allemaal hè?

NN: Ja, maar in die kleine zag ik wel gouden Rolexen

[verdachte 4]: Welke, die je pakte? Die heb ik nou in mijn koffer bedoel je

NN: Die kleine dozen ja

[verdachte 4]: Ja, en ik pakte nog twee Cartier horloges en nog een horloge mee

NN: Dus dit was hem toch wel die brogem (fonetisch)

[verdachte 4]: Kwamen wel gelijk in de slaapkamer hè

NN: Ik zeg ook niet dat je wat gedaan hebt, ik zeg alleen hij stond ineens plotseling op en toen lieptie rechtstreeks…

[verdachte 4]: Ja, maar soms moet je wel effe blijven kijken wat hij gaat doen

NN: Ja, ik ging ook maar totdat hij de trap op was

[verdachte 4]: Want zij schrikken ons de kanker als jij roept. Want wij willen dan gelijk als een bezetene naar buiten

NN: Ja, maar [bijnaam 3a], hij stond midden op de trap, want ik ging kijken of ie niet naar de keuken liep. Hij liep de trap op, ja, wat moet ik doen dan, dan moet ik jullie toch roepen?

22.31u: [verdachte 4]: Dat kistje gaan ze jaren later pas vinden

[verdachte 4]: Geldkistje, die heb ik in de heg gestopt

22.41u: NN: Hee maar zie je, banquetjes? Zijn toch baquetjes

NN: Kost 120 ruggen gek

[verdachte 4]: Het is wel een GMT master hè?

[verdachte 4]: Ja, GMT master met banquetjes ja… die kost een partij geld

[verdachte 4]: Ja, maar hij had niet veel klokken hè? Zij had meer spullen. Want ik heb

nog twee Cartier klokken van die dinges afgepakt en in die zak gedaan ook.

23.04u: [verdachte 4]: Gooi mij maar hier d’r uit (deuren open en dicht)

00.12

u: (deuren open en dicht, deuren nogmaals open)

00.13

u: NN: Waar, hier bij de Vliet toch?

NN: Ja

00.15

u: NN: Moet ik naar die sloot rijden of ga je hier doen?

00.16

u: NN: Gooi het goed erin ja?

00.21

u: NN: Wou je het gereedschap gelijk eruit halen en dan doorrijden?

NN: Nee, nee, nee, eerst die ding weggooien.

NN: Ja, als we die ding weg hebben gegooid, dan doorrijden

00.33

u: (motor stil, deuren open en dicht)

00.34

u: NN: Moet je die spullen met de auto weggooien?

Hieruit blijkt dat duidelijk wordt gesproken over het feit dat twee van hen in de woning aan de[adres 2] zijn geweest en onder andere horloges en sieraden hebben weggenomen terwijl één van hen op de uitkijk stond. Deze gesprekken stroken met de gedane aangifte en de overige onderzoeksresultaten, zoals het aantreffen van het geldkistje in de coniferenhaag en van sieraden in het Rijn- en Schiekanaal.

Op 13 september 2012 – een dag na de inbraak – heeft een observatieteam van de politie waargenomen dat de Volkswagen Golf met kenteken [kenteken 1] om 21.26 uur geparkeerd stond op een parkeerplaats in de directe omgeving van de[adres 2] te Teteringen. Om 21.28 uur heeft het observatieteam de Volkswagen Golf in Teteringen zien rijden, waarna zij om 22.01 uur de bestuurder hebben herkend als[verdachte 1]. Om 22.24 uur wordt de auto geparkeerd op de [adres verdachte 10] in Den Haag.17

Uit de gegevens van de IP-tap op de woning van [verdachte 4] is gebleken dat op

13 september 2012 om 1.36 uur op verschillende horlogewebsites is gezocht naar ‘Rolex GMT master II’.18

Uit de gegevens van de IP-tap op de [adres verdachte 10] is gebleken dat de volgende zoekslagen zijn gedaan:19

 • -

  op 6 september 2012 om 17.04 uur is via de website Quotenet gezocht op ‘[slachtoffer 2]’ en werden twee artikelen over hem bekeken,

 • -

  op 9 september 2012 is via Google Maps gezocht op de [adres 14] te Teteringen, in de directe omgeving van de [adres 2] en

 • -

  op 13 september 2012 is om 13.53 uur via de horlogewebsite www.chrono24.nl gezocht op ‘Rolex GMT master II’, ‘Cartier Santos 100’ en ‘Jorg Hysek’, om 18.23 uur naar de goudprijs en om 18.43 uur via de website van het Brabants dagblad naar inbraken.

[verdachte 1] heeft bij de politie verklaard dat hij veel gebruik maakte van het internet op de [adres verdachte 10] en dat hij daar van alles heeft opgezocht, onder andere via Quotenet.20

In het tijdschrift ‘Quote 500, editie 2011’, dat tijdens de doorzoeking van de woning van[verdachte 1] in de woonkamer is aangetroffen, was op de ‘Gemeentelijst’ achterin het tijdschrift onder andere ‘[slachtoffer 2] te Teteringen’ aangestipt.21

Gelet op al het bovenstaande – in onderling verband en samenhang bezien – acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat[verdachte 1], verdachte en [verdachte 4] zich tezamen en in vereniging schuldig hebben gemaakt aan de inbraak in de woning aan de[adres 2] te Teteringen.

Feit 2: zaaksdossier Alme

Op 19 september 2012, omstreeks 21:30 uur, heeft een inbraak plaatsgevonden in de vrijstaande woning aan de [adres 3] in Ambt Delden, gemeente Hof van Twente. De bewoners, de heer [slachtoffer 4] en mevrouw [slachtoffer 3], bevonden zich op dat moment in de woonkamer. Nadat de honden begonnen te blaffen en de aangevers een doffe klap hoorden, zijn de bewoners eerst zelf, maar later ook samen met de inmiddels gewaarschuwde verbalisanten op onderzoek uitgegaan en ontdekten zij dat de inbrekers ondermeer sieraden, ringen, horloges (waaronder een Cartier Ballon-Bleu en een Cartier Santos 100) en handtassen hadden weggenomen. De totale waarde van de weggenomen goederen bedroeg circa € 110.000,-.22

De bewoner van een nabijgelegen woning, de heer [C 1], zag op die avond omstreeks 21.00 uur bij zijn buren een auto staan op een plek waar doorgaans nooit auto’s worden geparkeerd. Het betrof een grijze auto met kenteken [kenteken 2].23

Op de door de aangevers ter beschikking gestelde camerabeelden van hun woning is te zien dat op 19 september om 20.57 uur drie personen het terrein van de woning betreden en door de tuin naar de woning lopen. Omstreeks 21.12 uur is te zien dat de drie personen langs de zijkant van de woning lopen en dat vervolgens twee personen op de eerste etage de woning binnengaan. Enkele momenten later is te zien dat er twee personen vanaf de eerste verdieping naar beneden springen op dezelfde locatie als waar zij eerder omhoog zijn geklommen. Hierna is op de beelden te zien dat er drie personen door de tuin lopen en dat een van de personen een ladder bij zich draagt.24

In de nabijheid van de woning is een petje aangetroffen.25 Het Nederlands Forensisch Instituut heeft DNA-onderzoek verricht naar van deze pet afkomstig celmateriaal en heeft vastgesteld dat het DNA-profiel van dat celmateriaal overeenkomt met het DNA-profiel van[verdachte 1]. De kans dat het DNA-profiel van een willekeurig persoon matcht met het DNA-profiel van het onderzochte celmateriaal is kleiner dan één op één miljard.26

Uit de bakengegevens van de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] is gebleken dat de auto op 19 september 2012, omstreeks 18.30 uur, vanaf de [adres verdachte 10] in Den Haag is vertrokken, enkele minuten (tussen 18.34 uur en 18.39 uur) nabij de woning van [verdachte 4] heeft stilgestaan en vervolgens (met een tussenstop bij benzinepomp BP, gevestigd aan de Burgemeester Elsenlaan 156 te Rijswijk) naar Ambt Delden is doorgereden, alwaar de auto tussen 20.31 uur en 21.23 uur vlakbij de woning van de aangevers heeft stilgestaan. Hierna is de auto rechtstreeks naar Den Haag teruggereden, alwaar de auto om 23.10 uur heeft stilgestaan op de [adres 15], aan de achterzijde van de [adres verdachte 10].27

Op camerabeelden van bovengenoemde benzinepomp is te zien dat de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] op 19 september 2012 om 18.43 uur werd bestuurd door[verdachte 1] en dat er nog twee personen in de auto zaten.28

Op camerabeelden die op 19 september 2012 zijn opgenomen van en/of nabij de woning aan de [adres verdachte 10] in Den Haag is te zien dat[verdachte 1] om 18.26 uur en verdachte om 18:27 uur de woning verlaten. Na terugkomst van de Renault Megane is op de camerabeelden te zien dat[verdachte 1], [verdachte 4] en verdachte om 23.11 uur bij de woning aankomen en dat [verdachte 4] in zijn linkerhand een handtas bij zich draagt.29

Uit de IP-tap aan de [adres verdachte 10] is gebleken dat op 19 september 2012, omstreeks 23.32 uur, op de site www.chrono24.nl is gezocht naar horloges van het merk en type Cartier Santos 100 en Cartier Ballon Bleu. Verder is op 6 september 2012 vanaf deze locatie op de website van Quote gezocht naar [slachtoffer 4]. Voorts is uit de IP-tap aan de [adres verdachte 4] gebleken dat op 20 september 2012 om 8.54 uur op de site www.chrono24.nl is gezocht naar Cartier en naar Cartier Ballon-Bleu.30

Op grond van het voorgaande stelt de rechtbank vast:

- dat[verdachte 1] en verdachte op 19 september 2012 kort na elkaar (om 18.26 uur en 18.27 uur) de woning aan de [adres verdachte 10] verlaten;

- dat enkele minuten hierna (om 18.30 uur) de auto met kenteken [kenteken 2] vanuit de [adres verdachte 10] vertrekt;

- dat deze auto vervolgens (tussen 18.34 uur en 18.39 uur) stil staat nabij de woning van [verdachte 4];

- dat deze auto vervolgens doorrijdt naar Ambt-Delden, terwijl deze wordt bestuurd door[verdachte 1] en er nog twee andere personen in de auto zitten;

- dat deze auto tussen 20.31 uur en 21.23 uur stil staat vlakbij de woning van de aangevers in Ambt-Delden;

- dat de inbraak door drie personen is gepleegd;

- dat bij de inbraak onder meer handtassen zijn weggenomen;

- dat een pet met celmateriaal met een DNA-profiel dat overeenkomt met het DNA-profiel van[verdachte 1] nabij de woning van de aangevers is aangetroffen;

- dat de auto met kenteken [kenteken 2] om 23.10 uur aankomt in de omgeving van de woning aan de [adres verdachte 10];

- dat[verdachte 1], verdachte en [verdachte 4] om 23.11 uur gezamenlijk bij de woning aan de [adres verdachte 10] arriveren en de woning binnengaan;

- dat [verdachte 4] bij aankomst bij de [adres verdachte 10] een handtas draagt;

- dat kort na aankomst (om 23.30 uur) vanuit de woning aan de [adres verdachte 10] op internet is gezocht naar twee specifieke horloges die bij de inbraak zijn weggenomen en

- dat de ochtend na de inbraak vanuit de woning van [verdachte 4] op internet is gezocht naar een specifiek horloge dat bij de inbraak is weggenomen.

De voorgaande feiten en omstandigheden – in onderling verband en samenhang bezien – brengen de rechtbank tot het oordeel dat wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard dat[verdachte 1], verdachte en [verdachte 4] zich tezamen en in vereniging schuldig hebben gemaakt aan de inbraak in de woning aan de [adres 3] in Ambt Delden.

Feit 3: zaaksdossier Stee

Op 1 oktober 2012 heeft tussen 21.30 uur en 22.30 uur een inbraak plaatsgevonden in de vrijstaande woning aan de [adres 4] te Schijndel. De bewoners, de heer[slachtoffer 5] (de aangever) en zijn vrouw, waren op dat moment thuis. De aangever heeft geconstateerd dat een buitendeur van het zwembad is geforceerd en dat men daardoor de woning is binnengegaan en vervolgens via de trap naar de overloop en daarna naar de slaapkamer is gegaan. De schuifdeur tussen de overloop en de slaapkamer was op slot gedaan. Uit de slaapkamer zijn diverse sieraden en horloges (onder andere een Girard Perregaux Vintage, een TechnoMarine met serienummer 1102365, een Zenith Chronomaster en een Versace) weggenomen met een totale waarde van ongeveer € 135.185,-.31

Uit de bakengegevens en observaties is gebleken dat de Renault Megane met kenteken

[kenteken 2] op 1 oktober 2012 om 19.00 uur over de Jan van Beerstraat te Den Haag reed met[verdachte 1] als bestuurder en verdachte als bijrijder. De Renault is vervolgens bij de woning van [verdachte 4] aan de [adres verdachte 4] gestopt. Daarna is de auto naar Schijndel gereden, alwaar deze om 21.20 uur is stilgezet op de [adres 4]. Vanaf omstreeks 22.00 uur is de auto weer teruggereden naar Den Haag, waar deze omstreeks 23.00 uur is aangekomen. Om 23.07 uur is door het observatieteam gezien dat de Renault op de Paets van Troostwijkstraat is gestopt en dat [verdachte 4],[verdachte 1] en een lichtgetinte man uitstapten en het portiek van de [adres verdachte 4] opliepen. [verdachte 4] droeg toen een schoudertasje, twee gevulde tasjes, een rugtasje en een plastic tasje. Uit de bakengegevens is gebleken dat de Renault vervolgens tussen 23.08 uur en 23.32 uur heeft stilgestaan op de hoek van de Paets van Troostwijkstraat en de [adres 32].32

Uit de gegevens van de IP-tap die is aangesloten op de woning van [verdachte 4] aan de [adres verdachte 4] is gebleken dat op 1 oktober 2012 tussen 23.10 uur en 23.23 uur via de horlogewebsite www.chrono24.nl is gezocht op ‘410’ (zoekresultaat: Zenith, type Chronomaster), ‘2599’ (zoekresultaat: Girard Perregaux, type Vintage 1945), ‘0184’, ‘Versace 0184’ en horloges van het merk TechnoMarine (waaronder model/referentie 11023651).33

Het observatieteam heeft gezien dat[verdachte 1] en de lichtgetinte man om 23.33 uur het portiek van de [adres verdachte 4] weer verlieten en in de Renault stapten. Uit de bakengegevens is gebleken dat de Renault om 23.37 uur is geparkeerd op de hoek van de [adres 13] en de [adres 15].34

Op de camerabeelden die op 1 oktober 2012 zijn opgenomen van en/of nabij de woning aan de [adres verdachte 10] is te zien dat zeer waarschijnlijk verdachte om 23.36 uur aan kwam lopen en de woning binnenging. Op de camerabeelden is verder te zien dat[verdachte 1] om 23.36 uur als bestuurder uit de Renault stapte en via de [adres 13] in de richting van de [adres verdachte 10] liep. Om 23.38 uur is te zien dat hij de woning aan de [adres verdachte 10] binnenging.35 De rechtbank heeft op de camerabeelden – die aan het dossier zijn toegevoegd – waargenomen dat een persoon die zij herkent als [verdachte 4] om 23.39 uur de [adres verdachte 10] inliep.36

Op 1 oktober 2012 zijn de in de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] gevoerde gesprekken opgenomen waarin [verdachte 4], verdachte en[verdachte 1] zijn te horen.37 In deze OVC-opname is te horen dat wordt gesproken over de inbraak aan de[adres 4] te Schijndel. Met name de volgende fragmenten zijn relevant:

20.00

u: NN: Geef die andere adres? Ooh, hier staat het al, hier, Schijndel [adres 4]

20.01

u: Verdachte: Rij gewoon nog een rondje, [bijnaam 1]

Verdachte: Wat wou ik nou zeggen, je moet hem hier zetten, anders te ver lopen. Hoe oud is deze knakker?

NN: Eeh, denk in de vijftig

Verdachte: Een ouder wijf (onverstaanbaar) zestig

20.51

u: NN: Kom, we rijden die kant op… kankerzooi… [adres 4]… dat was het hè?

[verdachte 4]: [adres 4]

Verdachte: [adres 4]?

[verdachte 4]: Ja [adres 4], volgens mij stond er alleen [adres 4]

21.20

u: (motor uit, meerdere portieren gaan open en dicht, daarna stilte)

21.55

u: (deuren gaan open en je hoort men zwaar hijgen, rijgeluiden)

NN: Hier rechts hè?

NN: Lichte jasjes aan

NN: Viel zo op mijn kanker… ribben… schilderij

NN: Mooie dingen?

Verdachte: Nee niet echt mooi, maar wel een paar dingen, ik zag een… lightning…

Muller… (fonetisch)

NN: Rustig, let jij maar op de weg [bijnaam 1]…

21.56

u: [verdachte 4]: Hoe zouden zij naar de dingen, de slaapkamer toe, via boven

Verdachte: Nee, daar in het midden zit een trap, die deur die jij wilde open draaien, dat was een hal

NN: Wij roepen: hé [bijnaam 3], blijf staan gek, die man loopt daar! Had je hem niet gezien?

Verdachte: Zonde hè, dat we niet meer hebben?

Verdachte: Zijn wijf houdt niet van sieraden joh, een paar neppe kanker spullen.

21.57

u: [verdachte 4]: Ik had ook een horloge maar die was nep

Verdachte: Ja, ik had er ook… uit een doosje… dat een Cartier

21.59

u: [verdachte 4]: Heb je twee doosjes meegenomen dan?

Verdachte: Ja, eentje met klokkies van hem alleen

22.13

u: NN: [bijnaam 3], heb je echt al die kasten gekeken? Achter het bed. Ik ging links, jij

rechts toch? Had jij alles gekeken?

[verdachte 4]: Ja, ik heb alle kastjes opengetrokken

22.15

u: NN: Ah, weet waar ik ben vergeten te kijken? Als je binnenkwam, daar is een

commode, bij die tafel, daar had je nog een kast tegenaan hè, bij die schuifdeur

NN: Daar heb [bijnaam 3a] gekeken

[verdachte 4]: Ik heb ze bijna allemaal bekeken

22.22

u: NN: Ik liep te zweten daar jongen… was warm, door die zwembad

22.51

u: [verdachte 4]: Kunnen gelijk naar mijn huis en kan ik gelijk op de computer kijken wat

die klokkies kosten

Op 2 oktober 2012 is de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] in beslag genomen. In de middenconsole van de auto werd een TomTom navigatiesysteem aangetroffen, die vervolgens door digitale experts is uitgelezen en waarin het adres [adres 4] te Schijndel bleek te zijn opgeslagen.38

Tijdens de doorzoeking van de woning van [verdachte 4] aan de [adres verdachte 4] werd op 2 oktober 2012 – een dag na de inbraak – onder andere een aantal horloges, dasspelden en een doos aangetroffen, die aangever [slachtoffer 5] heeft herkend als zijn eigendom.39 [verdachte 4] heeft bij de politie verklaard: “alle horloges die jullie bij mij in de woning hebben aangetroffen zijn van mij, die heb ik daar naar binnen gebracht”.40

In het tijdschrift ‘Quote 500, editie 2011’, dat op 2 oktober 2012 bij de doorzoeking van de woning van[verdachte 1] in de woonkamer is aangetroffen, zat een papiertje met daarop een aantal handgeschreven namen en adressen, waaronder “[slachtoffer 5],[geboortedatum 1], [adres 4] in Schijndel”.41

Gelet op al het bovenstaande – in onderling verband en samenhang bezien – acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat[verdachte 1], verdachte en [verdachte 4] zich tezamen en in vereniging schuldig hebben gemaakt aan de inbraak in de woning aan de [adres 4] te Schijndel.

Feit 4: zaaksdossier Meer

Op 17 september 2012, omstreeks 20.30 uur, heeft een inbraak plaatsgevonden in een woning aan de [adres 5] te Heeswijk-Dinther, gemeente Bernheze. De bewoner, de heer [slachtoffer 6], was op dat moment met zijn vrouw en drie kinderen in de woning aanwezig. Aan de buitenzijde van enkele slaapkamerramen is braakschade aangetroffen. Kennelijk heeft men met een scherp of hard voorwerp geprobeerd ramen open te breken en een glaslat te verwijderen.42

Een verbalisant die in de buurt van voornoemde woning surveilleerde heeft op 17 september 2012, omstreeks 20.55 uur, een Renault met kenteken [kenteken 2] geparkeerd zien staan op een zandpad nabij, namelijk tegen het hekwerk rondom voornoemde woning. Enige tijd later zag hij een aantal schimmen van het terrein van deze woning afkomen, zag hij ten minste twee personen in de Renault stappen en kort daarop zag hij de Renault met hoge snelheid wegrijden.43

Uit de bakengegevens van de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] is gebleken dat de auto op 17 september 2012, omstreeks 19.09 uur, is vertrokken vanuit de [adres 16] te Den Haag en dat de auto tussen 20.00 uur en 21.20 uur heeft stilgestaan op en in de directe omgeving van de [adres 5] in Heeswijk-Dinther. Omstreeks 21.51 uur reed de auto weer terug in de richting van Den Haag.44 Door een observatieteam werd gezien dat de auto op 17 september 2012, omstreeks 21.10 uur, over de [adres 5] in Heeswijk-Dinther reed. Enige tijd daarvoor werden drie inzittenden in de auto gezien.45 Verder heeft een verbalisant, die in contact stond met het hiervoor genoemde observatieteam, gezien dat een grijze Renault Megane omstreeks 22.50 uur vaart minderde nabij de kruising van de [adres 32] met de Paets van Troostwijkstraat in Den Haag. Kort daarop zag hij een man met het postuur en de kleding van [verdachte 4] met versnelde pas het portiek van de [adres verdachte 4] te Den Haag opliep.46

Op camerabeelden die op 17 september 2012 zijn opgenomen van en/of nabij de woning aan de [adres verdachte 10] in Den Haag is te zien dat[verdachte 1] en verdachte om 19.02 uur kort na elkaar de woning hebben verlaten. Om 22.54 uur stappen twee personen in de [adres 15] uit de Renault Megane die vlak daarvoor daar was geparkeerd. Een van de personen is in het zwart gekleed, heeft witte Adidasstrepen op zijn broek en loopt weg in de richting van het Goeverneurplein. De tweede persoon is gekleed in een donkere broek, witte bovenkleding met zwarte horizontale strepen en daaroverheen een donkergekleurde jas. Deze persoon, met het postuur en de haardracht van[verdachte 1], sluit de auto af en loopt weg richting de [adres 13]. Om 22.55 uur arriveert verdachte bij de woning aan de [adres verdachte 10]. Hij is gekleed in een blauw jasje en een zwarte broek met aan de zijkant witte verticale Adidasstrepen. Onder zijn arm draagt hij iets zwarts. Waarschijnlijk is hij de eerste persoon die kort daarvoor uit de Renault Megane was gestapt en heeft hij onderweg zijn zwarte bovenkleding uitgetrokken. Om 22.57 uur arriveert[verdachte 1] lopend vanaf de [adres 13] bij woning aan de [adres verdachte 10]. Hij is gekleed in een rode broek met aan de zijkant witte verticale Adidasstrepen en witte bovenkleding met zwarte horizontale strepen zoals eerder omschreven. Kennelijk heeft hij zich in de tussentijd verkleed. Om 23.34 uur komt [verdachte 4] op zijn scooter bij de woning aan de [adres verdachte 10] aan en gaat hij de woning binnen.47

Een dag eerder

Uit de bakengegevens van de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] is gebleken dat de auto op 16 september 2012, omstreeks 18.45 uur, in de [adres 32] in Den Haag heeft gereden en dat de auto tussen 20.26 uur en 21.15 uur heeft stilgestaan op en in de directe omgeven van de [adres 5] te Heeswijk-Dinther. Omstreeks 21.36 uur reed de auto weer terug in de richting van Den Haag.48

Op camerabeelden die op 16 september 2012 zijn opgenomen van en/of nabij de woning aan de [adres verdachte 10] in Den Haag is te zien dat verdachte om 18.22 uur de woning verlaat, dat [verdachte 4] om 18.33 uur op zijn scooter bij de woning komt aanrijden en met[verdachte 1] de woning binnengaat, dat [verdachte 4] om 18.34 uit de woning gaat en op zijn scooter wegrijdt en dat[verdachte 1] om 18.38 uur de woning verlaat. Tussen 22.41 uur en 22.43 uur arriveren verdachte,[verdachte 1] en [verdachte 4] kort na elkaar weer bij de woning.49

Op camerabeelden die op 16 september 2012 tussen 19.08 uur en 19.13 uur zijn opgenomen bij benzinepomp ‘Shell De Andel’ aan de snelweg A12 in Reeuwijk is te zien dat de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] werd getankt door verdachte en dat werd afgerekend door[verdachte 1].50

Uit onderzoek naar de op de in de woning aan de [adres verdachte 10] in beslag genomen laptop is gebleken dat via Google en Google Maps meerdere zoekopdrachten naar de [adres 5] in Heeswijk-Dinther hebben plaatsgevonden. In verschillende bestanden op de computer werden verwijzingen aangetroffen naar websites met daarop informatie over [slachtoffer 6], zijn bedrijf [bedrijf] en het adres [adres 5] in Heeswijk Dinther.

Uit onderzoek naar de in de woning van[verdachte 1] in beslag genomen laptop is gebleken dat op 25 september 2012 via Google is gezocht naar ‘[slachtoffer 6]contact’.51

Op 2 oktober 2012 is in de woning van[verdachte 1] een exemplaar van het tijschrift ‘Quote 500’ aangetroffen. Achterin bij de gemeentelijst, een lijst waarop de meest vermogende mensen per gemeente staan vermeld, bevond zich een briefje met een aantal namen en adressen. Op dit briefje staat geschreven ‘[slachtoffer 6], [geboortedatum 2], Veghel’ en daarachter in een ander handschrift ‘[adres 5], Beenheze, Heeswijk-Dinther’.52 [verdachte 15] heeft verklaard dat zij dit adres op verzoek van [verdachte 4] heeft opgezocht in de gemeentelijke basisadministratie en op het briefje heeft geschreven.53

Responderend op het gevoerde verweer overweegt de rechtbank dat zij geen aanleiding ziet te twijfelen aan de verklaring van aangever [slachtoffer 6] dat de braaksporen vóór 17 september 2012 nog niet aanwezig waren. De verklaring van de aangever gaat deels over wat hij heeft vernomen van een beveiligingsman. De opvatting van de raadsman, inhoudende dat deze niet bij naam genoemde beveiligingsman om die reden een getuige is in de zin van artikel 344a, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, is onjuist (vgl. HR 10 februari 2004, NJ 2005, 383). Nu de noodzaak tot het horen van deze beveiligingsman niet is gebleken, wijst de rechtbank het voorwaardelijke getuigenverzoek af.

Gelet op het voorgaande – in onderling verband en samenhang bezien – acht de rechtbank genoegzaam komen vast te staan dat[verdachte 1], verdachte en [verdachte 4] op 17 september 2012 met de Renault Megane naar de [adres 5] te Heeswijk-Dinther zijn gereden en dat zij betrokken zijn geweest bij een poging tot inbraak aldaar.

Feit 5: zaaksdossier Raap

Op 29 september 2012 heeft een poging tot inbraak plaatsgevonden in de vrijstaande woning aan de [adres 17] te Wassenaar. De bewoners, mevrouw [slachtoffer 7] en haar man, hebben braakschade geconstateerd aan het raamkozijn van de werkkamer. Uit de woning zijn geen goederen weggenomen.54

Bij de woning was een beveiligingscamera geplaatst, die hiervan beelden heeft gemaakt. Op die beelden is te zien dat op 29 september 2012 om 20.29 uur een auto gelijkend op de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] langs het toegangshek van de woning reed, vervolgens stopte en achteruit terugreed. Voorts is te zien dat tussen 20.49 uur en 21.10 uur drie personen rond de woning liepen. Deze personen voelden aan de klink van de achterdeur, keken door het raam van de woonkamer naar binnen, schenen met een zaklamp naar binnen en één van hen klom op een dak naast de voordeur. Eén van de personen draagt een tasje met daarin kennelijk gereedschap en een ander had een breekijzer in zijn hand op het moment dat hij bij de werkkamer stond waar later braaksporen zijn aangetroffen.55

Van de braaksporen die zijn aangetroffen bij het raamkozijn van de werkkamer zijn drie afdruksporen veiliggesteld voor sporenonderzoek.56

Op 2 oktober 2012 zijn bij de doorzoeking van de woning van [verdachte 9] aan de [adres 18] te Den Haag in de schuur een tas met diverse gereedschappen en een inschuifladder aangetroffen. In de tas zat onder andere een schroevendraaier die werd voorzien van sporenidentificatienummer (SIN) AAFK0072NL.57 [verdachte 9] heeft bij de politie verklaard dat al het gereedschap dat is aangetroffen in de [adres 18] van hem is.58

Het Nederlands Forensisch Instituut heeft de braaksporen vergeleken met het aangetroffen gereedschap en heeft geconcludeerd dat de vier achter elkaar geplaatste indruksporen van

8 mm zijn veroorzaakt door de schroevendraaier met SIN AAFK0072NL.59

Op de camerabeelden die op 29 september 2012 zijn opgenomen van de woning aan de [adres verdachte 10] is te zien dat [verdachte 9] om 19.34 uur de woning binnenging, gekleed in een grijze joggingsbroek. Vijf minuten later kwam [verdachte 9] de woning uitgelopen, pakte uit de zadelkoffer van zijn scooter een zwartkleurig voorwerp (vermoedelijk een kledingstuk) en liep daarmee weer naar binnen. Om 19.41 uur kwam verdachte de woning uitgelopen, pakte uit de auto die voor de woning geparkeerd stond (een Opel Zafira) een zwartkleurig voorwerp (vermoedelijk een kledingstuk) en liep daarmee weer naar binnen. Om 19.49 uur kwamen[verdachte 1] (gekleed in een zwarte trainingsbroek), [verdachte 9] (nu gekleed in een zwarte joggingsbroek) en verdachte (volledig in het zwart gekleed) de woning uit. Zij liepen vervolgens in de richting van de [adres 13].60

Uit de bakengegevens is gebleken dat de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] op 29 september 2012 om 20.30 uur heeft stilgestaan in de omgeving van de [adres 17] en de [adres 19] te Wassenaar. Om 21.10 uur is het voertuig teruggereden richting Den Haag.61

Op de camerabeelden die op 29 september 2012 zijn opgenomen van de woning aan de [adres verdachte 10] is te zien dat[verdachte 1], [verdachte 9] (nu weer gekleed in de grijze joggingbroek) en verdachte om 21.37 uur aan kwamen lopen vanuit de richting van de [adres 13] en de woning binnengingen.62

Op 29 september 2012 zijn de in de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] gevoerde gesprekken opgenomen waarin [verdachte 9], verdachte en[verdachte 1] zijn te horen.63 In deze OVC-opname is te horen dat door hen wordt gesproken over de poging tot inbraak in de woning aan de [adres 17] te Wassenaar. Met name de volgende fragmenten zijn relevant:

19.50

u: NN: Oh, moet je die TomTom niet hebben?

[verdachte 9]: Nee, ik waar het is toch? Gewoon naar de [adres 20] toe

rijden

19.52

u: NN: Heb je een pet bij je ook?

Verdachte: Oh nee gek die had ik gister meegenomen toch

NN: Alleen traangas

NN: Ik heb wel een lampie bij me

Verdachte: Zo’n maglite-tje

20.06

u: [verdachte 9]: Heb je alleen schroevendraaiers daar?

NN: Ja

[verdachte 9]: Ik heb hier ook schroevendraaiers

NN: Heb je alles in één tasje?

[verdachte 9]: Ja

20.25

u: [verdachte 9]: Aan de achterkant alleen maar weilanden he

20.28

u: NN: Rook maar, [bijnaam 1], maar doe je raam open alleen

[verdachte 9]: Hier rechts kan je parkeren en dan is het een klein stukje links

NN: Er staan allemaal bolletjes, zie je dat?

NN: Maar dat zegt niks hoor

Verdachte: Maar dat zei je al, [bijnaam 4] he, maar dat had je al gezien he. Had die rondom bolletjes?

NN: Ja die grote

NN: Kijk als je via de achterkant komt heb je een hele open tuin

Verdachte: Daar kan je er gewoon dr uit, zo de weg op

20.30

u: (auto wordt geparkeerd, deuren open en dicht, achterklep open, daarna stilte)

21.08

u: (deuren worden geopend en de motor wordt gestart)

21.09

u: [verdachte 9]: … ze kunnen horen he

NN: Die hebben wel heel goede oren nog

NN: Dat wijf is jonger, gek, ik heb haar gezien

21.10

u: NN: Hij bleef zitten, zij stond op

NN: Dat die rolluikkies boven dicht zitten

21.11

u: NN: Hij moet helemaal… daar wij eruit kwamen… hij hoorde dat

gekraak, is die teruggelopen

[verdachte 9]: Hij heeft misschien die lichten aan zien gaan achter bij die hoek,

dus hij denk misschien zijn ze daarheen gelopen

21.12

u: NN: Weet je wat nou boven was, ik moest mij helemaal plat gaan

liggen dan kom ik pas bij die onderkant van die raam

NN: Die dakkapel was nog dichter bij die woonkamer

[verdachte 9]: Ik kon wel naar binnen kijken he, daarboven?

Hieruit blijkt dat duidelijk wordt gesproken over het feit dat zij bij de woning zijn geweest en handelingen hebben verricht die overeenkomen met de handelingen van de drie personen die op de beveiligingsbeelden bij de woning te zien zijn. Bovendien wordt gesproken over het feit dat de woning aan de achterzijde alleen een weiland heeft en dat de woning is voorzien van ‘bolletjes’ op elke hoek, hetgeen overeenkomt met de woning aan de [adres 17].64

Gelet op al het bovenstaande – in onderling verband en samenhang bezien – acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat[verdachte 1], verdachte en [verdachte 9] zich tezamen en in vereniging schuldig hebben gemaakt aan de poging tot inbraak in de woning aan [adres 17] te Wassenaar.

Feit 6: zaaksdossier Doon

Op 11 september 2012 heeft tussen 20.47 uur en 21.25 uur een inbraak plaatsgevonden in de vrijstaande woning aan de [adres 7] te Gemert, gemeente Gemert-Bakel. De bewoonster, mevrouw [slachtoffer 8], zat op dat moment in de achtertuin. Toen zij omstreeks 22.00 uur naar boven ging, merkte zij dat de deur van haar slaapkamer van binnenuit op slot was gedraaid. Zij constateerde dat uit een kast in de slaapkamer een kluis was weggenomen, die aan de muur verankerd had gezeten. In de kluis zaten meerdere sieraden, een contant geldbedrag van € 30.000,- (waarvan € 25.000,- in een envelop en de rest los65), een paspoort en een horloge van het merk Breitling. Aangeefster zag dat de ramen van de slaapkamer open stonden en dat onder het raam een matras op de grond lag, die kennelijk van het bed was gehaald. In de woonkamer was een bovenraam in zijn geheel verwijderd, waardoor men kennelijk de woning is binnengekomen.66

Op camerabeelden die op 11 september 2012 zijn opgenomen van en/of nabij de woning aan de [adres verdachte 10] is te zien dat[verdachte 1] en verdachte om 18.53 uur de woning verlaten. De rechtbank heeft op de camerabeelden – die aan het dossier zijn toegevoegd – waargenomen dat één van hen vanuit de woning naar links gaat en de ander naar rechts en dat zij vervolgens om 18.55 uur weer samenkomen in de [adres 15], alwaar zij in de geparkeerd staande Renault Megane met kenteken [kenteken 2] stappen. Vervolgens rijdt deze auto weg.67

Op 11 september 2012 is de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] door middel van kentekenregistratie (ARS) om 20.14 uur, 21.40 uur en 21.43 uur gesignaleerd op de snelweg N279 nabij Veghel. Dit is op de route naar en op ongeveer 17 kilometer afstand van de woning aan de [adres 7] in Gemert.68

De politie heeft vastgesteld dat op de beelden die op 11 september 2012 door een beveiligingscamera bij de woning aan de [adres 7] in Gemert zijn gemaakt te zien is dat om 20.43 uur een Renault Megane met licht metalen velgen, identiek aan de Renault Megane met kenteken [kenteken 2], komt aanrijden en dat deze om 21.25 uur wegrijdt.69

Op camerabeelden die op 11 september 2012 zijn opgenomen van en/of nabij de woning aan de [adres verdachte 10] is te zien dat de Renault met kenteken [kenteken 2] om 22.57 uur de [adres 15] komt inrijden, aldaar wordt geparkeerd en dat daaruit drie personen stappen. Twee van deze personen, van wie het postuur volledig overeenkomt met dat van [verdachte 4] en verdachte, lopen in de richting van de [adres 13]/[adres verdachte 10]. De derde persoon is gekleed in een zwarte broek en een wit jack met op de schouders een andere kleur en loopt in dezelfde richting als de andere twee personen. Op de beelden is verder te zien dat [verdachte 4] om 22.59 uur en verdachte om 23.00 uur vanuit de richting van de [adres 13] bij de woning aan de [adres verdachte 10] aankomen en die woning binnengaan. Om 23.02 uur komt[verdachte 1], gekleed in een zwarte broek en een wit jack met op de schouders een andere kleur, vanaf de [adres 13] aanlopen. Hij gaat ook de woning binnen.70

Uit de IP-tap op de [adres verdachte 10] is gebleken dat is gezocht op ‘Gemert’ en ‘[slachtoffer 8 en overleden echtgenoot]’, de aangeefster en haar overleden echtgenoot in deze zaak.71[verdachte 1] heeft bij de politie verklaard dat hij veel gebruik maakte van het internet op de [adres verdachte 10] en dat hij daar van alles heeft opgezocht.72

In het OVC-gesprek dat drie weken later - op 1 oktober 2012 - in de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] is opgenomen, is te horen dat door [verdachte 4], verdachte en[verdachte 1] over de inbraak in de [adres 7] in Gemert wordt gesproken. Om 22.42 uur is te horen dat zij spreken over de zojuist weggenomen buit (van een op die dag gepleegde inbraak, zie elders in dit vonnis), waarna [verdachte 4] zegt: “maar je ziet het aan verleden keer, je weet het toch niet, want die ene kankerzwervers, waar we hele tijd omheen liepen, die hadden nog geen mooie kamer in dat hele kanker huis, en in de slaapkamer vind je een kluisje met 25 ruggen erin”.73

Hoewel bij de inbraak in de woning aan de [adres 7] te Gemert een kluis met daarin in totaal € 30.000,- is weggenomen, acht de rechtbank de overeenkomst tussen het voormelde OVC-gesprek en deze inbraak opvallend, nu uit de inhoud van het dossier blijkt dat in de kluis van aangeefster een envelop met € 25.000,- zat. De rechtbank gaat er mede daarom vanuit dat het gesprek betrekking heeft op de inbraak in de woning aan de [adres 7] te Gemert.

Gelet op al het bovenstaande – in onderling verband en samenhang bezien – acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat[verdachte 1], verdachte en [verdachte 4] zich tezamen en in vereniging schuldig hebben gemaakt aan de inbraak in de woning aan de [adres 7] te Gemert.

Feit 7: zaaksdossier Voer

Op 28 september 2012 heeft een poging tot inbraak plaatsgevonden in de vrijstaande woning aan de [adres 8] te Bergen, gemeente Bergen (NH). De bewoners, de heer[slachtoffer 9] en zijn vrouw, zaten op dat moment in de woonkamer. Tussen 21.00 uur en 22.00 uur hoorden zij tweemaal een geluid dat van boven leek te komen. De bewoonster heeft het licht op de overloop aangedaan en is naar boven gelopen. Zij constateerde dat een kastdeur openstond, maar nam verder niets vreemds waar. De volgende dag ontdekte de heer [slachtoffer 9] dat tegen de voorgevel van zijn woning, onder het raam van de kantoorkamer op de eerste etage, een ladder stond die kennelijk uit zijn eigen garage was gehaald. Aan de sluitnaad van dit raam zaten meerdere beschadigingen, die vermoedelijk waren veroorzaakt door het wrikken met een schroevendraaier. Het landgoed is geheel omgeven door een hekwerk. Vermoedelijk is men in de tuin gekomen via het lage stuk hekwerk dat tussen de percelen [nummer 2] en [nummer 3] zit. Op dat punt loopt ook een slootje dat net te breed is om overheen te kunnen springen, maar waarover men vermoedelijk heen is gekomen via het uiteinde van een betonnen duiker. De aangevers missen geen goederen uit hun woning of garage.74

Op de camerabeelden die op 28 september 2012 zijn opgenomen bij en/of nabij de woning aan de [adres verdachte 10] is te zien dat[verdachte 1] om 18.21 uur de woning verliet en in de richting van de [adres 13] liep. Om 18.24 uur verliet verdachte de woning en fietste weg in de richting van het Gouverneurplein.75

Uit de bakengegevens is gebleken dat de Renault met kenteken [kenteken 2] op 28 september 2012 om 18.24 uur is vertrokken vanuit de [adres 13]. Tussen 18.30 uur en 18.36 uur heeft de auto stilgestaan op de hoek van de [adres 32] en de Paets van Troostwijkstraat, nabij de woning van [verdachte 4]. Vervolgens is de auto naar Bergen gereden, alwaar deze om 19.35 uur is aangekomen. Vervolgens heeft de auto in de omgeving van Bergen rondgereden. Om 20.50 uur heeft de auto stilgestaan op de [adres 8]. Om 21.30 uur is de auto vertrokken richting Den Haag alwaar deze om 22.21 uur is aangekomen.76

Op 28 september 2012 zijn de in de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] gevoerde gesprekken opgenomen waarin [verdachte 4], verdachte en[verdachte 1] zijn te horen.77 In deze OVC-opname is te horen dat door hen wordt gesproken over de poging tot inbraak aan de [adres 8] te Bergen. Met name de volgende fragmenten zijn relevant:

19.41

u: NN: Dat is hem, hè?

NN: Die heb een mooi stekje, die pik hoor

NN: Is kijken hoe dat ook alweer zat (deels onverstaanbaar) rondom

NN: (onverstaanbaar) aan de achterkant

19.53

u: NN: Je hebt geen ramen bovenin of zo zag je dat?

