Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2012:BX7736

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
18-04-2012
Datum publicatie
19-09-2012
Zaaknummer
690661 cv 11-8628
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Publicatie op verzoek van de advocaat van gedaagde.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

team kanton Breda

zaak/rolnr.: 690661 CV EXPL 11-8628

vonnis d.d. 18 april 2012

inzake

de besloten vennootschap

MKB DEVELOPMENTS B.V. h.o.d.n. MKB MARKETING & COMMUNICATIE, tevens h.o.d.n. MKB BEDRIJVENINDEX,

statutair gevestigd te Groningen, kantoorhoudende te Amsterdam,

eiseres,

gemachtigde: mr. R. Skála, advocaat te Haren (Gn.),

tegen

de besloten vennootschap

SPECIAL LOGISTICS SERVICES B.V.,

gevestigd te 4817 BL Breda, Takkenbijsters 51,

gedaagde,

gemachtigde: mr. R.G.B. Hermsen, advocaat te Breda.

1. Het verloop van het geding

De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

a. het tussenvonnis van 11 januari 2012 met de daarin genoemde produkties;

b. de aantekeningen van de zitting van 28 februari 2012.

2. Het geschil

2.1 Eiseres (verder te noemen MKB Bedrijvenindex) vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde (verder te noemen SLS) te veroordelen tot betaling van € 5.940,68, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 2 november 2011 tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van SLS in de proceskosten.

2.2 SLS voert verweer / concludeert tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van MKB Bedrijvenindex in de proceskosten.

3. De beoordeling

3.1 Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde produkties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

- op 10 januari 2011 wordt een medewerker van SLS, [X] ongevraagd telefonisch benaderd door een medewerker van MKB Bedrijvenindex;

- Genoemde medewerkster van SLS ontvangt diezelfde dag naar aanleiding van het telefoongesprek een email-bericht van MKB Bedrijvenindex;

- De medewerker van SLS heeft dit email-bericht op 20 januari 2011 met haar naam ondertekend en per fax teruggestuurd aan MKB Bedrijvenindex;

- De ondertekende fax, produktie 1 bij dagvaarding, heeft, voorzover in deze procedure van belang, de volgende inhoud:

“Onderwerp: Bevestiging MKB Bedrijvenindex

Geachte mevrouw, [X],

Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud bevestigen wij uw deelname aan de MKB Bedrijvenindex met onderstaande specificaties.

U bent in de MKB Bedrijvenindex te vinden op bedrijfsnaam, plaats en trefwoorden.

Tevens komt er bij uw vermelding een link naar uw e-mail- en internetadres, logo en routeplanner.

Internetadres :http:www.mkbbedrijvenindex.nl

Referentie :mkb marketing & communicatie mbxad 170255

Looptijd :12 maanden, hierna volgt geen verlenging

Prijs :€ 350,00 exclusief 19% BTW per maand

Facturering :Totaalbedrag wordt vooraf gefactureerd

Verschijning :Binnen 3 dagen na datum opdracht

Conform uw verzoek :looptijd 12 maanden, hierna volgt geen automatische verlenging”

Dan volgt een omlijnd vak dat de volle breedte van de fax beslaat waarin de specificaties en het logo van SLS staan. De tekst vervolgt daarna met:

“Naam: [X] (handgeschreven)

Datum: 20-01-2011 (handgeschreven)

Handtekening: (handtekening van [X])

Retourfaxnummer: 084-8371867”

- MKB Bedrijvenindex heeft SLS een factuur gestuurd voor totaal € 4.998,00, factuurdatum 25 januari 2011;

- Genoemde factuur is tot op heden onbetaald gebleven.

3.2 MKB Bedrijvenindex vordert betaling van de factuur, wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten en stelt daartoe dat er een overeenkomst tot stand gekomen is tussen MKB Bedrijvenindex en SLS, waarbij SLS aan MKB Bedrijvenindex opdracht gaf tot het plaatsen van bedrijfsgegevens op de internetsite van MKB Bedrijvenindex.

