Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2012:BX1668

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
17-07-2012
Datum publicatie
17-07-2012
Zaaknummer
801362-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft via internet contact gezocht met tienermeisjes. Hij probeerde die meisjes uit de kleren te praten en seksuele handelingen met zichzelf te laten verrichten. Van een aantal van die contacten heeft hij met een webcam van die meisjes opnamen gemaakt en opgeslagen op zijn laptop. In 2 gevallen is gedreigd deze filmpjes op internet te plaatsen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector strafrecht

parketnummer: 801362-11

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 17 juli 2012

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [datum en plaats]

wonende te [adres]

gedetineerd in het Huis van Bewaring te Grave

raadsman mr. Dappers, advocaat te Ravenstein

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 3 juli 2012, waarbij de officier van justitie, mr. Weijers, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. De tenlastelegging is gewijzigd overeenkomstig artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1 een gewoonte heeft gemaakt van het verspreiden, vervaardigen of in bezit hebben van kinderporno;

feit 2 meisjes die de leeftijd van 18 jaar nog niet hadden bereikt, heeft gedwongen tot het plegen van ontuchtige handelingen;

feit 3 door giften, beloften en/of misleiding meisjes waarvan hij wist dat zij nog geen 18 jaar oud waren, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen te plegen;

feit 4 een jonge vrouw meerdere malen heeft verkracht.

3 De voorvragen

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de hem tenlastegelegde feiten heeft gepleegd en baseert zich daarbij ten aanzien van de feiten 1 tot en met 3 onder meer op bevindingen van verbalisanten naar aanleiding van onderzoek aan de laptop van verdachte, de bekennende verklaring van verdachte en de aangifte van

[slachtoffer 1]

Ten aanzien van het eerste incident van feit 4 baseert de officier van justitie zich met name op de aangifte van [slachtoffer 2]. De verklaringen van verdachte acht de officier van justitie wisselend en inconsistent. Uiteindelijk blijken de verklaringen van verdachte op verschillende onderdelen de verklaring van [slachtoffer 2] te bevestigen, hetgeen de verklaring van aangeefster authentiek en geloofwaardig maakt. Steunbewijs vindt de officier van justitie in de verklaring van [slachtoffer 1]

Ten aanzien van het tweede incident van feit 4 heeft de officier van justitie gevorderd verdachte vrij te spreken omdat daarover teveel onduidelijkheden bestaan.

4.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen ten aanzien van de tenlastegelegde verkrachtingen (feit 4). Aangevoerd is dat verdachte wel seks met haar heeft gehad maar dat van dwang geen sprake is geweest.

Ten aanzien van de feiten 1 tot en met 3 heeft de verdediging zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank, behoudens ten aanzien van de op computer merk Acer aangetroffen foto, waarvan het bezit niet aan verdachte kan worden toegerekend.

4.3 Het oordeel van de rechtbank

Ten aanzien van feit 1

De rechtbank acht dit feit wettig en overtuigend bewezen gelet op:

- het proces-verbaal van onderzoek naar inbeslaggenomen goederen waarin is gerelateerd dat op de laptop (merk Packard Bell) 46 videofiles zijn aangetroffen die voldoen aan de criteria voor kinderporno ;

- een beschrijving van de inhoud van de aangetroffen videofiles ;

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd tijdens de zitting van 3 juli 2012 en afgelegd bij de politie .

Ten aanzien van feit 2

De rechtbank acht dit feit ten aanzien van twee meisjes wettig en overtuigend bewezen gelet op:

- de aangifte van [slachtoffer 1] ;

- de inhoud van een MSN-gesprek tussen verdachte en [slachtoffer 1];

- de beschrijving van de inhoud van de aangetroffen videofile nummer 16 ;

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd tijdens de zitting van 3 juli 2012 en afgelegd bij de politie .

Ten aanzien van feit 3

De rechtbank acht dit feit wettig en overtuigend bewezen ten aanzien van 8 meisjes gelet op:

- de aangifte van [slachtoffer 1] ;

- de inhoud van twee berichten op het profiel van [slachtoffer 1] op de website van fotoshoots.be ;

- de beschrijving van de inhoud van de aangetroffen videofiles met de nummers 1, 9, 14, 22, 25, 31, 32 en 38 ;

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd tijdens de zitting van 3 juli 2012 en afgelegd bij de politie .