Verdachte: Ja, ik zag wel een raampje, kleintjes aan de voorkant volgens mij

[verdachte 4]: Ja, dat was op de begane grond alleen

Verdachte: Nee joh. Ik zag ramen boven zitten. Kijk maar, dakkapelletje achter, zie je?

20.03

u: NN: Ik denk dat je terug moet. Daar die weggetje. Of waar wou je ’m anders

zetten, had je iets gezien? Op internet, jij zegt iets met stenen gaten?

NN: Ja, bij hem loopt dood. Op internet lijkt het net of je door kan rijden langs

zijn huis. Ik had dat hek niet gezien.

20.13

u: NN: Dat is een sloot (lacht). Dacht je een weggetje?

20.45

u: NN: Hier is een slootje, als we hier naar de overkant springen…

20.50

u: (motor uit, deuren open en dicht)

NN: Koevoet pakken?

NN: Achterin

Verdachte: Schroevendraaiers ook hier jongens

21.18

u: (deuren open en dicht)

NN: Ene herrie maken en de ander niet

Verdachte: Kom rijden, [bijnaam 1]

[verdachte 4]: Dat ze me hoorden, joh

NN: Ja, gaf een kankerknal ook

21.24

u: [verdachte 4]: Het stinkt als de kanker hierzo. Sloot of iets

NN: (onverstaanbaar) onder de modder…

21.26

u: [verdachte 4]: Die kamer van die deur zaten ook gewoon alletwee dicht hè? Waar ik

boven was

NN: Wat zit er in dan?

NN: Ik weet niet man, ik denk dat ik tegen een tak aan ben gelopen

NN: Dan moet je gewoon effe niet wrijven enzo. Dan moet je gewoon alleen

blijven knipperen dan gaat het vanzelf naar een hoekie toe

NN: Nee maar een tak heb me geprikt weet je, zo’n harde, waar je kerststukjes

mee maakt zo’n blad

Hieruit blijkt dat duidelijk wordt gesproken over het feit dat zij bij de woning zijn geweest met een koevoet en een schroevendraaier, maar dat de bewoners hen hoorden. Bovendien wordt gesproken over het feit dat de woning is omgeven door een hek en dat ze over een slootje moeten springen, hetgeen overeenkomt met hetgeen de aangever hierover heeft verklaard.

Op de camerabeelden die op 28 september 2012 zijn opgenomen bij de woning aan de [adres verdachte 10] is te zien dat om 22.20 uur een voertuig (vermoedelijk de Renault Megane met kenteken [kenteken 2]) werd geparkeerd op de [adres 15]. Om 22.21 uur kwam verdachte aanfietsen vanuit de richting van het Gouverneurplein en ging de woning binnen. Om 22.23 uur stapte een persoon die qua kledingdracht volledig overeenkomt met hoe[verdachte 1] eerder die avond gekleed was, uit het voertuig en liep weg in de richting van de [adres 13]. Om 22.26 uur kwam[verdachte 1] vanuit de [adres 13] aanlopen en ging de woning binnen.78

Gelet op al het bovenstaande – in onderling verband en samenhang bezien – acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat[verdachte 1], verdachte en [verdachte 4] zich tezamen en in vereniging schuldig hebben gemaakt aan de poging tot inbraak in de woning aan de [adres 8] te Bergen.

Feit 8: zaaksdossier Rijn

Op 26 september 2012, omstreeks 21.00 uur, bevond de bewoner van de vrijstaande villa aan de [adres 9] in Heveadorp, gemeente Renkum, de heer [slachtoffer 10], zich samen met zijn vrouw in de woning, toen hij zijn honden hoorde aanslaan. De honden bleven enige tijd blaffen. Rondom de woning is een extra beveiligd dubbeldraads hekwerk van ruim twee meter hoog geplaatst. Op 27 september 2012 bleek hem dat het hekwerk kennelijk met veel geweld was geforceerd.79

Op de camerabeelden die op 26 september 2012 zijn opgenomen van en/of nabij de woning aan de [adres verdachte 10] is te zien dat[verdachte 1] om 18.33 uur de woning verlaat en dat[verdachte 1] en een andere man om 18.34 uur over de [adres 15] lopen en in de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] stappen, waarna deze auto wegrijdt.80

Uit de bakengegevens van de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] is gebleken dat de auto op 26 september 2012 om 18.39 uur vanuit de [adres 15] te Den Haag is vetrokken, vanaf 20.17 uur heeft stilgestaan in Heveadorp nabij de woning van de aangever en om 22.24 weer in Den Haag is gearriveerd.81

Een observatieteam van de politie heeft[verdachte 1], verdachte en [verdachte 4] op 26 september 2012 om 21.04 uur waargenomen op het voetpad tussen het [adres 21] en de [adres 22] in Heveadorp. Gezien werd dat [verdachte 4] zijn beide handen voor zijn middel, verdekt onder de jas die om zijn middel was geknoopt, hield. Bij het zien van de observanten schrok [verdachte 4] zichtbaar door een stapje naar achteren te doen. Hij zei: ‘Zo dan’. De drie mannen stapten vervolgens om 21.05 uur in de Renault Megane met kenteken [kenteken 2], waarna deze vertrok.82

Op de camerabeelden die op 26 september 2012 zijn opgenomen van en/of nabij de woning aan de [adres verdachte 10] is te zien dat iemand om 22.23 uur uit een auto stapt, dat deze auto vervolgens wordt geparkeerd, dat een andere man om 22.24 uur auto uit de auto stapt, dat om 22.25 een man bij de woning aan de [adres verdachte 10] aankomt en daar naar binnen gaat en dat om 22.26 uur[verdachte 1] (die dezelfde kleding heeft als de man die de auto heeft geparkeerd) bij de woning aankomt en naar binnen gaat.83

Op 26 september 2012 zijn de in de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] door [verdachte 4], verdachte en[verdachte 1] gevoerde gesprekken opgenomen.84 In deze OVC-opname is te horen dat wordt gesproken over de (op handen zijnde) poging tot inbraak. Met name de volgende fragmenten zijn relevant:

20.06

u: Tomtom zegt op de achtergrond “bestemming bereikt”

20.07

u: NN: [adres 9]

20.10

u: NN: Bij Duno. Daar stond Duno, he?

20.11

u: NN: Een dikke kanker Porsche Panamera

NN: Ja, dat is het denk ik. Grote witte.

Verdachte: Ja, maar je rijdt nu van die [adres 21] weg. Dit is de [adres 23]. [adres 23]. Ik had net goed moeten kijken op die kanker. Hoe heet dat. Googlemaps. Daar achter zit je hier.

Verdachte: Rij eens rustig bij deze weg.

20.12

u: [verdachte 4]: Rij nog een keer. Laat mij die Tomtom proberen te doen kankerding.

NN: Wat is dit dan. Wacht even…. Daar zitten mensen in een auto.

20.14

u: NN: [bijnaam 3], kijk eens of jij straks bij het gereedschap kan, want die zwiep ik zo eruit als.

NN: Je moet gewoon naar [adres 21] en dan moeten we eruit lopen.

20.17

u: Motor uit.

[verdachte 4]: Gereedschap meenemen.

NN: Anders staat we veel te veel te draaien en te kutten bij die auto.

NN: Dikke, doe dat buiten dan.

20.18

u: Hoort ritsen van kleding.

Portier open en dicht.

Uit de IP-tap op de [adres verdachte 10] blijkt dat op de computer veelvuldig is gezocht op [slachtoffer 10] (de aangever).85

Responderend op het gevoerde verweer overweegt de rechtbank dat niet aannemelijk is geworden dat de braaksporen op een ander moment dan 26 september 2012 zijn toegebracht. Dat volgt met name uit de voor het bewijs gebezigde inhoud van de aangifte, de omstandigheid dat de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] vanaf 20.17 uur heeft stilgestaan nabij de woning van de aangever in Heveadorp en de omstandigheid dat iemand in de Renault om 20.17 uur zegt: “Gereedschappen meenemen”. Gelet op de afgelegen plek waar het hekwerk van de woning is geforceerd en de omstandigheid dat uit de aard van de schade blijkt dat kennelijk is getracht toegang te krijgen tot het perceel van de woning, is de rechtbank van oordeel dat de vernieling moet worden beschouwd als uitvoeringshandeling van een te plegen inbraak.

Op grond van de voorgaande feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien, is de rechtbank van oordeel[verdachte 1], verdachte en [verdachte 4] tezamen en in vereniging betrokken zijn geweest bij de poging tot inbraak in de woning aan de [adres 9] in Heveadorp.

Feit 9: criminele organisatie

De verdenking

Aan verdachte,[verdachte 1], [verdachte 3], [verdachte 4], [verdachte 9], [verdachte 6], [verdachte 5], [verdachte 8] en [verdachte 10] wordt verweten dat zij in de periode van 9 augustus 2010 tot en met 2 oktober 2012 hebben deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van inbraken, heling en/of witwassen. Ten aanzien van [verdachte 10] heeft het openbaar ministerie vrijspraak gevraagd voor de deelname aan een criminele organisatie, doch zich op het standpunt gesteld dat zij als medeplichtige dient te worden aangemerkt, nu zij haar woning ter beschikking heeft gesteld als voorbereidings- en/of verzamellocatie.

Juridisch kader

Onder “een organisatie” als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht moet worden verstaan een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur tussen tenminste twee personen. Om als criminele organisatie aangemerkt te worden dient de organisatie het oogmerk tot het plegen van misdrijven te hebben. Bij het in deze bepaling omschreven misdrijf gaat het niet om het gepleegd zijn van misdrijven, maar om het oogmerk tot het plegen van misdrijven.

Voor het bewijs van dit oogmerk kan onder meer betekenis toekomen aan misdrijven die in het kader van de organisatie reeds zijn gepleegd, aan het meer duurzaam of gestructureerde karakter van de samenwerking, zoals daarvan kan blijken uit de onderlinge verdeling van werkzaamheden of onderlinge afstemming van activiteiten van deelnemers binnen de organisatie met het oog op het bereiken van het gemeenschappelijk doel van de organisatie, en, meer algemeen, aan de planmatigheid of stelselmatigheid van de met het oog op dit doel verrichte activiteiten van deelnemers binnen de organisatie (Hoge Raad, 15 mei 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA0502).

Van deelneming aan een dergelijke organisatie is sprake indien een persoon behoort tot de organisatie en een aandeel heeft in, dan wel ondersteunt gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie.

De verdachte dient in dat verband in zijn algemeenheid te weten dat de organisatie tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven; in zoverre is voorwaardelijk opzet niet voldoende. Niet is vereist dat de verdachte aan enig concreet misdrijf heeft deelgenomen. Ook is niet nodig dat de verdachte moet hebben samengewerkt met alle personen die deel uitmaken van de organisatie. Elke bijdrage aan een organisatie kan strafbaar zijn. Een dergelijke bijdrage kan bestaan uit het (mede)plegen van enig misdrijf, maar ook uit het verrichten van handelingen die op zichzelf niet strafbaar zijn, zolang van bovenbedoeld aandeel of ondersteuning kan worden gesproken (Hoge Raad, 3 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW5132).

Te beantwoorden vragen

De rechtbank dient te beoordelen of sprake is van een organisatie als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht. Bij een bevestigende beantwoording van deze vraag dient de rechtbank vervolgens te beoordelen welke verdachten tot deze organisatie behoren alsmede de vraag of en, zo ja, hoe de betreffende verdachte aan de organisatie heeft deelgenomen.

Vooraf

De rechtbank heeft vastgesteld dat[verdachte 1], verdachte en [verdachte 4] in de periode van augustus 2012 tot en met 1 oktober 2012 met elkaar een serie inbraken en pogingen daartoe hebben gepleegd. De werkwijze bij de verschillende inbraken is telkens min of meer gelijk. De inbraken vinden plaats in (kapitale) villa’s van vermogende personen, veelal Quote-500 genoteerd. Voorts vinden de inbraken veelal plaats in de (vroege) avond, als de bewoners thuis en wakker zijn en het alarm niet is ingeschakeld. Er werd veelal ingebroken op de eerste etage door gebruik te maken van een uitschuifladder. De buit bestaat vaak uit (dure) horloges, sieraden en geld.

Voorts heeft de rechtbank vastgesteld dat [verdachte 5] en [verdachte 6] eenmaal (op 17 augustus 2012) een dergelijke (poging tot) inbraak hebben gepleegd met[verdachte 1] (zaak Pink), alsmede dat [verdachte 9] eenmaal (op 29 september 2012) een dergelijke (poging tot) inbraak heeft gepleegd met[verdachte 1] en verdachte (zaak Raap). Verder heeft de rechtbank vastgesteld dat het vertrek naar de inbraak altijd vanaf de woning aan de [adres verdachte 10] te Den Haag plaatsvindt, waarna ingeval [verdachte 4]van de partij is deze bij zijn woning wordt opgehaald, alsmede dat ook wordt teruggegaan naar de woning aan de [adres verdachte 10], waarbij [verdachte 4] dan veelal eerder wordt afgezet.

Voorts heeft de rechtbank vastgesteld dat bij een belangrijk deel van de gepleegde inbraken gebruik is gemaakt van een gehuurde Renault Megane met kenteken [kenteken 2]. Deze auto is door[verdachte 14], een (voormalig) drugsgebruikster zonder inkomen en tevens regelmatige bezoekster van de woning aan de [adres verdachte 10], op verzoek van en tegen betaling door[verdachte 1] gehuurd. [verdachte 14] heeft verklaard dat zij ongeveer 8 maal een auto heeft gehuurd voor[verdachte 1] en verdachte. Zij heeft dit onder meer in Rotterdam gedaan. Ze betaalde altijd cash, behalve bij de huur van genoemde Renault Megane. Ze kreeg ongeveer een meier per keer. Op 1 oktober 2012 heeft ze nog met[verdachte 1] in Breda voor een auto gekeken.86

De [adres verdachte 10]/bewoners/bezoekers/onderlinge banden

[verdachte 1] en verdachte zijn broers en zeer regelmatige bezoekers van de woning aan de [adres verdachte 10], waar hun moeder, [verdachte 10], sinds oktober 2006 woonachtig is almede - feitelijk - hun jongere broer, [verdachte 3]. De bezoeken blijken uit mutaties van de politie, die teruggaan tot december 2006, de verklaringen van [verdachte 10] en de beelden van de camera gericht op de woning aan de [adres verdachte 10] in de periode van 15 juni 2012 tot en met 2 oktober 2012. Hieruit blijkt dat ook [verdachte 4] en [verdachte 9] zeer regelmatige bezoekers en [verdachte 6], [verdachte 8] en [verdachte 5] regelmatige bezoekers waren.87 [verdachte 9] en [verdachte 4] zijn zwagers en [verdachte 4] en verdachte zijn eveneens zwagers.88

[verdachte 10] heeft verklaard dat [verdachte 3] staat ingeschreven op een ander adres, maar meestal wel in de woning aan de [adres verdachte 10] verblijft. Haar woning is 9 meter lang. Aan de voorkant staat een lange tafel. Daar staat de computer en zitten de jongens altijd. Ze zitten dan rond de tafel en kijken met zijn allen naar de computer. Haar zoon [verdachte 3] zit eigenlijk wel dag en nacht achter de computer, hij weet alles van die computer. [verdachte 3] zat het meest achter de computer, daarna[verdachte 1]. Heel de avond zijn er wel jongens in haar woning.89

Geen van de verdachten heeft inkomen uit een geregistreerde arbeidsvorm. Wel hebben enkele verdachten een uitkering.90

Resultaat doorzoeking [adres verdachte 10]

De woning aan de [adres verdachte 10] is in 2012 tweemaal doorzocht, voor het eerst op 16 januari 2012. Bij die gelegenheid is een laptop in beslag genomen, waarover [verdachte 3] heeft verklaard dat die van hem was maar dat iedereen er gebruik van maakte.91 Uit onderzoek van de laptop bleek dat op die computer gericht was gezocht naar meerdere adressen. Onderzoek wees uit dat die adressen veelal woningen van Quote 500 genoteerde personen betroffen en dat op die adressen was ingebroken. .

Ook bleek dat het bedrijf [X] op 26 november 2011 e-mails had verzonden aan het e-mailadres [emailadres]@msn.com”, gericht aan [verdachte 4], in verband met de bestelling van een toetssteen cleaningset en toetswater. Dit wordt gebruikt voor het testen van goud: echtheid en gehalte.92 Er werden bij de doorzoeking op 16 januari 2012 ook daadwerkelijk goederen aangetroffen om goud te testen en om te smelten, alsmede apparatuur om horloges en sieraden te reinigen.93

Voorts bleek op de laptop te zijn gezocht naar de buit van inbraken. Zo was op 21 november 2011 tussen 23.07 uur en 23.37 uur gezocht op www.chrono24.com naar diverse dure en zeldzame horloges, zoals een Chonographe Suisse Cie (geelgoud, krokodillenleer). Een dergelijk horloge was op 21 november 2011 tussen 20.06 uur en 21.30 uur weggenomen bij een inbraak in een vrijstaande villa, waarvan het alarm niet aanstond omdat de bewoners thuis waren.

Bij de doorzoeking van de woning aan de [adres verdachte 10] op 16 januari 2012 werden verder onder meer afluisterapparatuur, een jammer, een microcase voor een peilbaken, portofoons, pepperspray en een geldbedrag van € 7.635,- (onder meer bestaande uit biljetten van € 500,-) aangetroffen. Peilbakens kunnen worden gebruikt om personen te volgen terwijl jammers frequenties en derhalve ook telefoons en alarminstallaties verstoren.

Bij de doorzoeking van de woning aan de [adres verdachte 10] op 2 oktober 2012 werden wederom, kennelijk gebruikte, peilbakens aangetroffen.94 Voorts werden wederom jammers aangetroffen.95 In de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] werd een Dazer aangetroffen. Een Dazer is bedoeld om naderende honden op afstand te houden.

Uit een opgenomen gesprek in de Renault Megane op 30 september 2012 kan worden opgemaakt dat verdachten daadwerkelijk van de Dazer gebruikt maakten: “kankerbeesten. Ik drukte zo dat apparaat weg he. Maar ze waren bang joh”.96

Uit de gesprekken in de Renault op 12 september 2012 (zaak Hert), waarbij de inzittenden [verdachte 4], verdachte en[verdachte 1] waren, blijkt dat daadwerkelijk van portofoons gebruik wordt gemaakt. De mobiele telefoons werden niet meegenomen of werden uitgezet als zij op pad gingen. Het OVC-gesprek vermeldt dat verdachte zegt: “attentie, attentie….attention, attention” en kraak/ruisgeluid zoals behorend bij portofoon.97 De rechtbank heeft dit gesprek, mede omdat de verdediging hierom uitdrukkelijk heeft verzocht, in raadkamer uitgeluisterd en inderdaad het kraak/ruisgelijk als behorend bij een portofoon gehoord.

Tevens werd bij de doorzoeking van de woning aan de [adres verdachte 10] op 2 oktober 2012 wederom een busje pepperspray aangetroffen, terwijl een dergelijk busje ook in de woning van [verdachte 4] werd aangetroffen.98 In het OVC-gesprek van 29 september 2012 (zaak Raap, gespreksdeelnemers verdachte,[verdachte 1] en [verdachte 9]) wordt gesproken over het meenemen van traangas.99 Daaruit blijkt dat men pepperspray meenam.

Bij de doorzoeking op 2 oktober 2012 van de woning aan de [adres 18], de woning van [verdachte 9], werd onder meer (zwaar) inbrekersgereedschap en bewerkt dan wel geprepareerd gereedschap aangetroffen, waaronder twee geheel zwart gespoten voorhamers alsmede een zogenaamde telescoopladder die geheel zwart was gemaakt. In de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] werd op 2 oktober 2012 een soortgelijke ladder aangetroffen, alleen dan niet zwart gespoten. Tijdens een opgenomen gesprek in de Renault Megane op 1 oktober 2012 (zaak Stee) tussen[verdachte 1], [verdachte 4] en verdachte wordt om 21.09 uur gezegd: “we moeten eigenlijk die trap effe spuiten, want als die daar zo staat en hun komen aanlopen”.100

Tevens werd bij de doorzoeking in de woning van [verdachte 9] een jammer en materialen die worden gebruikt om goud om te smelten, aangetroffen.101102

Het gebruik van internet voor informatie over personen, locaties, horloges/goud etc.

Computer [adres verdachte 10]

Op 15 juni 2012 is er een internettap op de internetverbinding behorende bij de woning aan de [adres verdachte 10] aangesloten. Hieruit bleek dat in de periode tot 30 september 2012 vele malen werd gezocht op www.chrono24.nl en aanverwante sites, een soort “marktplaats” voor (soms dure) horloges, waarbij het gebruik van de website flink toenam vanaf 13 september 2012.103

Ook bleek dat veelvuldig gebruik werd gemaakt van de sites www.maps.google.nl, www.quotenet.nl, www.123people123.nl, www.telefoongids.nl, www.funda.nl en www.Yasni.nl. Dit gebruik nam flink toe vanaf eind augustus 2012. Via de diverse zoekmachines bleken zeer veel Quote 500 genoteerde personen te zijn opgezocht.104

Uit in de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] opgenomen gesprekken blijkt dat de inbraken op diverse manieren middels Google worden voorbereid. Zo wordt in een gesprek van 26 september 2012 (zaak Rijn) tussen [verdachte 4], verdachte en[verdachte 1] gezegd: “ik had net goed moeten kijken op die kanker, hoe heet dat, googlemaps. Daar achter zit je hier.”105

In een gesprek op 29 september 2012, gevoerd tussen[verdachte 1], verdachte en [verdachte 9] (zaak Raap) zegt [verdachte 9]: “hier heb je er ook eentje van de Quote he hier links….. van die O’Neil”. Door de andere inzittenden wordt gezegd: “ja, hij heeft hem te koop gezet”, “je zag die foto’s op internet toch?”. In datzelfde gesprek zegt [verdachte 9] ook nog: “maar ik wilde in de zomer deze met [bijnaam 3a] pakken, want het raam aan de zijkant stond open. We wilden naar binnen klimmen hier.”106

Computer [verdachte 4]

Uit de zoekgeschiedenis van de op 2 oktober 2012 onder [verdachte 4] in de woning aan de [adres verdachte 4] in beslag genomen computer in de periode van maart 2012 tot en met 18 september 2012 blijkt dat veel werd gekeken op websites met betrekking tot (soms dure) horloges, zoals www.chrono24.nl en www.precisionwatches.nl. Op deze sites werd ook gezocht direct nadat een inbraak was gepleegd, kennelijk om de waarde van de weggenomen goederen te kunnen bepalen. Zo werd op 1 oktober 2012 om 23.23 uur gezocht op een horloge TechnoMarine, type Geneve, met een uniek serienummer, dat die dag tussen 21.30 uur en 22.30 uur was ontvreemd bij een inbraak bij aangever [slachtoffer 5] (zaak Stee). Bij [verdachte 4] werden op 2 oktober 2012 vier horloges aangetroffen die afkomstig waren van deze inbraak, echter de drie duurste horloges die bij die inbraak waren ontvreemd werden bij [verdachte 4] noch bij andere verdachten aangetroffen.107

Voorts werd er onder meer gezocht op juweliers (onder meer Klumpers) en de goudprijs. Ook is gezocht op “europacar huren”.108Computer [verdachte 5]

Uit de zoekgeschiedenis van de op 2 oktober 2012 onder [verdachte 5] in de woning aan de [adres 13] in beslag genomen laptop blijkt het volgende. In “Google Maps Queries” bevond zich een grote lijst met verschillende coördinaten. Bij invoering van de coördinaten werd 9 van de 10 keer direct uitgekomen op (zeer grote) vrijstaande woningen/villa’s. Onder meer is op twee adressen gezocht waar inbraken hebben plaatsgevonden die onderdeel uitmaken van het Batman onderzoek (zaak Baar en zaak Beek).109

Voorts werd op de laptop gezocht naar zeer vermogende, Quote 500 genoteerde personen. Tevens werd gezocht op juweliers, onder meer Klumpers.

Op 10, 11 en 12 februari 2012 werd op de laptop op diverse manieren gezocht op [slachtoffer 12], die even daarvoor in de februari editie van het blad Quote 500 had gestaan. Op 12 februari 2012 werd op Google Maps gezocht op Laren, [adres 24], aan welke weg [slachtoffer 12] woonachtig is. Op 13 februari 2012 omstreeks 19.30 uur heeft een poging tot inbraak bij [slachtoffer 12] plaatsgevonden, waarbij hij drie personen overliep en wegjoeg. Op de computer werd op 15 februari 2012 nog gezocht op [slachtoffer 12], doch op Google Maps niet meer na de poging tot inbraak.

Ook is gezocht op “huurauto”, “autoverhuur” en “auto huren den haag zonder creditcard”.110

Bij de doorzoeking van 2 oktober 2012 werd in de woning van [verdachte 5] een Massimo Dutti herenhorloge aangetroffen, dat weggenomen was bij een inbraak op 9 januari 2012 (zaak Ven). Uit onderzoek naar de laptop van [verdachte 5] bleek dat er op 11 januari 2012 meerdere zoekslagen naar Massimo Dutti waren gedaan, onder andere naar een Massimo Dutti herenhorloge.111

Het (bijna opgegeten) briefje met namen en adressen van [verdachte 6]

is op 3 augustus 2012 aangehouden in verband met een openstaande boete. Hij begon hierbij een papiertje te verscheuren dat hij in zijn zak had gehad en gooide een gedeelte in de prullenbak. Toen hem werd meegedeeld dat “de recherche ook kan puzzelen” of woorden van gelijke strekking begon hij de rest het papiertje op te eten en slikte het door. De politie heeft de snippers uit de prullenbak naast elkaar gelegd. Hierbij werd uitgekomen op de straatnaam [adres 25] te Oisterwijk. In Oisterwijk bleek op een aantal adressen, waaronder de[adres 26], een inbraak met de hiervoor genoemde modus operandi te hebben plaatsgevonden. Het adres[adres 26] bevindt zich op 20 meter van de kruising met de [adres 25]. Een van de andere adressen, de [adres 27], alsmede de naam van de aangever, hadden overeenkomsten met andere flarden tekst van het briefje. Uit onderzoek van de op 16 januari 2012 onder [verdachte 3] in beslag genomen computer is gebleken dat er was ingezoomd tot een laag zoom-niveau op de omgeving van de [adres 27] te Oisterwijk.112

Uit de zoekgeschiedenis van de laptop van [verdachte 5] is gebleken dat op 3 augustus 2012 is gezocht op de [adres 27] te Oisterwijk. Het observatieteam heeft de Volkswagen Golf met kenteken[kenteken 1] op 31 augustus 2012 tussen 23.02 uur en 23.14 uur in Oisterwijk in de omgeving van genoemde straat zien staan en geconstateerd dat [verdachte 8], [verdachte 5] en[verdachte 1] in het voertuig zaten.113

Het achterhalen van adressen

Verdachte[verdachte 15], destijds werkzaam als gemeenteambtenaar bij de gemeente Den Haag, heeft voor [verdachte 4] adressen in het GBA-register opgezocht behorend bij namen die zij van hem kreeg aangeleverd. In twee gevallen is kort daarna bij het betreffende (vermogende) slachtoffer ingebroken. Een van de briefjes is bij de doorzoeking op 2 oktober 2012 van de woning aan de [adres 28] van[verdachte 1] aangetroffen in een tijdschrift Quote 500, editie 2011. Deze editie was voorzien van een lijst met de rijkste inwoners per gemeente. Op deze lijst waren een aantal namen van personen aangestipt bij wie daadwerkelijk was ingebroken door bovengenoemde personen.114

In de woning van[verdachte 1] werd ook een tablet aangetroffen en in beslag genomen. Hierop is veel gezocht op mensen die Quote 500 genoteerd zijn. Onder meer is gezocht op de naam [slachtoffer 5], aangever van de inbraak in de zaak Stee.115 Deze inbraak heeft[verdachte 1] mede gepleegd.

Voorverkenningen

De rechtbank stelt hier voorop dat geen van de verdachten die in dit verband in beeld komen iets heeft willen verklaren over de ritten die door het openbaar ministerie zijn aangemerkt als voorverkenningen. Gelet op de rest van het dossier, de bijkomende omstandigheden en het feit dat geen enkel ander doel van de ritten dan een voorverkenning aannemelijk is geworden, komt de rechtbank tot het oordeel dat het hier inderdaad om voorverkenningen gaat.

Op 16 augustus 2012 zijn[verdachte 1], [verdachte 5] en [verdachte 6] met de Volkswagen Golf met kenteken[kenteken 1] naar Holten gereden, alwaar het voertuig zich tussen 21.30 uur en 22.12 uur bevindt op de [adres 30].116 Bij de doorzoeking van de woning aan de [adres verdachte 10] op 2 oktober 2012 wordt in de woonkamer een briefje aangetroffen met daarop: “[adres 29], [adres 30], [adres 31]”. In deze omgeving is [D] woonachtig, een Quote 500 genoteerde persoon. Uit de internettap op de [adres verdachte 10] is gebleken dat op 1 september 2012 op deze persoon is gezocht.117 Ook blijkt uit zoekslagen op de onder [verdachte 4] in beslag genomen computer dat op 12 augustus 2012 is gezocht op “[adres 30] deventer” en “[adres 30] holten”.118

Op 28 augustus 2012 zijn[verdachte 1], [verdachte 5] en [verdachte 8] in de Volkswagen Golf met kenteken[kenteken 1] naar Naarden gereden. Tussen 21.30 uur en 23.00 uur rijdt de auto rond in Naarden, Bussum en Hilversum en keert vervolgens weer terug naar Den Haag.119

Op 29 augustus 2012 vertrekt de Volkswagen Golf met kenteken[kenteken 1] om 19.48 uur uit Den Haag, houdt zich tussen 21.04 uur en 21.16 uur op in Aerdenhout en is om 22.29 uur terug in Den Haag.120 Uit de internettap op de [adres verdachte 10] is gebleken dat diezelfde dag om omstreeks 13.15 uur wordt gezocht naar de top 10 duurste huizen op www.quotenet.nl, waarbij onder meer twee woningen in Aerdenhout worden bekeken.121

Op 31 augustus 2012 vertrekken[verdachte 1], [verdachte 8] en [verdachte 5] om omstreeks 19.42 uur uit Den Haag met de Volkswagen Golf met kenteken[kenteken 1] . Om 20.30 uur stoppen zij bij een tankstation, trekken witte bovenkleding aan en rijden weer weg. Om 20.58 uur rijdt de Volkswagen Golf met alleen een bestuurder rond bij de Dr. Keyzerlaan en de Tilburgseweg te Goirle. Om 21.09 uur komt [verdachte 8] uit de bosjes bij de Dr. Keyzerlaan te Goirle. Om 21.13 uur lopen [verdachte 8] en [verdachte 5] onder meer over de Tilburgseweg te Goirle en stappen om 21.22 uur in de Golf. Om 21.32 uur rijdt de Volkswagen Golf meerdere rondjes in de omgeving van de Warandelaan te Tilburg en wordt om 21.45 uur geparkeerd op de Warandelaan/Bredaseweg. [verdachte 8] verdwijnt uit beeld en[verdachte 1] en [verdachte 5] lopen hard langs de Bredaseweg.122 Uit de internettap op de [adres verdachte 10] blijkt dat op 30 augustus 2012 druk werd gezocht op www.quotenet.nl en www.funda.nl. Op deze laatste website werd gezocht naar woningen met een waarde van meer dan 1 miljoen euro. Hieruit kwamen meerdere woningen naar voren die zijn gelegen op de Bredaseweg te Tilburg. Om 15.22 uur werd via Googlemaps de zoekvraag “Goirleseweg Zuid-Tilburg” ingevoerd. Op 31 augustus 2012 werd de zoekvraag “Tilburgseweg Zuid-Tilburg” ingevoerd. Dit is een doorgaande weg die onder andere kruist met de Dr. Keyzerlaan te Goirle.123

Op 30 september 2012 begeven[verdachte 1], verdachte en [verdachte 4] zich in de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] naar Wognum, alwaar de auto tussen 19.47 uur en 19.55 stil staat op de Kleine Zomerdijk.124 Blijkens afgeluisterde gesprekken in de auto worden vanaf 19.45 uur bepaalde woningen gezocht en bekeken. Men stapt twee maal kort uit en er wordt gesproken over het gebruik van de Dazer zoals hiervoor al aangehaald.125 Uit de zoekslagen op de onder[verdachte 1] in beslag genomen computer is gebleken dat er diverse zoekslagen hadden plaatsgevonden op[E], Wognum.

Gezamenlijke pot/onderlinge afspraken

Uit de in de Renault Megane met kenteken [kenteken 2] gevoerde gesprekken valt af te leiden dat er sprake is van een gezamenlijke pot. Zo wordt in een OVC- gesprek op 12 september 2012, inzittenden [verdachte 4], verdachte en[verdachte 1] (zaak Hert) gezegd: “weet je wat het is we moeten effe een buffertje opbouwen voor december”.126 In datzelfde gesprek wordt later door [verdachte 4] gezegd: “we hebben achtentwintig honderd hebben we aan goud weggebracht. De man negenhonderd dr bij nog, snappie?” Een van de andere inzittenden zegt: “Ja dan mis ik nog negenhonderd he?” Waarop [verdachte 4] zegt: “ja die negenhonderd heeft [verdachte 3]”. Verder wordt besproken dat “[verdachte 3] had geteld” en dat ze gingen tellen aan tafel.127

In een OVC-gesprek van 28 september 2012 (zaak Voer, inzittenden[verdachte 1], verdachte en [verdachte 4]): wordt gezegd: “zit er niks meer in die pot joh?” en “ik wil een AA [bijnaam 3]”.128

In een OVC-gesprek van 30 september 2012 wordt om 18.42 uur tegen [verdachte 4], die wordt opgehaald, gezegd: “[bijnaam 3] je ken ook een dagje rusten he pik, er was iemand anders die wou al in jou plek mee (..)”.129

Witwassen

De rechtbank heeft ten aanzien van [verdachte 3] vastgesteld dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan gewoontewitwassen in de periode 1 januari 2011 tot en met 1 oktober 2012, door het diverse malen verkopen van gouden sieraden en munten, het eenmaal door[verdachte 17] laten verkopen van gouden munten, het voorhanden hebben van grote geldbedragen en het voorhanden hebben van een horloge Cartier Pasha, weggenomen bij een inbraak op 9 augustus 2010 (zaak Bent).

Ten aanzien van [verdachte 4] heeft de rechtbank vastgesteld dat hij zich in de periode 23 november 2011 tot en met 23 december 2011 schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van een Rolex horloge, dat is weggenomen bij een inbraak op 23 november 2011. Voorts heeft de rechtbank vastgesteld dat hij zich in de periode 15 november 2010 tot en met 16 januari 2012 heeft schuldig gemaakt aan het witwassen van een groot geldbedrag alsmede aan witwassen door de verkoop van goud, waaronder goudstaven.

Ook ten aanzien van [verdachte 9] heeft de rechtbank vastgesteld dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen door in juni en december 2011 gouden sieraden te verkopen.

Conclusie met betrekking tot de criminele organisatie

Uit al het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, blijkt van een langer bestaand en gestructureerd samenwerkingsverband, gericht op het plegen van inbraken en op witwassen.

Het samenwerkingsverband richt zich op het inbreken veelal bij vermogende, Quote 500 genoteerde personen en is actief door heel Nederland. De al eerder beschreven modus operandi is steeds gelijk. Men gaat in wisselende samenstelling op inbrekerspad, in september 2012 zelfs vrijwel dagelijks, waarbij het vertrekpunt en de plek van terugkomst de woning aan de [adres verdachte 10] is. Men dekt zich in tegen ontdekking door via een katvanger een auto te laten huren die wordt gebruikt bij de inbraken.

Informatie over de potentiële slachtoffers wordt vergaard via diverse internetsites. Op de [adres verdachte 10] zit men met zijn allen om de tafel met de computer, waarop zoekopdrachten worden gedaan. Ook wordt een gemeenteambtenaar ingeschakeld voor het aanleveren van GBA-adressen van potentiële slachtoffers, kennelijk als die niet op andere wijze kunnen worden achterhaald. Men heeft in wisselende samenstellingen voorverkenningen uitgevoerd. Er zijn diverse voorwerpen aangetroffen die zijn gebruikt bij de voorbereiding/uitvoering van inbraken, dan wel duiden op de criminele intenties van de organisatie: peilbakens, jammers, Dazer, portofoons, pepperspray en ladders.

De waarde van buitgemaakte dure horloges en sieraden wordt direct via internet opgezocht. Materiaal om goud te testen/reinigen/om te smelten is aanwezig. Kennelijk beschikt met over een goede afzetmarkt voor de gestolen goederen, nu van de sieraden niets is teruggevonden en de op 1 oktober 2012 buitgemaakt duurste horloges in de vroege volgende ochtend reeds waren verdwenen. Voorts wordt het geld verdeeld en is er een gezamenlijke pot.

Op grond van dit alles staat het criminele oogmerk van de organisatie naar het oordeel van de rechtbank vast.

Wie behoren tot en hebben deelgenomen aan de criminele organisatie

Op grond van al het voorafgaande, in onderlinge samenhang bezien, komt de rechtbank tot het oordeel dat onderstaande verdachten behoren tot en hebben deelgenomen aan de criminele organisatie. Daarbij zal bij iedere verdachte telkens kort samengevat, met bullets, worden aangegeven waaruit blijkt dat hij tot de organisatie behoort en waaruit zijn deelname heeft bestaan.[verdachte 1]

 • -

  Hij heeft een groot aantal inbraken/pogingen daartoe gepleegd en is bij voorverkenningen betrokken geweest.

 • -

  Hij is een zeer regelmatige bezoeker van de woning aan de [adres verdachte 10], maakte daar ook gebruik van de computer waarop de zoekslagen ten behoeve van de activiteiten van de organisatie zijn uitgevoerd en voerde op zijn eigen tablet en laptop ook dergelijke zoekopdrachten uit.

 • -

  Hij regelde via [verdachte 14] huurauto’s.

 • -

  Het tijdschrift Quote met aantekeningen en het briefje met de adressen van [verdachte 15] is bij hem aangetroffen.

Verdachte

 • -

  Hij heeft een groot aantal inbraken/pogingen daartoe gepleegd en is bij voorverkenningen betrokken geweest.

 • -

  Hij is een zeer regelmatige bezoeker van de woning aan de [adres verdachte 10].

 • -

  Hij regelde via [verdachte 14] huurauto’s.

[verdachte 4]

 • -

  Hij heeft een groot aantal inbraken/pogingen daartoe gepleegd en is bij voorverkenningen betrokken geweest.

 • -

  Hij is een zeer regelmatige bezoeker van de woning aan de [adres verdachte 10].

 • -

  Hij heeft op zijn computer diverse zoekslagen ten behoeve van de activiteiten van de organisatie uitgevoerd.

 • -

  Hij heeft zich schuldig gemaakt aan witwassen van een groot geldbedrag en van goud.

 • -

  Hij heeft een gemeenteambtenaar hem GBA-adressen van potentiële slachtoffers laten leveren.

 • -

  Er zijn bij hem gestolen horloges aangetroffen alsmede pepperspray.

[verdachte 3]

 • -

  Hij is bewoner van de woning aan de [adres verdachte 10].

 • -

  Hij heeft het meest gebruik gemaakt van de aldaar aanwezige computer, waarop de zoekslagen ten behoeve van de activiteiten van de organisatie zijn uitgevoerd.

 • -

  Hij heeft zich schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen (grote geldbedragen, gouden sieraden).

 • -

  Hij deelt mee in de buit en telt het geld.

 • -

  In zijn woning zijn de jammers, portofoons, peilbakens, pepperspray alsmede voorwerpen om goud te testen/om te smelten/te reinigen aangetroffen.

[verdachte 9]

 • -

  Hij heeft met[verdachte 1] en verdachte een poging woninginbraak gepleegd, bij welke inbraak hij zegt dat hij: “in de zomer deze met [bijnaam 3a] (wilde) pakken”.

 • -

  Hij is een zeer regelmatige bezoeker van de woning aan de [adres verdachte 10].

 • -

  Bij hem zijn inbrekerswerktuigen, jammers, een telescoop ladder en materialen om goud om te smelten aangetroffen.

[verdachte 5]

 • -

  Hij heeft een poging inbraak gepleegd met[verdachte 1] en [verdachte 6].

 • -

  Hij is betrokken geweest bij drie voorverkenningen.

 • -

  Hij is een regelmatige bezoeker van de woning aan de [adres verdachte 10].

 • -

  Hij heeft op zijn computer zoekslagen ten behoeve van de activiteiten van de organisatie uitgevoerd.

 • -

  Hij heeft zich schuldig gemaakt aan witwassen van een horloge.

[verdachte 6]

 • -

  Hij heeft een poging inbraak gepleegd met[verdachte 1] en [verdachte 5].

 • -

  Hij is betrokken geweest bij een voorverkenning

 • -

  Hij is een regelmatige bezoeker van de woning aan de [adres verdachte 10]

 • -

  Hij beschikte over een briefje met namen en adressen (grote vrijstaande woningen), in de omgeving waarvan reeds was ingebroken en waar de Volkswagen Golf later met[verdachte 1], [verdachte 5] en [verdachte 8] is gezien.

[verdachte 8]

 • -

  Hij is betrokken geweest bij twee voorverkenningen.

 • -

  Hij is een regelmatige bezoeker van de woning aan de [adres verdachte 10].

[verdachte 10] kan niet als medepleger, maar wel als medeplichtige worden aangemerkt. Zij is de hoofdbewoonster van de woning aan de [adres verdachte 10], waar de leden van de organisatie zich verzamelden, waar ze informatie opzochten, rond de tafel zaten, geld telden en welke woning het vertrekpunt en ook het adres van terugkomst bij de (pogingen tot) inbraken en voorverkenningen vormde.

3.5

De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart bewezen dat:

1. zaak Hert)

hij omstreeks 12 september 2012 te Teteringen, gemeente Breda, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning gelegen aan de[adres 2] heeft weggenomen sieraden en hologes (merken Rolex en Cartier) en geld, toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft door het openbreken van ramen en inklimming;

2. ( zaak Alme)

hij op 19 september 2012 te Ambt Delden, gemeente Hof van Twente, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning gelegen aan de [adres 3] heeft weggenomen ringen, sieraden, horloges (merk Cartier) en tassen, toebehorende aan [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4], zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft door op het balkon te klimmen en vervolgens de woning te betreden;

3. ( zaak Stee)

hij op 1 oktober 2012 te Schijndel, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning gelegen aan [adres 4] heeft weggenomen horloges en sieraden, toebehorende aan [slachtoffer 5], zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft door het forceren van een deur;

4. ( zaak Meer)

hij op 16 september 2012 te Heeswijk-Dinther, gemeente Bernheze, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning gelegen aan de [adres 5] weg te nemen goederen en/of geld van hun gading, toebehorende aan [slachtoffer 6], en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen door middel van braak, met een scherp en/of hard voorwerp heeft geprobeerd ramen open te breken en een glaslat te verwijderen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

5. ( zaak Raap)

hij op 29 september 2012 te Wassenaar, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning gelegen aan de [adres 17] weg te nemen geld en/of goederen van hun gading, toebehorende aan [slachtoffer 7], en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen door middel van braak, een raam van die woning heeft verbroken, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

6. ( zaak Doon)

hij op 11 september 2012 te Gemert, gemeente Gemert-Bakel, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning gelegen aan [adres 7] heeft weggenomen een kluis en een horloge (Breitling) en een paspoort en geld (te weten ongeveer 30.000 euro) en sieraden, toebehorende aan [slachtoffer 8], zulks na zich de toegang tot de plaats van het misdrijf te hebben verschaft door het verwijderen van een bovenlicht/ruit en het forceren van een muur;

7. ( zaak Voer)

hij op 28 september 2012 te Bergen, gemeente Bergen (NH), ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning gelegen aan de [adres 8] weg te nemen geld en/of goederen van hun gading, toebehorende aan [slachtoffer 9], en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen door middel van braak, met een voorwerp heeft geprobeerd een raam van die woning te verbreken/forceren, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

8. ( zaak Rijn)

hij op 26 september 2012 te Heveadorp, gemeente Renkum, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning gelegen aan de [adres 9] weg te nemen geld en/of goederen van hun gading, toebehorende aan[slachtoffer 10], en zich daarbij de toegang tot die woning en/of het perceel te verschaffen door middel van braak, het toegangs/tuinhek van dat perceel heeft geforceerd, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

9. ( zaak Criminele Organisatie)

hij in de periode van 9 augustus 2010 tot en met 2 oktober 2012 in Nederland heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een organisatie bestaande uit onder meer[verdachte 1] en [verdachte 4] en [verdachte 3] en enige andere leden, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het (al dan niet in vereniging) plegen van diefstallen (met braak/inklimming) en witwassen.

De rechtbank heeft in de bewezenverklaring de in de tenlastelegging voorkomende type- en taalfouten verbeterd, door welke verbetering de verdachte niet in de verdediging is geschaad.

4 De strafbaarheid van de feiten

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

5 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaar met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit en heeft geen standpunt ingenomen omtrent de strafoplegging.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende overwogen.

Verdachte heeft ruim twee jaar deelgenomen aan een criminele organisatie, die tot oogmerk had het plegen van inbraken en witwassen. Verdachte heeft in dat kader ook zelf diverse inbraken (en pogingen daartoe) gepleegd. De inbraken, veelal in (kapitale) villa’s van vermogende, Quote 500 genoteerde personen door heel Nederland, vonden steeds op min of meer vergelijkbare wijze plaats. Voor de inbraken werd via internet informatie over de potentiële slachtoffers vergaard. Ook is voor het aanleveren van adressen een gemeenteambtenaar ingeschakeld en is via een katvanger een auto gehuurd. Verder zijn ter plaatse voorverkenningen uitgevoerd. De woning aan de [adres verdachte 10] in Den Haag was op de dag van de inbraak het vertrekpunt en de plek van terugkomst. De inbraken vonden veelal plaats in de (vroege) avond, als de bewoners meestal thuis en wakker waren en het alarm niet was ingeschakeld. Er werd veelal ingebroken op de eerste etage door gebruik te maken van een uitschuifladder. De buit bestond vaak uit (dure) horloges, sieraden en geld. Na de inbraken werd de waarde van de buit direct via internet opgezocht. Uiteindelijk is de buit witgewassen, waarbij ook anderen zijn ingeschakeld. Met name in september 2012 was verdachte veelvuldig, bijna dagelijks, op inbrekerspad.

Woninginbraken zijn ernstige feiten. Woninginbraken veroorzaken niet alleen de nodige materiële en emotionele schade, maar maken ook een forse inbreuk op de privacy van de slachtoffers. Het is voor hen bijzonder onaangenaam om te leven met de wetenschap dat, terwijl men zelf in de woning aanwezig was, vreemden in die woning zijn geweest en hun persoonlijke bezittingen hebben doorzocht en weggenomen. Treffend in dit verband is een OVC-gesprek dat is gevoerd in de auto vlak na een gepleegde inbraak, waarbij wordt gesproken over een jongen van 12 jaar die sliep op de verdieping waar verdachte en zijn mededaders zijn binnengekomen en hebben rondgelopen en die tijdens de inbraak wakker was geworden. Het handelen van verdachte draagt dan ook bij aan de gevoelens van onveiligheid in de samenleving. De woninginbraken hebben tot grote financiële schade bij de slachtoffers geleid. Met de diefstal van horloges en sieraden zijn de slachtoffers ook spullen kwijtgeraakt die emotionele waarde voor hen hadden en die onvervangbaar zijn.

De verdediging heeft als strafverminderende omstandigheid aangevoerd dat de inbraken en pogingen daartoe hebben plaatsgevonden zonder gebruikmaking van geweld. Hoewel dat op zich juist is, ziet de rechtbank geen aanleiding om vanwege deze reden de straf te matigen. Het is namelijk de vraag hoe het was gelopen als het tot een confrontatie was gekomen tussen de bewoners van de woningen enerzijds en verdachte en zijn mededaders anderzijds. Zeker als wordt bedacht dat uit OVC-gesprekken blijkt dat verdachte en zijn mededaders op inbrekerspad waren met medeneming van een ‘busje traangas’. Bij een van de woninginbraken is de bewoner, die ernstig ziek was geweest en nog slechts over één long beschikte, de trap op gegaan toen hij boven wat hoorde; blootstelling aan traangas had zeer ernstige gevolgen voor hem kunnen hebben.

De rechtbank heeft kennisgenomen van een op verdachtes naam staand uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 5 oktober 2012, waaruit blijkt dat hij eerder is veroordeeld, onder meer voor soortgelijke strafbare feiten.

De rechtbank betrekt in haar oordeel over de strafmaat tevens dat verdachte geen enkel teken geeft enig berouw van zijn daden te hebben, of verantwoordelijkheid daarvoor te willen nemen. Nu verdachte met zijn handelen en houding te kennen geeft zich kennelijk louter laat leiden door zijn eigen belangen en behoeftes, zonder enige acht te slaan op de belangen en behoeftes van anderen, in het bijzonder die van zijn slachtoffers, is de rechtbank van oordeel dat de maatschappij langdurig tegen verdachte dient te worden beschermd.

Alles overwegende acht de rechtbank oplegging van een gevangenisstraf zoals door de officieren van justitie is gevorderd passend en geboden.

7 De vorderingen van de benadeelde partijen / de schadevergoedingsmaatregel

[slachtoffer 4] heeft zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van de vordering tot schadevergoeding, groot € 19.319,-.

[slachtoffer 5] heeft zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van de vordering tot schadevergoeding, groot € 67.391,47,-.

[slachtoffer 8] heeft zich als benadeelde partij gevoegd ter zaken van de vordering tot schadevergoeding, groot € 34.348,66.

[slachtoffer 10] heeft zich als benadeelde partij gevoegd ter zaken van de vordering tot schadevergoeding, maar geen bedrag gevorderd.

7.1

De vordering van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 4].

De officieren van justitie hebben geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 5] tot een bedrag van € 65.482,37,-.

De officieren van justitie hebben geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 8].

De officieren van justitie hebben geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van de vordering van de benadeelde partij[slachtoffer 10].

7.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht om de vorderingen van de benadeelde partijen niet-ontvankelijk te verklaren, gelet op de door hem bepleite vrijspraak in de zaken waarop deze vorderingen betrekking hebben.

7.3

Het oordeel van de rechtbank

Benadeelde partij [slachtoffer 4] (zaak Alme)

De rechtbank zal, voor zover de vordering betrekking heeft op de post extra observaties en beveiliging’, de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in zijn vordering tot schadevergoeding, aangezien dit deel van de schade niet rechtstreeks aan de benadeelde partij is toegebracht door het bewezenverklaarde feit. Ten aanzien van de overige posten zal de rechtbank de benadeelde partij ook niet-ontvankelijk verklaren in, aangezien uit het bijgevoegde rapport van de verzekeringsmaatschappij blijkt dat de benadeelde partij deze schade vergoed krijgt van de verzekering.

Dit brengt mee, dat de benadeelde partij dient te worden veroordeeld in de kosten die de verdachte tot aan deze uitspraak in verband met zijn verdediging tegen die vordering heeft moeten maken, welke kosten de rechtbank tot op heden begroot op nihil.

Benadeelde partij [slachtoffer 5] (zaak Stee)

De rechtbank zal de vordering niet-ontvankelijk verklaren, aangezien de behandeling van de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert, omdat niet bekend is welk bedrag de verzekeringsmaatschappij aan de benadeelde partij heeft uitgekeerd en onduidelijk is welke (teruggevonden) horloges de benadeelde partij heeft teruggekregen via de politie.

Dit brengt mee, dat de benadeelde partij dient te worden veroordeeld in de kosten die de verdachte tot aan deze uitspraak in verband met zijn verdediging tegen die vordering heeft moeten maken, welke kosten de rechtbank tot op heden begroot op nihil.

Benadeelde partij [slachtoffer 8] (zaak Doon)

De vordering is voldoende onderbouwd door de benadeelde partij. Uit het onderzoek ter terechtzitting is vast komen te staan dat de benadeelde partij rechtstreeks schade heeft geleden als gevolg van het onder 7 bewezen verklaarde feit.

De rechtbank zal derhalve de vordering hoofdelijk toewijzen tot een bedrag van

€ 34.348,66.

Dit brengt mee, dat verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met haar vordering heeft gemaakt, welke kosten de rechtbank tot op heden begroot op nihil, en de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Nu verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het onder 6 bewezenverklaarde strafbare feit is toegebracht en verdachte voor dit feit zal worden veroordeeld, zal de rechtbank aan verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van een bedrag groot € 34.348,66 ten behoeve van [slachtoffer 8].

Benadeelde partij [slachtoffer 10] (zaak Rijn)

De rechtbank zal de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in zijn vordering tot schadevergoeding, aangezien geen bedrag is gevorderd.

Dit brengt mee, dat de benadeelde partij dient te worden veroordeeld in de kosten die de verdachte tot aan deze uitspraak in verband met zijn verdediging tegen die vordering heeft moeten maken, welke kosten de rechtbank tot op heden begroot op nihil.

8 De inbeslaggenomen goederen

8.1

De vordering van de officieren van justitie

De officieren van justitie hebben gevorderd dat de op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen (beslaglijst, die als bijlage A aan dit vonnis is gehecht) onder 1 en 2 genummerde voorwerpen zullen worden verbeurdverklaard.

8.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft geen standpunt ingenomen omtrent de inbeslaggenomen goederen.

8.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal de op de beslaglijst onder 1 en 2 genummerde voorwerpen verbeurdverklaren. Deze voorwerpen zijn voor verbeurdverklaring vatbaar aangezien deze voorwerpen aan verdachte toebehoren en met behulp van deze voorwerpen de bewezenverklaarde feiten zijn begaan of voorbereid.

Bij de vaststelling van deze bijkomende straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.

9 De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen:

- 24, 24c, 33, 33a, 36f, 45, 57, 140 en 311 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

10 De beslissing

De rechtbank,

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte de onder 1 tot en met 9 tenlastegelegde feiten heeft begaan en dat het bewezen verklaarde uitmaakt:

ten aanzien van feiten 1, 2, 3 en 6:

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak of inklimming, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feiten 4, 5, 7 en 8:

poging tot diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak of inklimming, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 9:

deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven;

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) jaar;

bepaalt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

bepaalt dat de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 4] niet-ontvankelijk is en dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen die vordering gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

bepaalt dat de vordering van de benadeelde partij[slachtoffer 5] niet-ontvankelijk is en dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen die vordering gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij[slachtoffer 8] hoofdelijk toe en veroordeelt verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan [slachtoffer 8], een bedrag van € 34.348,66;

bepaalt dat de verdachte bij gehele of gedeeltelijke betaling door zijn mededaders, zijnde[verdachte 1] en [verdachte 4], aan de benadeelde partij, dan wel bij gehele of gedeeltelijke voldoening van de, aan de mededaders opgelegde, verplichting tot betaling aan de Staat, zal zijn bevrijd tot de hoogte van het betaalde bedrag;

veroordeelt de verdachte tevens in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag groot

€ 34.348,66 ten behoeve van het slachtoffer genaamd [slachtoffer 8];

bepaalt dat in geval volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt - onder handhaving van voormelde verplichting - vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 206 dagen;

bepaalt dat voldoening van de gehele of gedeeltelijke betalingsverplichting aan de benadeelde partij de betalingsverplichting aan de Staat in zoverre doet vervallen, alsmede dat voldoening van de gehele of gedeeltelijke betalingsverplichting aan de Staat de betalingsverplichting aan de benadeelde partij in zoverre doet vervallen;

bepaalt dat de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 10] niet-ontvankelijk is en dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen die vordering gemaakt, tot op heden begroot op nihil;

verklaart verbeurd de op de beslaglijst onder 1 en 2 genummerde voorwerpen, te weten:

 1. Tablet Apple (wit);

 2. Tablet Apple (grijs);

wijst af het verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door

mr. E. Timmermans, voorzitter,

mrs. C. Fetter en S.M. Krans, rechters,

in tegenwoordigheid van mrs. J.M.N. Schrover en M.P.C. van Essen, griffiers,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 september 2013.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van het proces-verbaal met het nummer 2012032654, van de politie Den Haag, met bijlagen (onderzoek “Batman”).

2 Algemeen dossier 0 / OPV / Overzichtsproces-verbaal, 25 februari 2012, p. 11.

3 Algemeen dossier 0 / OPV / Overzichtsproces-verbaal, 25 februari 2012, p. 12.

4 Verdachtendossier / [verdachte 1] / Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 32.

5 ZD / Hert / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 11 september 2012, p. 1; Algemeen dossier 0 / OPV / Overzichtsproces-verbaal, 25 februari 2012, p. 13.

6 Verdachtendossier / [verdachte 14] / Proces-verbaal verhoor verdachte [verdachte 14], 2 oktober 2012, p. 21-22; Proces-verbaal van verhoor getuige [verdachte 14] door de rechter-commissaris, 20 juni 2013.

7 Proces-verbaal van verhoor getuige[getuige 1] door de rechter-commissaris, 15 juli 2013; Proces-verbaal van verhoor getuige[getuige 2] door de rechter-commissaris, 15 juli 2013.

8 ZD / Hert/ A / Proces-verbaal aangifte [slachtoffer 1] mede namens [slachtoffer 2], 29 september 2012, p. 1-20; Proces-verbaal verhoor aangever, [slachtoffer 1], 19 september 2012, p. 21-74; ZD / Hert02/ AH / Proces-verbaal van bevindingen, 17 januari 2013, p. 68.

9 ZD / Hert / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 20 september 2012, p. 20.

10 ZD / Hert/ A / Proces-verbaal verhoor aangever, [slachtoffer 1], 19 september 2012, p. 22.

11 ZD / Hert / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 30 september 2012, p. 30-31.

12 ZD / Hert / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 14 september 2012, p. 15-17.

13 ZD / Hert01 / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 30 september 2012, p. 33 en 37-38.

14 ZD / Hert01 / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 30 september 2012, p. 33.

15 ZD / Hert / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 27 september 2012, p. 2-7.

16 ZD / Hert / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 27 september 2012, p. 23-27; ZD / Hert01 / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 13 november 2012, p. 41-53; ZD / Rijn / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 7 februari 2013, p. 24-26.

17 ZD / Hert / AH / Proces-verbaal, p. 28.

18 ZD / Hert / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 27 september 2012, p. 4.

19 ZD / Hert / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 27 september 2012, p. 4-6.

20 Verdachtedossier / [verdachte 1] / Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 31.

21 ZD / Hert / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 11 oktober 2012, p. 57.

22 ZD / Alm / A, proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4], blz. 2, met bijlage weggenomen goederen, blz. 5 en 6.

23 ZD / Alm / G, proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 3], blz. 1.

24 ZD / Alm / AH, proces-verbaal van bevindingen, blz. 23.

25 ZD / Alm01 / AH, proces-verbaal van bevindingen, blz. 31; ZD / Alm01 / AH, proces-verbaal van sporenonderzoek, blz. 67.

26 ZD / Alm01 / GD, NFI-rapport d.d. 9 januari 2013.

27 ZD / Alm / AH, proces-verbaal van bevindingen, blz. 2 en 3.

28 ZD / Alm / AH, proces-verbaal van bevindingen, blz. 6.

29 ZD / Alm / AH, proces-verbaal van bevindingen, blz. 14 en 15.

30 ZD / Alm / AH, proces-verbaal van bevindingen, blz. 3 en 4.

31 ZD / Stee / A / Proces-verbaal aangifte[slachtoffer 5], 2 oktober 2012, p. 1-8; ZD / Stee01 / AH / Proces-verbaal van bevindingen, p. 75.

32 ZD / Stee / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 29 oktober 2012, p. 8-11; Proces-verbaal van bevindingen, 9 oktober 2012, p. 12-13; Proces-verbaal, p. 14-15; Proces-verbaal van bevindingen, 3 oktober 2012, p. 31-49.

33 ZD / Stee / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 3 oktober 2012, p. 31-49.

34 ZD / Stee / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 29 oktober 2012, p. 8-11; Proces-verbaal van bevindingen, 9 oktober 2012, p. 12-13; Proces-verbaal, p. 14-15; Proces-verbaal van bevindingen, 3 oktober 2012, p. 31-49.

35 ZD / Stee / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 29 oktober 2012, p. 8-11; Proces-verbaal, p. 14-15; Proces-verbaal van bevindingen, 3 oktober 2012, p. 31; eigen waarneming van de rechtbank.

36 Eigen waarneming van de rechtbank.

37 ZD / Stee / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 19 november 2012, p. 17-30; ZD / Stee01 / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 7 februari 2013, p. 76-83.

38 ZD / Stee01 / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 3 januari 2012, p. 66-74.

39 ZD / Stee / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 3 oktober 2012, p. 50; Proces-verbaal van bevindingen, 13 november 2012, p. 51-52.

40 Verdachtedossier / [verdachte 4] / Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 29.

41 ZD / Stee / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 11 oktober 2012, p. 53-62.

42 ZD / Meer / A, proces-verbaal van aangifte [slachtoffer 6], blz. 1.

43 ZD / Meer/ AH, proces-verbaal van bevindingen, blz. 17.

44 ZD / Meer / Index, proces-verbaal van relaas, blz. 6.

45 ZD / Meer / AH, proces-verbaal van observeren, blz. 20 en 21.

46 ZD / Meer / AH, proces-verbaal van bevindingen, blz. 32 en 33.

47 ZD / Meer / AH, proces-verbaal van bevindingen, blz. 23 en 24.

48 ZD / Meer / AH, proces-verbaal van relaas, blz. 5.

49 ZD / Meer / AH, proces-verbaal van bevindingen, blz. 2 en 3.

50 ZD / Meer / AH, proces-verbaal van bevindingen, blz. 4.

51 ZD / Meer / AH, proces-verbaal van bevindingen, blz. 34 en 35.

52 ZD / Meer / AH, proces-verbaal van bevindingen, blz. 36 t/m 45.

53 ZD / Meer / V, proces-verbaal van verhoor [verdachte 15] d.d. 9 november 2012.

54 ZD / Raap / A / Proces-verbaal aangifte, [slachtoffer 7], 10 oktober 2012, p. 1-9.

55 ZD / Raap / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 21 oktober 2012, p. 20-28.

56 ZD / Raap / AH / Proces-verbaal sporenonderzoek, 16 oktober 2012, p. 3-4.

57 ZD / Raap / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 30 oktober 2012, p. 15-19.

58 Verdachtendossier / [verdachte 9] / Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 23-25; p. 26-28.

59 ZD / Raap / AH / Deskundigenrapport Team Forensische Opsporing, 18 oktober 2012, p. 8-14.

60 ZD / Raap / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 23 oktober 2012, p. 29-31.

61 ZD / Raap / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 23 oktober 2012, p. 31.

62 ZD / Raap / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 23 oktober 2012, p. 29-31.

63 ZD / Raap / AH / Proces-verbaal van bevindingen uitwerken OVC, 5 november 2012, p. 32-42; ZD / Raap01 / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 7 februari 2013, p. 43-50

64 ZD / Raap / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 5 oktober 2012, p. 2.

65 ZD / Doon / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 7 januari 2013, p. 23; ZD / Doon / AH / Geschrift: ‘Schadeposten Mia door inbraak 11 september 2012’, p. 47.

66 ZD / Doon / A / Proces-verbaal aangifte [slachtoffer 8], 11 september 2012, p. 7-17.

67 ZD / Doon / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 7 januari 2013, p. 22-25; Proces-verbaal van bevindingen, 30 september 2012, p. 27-30; Eigen waarneming van de rechtbank.

68 ZD / Doon / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 7 januari 2013, p. 20-21.

69 ZD / Doon / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 7 januari 2013, p. 23-24.

70 ZD / Doon / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 7 januari 2013, p. 22-25; Proces-verbaal van bevindingen, 30 september 2012, p. 27-30.

71 ZD / Doon / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 7 januari 2013, p. 24.

72 Verdachtedossier /[verdachte 1] / Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 31.

73 ZD / Doon / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 7 januari 2013, p. 22-23; Proces-verbaal van bevindingen uitwerken OVC, 19 november 2012, p. 43.

74 ZD / Voer / A / Proces-verbaal aangifte[slachtoffer 9], 29 september 2012, p. 1-3; ZD / Voer / AH / Proces-verbaal sporenonderzoek, 5 oktober 2012, p. 6-7.

75 ZD / Voer / AH / Proces-verbaal, 23 oktober 2012, p. 8-11.

76 ZD / Voer / AH / Proces-verbaal, 23 oktober 2012, p. 8-11.

77 ZD / Voer / AH / Proces-verbaal van bevindingen uitwerken OVC, 14 november 2012, p. 12-18; ZD / Voer / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 7 februari 2013, p. 19-26.

78 ZD / Voer / AH / Proces-verbaal, 23 oktober 2012, p. 8-11.

79 ZD / Rijn / A / Proces-verbaal van aangifte, blz. 6.

80 ZD / Rijn / AH / Proces-verbaal van bevindingen, p. 8 en 9.

81 ZD / Rijn / AH / Proces-verbaal van bevindingen, blz. 10 en 11.

82 ZD / Rijn / AH / Proces-verbaal van observeren, blz. 14 en 15.

83 ZD / Rijn / AH / Proces-verbaal van bevindingen, p. 12 en eigen waarneming rechtbank.

84 ZD / Rijn / AH / Proces-verbaal van bevindingen, p. 17-23; ZD / Rijn / AH / Proces-verbaal van bevindingen, 24, 26 en 27.

85 ZD / Rijn / AH / proces-verbaal van bevindingen, p. 12 en 13.

86 Verdachtendossier, processen-verbaal van verhoor [verdachte 14], blz. 18, 24 en 28

87 ZD Criminele organisatie, proces-verbaal criminele organisatie, blz. 7; ZD Criminele organisatie /AH, proces-verbaal van bevindingen observaties HB 32, blz. 1 t/m 12.

88 ZD Criminele organisatie, proces-verbaal, blz. 6

89 Verdachtendossier, processen-verbaal van verhoor [verdachte 10], blz. 20, 24 en 51

90 ZD Criminele organisatie, proces-verbaal, blz. 31

91 ZD Ganges, proces-verbaal van verhoor van [verdachte 3], blz. 130

92 ZD Baar, proces-verbaal van bevindingen, blz. 19, ZD Criminele organisatie/AH, processen-verbaal blz. 176, blz. 180, blz. 191 en blz. 223

93 ZD Ganges, proces-verbaal relaas, blz. 9; lijst in beslag genomen goederen, blz. 45; foto’s blz. 109 e.v.

94 ZD Criminele organisatie/AH, proces-verbaal van bevindingen, blz. 199

95 ZD Jammers, proces-verbaal van bevindingen met bijlage, blz. 1; bijlage D: rapporten Agentschap Telecom blz. 1, 5 en 11.

96 ZD Criminele organisatie/AH, proces-verbaal van bevindingen, blz. 203

97 ZD Criminele organisatie/AH, proces-verbaal van bevindingen uitwerken OVC, blz. 65

98 ZD Wapen, processen-verbaal, blz. 57 en 83

99 ZD Raap, proces-verbaal van bevindingen uitwerken OVC, blz. 33

100 ZD Criminele organisatie/AH, proces-verbaal van bevindingen, blz. 226

101 ZD Jammers, proces-verbaal doorzoeking, blz. 14, bijlage D: rapport agentschap Telecom, blz. 16

102 ZD Criminele organisatie. Proces-verbaal, blz. 10

103 ZD Criminele organisatie/AH, proces-verbaal van bevindingen, blz. 49

104 ZD Criminele organisatie/AH, proces-verbaal van bevindingen, blz. 59

105 ZD Criminele organisatie/OVC, proces-verbaal van bevindingen uitwerking OVC, blz. 19

106 ZD Criminele organisatie/OVC, proces-verbaal van bevindingen uitwerking OVC, blz. 35

107 ZD Stee/A, processen-verbaal van bevindingen, blz. 31, blz. 50 en blz. 51

108 ZD Criminele organisatie/AH, proces-verbaal van bevindingen, blz. 106

109 ZD Criminele organisatie/AH, proces-verbaal van bevindingen, blz. 111

110 ZD Criminele organisatie/AH, processen-verbaal van bevindingen, blz. 128 en 183

111 ZD Ven/AH, blz. 1

112 ZD Criminele organisatie/AH, proces-verbaal van bevindingen, blz. 144

113 ZD Criminele organisatie/AH, proces-verbaal van bevindingen, blz. 151.

114 ZD Criminele organisatie/AH, proces-verbaal van bevindingen, blz. 162, ZD Talpa, proces-verbaal van bevindingen blz. 35, verdachtendossier verklaring [verdachte 15], blz. 25

115 ZD Criminele organisatie/AH, processen-verbaal van bevindingen, blz. 77 en blz. 101

116 ZD VVK2, proces-verbaal van bevindingen, blz. 11

117 ZD VVK2, proces-verbaal van bevindingen, blz. 91

118 ZD VVK2, proces-verbaal van bevindingen, blz. 108

119 ZD VVK2, proces-verbaal van observeren, blz. 21, proces-verbaal van bevindingen met bijlagen, blz. 25

120 ZD VVK2, proces-verbaal van bevindingen analyse bakengegevens, blz. 33,

121 ZD VVK1, proces-verbaal blz. 6

122 ZD VVK2, proces-verbaal van observeren, blz. 35

123 ZD VVK2, proces-verbaal van bevindingen, blz. 41

124 ZD VVK2, proces-verbaal van bevindingen, blz. 71

125 ZD VVK2, proces-verbaal van bevindingen, blz. 74

126 ZD Criminele organisatie/OVC, proces-verbaal van bevindingen van uitwerken OVC, blz. 7

127 ZD Criminele organisatie/OVC, proces-verbaal van bevindingen van uitwerken OVC, blz. 9

128 ZD Criminele organisatie/OCV, proces-verbaal van bevindingen van uitwerken OVC, blz. 22

129 ZD Criminele organisatie/OVC, proces-verbaal van bevindingen van uitwerken OVC, blz. 40