Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2011:BV0390

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
24-11-2011
Datum publicatie
09-01-2012
Zaaknummer
650908 mz 11-6
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV). Mulder verzet. Na tussenbeschikking geen aanvullende stukken ontvangen door officier van justitie. Verzet gegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

team kanton Bergen op Zoom

zaaknummer : 650908 \ MZ VERZ 11-6

CJIB-nummer: 145150295

uitspraak: 24 november 2011

Beslissing

Op de in het openbaar gehouden zitting van 24 november 2011 is mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, bijgestaan door L.P.A. Gijsen-van der Linden als griffier, overgegaan tot de mondelinge behandeling van het verzet dat is gedaan tegen de tenuitvoerlegging van het door de officier van justitie te Leeuwarden uitgevaardigde dwangbevel met bovenvermeld CJIB-nummer.

Het verzetschrift is ingediend door:

naam: : [betrokkene]

adres : [adres],

Betrokkene is ter zitting verschenen in persoon.

De officier van justitie is niet ter zitting verschenen.

1. De beoordeling

De zaak is ter terechtzitting van 1 september 2011 aangehouden teneinde de officier van justitie in de gelegenheid te stellen een aanvullend proces-verbaal in te dienen, waarin wordt gereageerd op de inhoud van het verzetschrift en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht.

De officier van justitie heeft geen aanvullende stukken, zoals door de kantonrechter is verzocht, ingediend.

Nu er door de officier van justitie geen aanvullende stukken zijn ingediend, is naar het oordeel van de kantonrechter door betrokkene voldoende aannemelijk gemaakt dat de inleidende beschikking en de door het CJIB verzonden aanmaningen hem, op grond van een niet aan hem toe te rekenen omstandigheid, niet hebben bereikt.

Nu de inleidende beschikking betrokkene niet heeft bereikt, is deze niet onherroepelijk geworden en staat de mogelijkheid van beroep hiertegen nog open.

Het verzet dient derhalve gegrond te worden verklaard, met vernietiging van het tegen betrokkene uitgevaardigde dwangbevel.

Betrokkene heeft in het verzetschrift medegedeeld dat hij de initiële sanctie niet betwist, doch slechts bezwaar te maken tegen de opgelegde verhogingen en kosten van het dwangbevel, zodat de kantonrechter het verzet gegrond zal verklaren voor zover deze kosten het bedrag van de initiële sanctie (inclusief € 6,00 administratiekosten) ad € 181,00 overschrijden.

2. De beslissing

De kantonrechter:

- verklaart het verzet gegrond en bepaalt het door betrokkene te betalen bedrag op € 181,00,=;

- vernietigt het tegen betrokkene uitgevaardigde dwangbevel;

- bepaalt dat het griffierecht ad € 71,00 aan betrokkene dient te worden terugbetaald;

Deze beslissing is gegeven door mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 24 november 2011 in tegenwoordigheid van de griffier.

Bent u het met de beslissing op uw verzet niet eens, dan kunt u binnen twee weken na de hieronder vermelde datum van toezending van deze beschikking hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Breda, sector kanton, locatie Bergen op Zoom, (118 4600 AC Bergen op Zoom) en dient door degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd of door zijn gemachtigde te zijn ondertekend.

U dient daarbij het zaaknummer te vermelden.

De procedure bij het gerechtshof verloopt geheel schriftelijk, tenzij in het beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting wordt gevraagd waarop u uw standpunt mondeling wilt toelichten.

Na indiening van het beroepschrift krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat ook de termijn waarbinnen u opnieuw griffierecht dient te betalen en zekerheid dient te stellen, wil uw beroep ontvankelijk zijn.

Datum toezending beschikking: