Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2011:BT7068

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
10-10-2011
Datum publicatie
10-10-2011
Zaaknummer
800319-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

"vrijspraak voor poging tot verleiding van plegen ontuchtige handelingen met een minderjarige danwel poging tot grooming. Oogmerk tot het plegen van ontuchtige handelingen ontbreekt. Veroordeling wegens bezit en vervaardigen kinderporno".

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector strafrecht

parketnummer: 800319-11

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 10 oktober 2011

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [datum en plaats]

wonende te [adres]

thans gedetineerd in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum te Vught

raadsman mr. Oerlemans, advocaat te ‘s-Hertogenbosch

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 26 september 2011, waarbij de officier van justitie, mr. Smale, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. De tenlastelegging is gewijzigd overeenkomstig artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1 heeft geprobeerd een 12-jarig meisje te verleiden tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen dan wel dat hij via de computer dat meisje heeft voorgesteld elkaar te ontmoeten met het oogmerk ontuchtige handelingen met haar te plegen;

feit 2 dat meisje aan het wettelijk gezag heeft onttrokken;

feit 3 kinderporno in zijn bezit heeft gehad;

feit 4 kinderporno heeft vervaardigd dan wel in zijn bezit heeft gehad.

3 De voorvragen

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de feiten

1 primair, 2, 3 en 4 heeft gepleegd. Samengevat baseert zij zich daarbij met name op de verklaringen van [slachtoffer 1] en haar vader, de getuigenverklaring van

[getuige 1] en op verklaringen van verdachte zelf. Daarnaast baseert zij zich op bevindingen van verbalisanten met betrekking tot onderzoeken aan de onder verdachte in beslag genomen computers en externe harde schijven.

4.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen ten aanzien van feit 1. Verdachte kan dan wel morele grenzen hebben overschreden, echter hij heeft nooit de intentie gehad seksuele handelingen te plegen met [slachtoffer 1]. Ten aanzien van feit 2 heeft de verdediging geconcludeerd dat dit feit wettig en overtuigend bewezenverklaard kan worden.

Met betrekking tot de bij verdachte aangetroffen kinderporno is aangevoerd dat onduidelijk is hoe dit op de externe harde schijf terecht is gekomen. Verdachte heeft ook op straat gevonden computerspullen aangesloten op zijn computer en de inhoud ervan op de externe harde schijf gezet. Ten slotte is aangevoerd dat wettig bewijs ontbreekt met betrekking tot het vervaardigen van kinderporno nu niet duidelijk is onder welke emailadres is ingelogd.

4.3 Het oordeel van de rechtbank

Feit 1

Verdachte wordt verweten dat hij op om omstreeks 20 maart 2011 heeft geprobeerd [slachtoffer 1] te verleiden tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen. Subsidiair wordt verdachte verweten dat verdachte [slachtoffer 1] heeft voorgesteld om elkaar te ontmoeten met het oogmerk ontuchtige handelingen met haar te plegen.

Uit het dossier is komen vast te staan dat verdachte een aantal chatcontacten met [slachtoffer 1] heeft gehad via MSN en Tagged.com. Een aantal van die contacten heeft plaatsgevonden gedurende een periode van twee weken vóór 20 maart 2011, derhalve buiten de tenlastegelegde datum, zodat deze contacten niet meegenomen kunnen worden voor het bewijs.

Verder staat vast dat verdachte en [slachtoffer 1] elkaar op 20 maart 2011 in de bus naar Bergen op Zoom hebben ontmoet waarna zij naar zwembad De Schelp in Bergen op Zoom zijn gegaan. Verdachte heeft voor [slachtoffer 1] het buskaartje en de entree voor het zwembad betaald.

