Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2011:BR3870

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
09-06-2011
Datum publicatie
01-08-2011
Zaaknummer
656690 mb 11-71
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Geen gebruik maken van de rijbaan. Betrokkene stelt zijn voertuig te hebben geparkeerd op zijn eigen terrein. De kantonrechter oordeelt dat de geschetste verkeerssituatie tot misverstanden kan leiden. Er bestaat onvoldoende grond om er vanuit te gaan dat betrokkene de verweten gedraging heeft begaan. Beroep is gegrond verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

team kanton Bergen op Zoom

zaaknummer : 656690 MB VERZ 11-71

CJIB-nummer : 144541191

uitspraak : 9 juni 2011

Op de in het openbaar gehouden zitting van 9 juni 2011 is mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, bijgestaan door mr. H.J.E.M. Hoezen als griffier, overgegaan tot de mondelinge behandeling van het beroep dat is ingesteld tegen de beslissing van de officier van justitie met bovengenoemd CJIB-nummer. Het beroepschrift is ingediend door:

naam : [betrokkene]

adres : [adres]

nader te noemen “betrokkene”.

Betrokkene is ter zitting verschenen in persoon.

Namens de officier van justitie is verschenen mevrouw F.A. Slootweg, werkzaam bij het CVOM te Utrecht.

Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden, welke aantekeningen worden geacht deel uit te maken van dit proces-verbaal.

Betrokkene heeft beroep ingesteld en daartoe aangevoerd hetgeen in het beroepschrift is vermeld.

Mevrouw F.A. Slootweg heeft namens de officier van justitie voorgesteld het beroep gedeeltelijk gegrond te verklaren in die zin dat de sanctie wordt gematigd tot nihil.

1. De beoordeling

Het beroep is ontvankelijk omdat het tijdig is ingesteld en er zekerheid is gesteld voor de betaling van de sanctie.

Betrokkene wordt verweten dat zij als bestuurder van een motorvoertuig geen gebruik heeft gemaakt van de rijbaan. Betrokkene betoogt te hebben geparkeerd op eigen terrein en overlegt ter adstructie van deze stelling een foto van de pleeglocatie. Namens de officier van justitie wordt aangevoerd dat - gelet op vaste jurisprudentie van de Hoge Raad - in het onderhavige geval geen sprake is van eigen terrein. Hiermee handhaaft hij zijn stelling dat betrokkene de gedraging heeft begaan. Voorgesteld wordt om de aan betrokkene opgelegde sanctie te matigen tot nihil, wegens de door betrokkene aangevoerde omstandigheden.

Hoewel de onderhavige verkeerssituatie tot misverstanden kan leiden, wordt desalniettemin geoordeeld dat onvoldoende grond bestaat om er vanuit te gaan dat betrokkene de verweten gedraging heeft begaan. Dit gelet op de door betrokkene overgelegde foto, waaruit blijkt dat het bewuste terrein andere tegels heeft en dat dit terrein is gelegen onder het eigen dak van betrokkene. Het vorenstaande betekent dat het beroep gegrond dient te worden verklaard en dat de bestreden beslissing dient te worden vernietigd.

De gestelde zekerheid dient aan betrokkene te worden terugbetaald als hierna bepaald.

2. De beslissing

De kantonrechter:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de bestreden beslissing van de officier van justitie;

- draagt de officier van justitie op het bedrag van de zekerheidstelling ter hoogte van € 66,00 aan betrokkene terug te betalen.

Waarvan proces-verbaal,

De griffier, De kantonrechter,

Bent u het met de beslissing op uw beroep niet eens, dan kunt u binnen zes weken na de hieronder vermelde datum van toezending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden, doch alleen indien:

a. de bij deze beslissing opgelegde administratieve sanctie meer dan € 70,00 bedraagt, of

b. het beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat de zekerheid niet (tijdig) is gesteld.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Breda, sector kanton, locatie [jw.fun.concipiënt.1.organisatie], ([jw.fun.concipiënt.1.postbus] [jw.fun.concipiënt.1.pc_postbus] [jw.fun.concipiënt.1.plts_postbus]) en dient door degene die bij de sector kanton beroep heeft ingesteld of door zijn gemachtigde te zijn ondertekend.

U dient daarbij het zaaknummer te vermelden.

De procedure bij het gerechtshof verloopt geheel schriftelijk, tenzij in het beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting wordt gevraagd waarop u uw standpunt mondeling wilt toelichten.

Datum toezending beslissing: