Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2012:BZ3555

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
20-12-2012
Datum publicatie
07-03-2013
Zaaknummer
12/1704
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Naheffingsaanslag parkeerbelasting terecht. De auto laten staan om een taart in een winkel op te halen is geen laden en lossen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N Vandaag 2013/614
Belastingblad 2013/164
V-N 2013/19.29.8
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector bestuursrecht, enkelvoudige belastingkamer

Procedurenummer: AWB 12/1704

Uitspraakdatum: 20 december 2012

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 27d van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) in het geding tussen

[belanghebbende], wonende te [woonplaats],

belanghebbende,

en

de heffingsambtenaar van de [gemeente X],

de heffingsambtenaar.

De bestreden uitspraak op bezwaar

De uitspraak van de heffingsambtenaar van 28 maart 2012 op het bezwaar van belanghebbende tegen de aan belanghebbende opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting (aanslagnummer [nummer]).

Zitting

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 6 december 2012 te Breda. Aldaar zijn verschenen en gehoord, belanghebbende, en namens de heffingsambtenaar mr. [gemachtigden].

1. Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

2. Gronden

2.1. Op 13 januari 2012, om 16:12 uur, stond de auto van belanghebbende, merk Hyundai, kenteken [kenteken], op een parkeerplaats aan de [adres] te [plaats X]. Deze plaats is ingevolge de Verordening parkeerbelastingen [plaats X] 2012 (hierna: de verordening) aangewezen als plaats waar tegen betaling van parkeerbelasting mag worden geparkeerd. Belanghebbende heeft geen parkeerbelasting voldaan.

2.2. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag parkeerbelasting van € 55,80 opgelegd, wegens het niet hebben voldaan van de verschuldigde parkeerbelasting. Dit bedrag betreft het parkeertarief van € 1,80 per uur voor de genoemde locatie, vermeerderd met de in de tot de verordening behorende tarieventabel genoemde kosten van € 54,00.

2.3. Tussen partijen is in geschil het antwoord op de vraag of belanghebbende de auto heeft geparkeerd, danwel zij de auto slechts heeft laten staan om goederen te laden.

2.4. Ingevolge de verordening wordt onder “parkeren” verstaan:

“het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden”.

2.5. Onder het onmiddellijk laden en lossen zoals bedoeld in artikel 225 van de Gemeentewet dient te worden verstaan het onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand is gebracht bij voortduring inladen of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is (vergelijk Hoge Raad 12 mei 1999, nr. 33286, BB 99/566).

2.6. Naar het oordeel van de rechtbank voldoet het in een winkel ophalen van een taart niet aan de voormelde omschrijving. Het gewicht of omvang van de taart was niet zodanig dat deze bezwaarlijk anders dan per auto kon worden vervoerd. Dat het parkeren van de auto en het betalen en ophalen van de taart slechts 1 minuut in beslag heeft genomen, maakt dit niet anders.

2.7. De heffingsambtenaar heeft ter zitting verklaard dat de apparatuur die wordt gebruikt om de naheffingsaanslag op te maken, geijkt is. De rechtbank hecht geloof aan deze verklaring en heeft dan ook geen reden om eraan te twijfelen dat het op de naheffingsaanslag vermelde tijdstip juist is.

2.8. De hoogte van de naheffingsaanslag is tussen partijen niet in geschil. De rechtbank

is ook niet gebleken dat de naheffingsaanslag tot een te hoog bedrag is vastgesteld.

2.9. Gelet op het vorenstaande is het beroep ongegrond verklaard. De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Deze uitspraak is gedaan op 20 december 2012 door mr. A.F.M.Q. Beukers-van Dooren, rechter, en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van drs. J.M.C. Hendriks, griffier.

De griffier, De rechter,

Afschrift aangetekend verzonden aan partijen op: 21 december 2012

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (belastingkamer), Postbus 70583,

5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.