Aan de hand van wettige bewijsmiddelen zal vastgesteld moeten worden dat verdachte het oogmerk heeft gehad om seksuele handelingen te plegen met [slachtoffer 1]. De rechtbank heeft uit het dossier de indruk gekregen dat verdachte wellicht meer van plan is geweest met [slachtoffer 1] dan hij ter zitting en bij de politie heeft aangegeven. Zo bevat het dossier een aantal seksueel getinte chatgesprekken. Niet blijkt dat verdachte ook met [slachtoffer 1] seksueel getinte gesprekken heeft gevoerd. Niet uitgesloten kan worden dat hij mogelijk toch andere dan seksuele bedoelingen heeft gehad met [slachtoffer 1]. Wettig bewijs voor het oogmerk ontuchtige handelingen te plegen met [slachtoffer 1] ontbreekt naar het oordeel van de rechtbank zodat verdachte zal worden vrijgesproken van feit 1 primair en subsidiair.

Feit 2

Via MSN heeft verdachte contact gezocht met [slachtoffer 1], geboren op 14 september 1998. Verdachte heeft met haar afgesproken om te gaan zwemmen in zwembad De Schelp in Bergen op Zoom. Hij heeft haar gevraagd hoe hij in Dinteloord moest komen. Verdachte heeft deze datum voorgesteld. Op 20 maart 2011 is [slachtoffer 1] in Dinteloord op de bus gestapt. Zij hebben elkaar ontmoet in de bus waarna verdachte haar geld heeft gegeven voor een buskaartje. Samen zijn ze naar het zwembad gegaan waar verdachte voor haar een toegangskaartje heeft gekocht waarna ze zijn gaan zwemmen.

De vader van [slachtoffer 1] heeft aangifte gedaan van het feit dat een oudere man zijn 12-jarige dochter zonder zijn toestemming heeft meegelokt op 20 maart 2011 .

Ter zitting heeft verdachte verklaard dat hij wist dat [slachtoffer 1] 12 of 13 jaar oud was. Ter zitting heeft verdachte verder verklaard dat hij de ouders van [slachtoffer 1] niets heeft gevraagd.

Het was het idee van verdachte om iets af te spreken met [slachtoffer 1] . Het zwembadkaartje werd door verdachte betaald .

Volgens jurisprudentie van de Hoge Raad kan in beginsel elk verkeren van een minderjarige buiten het wettig gezag worden beschouwd als “onttrekken” van deze minderjarige in de zin van artikel 279 van het Wetboek van Strafrecht. Vereist is dat de dader beslissende invloed heeft gehad op de scheiding tussen de minderjarige en degene die het gezag uitoefent. Het is verdachte geweest die contact heeft gezocht met de 12 jarige [slachtoffer 1] en het is ook verdachte geweest die heeft voorgesteld om iets af te spreken zonder het haar ouders te vragen.

Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend bewezenverklaard kan worden dat verdachte een minderjarige heeft onttrokken aan het wettig gezag.

Feit 3

Na zijn aanhouding is op 20 maart 2011 in de woning van verdachte in (woonplaats) onder meer een externe harde schijf van het merk Samsung aangetroffen en in beslag genomen . Deze externe harde schijf is onderzocht . In de map (naam map) werden twee mappen aangetroffen. Bij onderzoek in deze twee mappen werden afbeeldingen en filmpjes aangetroffen die mogelijk konden worden aangemerkt als kinderporno. Bij nader onderzoek door een gecertificeerd zedenrechercheur werden in totaal 267 bestanden (afbeeldingen) en 18 bestanden (films) als kinderpornografisch, zoals bedoeld in artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht, aangetroffen . In een bijlage bij dit proces-verbaal worden de afbeeldingen en films nader omschreven. De rechtbank heeft vastgesteld dat deze omschrijvingen voldoen aan de seksuele handelingen, gedragingen en posities zoals die in de tenlastelegging zijn omschreven.

Met betrekking tot het aantreffen van kinderporno op zijn computer heeft verdachte bij de politie en ter zitting verklaard dat hij wel eens computerspullen op straat vond. Aangegeven is dat wellicht op deze gevonden spullen kinderporno stond. Verder heeft hij aangegeven dat hij, wanneer zijn desktop vol dreigde te geraken, alles naar de externe harde schijf verplaatste. Verdachte heeft verder geen verklaring kunnen geven voor de bij hem aangetroffen kinderporno. Ter zitting heeft verdachte verklaard dat hij de enige gebruiker is van de onder hem in beslag genomen computer .