3.3 Door SLS wordt primair als verweer tegen de vordering aangevoerd dat er sprak is van bedrog, subsidiair van dwaling, meer subsidiair wanprestatie. Als uiterste verweer voert SLS aan dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen omdat de medewerker van SLS die het opdrachtformulier van 10 januari 2011 heeft ondertekend daartoe niet bevoegd was. SLS heeft ter onderbouwing van haar stelling gewezen op het uittreksel van de Kamer van Koophandel van SLS waaruit blijkt dat enkel haar algemeen directeur bevoegd is SLS rechtsgeldig te vertegenwoordigen. De medewerker die het formulier van 10 januari 2011 heeft ondertekend en heeft teruggestuurd aan MKB Bedrijvenindex is de secretaresse van deze algemeen directeur en niet bevoegd SLS te vertegenwoordigen, aldus SLS.

3.4 De kantonrechter zal het uiterste verweer van SLS, dat geen overeenkomst tot stand gekomen is, als eerste behandelen. Vast staat dat de medewerkster die de fax van 10 januari 2011 heeft ondertekend onbevoegd was om SLS te vertegenwoordigen. Volgens MKB Bedrijvenindex is tijdens het telefoongesprek met de bewuste medewerkster wel gevraagd of zij bevoegd was om contracten te ondertekenen. Dit behoort volgens MKB Bedrijvenindex tot haar standaardprocedure. SLS heeft op haar beurt betwist dat dit gevraagd is aan de medewerkster en gesteld dat de medewerkster heel goed weet dat ze niet bevoegd is om overeenkomsten aan te gaan namens SLS. SLS stelt ook dat zij dit meteen na de ontvangst van de factuur bij MKB Bedrijvenindex heeft gemeld. Zij verwijst daartoe naar de door haar overgelegde email van 8 februari 2011 aan het adres van MKB Bedrijvenindex. MKB Bedrijvenindex heeft gesteld dat zij dit email-bericht niet heeft ontvangen.

3.5 Naar het oordeel van de kantonrechter staat tussen partijen, gelet op het overgelegde uittreksel van de Kamer van Koophandel van SLS, vast dat de medewerkster van SLS die het formulier heeft ondertekend niet bevoegd was om SLS te vertegenwoordigen. In het midden kan blijven of aan de medewerkster gevraagd is of zij bevoegd was om SLS te vertegen-woordigen. Voor een rechtsgeldig beroep op artikel 3:61 lid 2 BW is vereist een gedraging of verklaring van de pseudo-principaal (in casu SLS in de persoon van haar algemeen directeur), waarmee SLS de schijn van de aanwezigheid van de volmacht bij haar medewerkster heeft gewekt (het “toedoen-vereiste”). Deze schijn kan ook bestaan uit het laten voortbestaan van een bepaalde situatie of door een andersoortig niet-doen, terwijl de schijn ook na de totstandkoming van de overeenkomst kan zijn gewekt.

De kantonrechter is van oordeel dat MKB Bedrijvenindex onvoldoende feiten en omstandig-heden heeft gesteld waaruit kan worden afgeleid dat SLS bij MKB Bedrijvenindex de schijn heeft gewekt dat haar medewerkster bevoegd was om namens haar overeenkomsten aan te gaan. Een beroep op artikel 3:61 lid 2 BW, voor zover gedaan door MKB Bedrijvenindex, slaagt derhalve niet. Dit betekent dat geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen en de overige verweren geen nadere bespreking behoeven.

3.6 Gelet op het vorenstaande dient de vordering tot betaling afgewezen te worden. MKB Bedrijvenindex zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure, aan de zijde van SLS tot op heden begroot op € 500,00 aan salaris gemachtigde van SLS.

4. De beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt MKB Bedrijvenindex in de kosten van dit geding, aan de zijde van SLS tot op heden begroot op € 500,00 als salaris voor de gemachtigde van SLS;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J.G. Eijssen-Vruwink, en in het openbaar uitgesproken op 18 april 2012.