Ten aanzien van feit 4

[slachtoffer 2] heeft aangifte gedaan van verkrachting, gepleegd door verdachte. Verdachte heeft zowel bij de politie als ter zitting verklaard dat hij met haar geslachtsgemeenschap heeft gehad, maar dat dit niet onder dwang heeft plaatsgevonden.

In zedenzaken ligt de bewijslast vaak gecompliceerd omdat veelal sprake is van een één op één situatie waarbij geen andere personen aanwezig zijn geweest. Ook in deze zaak is dat het geval. Tegenover de ontkennende verklaring van verdachte ten aanzien van de toegepaste dwang zal steunbewijs gevonden moeten worden voor de verklaring van aangeefster.

Het standpunt van de officier van justitie dat bewijs kan worden gevonden in de bevestiging door verdachte van een aantal door [slachtoffer 2] genoemde feiten en/of omstandigheden, wordt verworpen. Die bevestiging vindt plaats ten aanzien van onderdelen van handelingen die tussen verdachte en [slachtoffer 2] hebben plaats gevonden, die ook in onderlinge samenhang bezien zodanig zijn dat daarop het bewijs van verkrachting niet mede kan worden gebaseerd. Het gaat daarbij immers om feitelijke handelingen die ook passen in de door verdachte geschetste gang van zaken. De ontkenning daarvan in eerste instantie door verdachte kan ook worden gezien in het licht van het totaal aan feiten waarvan verdachte werd verdacht en de angst voor de gevolgen die dat voor hem zou kunnen hebben.

Ander steunbewijs voor de verklaring van aangeefster ligt er niet. De bewezenverklaarde feiten onder 2 en 3 ten aanzien van [slachtoffer 1] acht de rechtbank, anders dan de officier van justitie, onvoldoende om tot een bewezenverklaring van feit 4 te komen. De rechtbank acht derhalve niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte feit 4 heeft gepleegd. Zij zal hem dan ook van dit feit vrijspreken.

4.4 De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

1.

in de periode van 1 september 2009 tot en met 29 december 2011 te Tilburg een films (in

totaal 46), heeft vervaardigd en in bezit gehad en een gegevensdragers, te weten een laptop (merk Packard Bell) in bezit gehad, terwijl op die films seksuele gedragingen zichtbaar

zijn, waarbij telkens een persoon, die kennelijk de leeftijd van achttien

jaar nog niet had, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen (mede) bestonden uit:

- het vaginaal en/of oraal penetreren (met vinger/hand en/of voorwerp) (door

zichzelf) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18

jaren nog niet heeft bereikt en/of

- het (laten) betasten van de vagina en/of borsten en/of de billen (door

zichzelf) van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet

heeft bereikt en/of

- het (laten) betasten met de handen van de geslachtsdelen door een persoon

die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij deze

persoon zich in opeenvolgende filmfragmenten van haar kleding ontdoet en/of

waarna door het camerastandpunt en/of de uitsnede van de film

en/of de wijze van kleden van deze persoon nadrukkelijk de (ontblote)

geslachtsdelen in beeld worden gebracht,

van welk misdrijf hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

2.

op tijdstippen in de periode van 1 februari 2011 tot en met 30 september 2011 te Tilburg en/of Sluiskil door bedreiging met andere feitelijkheden [slachtoffer 1] (geboren op [datum]) een ander meisje die de leeftijd van 18 jaren nog niet hadden bereikt

heeft gedwongen tot het plegen van ontuchtige handelingen, bestaande uit

- het zich geheel of gedeeltelijk ontkleden en/of

- het tonen van de (blote) borsten en/of (ontbloot) onderlichaam en/of geslachtsdelen en/of

- het inbrengen van een vinger in de vagina,voor een webcam, waarvan hij, verdachte vervolgens opnamen heeft gemaakt en opgeslagen en bestaande die bedreiging

met andere feitelijkheden uit:

- het dreigen de opnamen van bovengenoemde ontuchtige handelingen op het internet te verspreiden/plaatsen en/of

- het verzenden van msn-berichten en/of emails en/of het plaatsen van

berichten op fotoshoots.be, met daarin de dreiging - zakelijk weergegeven -

dat zij pas van hem af waren en/of hij de films pas zou verwijderen van zijn

computer zodra zij (wederom) voornoemde handelingen zouden verrichten;

3.

op tijdstippen in de periode van 1 november 2009 tot en met 29 september 2011 te Tilburg en/of Sluiskil, door giften of beloften van geld en/of goed en/of door misleiding, te weten door middel van:

- de belofte van het verkrijgen van één of meer modellenopdracht(en) en/of het

verkrijgen van enig geldbedrag en/of een professionele webcasting en/of

- door zich voor te doen als een professionele fotograaf en/of een

vrouwelijke medewerkster van een professioneel (fotografie/modellen-)bureau,

een persoon, [slachtoffer 1], geboren op [datum] en

andere meisje(s) waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat

zij de leeftijd van achttien jaren nog niet hadden bereikt, opzettelijk

heeft bewogen ontuchtige handelingen te plegen, te weten:

- het zich geheel of gedeeltelijk ontkleden en/of

- het tonen van de (blote) borsten en/of (ontbloot) onderlichaam

en voornoemde handelingen duidelijk zichtbaar maken voor de webcam/op de

computer.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

6 De strafoplegging

6.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie vordert aan verdachte op te leggen 42 maanden gevangenisstraf, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar met de bijzondere voorwaarden zoals geformuleerd in het rapport van de reclassering. Daarbij is de officier van justitie uitgegaan van een bewezenverklaring ten aanzien van de feiten 1 tot en met 3 en feit 4 voor zover is tenlastegelegd de verkrachting in het bos.

6.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht een gevangenisstraf op te leggen waarvan het onvoorwaardelijke gedeelte gelijk is aan het voorarrest. Daarnaast is voorgesteld verdachte een werkstraf op te leggen. Verdachte is bereid zich te houden aan de hem op te leggen bijzondere voorwaarden zoals de reclassering heeft geformuleerd.

6.3 Het oordeel van de rechtbank

Verdachte heeft onder meer via een website, waarin fotomodellen zich aanbieden, contact gezocht met jonge tienermeisjes. Ter zitting heeft hij verklaard dat hij zo probeerde om die meisjes uit de kleren te praten en seksuele handelingen met zichzelf te laten verrichten. Van een aantal van die contacten heeft verdachte middels een webcam van die meisjes opnamen gemaakt en opgeslagen op zijn laptop. In twee gevallen heeft verdachte gedreigd de opnamen op internet te plaatsen. In een aantal andere gevallen heeft hij de meisjes geld geboden of modellenopdrachten in het vooruitzicht gesteld.

Verdachte heeft zich hierdoor schuldig gemaakt aan het vervaardingen van kinderporno en aanzetten van (jonge) meisjes tot het plegen van seksuele handelingen voor een webcam. Van het vervaardigen van kinderporno heeft verdachte, gelet op de hoeveelheid en duur, een gewoonte gemaakt.

Kinderporno is bijzonder ongewenst, met name omdat bij de vervaardiging ervan kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Verdachte is hiervoor mede verantwoordelijk.

Door zijn gedrag heeft verdachte op ernstige wijze de lichamelijke integriteit van de bewuste tienermeisjes geschonden en misbruik gemaakt van hun kwetsbaarheid. Verdachte heeft bij dit alles kennelijk nimmer stilgestaan.

Verdachte heeft weliswaar verklaard dat hij de opnamen van de seksuele handelingen niet op internet heeft geplaatst, echter bij de meisjes zal altijd de vrees blijven bestaan dat de gemaakte opnamen toch nog een keer op internet zullen verschijnen.

Op zedendelicten zoals gepleegd door verdachte volgen in het algemeen hoge gevangenisstraffen. Volgens de landelijk vastgestelde richtlijnen wordt doorgaans alleen al voor het vervaardigen van kinderporno een gevangenisstraf van 2 jaar opgelegd. Bij de bepaling van de strafmaat heeft de rechtbank acht geslagen op het aantal filmpjes dat verdachte heeft gemaakt, de leeftijd van de meisjes en de aard van de handelingen waartoe de kinderen zijn gedwongen.

Daarnaast heeft de rechtbank rekening gehouden met de rapporten die over verdachte zijn uitgebracht.

Kort samengevat heeft psycholoog [naam psycholoog] gerapporteerd dat bij verdachte sprake is van stemmingsstoornissen en een lichte persoonlijkheidsstoornis. Daarnaast is sprake van alcoholafhankelijkheid. Verder is aangegeven dat sprake is van beperkte sociale en interpersoonlijke vaardigheden en dat verdachte niet heeft nagedacht over de gevolgen van zijn handelen. Psycholoog [naam psycholoog] beschouwt verdachte als licht verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank neemt deze conclusie over.