De rechtbank is van oordeel dat verdachte verantwoordelijk is voor de inhoud van de onder hem inbeslaggenomen computers en externe harde schijven. Dat juist op het op straat gevonden materiaal kinderporno zou hebben gestaan, acht de rechtbank onaannemelijk.

Gelet op de hiervoor aangehaalde bewijsmiddelen kan wettig en overtuigend bewezen verklaard worden dat verdachte in het bezit is geweest van kinderporno.

Feit 4

Ook de onder verdachte inbeslaggenomen personal computer is onderzocht door het

Bureau Digitale Expertise van de politie . Bij onderzoek werd gezien dat er een

gebruikersaccount was aangemaakt, namelijk: [vooornaam verdachte]

In de map (naam map) werden 6 filmpjes aangetroffen. Dit betroffen opnamen gemaakt door de gebruiker van deze computer van webcambeelden op zijn computer. Het filmpje [bestandsnaam].avi, aangemaakt op 10 februari 2011, betrof een videogesprek tussen de gebruiker van de computer en een jong meisje. Bij het afspelen van het betreffende filmpje werd gezien dat een meisje haar bovenlichaam ontblootte en haar borsten toonde voor de webcam en vervolgens haar onderlichaam ontblootte en haar geslachtsdeel voor de webcam toonde. De gebruiker van deze computer gaf het meisje de opdracht om seksuele handelingen bij zichzelf te verrichten. Het meisje voldeed aan deze opdracht. Bij onderzoek werd verder gezien dat software om bovengenoemde filmpjes te maken op de computer was geïnstalleerd. In de prullenbak werd onder meer het op deze computer aangemaakte hotmail-/liveaccount aangetroffen [accountnaam] (aangemaakt op 12-10-2010).

Door een bevoegd zedenrechercheur is vastgesteld dat het meisje in het filmpje een leeftijd heeft tussen de 12 en 14 jaar .

Op de onder verdachte inbeslaggenomen computer is daarnaast nog een aantal chatgesprekken aangetroffen . Eén van de gesprekken is gevoerd met ene [voornaam slachtoffer 2] Door de gebruiker, die is ingelogd onder de naam (accountnaam), werd tegen [voornaam slachtoffer 2] gezegd dat het er lekker uit ziet en dat ze supergeil is. Op hotmail werd daarna ingelogd door ene

[accountnaam]. De gebruiker van dit hotmailaccount heeft vervolgens een bedreigende mail gestuurd naar [voornaam slachtoffer 2]aaaa@live.nl .

Ter zitting heeft verdachte verklaard dat het emailadres [accountnaam] hem niets zegt. De rechtbank acht deze verklaring ongeloofwaardig. Op de hiervoor aangehaalde externe harde schijf van het merk Samsung werd een curriculum vitae aangetroffen van [verdachte] waarbij laatstgenoemd emailadres werd vermeld .

Op grond van de hiervoor aangehaalde bewijsmiddelen is voor de rechtbank komen vast te staan dat het verdachte is geweest die opnamen heeft gemaakt tijdens een chatgesprek met ene [voornaam slachtoffer 2] Gelet hierop kan wettig en overtuigend bewezenverklaard worden dat verdachte kinderporno heeft vervaardigd.

4.4 De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

2.

op 20 maart 2011 te Dinteloord, gemeente Steenbergen en Bergen op Zoom, opzettelijk een minderjarige, te weten [slachtoffer 1] (geboren op [geboortedatum], heeft onttrokken aan het wettig over die minderjarige gestelde gezag , immers heeft verdachte met die [achternaam slachtoffer 1] (via MSN) afgesproken om te gaan zwemmen en die [achternaam slachtoffer 1] vervolgens ontmoet in een bus en voor die [achternaam slachtoffer 1] een buskaartje betaald

en met die [achternaam slachtoffer 1] naar het zwembad gegaan en voor die [achternaam slachtoffer 1] een

toegangskaartje voor het zwembad betaald en/of met die [achternaam slachtoffer 1] is gaan

zwemmen;

3.

op 20 maart 2011 te Hazerswoude-Dorp, een aantal afbeeldingen, te weten 267 fotos en

18 films in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn,waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het vaginaal en/of anaal en/of oraal penetreren (met de penis en/of hand/vinger en/of de mond/tong) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het oraal penetreren (met de penis) door een persoon die kennelijk de leeftijd

van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het betasten van de geslachtsdelen en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de vinger/hand en/of de mond/tong)

en

het betasten van de geslachtsdelen door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis)

en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk

de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij deze persoon gekleed

en/of opgemaakt is en/of in een omgeving en/of met voorwerpen en/of in

(erotisch getinte) houdingen poseert die niet bij de leeftijd past en/of

waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van de kleding ontdoet en/of (waarna) door de

uitsnede van de afbeelding/film en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze

van kleden van deze persoon nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld

gebracht worden;

4.

op 10 februari 2011, te Hazerswoude-Dorp, een film ([bestandsnaam].avi) heeft vervaardigd en in bezit gehad terwijl op die film seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij

een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt,

was betrokken welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het geheel of gedeeltelijk naakt aten poseren van een persoon die kennelijk

de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij deze persoon zich in

opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten haar bovenlichaam ontbloot en

haar onderlichaam ontbloot en haar geslachtsdeel toont en vervolgens

haar hand tussen haar benen stopt en bewegingen, gelijkend op vingeren, maakt.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

6 De strafoplegging

6.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie vordert aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf van 408 dagen, waarvan 204 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaar, met aftrek van het voorarrest met de bijzondere voorwaarde dat verdachte, kort gezegd, zich zal houden aan de aanwijzingen en voorschriften, hem te geven door of namens de reclassering. Daarnaast is gevorderd de vordering van de benadeelde partij toe te wijzen.

6.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft aangevoerd dat de eis van de officier van justitie reëel is met uitzondering van de termijn van de proeftijd. Verzocht is de proeftijd te beperken tot 2 jaar.

6.3 Het oordeel van de rechtbank

Verdachte heeft op 20 maart 2011 een afspraak gemaakt met de toen 12 jarige [slachtoffer 1]. Zij hebben elkaar in de bus getroffen waarna zij naar het zwembad in Bergen op Zoom zijn gegaan. Daarmee heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het onttrekken van een minderjarige aan het wettig gezag.

Daarnaast heeft hij zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben en vervaardigen van kinderporno. Met name tilt de rechtbank zwaar aan het feit dat verdachte zelf een filmpje heeft gemaakt waarop een jong meisje zich in opdracht van verdachte voor de webcam ontkleed en met een ontbloot boven- en onderlichaam voor de webcam verschijnt.

Kinderporno is bijzonder kwalijk, met name omdat bij de vervaardiging ervan kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Verdachte moet mede verantwoordelijk worden gehouden voor genoemd seksueel misbruik van kinderen, omdat hij, door kinderporno te verzamelen en eenmaal te vervaardigen, heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag ernaar. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar zeker ook degenen die kinderporno verzamelen.

Verder heeft de rechtbank bij de bepaling van de soort en de hoogte van de straf rekening gehouden met de over verdachte uitgebrachte rapporten.

Door psycholoog dr. [naam psycholoog] is aangegeven dat verdachte in een multi-problem situatie is terechtgekomen. Bij verdachte is sprake van een gebrekkige ontwikkeling met achterstanden op emotioneel- en sociaal gebied. Daarnaast is er een persoonlijkheidsstoornis. Verdachte functioneert op een lager sociaal en emotioneel niveau dan leeftijdsgenoten. Daarom zoekt hij contacten met mensen die jonger zijn dan hijzelf is. Geadviseerd wordt verdachte te beschouwen als enigszins verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank volgt hierin de deskundige.

