Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP4878

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
09-02-2011
Datum publicatie
17-02-2011
Zaaknummer
643299 cv 11-806
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Verstek
Inhoudsindicatie

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd geldt bij gebreke van opzegging voor onbepaalde tijd, waardoor vordering tot schadevergoeding wordt afgewezen en slechts gebruiksvergoeding wordt toegewezen tot de datum van feitelijke ontruiming.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

team kanton Bergen op Zoom

zaak/rolnr.: 643299 CV EXPL 11-806

vonnis d.d. 9 februari 2010

inzake

[eiseres], wonende te [woonplaats],

eiseres,

gemachtigde: gerechtsdeurwaarders C.L.M. de Laat en D.A. Riedijk te Waalwijk,

tegen

[gedaagde],

wonende te [adres],

gedaagde, niet verschenen.

1. Het verloop van het geding

De procesgang blijkt uit de aangehechte dagvaarding met producties.

2. Het geschil en de beoordeling

2.1 Eiseres heeft op de bij dagvaarding omschreven gronden, welke hier als herhaald en ingelast gelden, gevorderd de tussen partijen bestaande huurovereenkomst te ontbinden, gedaagde te veroordelen tot ontruiming van het gehuurde, met machtiging deze eventueel zelf en op kosten van gedaagde te bewerkstelligen met hulp van de sterke arm, alsmede gedaagde te veroordelen tot betaling van achterstallige huurpenningen, te vermeerderen met rente, schadevergoeding en kosten.

2.2 Gedaagde is, hoewel behoorlijk gedagvaard, niet ter zitting verschenen en heeft ook niet tijdig een schriftelijk antwoord ingediend of om uitstel verzocht, zodat tegen hem verstek is verleend.

2.3 Nu de vordering de kantonrechter niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, zal deze worden toegewezen, met inachtneming van het volgende.

2.4 De vordering tot ontruiming van de woning zal worden toegewezen met inachtneming van een redelijke ontruimingstermijn van twee weken.

2.5 Gelet op artikel 7:271, leden 1, 3, 4 en 5 sub b van het Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede artikel 3.1. van de door eiseres in het geding gebrachte huurovereenkomst, moet thans worden uitgegaan van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, nu gesteld noch gebleken is dat eiseres die huurovereenkomst vóór 14 januari 2011 heeft opgezegd. Als gevolg hiervan zal de gevorderde schadevergoeding tot 14 april 2011 worden afgewezen, en zal slechts een gebruiksvergoeding worden toegewezen voor de periode dat gedaagde nog het feitelijke genot van de woning heeft.

2.6 De gevorderde machtiging om de ontruiming zelf uit te (doen) voeren, desnoods met inroeping van de sterke arm, zal worden afgewezen omdat deze wijze van ontruiming niet op de wet berust. Artikel 556 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv) schrijft voor dat de gedwongen ontruiming geschiedt door een deurwaarder. Onverenigbaar met die regel is dat eiseres niettemin zou worden gemachtigd om zelf de ontruiming te bewerkstelligen; in zoverre derogeert artikel 556 lid 1 Rv bij ontruimingsbeslissingen aan artikel 3:299 BW.

De deurwaarder zelf behoeft geen rechterlijke machtiging om de hulp van de sterke arm in te roepen. Die bevoegdheid ontleent hij rechtstreeks aan artikel 557 Rv, waarin artikel 444 Rv van overeenkomstige toepassing wordt verklaard.

2.7 De vanaf de datum van dagvaarding gevorderde rente zal worden toegewezen over de toe te wijzen hoofdsom en de buitengerechtelijke incassokosten.

2.8 Als de in het ongelijk te stellen partij zal gedaagde in de kosten van de procedure worden veroordeeld.

3. De beslissing

De kantonrechter:

ontbindt de huurovereenkomst tussen partijen betreffende de woning, staande en gelegen te Roosendaal, aan het adres [adres];

veroordeelt gedaagde om gemelde woning binnen twee weken na de betekening van dit vonnis met al de zijnen en het zijne te ontruimen en te verlaten en met afgifte van de sleutels ter vrije en algehele beschikking van eiseres te stellen;

veroordeelt gedaagde om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eiseres te betalen:

1. een bedrag van € 2.407,09 ter zake van huur tot en met januari 2011 (inclusief buitengerechtelijke kosten met btw en rente), te vermeerderen met de overeengekomen rente ad 1% per maand over een bedrag van € 2.367,00 vanaf 26 januari 2011 tot de dag der algehele voldoening;

2. een bedrag van € 670,00 voor elke maand of gedeelte daarvan, ter zake van huur en/of gebruiksvergoeding vanaf 1 februari 2011 tot de datum van feitelijke ontruiming;

veroordeelt gedaagde in de kosten van deze procedure aan de zijde van eiseres gevallen en tot op heden begroot op een bedrag van € 524,81, waaronder begrepen € 150,00 als salaris voor de gemachtigde van eiseres;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voor¬raad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.H. Goossens, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op woensdag 9 februari 2011.