Zowel de psycholoog als de reclassering adviseren verdachte een gedeeltelijk voorwaardelijke straf op te leggen met een verplicht reclasseringstoezicht met daarbij een aantal bijzondere voorwaarden zoals deelname aan een gedragsinterventie en een behandelverplichting bij de Forensisch Psychiatrische Polikliniek De Omslag.

Ook verdachte zelf heeft aangegeven dat hij aan zichzelf moet werken en behandeld moet worden.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden noodzakelijk is. De rechtbank ziet geen ruimte voor een andere of lichtere sanctie. Een werkstraf zoals voorgesteld door de verdediging acht de rechtbank in het geheel niet passend. Wel ziet de rechtbank aanleiding een deel van de gevangenisstraf, te weten 10 maanden, voorwaardelijk op te leggen. Deze voorwaardelijke straf maakt een verplichte begeleiding door de Reclassering, het volgen van een Arbeidsvaardighedentraining en ambulante behandeling bij een Forensisch Psychiatrische Kliniek mogelijk.

De officier van justitie is bij haar eis uitgegaan van een bewezenverklaring van alle feiten.

Nu de rechtbank slechts de feiten 1 tot en met 3 bewezen acht, wordt een lagere straf opgelegd dan door de officier van justitie is gevorderd.

7 De benadeelde partij

De benadeelde partij [slachtoffer 1], [adres], vordert een schadevergoeding van € 2.463,80 voor de feiten 2 en 3.

De rechtbank is van oordeel dat de schade tot een bedrag van € 1.239,16 een rechtstreeks gevolg is van dit bewezen verklaarde feit, waarvan € 239,16 ter zake van materiële schade en € 1.000,00 ter zake van immateriële schade, en acht verdachte aansprakelijk voor die schade. Het gevorderde is tot dat bedrag voldoende aannemelijk gemaakt en zij zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Voor het overige acht de rechtbank de benadeelde partij niet-ontvankelijk in haar vordering omdat de beoordeling van deze schade een onevenredige belasting van het strafgeding vormt. De rechtbank is van oordeel dat in dit stadium niet kan worden vastgesteld of de schade bestaande uit de reiskosten voor het ziekenhuisbezoek en de niet betaalde diensten, door deze feiten zijn toegebracht. Voor dat deel kan de benadeelde partij haar vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Met betrekking tot de toegekende vordering benadeelde partij zal de rechtbank tevens de schadevergoedingsmaatregel opleggen.

De benadeelde partij [slachtoffer 2], [adres], vordert een schadevergoeding van € 2.504,00 voor feit 4.

Verdachte is vrijgesproken van het feit waaruit de schade zou zijn ontstaan.

De rechtbank zal daarom de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in haar vordering.

8 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 24c, 27, 36f, 57, 240b, 246 en 248a van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van het onder 4 tenlastegelegde feit;

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 1: een afbeelding en gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, vervaardigen en in bezit hebben, terwijl verdachte daarvan een gewoonte heeft gemaakt;

feit 2: feitelijke aanranding van de eerbaarheid, meermalen gepleegd;

feit 3: door giften of beloften van geld of goed en door misleiding een persoon, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen, meermalen gepleegd;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar;

- bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:

* omdat verdachte zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

* omdat verdachte, ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit, geen medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht niet ter inzage aanbiedt;

* omdat verdachte geen medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder inbegrepen;

* omdat verdachte tijdens de proeftijd de bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd;

- stelt als bijzondere voorwaarde:

* dat verdachte zich binnen drie dagen nadat dit vonnis onherroepelijk is geworden en verdachte in vrijheid is gesteld, zal melden bij de reclasseringsinstelling;

* dat verdachte gedurende de proeftijd zal deelnemen aan een gedragsinterventie, bestaande uit een Arbeidsvaardighedentraining;

* dat verdachte zich onder behandeling zal stellen bij de Forensisch Psychiatrische Polikliniek De Omslag te Tilburg of een soortgelijke instelling voor ambulante forensische zorg, teneinde zich te laten behandelen voor zijn stemmingsstoornis, lichte persoonlijkheidsproblematiek, seksualiteit en alcoholmisbruik en, indien de toezichthouder dit noodzakelijk vindt en de hulpverlening binnen de Forensisch Psychiatrische Polikliniek De Omslag niet toereikend is wat betreft het alcoholmisbruik, dat verdachte op aanwijzing van de reclassering een traject zal volgen bij de verslavingszorg;

- geeft de reclassering opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijke deel van de opgelegde gevangenisstraf;

Benadeelde partijen

- veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 1] van € 1.239,16, waarvan € 239,16 ter zake van materiële schade en € 1.000,00 ter zake van immateriële schade;

- veroordeelt verdachte in de kosten van de benadeelde partij tot nu toe gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- verklaart de benadeelde partij in het overige gedeelte van de vordering niet-ontvankelijk en bepaalt dat die vordering bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht; (BP.09)

- legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer

[slachtoffer 1] (feiten 2 en 3), € 1.239,16 te betalen, bij niet betaling te vervangen door 22 dagen hechtenis, met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft;

- bepaalt dat bij voldoening van de schadevergoedingsmaatregel de betalingsverplichting aan de benadeelde partij vervalt en omgekeerd; (BP.04)

Benadeelde partijen

- verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 2] niet-ontvankelijk in haar vordering.

Dit vonnis is gewezen door mr. Kooijman, voorzitter, mr. Schotanus en mr. Van Bergen, rechters, in tegenwoordigheid van Van den Goorbergh, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 17 juli 2012.

Mr. Van Bergen is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

1.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 september 2009

tot en met 29 december 2011 te Tilburg en/of Sluiskil, althans in elk geval in

Nederland, (telkens) een (groot) aantal afbeeldingen/foto's en/of films (in

totaal ongeveer 47), heeft verspreid en/of vervaardigd en/of in bezit gehad

en/of

een of meerdere gegevensdragers, te weten een laptop (merk Packerd Bell) en/of

een computer (merk Acer Eee) een of meerdere harde schijf/schijven (merk HDD

Seagate) heeft verworven en/of in bezit gehad,

terwijl op die afbeeldingen/foto's en/of /films seksuele gedragingen zichtbaar

zijn, waarbij (telkens) een persoon, die kennelijk de leeftijd van achttien

jaar nog niet had, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen (mede) bestonden uit:

- het vaginaal en/of oraal penetreren (met vinger/hand en/of voorwerp)(door

zichzelf) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18

jaren nog niet heeft bereikt en/of

- het (laten) betasten van de vagina en/of borsten en/of de billen (door

zichzelf) van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet

heeft bereikt en/of

- het(laten) betasten met de hand(en) van de geslachtsdelen door een persoon

die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en/of

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij deze

persoon zich in opeenvolgende filmfragmenten van haar kleding ontdoet en/of

(waarna) door het camerastandpunt en/of de uitsnede van de afbeelding/film

en/of de wijze van kleden van deze persoon nadrukkelijk de (ontblote)

geslachtsdelen en/of in beeld worden gebracht,

van welk (e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 september

2009 tot en met 29 december 2011 te Tilburg en/of Sluiskil en/of één of meer

plaatsen in Nederland, (telkens) door geweld of (een) andere

feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere

feitelijkhe(i)d(en)

[slachtoffer 1] (geboren op [datum]) en/of een of meer ander(e) meisje(s)

die de leeftijd van 18 jaren nog niet hadden bereikt en/of een of meer

meerderjarige meisjes,

(telkens) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer

ontuchtige handeling(en), bestaande uit

- het zich geheel of gedeeltelijk ontkleden en/of

- het tonen en/of betasten van de (blote) borsten en/of (blote) billen en/of

(ontbloot) onderlichaam en/of geslachtsdelen en/of

- het inbrengen van (een) voorwerp of vinger(s) in de vagina,

voor een webcam, waarvan hij, verdachte (vervolgens) opnamen heeft gemaakt

en/of opgeslagen en/of

bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging

met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) (telkens) uit:

- het dreigen de opnamen, althans foto's, van bovengenoemde ontuchtige

handelingen op het internet te verspreiden/plaatsen en/of aan onbekenden te

zenden/tonen en/of

- het verzenden van msn-berichten en/of emails en/of het plaatsen van

berichten op fotoshoots.be, met daarin de dreiging - zakelijk weergegeven -

dat zij pas van hem afwaren en/of hij de films pas zou verwijderen van zijn

computer zodra zij (wederom) voornoemde handelingen zouden verrichten;

art 246 Wetboek van Strafrecht

3.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 september 2009

tot en met 29 december 2011 te Tilburg en/of Sluiskil en/of één of meer

plaatsen in Nederland, meermalen, althans eenmaal, door giften of beloften van

geld en/of goed en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen

voortvloeiend overwicht en/of door misleiding, te weten door middel;

- de belofte van het verkrijgen van één of meer modellenopdracht(en) en/of het

verkrijgen van enig geldbedrag en/of een professionele webcasting en/of

- door zich voor te doen als een professionele fotograaf en/of een

vrouwelijke medewerkster van een professioneel (fotografie/modellen-)bureau,

althans als een ander dan verdachte zelf,

een persoon, [slachtoffer 1] geboren op [datum] en/of één of meer

andere meisje(s) waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat

zij de leeftijd van achttien jaren nog niet had(den) bereikt, opzettelijk

heeft bewogen ontuchtige handelingen te plegen, te weten:

- het zich geheel of gedeeltelijk ontkleden en/of

- het tonen en/of betasten van de (blote) borsten en/of (blote) billen en/of

(ontbloot) onderlichaam en/of geslachtsdelen en/of

- het inbrengen van (een) voorwerp of vinger (s) in de vagina

en/of voornoemde handelingen (duidelijk) zichtbaar maken voor de webcam/op de

computer;

art 248a Wetboek van Strafrecht

4.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2009

tot en met 12 februari 2010 te Tilburg, althans in Nederland, meermalen

althans eenmaal, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of

bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 2] heeft

gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of

mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die

[slachtoffer 2], hebbende verdachte (telkens) zijn penis in de vagina van die [slachtoffer 2]

gebracht/geduwd

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of

die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat

verdachte op één dag in voornoemde periode;

- die [slachtoffer 2] heeft misleid door te zeggen - zakelijk weergegeven - dat zij

geld kon verdienen met het maken van foto's voor een blad en/of die [slachtoffer 2]

geld heeft beloofd, waardoor voornoemde [slachtoffer 2] alleen met hem is meegegaan

en/of

- (vervolgens) die [slachtoffer 2] op dwingende toon heeft gezegd het bos in te lopen

en/of

- die [slachtoffer 2] op dreigende en/of dwingende toon gezegd dat ze haar broek moest

openen en/of moest uitdoen en/of

- die [slachtoffer 2] (gelijktijdig/vervolgens) (met beide handen) tegen een boom

heeft geduwd, en/of

- de broek en/of onderbroek van die [slachtoffer 2] naar beneden heeft getrokken en/of

- die [slachtoffer 2] heeft gezegd dat zij op haar knieen moest gaan zitten en/of

- vervolgens zonder toestemming van die [slachtoffer 2] een foto heeft gemaakt van de

penetratie en/of

- (telkens) door het leeftijdsverschil en de plaats van het gebeuren, in een

afhankelijkheidsrelatie met hem, verdachte, heeft gebracht en/of

- (aldus) (mede) door zijn, verdachtes, psychische en/of fysieke overwicht ten

opzichte van die [slachtoffer 2] (telkens) voor die [slachtoffer 2] een bedreigende situatie

heeft doen ontstaan

en

verdachte op een volgende andere dag in dezelfde periode;

- nadat het vorenstaande reeds was voorgevallen, die [slachtoffer 2] gezegd -zakelijk

weergegeven - dat hij geld voor haar had klaar liggen en/of

- haar misleid dat ze daarvoor mee moest komen naar zijn slaapkamer(terwijl

hij aldaar geen geld had liggen) en/of

- haar gezegd op dwingende toon - zakelijk weergegeven - dat als ze snel zou

meewerken ze snel weer buiten zou staan en/of het niet lang zou duren en/of

- haar broek en/of onderbroek naar beneden heeft gedaan en/of

- (vervolgens) zonder toestemming van die [slachtoffer 2] een foto heeft gemaakt van

de penetratie en/of

- (telkens) door het leeftijdsverschil en de plaats van het gebeuren, haar in

een afhankelijkheidsrelatie gebracht en/of

- (aldus) (mede) door zijn, verdachtes, psychische en/of fysieke overwicht

ten opzichte van die [slachtoffer 2] (telkens) voor haar een bedreigende situatie

heeft doen ontstaan.

art 242 Wetboek van Strafrecht