Aanbevolen wordt om, ter preventie van recidive en ter bevordering van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van verdachte, hem een voorwaardelijke straf op te leggen met als voorwaarde dat hij zich laat behandelen bij de forensisch psychiatrische polikliniek De Waag of een dergelijke instelling.

Naar aanleiding van de bij verdachte aangetroffen kinderporno heeft psycholoog [naam psycholoog] aanvullend gerapporteerd. Geconcludeerd wordt dat een systeem om verdachte heen gemaakt moet worden om waakzaamheid te betrachten. Reclassering, jeugdzorg en De Waag moeten de vinger goed aan de pols houden met het oogpunt van mogelijk delictgedrag.

Door Reclassering Nederland is aangegeven dat verdachte een beperkt inzicht heeft in het delictgedrag. Omdat hij geen seksuele intenties had, begrijpt hij niet dat hij verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit. Naast de verstandelijke beperking en een persoonlijkheidsproblematiek heeft verdachte problemen op seksueel en financieel gebied. Een zinvolle dagbesteding heeft verdachte niet. Door Reclassering Nederland is een plan van aanpak opgesteld. Kort gezegd komt dat er op neer dat verdachte zich moet laten behandelen bij De Waag in Den Haag. Daarnaast zal hij moeten deelnemen aan een arbeidsvaardighedentraining en zal hij zich moeten houden aan de opdrachten van de reclassering en aan de afspraken welke gelden binnen de WSNP om te voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan.

Met de officier van justitie en de verdediging is de rechtbank van oordeel dat verdachte er niet bij gebaat is nog langer in de gevangenis te blijven. De rechtbank acht het van groot belang dat verdachte zich laat begeleiden door Reclassering Nederland en dat hij alle aanwijzingen van de reclasseringsinstelling opvolgt. Ook een behandeling bij De Waag acht de rechtbank, gelet op de persoon van verdachte, noodzakelijk.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf voor de duur van 408 dagen noodzakelijk is. De rechtbank zal een gedeelte van die gevangenisstraf, te weten 204 dagen, voorwaardelijk opleggen. Dit betekent dat verdachte niet langer in de gevangenis behoeft te blijven zodat meteen met toezicht en behandeling gestart kan worden.

Met deze voorwaardelijke straf wordt beoogd verdachte ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen. Tevens maakt deze gedeeltelijk voorwaardelijke straf een verplichte begeleiding door Reclassering Nederland mogelijk.

Hiermee legt de rechtbank een gevangenisstraf op die gelijk is aan de door de officier van justitie gevorderde straf. Nu verdachte wordt vrijgesproken van feit 1 primair en subsidiair, terwijl de officier van justitie wel is uitgegaan van een bewezenverklaring van dat onderdeel, wordt een zwaardere straf opgelegd dan is gevorderd. Hiertoe heeft de rechtbank besloten omdat zij bijzonder zwaar tilt aan het feit dat verdachte zelf een jong meisje heeft aangezet zich uit te kleden voor de webcam en hier vervolgens opnamen van te maken. De rechtbank is van oordeel dat een lagere straf geen recht doet aan de ernst van de gepleegde feiten.

Ten aanzien van de proeftijd overweegt de rechtbank nog het volgende. De officier van justitie heeft gevorderd de proeftijd vast te stellen op 5 jaar omdat er ernstig rekening moet worden gehouden dat verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een persoon.

De verdediging heeft verzocht om de proeftijd vast te stellen op 2 jaar. Aangevoerd is dat het recidiverisico door Reclassering Nederland is ingeschat op laaggemiddeld. De verdediging is van mening dat het niet waarschijnlijk is dat verdachte na behandeling bij De Waag nog een gevaar vormt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een persoon.

De rechtbank is van oordeel dat verdachte momenteel (ex nunc) nog steeds een gevaar vormt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een persoon. Om die reden is een proeftijd langer dan 2 jaar gerechtvaardigd. De rechtbank zal de proeftijd vaststellen op 3 jaar.

7 De benadeelde partij

De benadeelde partij [slachtoffer 1] vordert een schadevergoeding van € 158,07 voor de feiten 1 en 2.

Verdachte wordt vrijgesproken van feit 1. Het gevorderde bedrag ziet op het maken van reiskosten. De rechtbank is van oordeel dat de schade ook een rechtstreeks gevolg is van het onder 2 bewezenverklaarde feit en acht verdachte aansprakelijk voor die schade.

Het gevorderde is voldoende aannemelijk gemaakt, zodat de vordering zal worden toegewezen.

Met betrekking tot de toegekende vordering van de benadeelde partij zal de rechtbank tevens de schadevergoedingsmaatregel opleggen.

8 Het beslag

8.1 De verbeurdverklaring

De hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen voorwerpen zijn vatbaar voor verbeurdverklaring. Gebleken is dat de feiten zijn begaan of voorbereid met behulp van die voorwerpen.

8.2 De onttrekking aan het verkeer

De hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen voorwerpen zijn vatbaar voor onttrekking aan het verkeer. Gebleken is dat de feiten 3 en 4 zijn begaan of voorbereid met behulp van deze voorwerpen. Verder zijn deze voorwerpen van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en/of het algemeen belang.

8.3 De teruggave aan de rechthebbende

De rechtbank zal de teruggave gelasten van de hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen voorwerpen aan de rechthebbenden, omdat deze redelijkerwijs als rechthebbende kunnen worden aangemerkt.

8.4 De teruggave aan verdachte

De rechtbank zal de teruggave gelasten van de hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen voorwerpen aan verdachte, aangezien deze voorwerpen niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer en onder verdachte in beslag zijn genomen.

9 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 24c, 27, 33, 33a, 36b, 36c, 36f, 57, 240b en 279 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

10 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van het onder 1 primair en subsidiair tenlastegelegde feit;

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 2: onttrekking van een minderjarige aan het wettig gezag;

feit 3: een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de

leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd;

feit 4: een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, vervaardigen;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 408 dagen, waarvan 204 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar;

- bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:

* omdat verdachte zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

* omdat verdachte tijdens de proeftijd de bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd;

- stelt als bijzondere voorwaarden:

* dat verdachte zich tijdens de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door of namens Reclassering Nederland, ook als dat inhoudt dat verdachte zich ambulant laat behandelen bij de forensische polikliniek De Waag te ’s-Gravenhage of moet deelnemen aan gedragsinterventies;

* dat verdachte zich binnen drie dagen nadat dit vonnis onherroepelijk is geworden en in vrijheid is gesteld, zal melden bij deze reclasseringsinstelling;

- draagt deze reclasseringsinstelling op om aan verdachte hulp en steun te verlenen bij de naleving van deze voorwaarden;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijke deel van de opgelegde gevangenisstraf;

Beslag

- verklaart verbeurd de voorwerpen die op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst zijn genummerd 487803, 487805, 487809 en 487813;

- verklaart onttrokken aan het verkeer de op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst genoemde inbeslaggenomen voorwerpen, genummerd 256128, 256129 en 564095;

- gelast de teruggave aan [..] van de voorwerpen die op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst zijn genummerd 256126 en 256127;

- gelast de teruggave aan [slachtoffer 1] van de voorwerpen die op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst zijn genummerd 488746 en 488747;

- gelast de teruggave aan verdachte van de voorwerpen die op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst zijn genummerd 256130 tot en met 256135 en 487812;

Benadeelde partijen

- veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 1] van € 158,07 ter zake van materiële schade en vermeerderd met de wettelijke rente, berekend vanaf 20 maart 2011 tot aan de dag der algehele voldoening.

- veroordeelt verdachte in de kosten van de benadeelde partij tot nu toe gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil; (BP.06)

- legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer

[slachtoffer 1] (feit 2), € 158,07 te betalen en vermeerderd met de wettelijke rente, berekend vanaf 20 maart 2011 tot aan de dag der algehele voldoening, bij niet betaling te vervangen door 3 dagen hechtenis, met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft;

- bepaalt dat bij voldoening van de schadevergoedingsmaatregel de betalingsverplichting aan de benadeelde partij vervalt en omgekeerd; (BP.04)

- gelast de opheffing van de voorlopige hechtenis met ingang van het tijdstip waarop de duur van de voorlopige hechtenis gelijk is aan de duur van het onvoorwaardelijke gedeelte van de opgelegde gevangenisstraf.

Dit vonnis is gewezen door mr. Alferink, voorzitter, mr. Dekker en mr. Prenger, rechters, in tegenwoordigheid van Van den Goorbergh, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 10 oktober 2011.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

1.

hij op of omstreeks 20 maart 2011 te Dinteloord, gemeente Steenbergen en/of

Bergen op Zoom en/of Hazerswoude-Dorp, althans in Nederland, ter uitvoering

van het door verdachte voorgenomen misdrijf om een persoon, genaamd [slachtoffer 1]

[achternaam slachtoffer 1] waarvan verdachte wist of

redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog

niet had bereikt, een of meermalen door giften of beloften van geld of goed of

misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door

misleiding (gelet op onder meer het leeftijdsverschil en het zich op de

internetsite "Tagged" voordoen als een persoon die de leeftijd had van

17 jaar), opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen te plegen of

zodanige handelingen van verdachte te dulden, met dat opzet

- met die [achternaam slachtoffer 1] meermalen (chat/mail)contact(en) heeft gehad via MSN en/of

Tagged.com en/of

- die [achternaam slachtoffer 1] via MSN een/of meer bericht(en) heeft verstuurd met de inhoud

"ik hou van jou" en/of "ik heb je gemist" en/of via MSN liedjes heeft

verstuurd waarin het woord "love" voorkomt en/of

- met die [achternaam slachtoffer 1] (via MSN) heeft afgesproken om te gaan zwemmen en/of die

[achternaam slachtoffer 1] vervolgens heeft ontmoet in een bus en/of voor die [achternaam slachtoffer 1] een

buskaartje heeft betaald en/of

- in de bus die [achternaam slachtoffer 1] een knuffelbeertje met een hartje heeft gegeven en/of

- de hand(en) en/of het (linker)bovenbeen en/of de rug en/of de haren van die

[achternaam slachtoffer 1] heeft gestreeld/aangeraakt en/of zijn arm om (de schouders van) die

[achternaam slachtoffer 1] heeft geslagen en/of tegen die [achternaam slachtoffer 1] heeft gezegd dat hij,

verdachte, haar een mooi meisje vond en/of

- (vervolgens) met die [achternaam slachtoffer 1] naar het zwembad is gegaan en/of voor die

[achternaam slachtoffer 1] een toegangskaartje voor het zwembad heeft gekocht en/of met die

[achternaam slachtoffer 1] is gaan zwemmen en/of

- die [achternaam slachtoffer 1] een knuffel heeft gegeven,

terwijl de uitvoering van dat misdrijf niet is voltooid;

art 45 Wetboek van Strafrecht

art 248a Wetboek van Strafrecht

subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling

mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 20 maart 2011 in Dinteloord, gemeente Steenbergen en/of

Bergen op Zoom en/of Hazerswoude-Dorp, althans in Nederland, door middel van

een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst

(een computer en/of een chatbox en/of MSN) [slachtoffer 1] (geboren op

[geboortedatum], van wie verdachte wist of redelijkerwijze moest vermoeden

dat zij de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, een ontmoeting

heeft voorgesteld met het oogmerk ontuchtige handelingen met die [achternaam slachtoffer 1] te

plegen, immers heeft/is verdachte ter verwezenlijking van die ontmoeting:

- met die [achternaam slachtoffer 1] meermalen (chat/mail)contact(en) gehad via MSN en/of

