Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2011:BV3700

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
11-02-2011
Datum publicatie
13-02-2012
Zaaknummer
800743-05
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verlenging TBS beslissing 11 februari 2011

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Parketnummer: 800743-05

beslissing van de meervoudige kamer d.d. 11 februari 2011

op de vordering van de officier van justitie tot verlenging van de terbeschikkingstelling van

[veroordeelde]

geboren te [plaats en datum]

thans verblijvende in de FPC 2landen te Utrecht

1 De stukken

Het dossier bevat onder meer de volgende stukken:

- de vordering van de officier van justitie d.d. 24 december 2010 die strekt tot verlenging van de terbeschikkingstelling (hierna TBS) met 1 jaar;

- de aantekeningen omtrent de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van [veroordeelde] (hierna [veroordeelde]) tot en met het derde kwartaal 2010;

- het rapport van FPC 2landen d.d. 29 november 2010, waarin het advies van de inrichting is vermeld, te weten een verlenging van de TBS met één jaar;

- een advies d.d. 23 november 2010 van dr. [naam deskundige], psychiater;

- een advies d.d. 3 december 2010 van drs. [naam deskundige], GZ-psycholoog;

- overige stukken.

2 De procesgang

Bij vonnis van de rechtbank Breda van 24 november 2005 is [veroordeelde] wegens overtreding van artikel 285 (bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht), vernieling en overtreding van de Opiumwet en WWM veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf en TBS met voorwaarden (twee jaar);

Op 11 oktober 2007 heeft de officier van justitie gevorderd dat betrokkene alsnog van overheidswege zal worden verpleegd, omdat hij zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden.

Op 14 december 2007 heeft de officier van justitie bovendien de verlenging van de tbs gevorderd.

Op 20 december 2007 heeft de rechtbank Breda de vordering van 11 oktober 2007 afgewezen, waarna het openbaar ministerie in beroep is gegaan.

De beslissing op de vordering heeft de rechtbank aangehouden in verband met het ingestelde hoger beroep.

Op 17 februari 2009 werd door het Hof Arnhem beslist dat de terbeschikkingstelling met voorwaarden werd voortgezet. Er werd door het Hof een voorwaarde toegevoegd, namelijk innemen van voorgeschreven medicatie.

Op 30 maart 2009 werd door de rechtbank Breda beslist dat de terbeschikkingstelling met voorwaarden werd verlengd met twee jaar en omgezet naar terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging.

Op 2 februari 2010 werd de maatregel tot terbeschikkingstelling door de rechtbank Breda verlengd met 1 jaar.

Tijdens het onderzoek in de openbare raadkamer van de rechtbank van 28 januari 2011 is de officier van justitie, mr. Janssen, gehoord.

Tevens is [veroordeelde] gehoord, bijgestaan door zijn raadsman mr. G.J.P.M. Mooren, advocaat te Goirle.

Voorts is de getuige-deskundige [deskundige], klinisch-psycholoog, gehoord.

3 Het advies van de TBS-instelling

Uit genoemde rapportage is gebleken dat de problematiek van [veroordeelde] het noodzakelijk maakt dat hij langdurig aangewezen zal zijn op begeleiding, controle en toezicht van uit een forensische en/of verslavingsdeskundige setting. Indien de terbeschikkingstelling nu zou worden beëindigd, zijn de omstandigheden om een maatschappelijk aanvaardbaar leven op te bouwen ontoereikend. Gepleit wordt voor verlenging van de TBS met één jaar om de nu ingezette resocialisatie vanuit de kliniek verder te kunnen opstarten.

Ter zitting heeft de getuige-deskundige [deskundige] daaraan nog het volgende toegevoegd.

Spanningen kunnen bij [veroordeelde] nog steeds problemen opleveren. Verwacht wordt dat het onbegeleid verlof binnen drie maanden zal worden aangevraagd.

4 Het advies van de externe gedragsdeskundige

Psychiater [naam deskundige] heeft in het rapport van 23 november 2010 aangegeven dat een snelle doorzetting van het resocialisatietraject geboden is. Deze snelle resocialisatie past ook bij de eerdere ambivalentie over het al dan niet opleggen van TBS met verpleging of TBS met voorwaarden. Daarom wordt geadviseerd de TBS met verpleging nog één jaar voort te zetten, om deze daarna zo mogelijk voorwaardelijk te beëindigen. De voortzetting is nodig om in dat jaar op een goede manier de behandeling af te ronden.

Zonder adequate inbedding lijken er onnodige risico’s op terugval.

Psycholoog [naam deskundige] komt in het rapport van 3 december 2010 tot een nagenoeg gelijke conclusie en zelfde advies.

5 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie is ter zitting bij de vordering de TBS met één jaar te verlengen gebleven.

6 Het standpunt van de verdediging

De verdediging refereert zich aan het oordeel van de rechtbank.

7 Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank stelt vast dat aan alle voorwaarden en formaliteiten voor een TBS-verlenging is voldaan.

Uit de rapportage blijkt dat thans de goede toon is gevonden in de behandeling. Ook is er sprake van een geweldsafname bij [veroordeelde]. Anderzijds blijkt dat de stoornis bij [veroordeelde] nog aanwezig is. De beide deskundigen hebben aangegeven dat er nog een weg te gaan is en de recidivekans nog steeds aanwezig is. Om [veroordeelde] verder gemotiveerd te houden, dient over een jaar de balans te worden opgemaakt.

Uit de rapportage van de kliniek en hetgeen ter zitting naar voren is gekomen, alsmede hetgeen de beide deskundigen in hun rapporten naar voren hebben gebracht, blijkt dat iedereen, ook [veroordeelde] zelf, de noodzaak van een verlenging onderschrijft.

De rechtbank kan zich vinden in de gegeven conclusies en neemt deze over.

Gelet op hetgeen hierboven is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen, eist dat de TBS met verpleging van [veroordeelde] wordt verlengd met één jaar.

8 De toepasselijke wetsartikelen

De beslissing berust op de artikelen 38d en 38e van het Wetboek van Strafrecht.

9 De beslissing.

De rechtbank verlengt de termijn van de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege van [voornamen] [veroordeelde] met 1 jaar.

Deze beslissing is gegeven door mr. Van Kralingen, voorzitter, mr. Peeters en mr. Van der Linden, rechters, in tegenwoordigheid van de griffier Van Hamme en is uitgesproken ter openbare zitting op 11 februari 2011.