Tagged.com en/of zich in die contacten naar die [achternaam slachtoffer 1] voorgedaan als een

persoon die leeftijd had van 17 jaar en/of

- die [achternaam slachtoffer 1] via MSN een/of meer bericht(en) verstuurd met de inhoud "ik hou

van jou" en/of "ik heb je gemist" en/of via MSN liedjes verstuurd waarin het

woord "love" voorkomt en/of

- met die [achternaam slachtoffer 1] (via MSN) afgesproken om te gaan zwemmen en/of die [achternaam slachtoffer 1]

vervolgens ontmoet in een bus en/of voor die [achternaam slachtoffer 1] een buskaartje betaald

en/of

- in de bus die [achternaam slachtoffer 1] een knuffelbeertje met een hartje gegeven en/of - de

hand(en) en/of het (linker)bovenbeen en/of de rug en/of de haren van die

[achternaam slachtoffer 1] gestreeld/aangeraakt en/of zijn arm om (de schouders van) die [achternaam slachtoffer 1]

geslagen en/of tegen die [achternaam slachtoffer 1] gezegd dat hij, verdachte, haar een mooi

meisje vond en/of

- (vervolgens) met die [achternaam slachtoffer 1] naar het zwembad gegaan en/of voor die [achternaam slachtoffer 1]

een toegangskaartje voor het zwembad gekocht en/of met die [achternaam slachtoffer 1] gaan

zwemmen en/of

- die [achternaam slachtoffer 1] een knuffel gegeven;

art 248e Wetboek van Strafrecht

2.

hij op of omstreeks 20 maart 2011 te Dinteloord, gemeente Steenbergen en/of

Bergen op Zoom, althans in Nederland, opzettelijk een minderjarige, te weten

[slachtoffer 1] (geboren op [geboortedatum], heeft onttrokken aan het

wettig over die minderjarige gestelde gezag of aan het opzicht van degene die

dat gezag desbevoegd over die minderjarige uitoefende, immers heeft verdachte

met die [achternaam slachtoffer 1] (via MSN) afgesproken om te gaan zwemmen en/of die [achternaam slachtoffer 1]

vervolgens ontmoet in een bus en/of voor die [achternaam slachtoffer 1] een buskaartje betaald

en/of met die [achternaam slachtoffer 1] naar het zwembad gegaan en/of voor die [achternaam slachtoffer 1] een

toegangskaartje voor het zwembad betaald en/of met die [achternaam slachtoffer 1] is gaan

zwemmen;

art 279 lid 1 Wetboek van Strafrecht

3.

hij op of omstreeks 20 maart 2011 te Hazerswoude-Dorp, in elk geval in

Nederland, een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 267 foto('s) en/of

18 film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) (te

weten één of meer computer(s) en/of (een) harddisk(s))

in bezit heeft gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeeldinge(n) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het vaginaal en/of anaal en/of oraal penetreren (met de penis en/of

hand/vinger en/of de mond/tong) van het lichaam van een persoon die kennelijk

de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal penetreren (met de penis) door een persoon die kennelijk de leeftijd

van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het betasten van de geslachtsdelen en/of de billen van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de vinger/hand

en/of de mond/tong)

en/of

het betasten van de geslachtsdelen door een persoon die kennelijk de leeftijd

van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk

de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij deze persoon gekleed

en/of opgemaakt is en/of in een omgeving en/of met voorwerpen en/of in

(erotisch getinte) houdingen poseert die niet bij de leeftijd past en/of

waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van de kleding ontdoet en/of (waarna) door de

uitsnede van de afbeelding/film en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze

van kleden van deze persoon nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld

gebracht worden;

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

4.

hij op of omstreeks 10 februari 2011, althans in de periode van 1 januari 2011

tot en met 20 maart 2011 te Hazerswoude-Dorp, in elk geval in Nederland, een

film [bestandsnaam].avi) heeft vervaardigd en/of in bezit gehad

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

terwijl op die film (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij

een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt,

was betrokken of schijnbaar was betrokken

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk

de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij deze persoon zich in

opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten haar bovenlichaam ontbloot en/of

haar onderlichaam ontbloot en/of haar geslachtsdeel toont en/of vervolgens

haar hand tussen haar benen stopt en bewegingen, gelijkend op vingeren, maakt.

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht