Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2010:BO7423

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
18-11-2010
Datum publicatie
15-12-2010
Zaaknummer
627077 mb 10-185
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV).

Algemene Wet Bestuursrecht (AwB).

Parkeerovertreding. Discussie of er sprake was van "laden en lossen".

Officier van Justitie heeft bij zijn beslissing in beroep niet deugdelijk gemotiveerd (art. 7:26 AwB).

Officier heeft voorts onzorgvuldig gehandeld door -gelet op verweer- geen nader onderzoek te verrichten.

Betrokkene kan uit beslissing OvJ niet afleiden waarom zijn beroep ongegrond is verklaard.

Beslissing kantonrechter: beroep gegrond, vernietiging van bestreden beslissing, opdracht terugbetaling van bedrag zekerheidsstelling.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 7:26
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JWR 2011/36
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

team kanton Bergen op Zoom

zaaknummer : 627077 \ MB VERZ 10-185

CJIB-nummer: 140403037

uitspraak: 18 november 2010

Op de in het openbaar gehouden zitting van 18 november 2010 is mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, bijgestaan door L.P.A. Gijsen-van der Linden als griffier, overgegaan tot de mondelinge behandeling van het beroep dat is ingesteld tegen de beslissing van de officier van justitie met bovengenoemd CJIB-nummer. Het beroepschrift is ingediend door:

naam: : [betrokkene]

adres : [adres]

woonplaats : [woonplaats], nader ook te noemen: betrokkene,

--------------------

Betrokkene is ter zitting verschenen in persoon.

Namens de officier van justitie is verschenen F. Slootweg, werkzaam bij het CVOM te Utrecht.

Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden, welke aantekeningen worden geacht deel uit te maken van dit proces-verbaal.

Betrokkene heeft beroep ingesteld en daartoe aangevoerd hetgeen in het beroepschrift - dat zich bij de stukken van het geding bevindt - is vermeld. Ter zitting heeft betrokkene medegedeeld de gronden van het beroep te handhaven.

1. De beoordeling

De kantonrechter heeft op grond van de navolgende overwegingen een beslissing genomen, welke beslissing is uitgesproken ter openbare terechtzitting.

Het beroep is ontvankelijk omdat het tijdig is ingesteld en er zekerheid is gesteld voor de betaling van de sanctie.

Betrokkene heeft gemotiveerd uitgelegd in zijn beroep bij de officier van justitie dat hij ten tijde van de verweten gedraging aan het laden en lossen was. Zo voert hij onder ander aan dat hij zeker geen tien minuten weg is geweest en dat de achterklep van zijn voertuig open stond, omdat hij vanuit de winkel vuilniszakken in zijn auto aan het laden was. Bovendien heeft betrokkene verklaard bereid te zijn een mondelinge toelichting te willen geven.

Op grond van artikel 7:26 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dient de beslissing van de officier van justitie op het (administratief) beroepschrift van betrokkene te berusten op een deugdelijke motivering, die bij de bekendmaking van de beslissing wordt vermeld.

De officier van justitie heeft onzorgvuldig gehandeld door geen nader onderzoek te verrichten. Bovendien bevat zijn beslissing geen deugdelijke motivering, omdat deze motivering niet is toegespitst op het geval van betrokkene door niet in te gaan op het uitgebreide verweer.

Betrokkene kan derhalve niet afleiden waarom het beroep ongegrond is verklaard. Om die reden kan de beslissing van de officier van justitie niet worden gehandhaafd en zal de kantonrechter de beslissing van de officier van justitie vernietigen. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard.

De gestelde zekerheid dient aan betrokkene te worden terugbetaald als hierna bepaald.

2. De beslissing

De kantonrechter:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de bestreden beslissing van de officier van justitie;

- draagt de officier van justitie op het bedrag van de zekerheidstelling ter hoogte van € 66,= aan betrokkene terug te betalen.

Waarvan proces-verbaal,

De griffier, De kantonrechter,

Bent u het met de beslissing op uw beroep niet eens, dan kunt u binnen zes weken na de hieronder vermelde datum van toezending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden, doch alleen indien:

a. de bij deze beslissing opgelegde administratieve sanctie meer dan € 70,00 bedraagt, of

b. het beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat de zekerheid niet (tijdig) is gesteld.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Breda, sector kanton, locatie Bergen op Zoom, (118 4600 AC Bergen op Zoom) en dient door degene die bij de sector kanton beroep heeft ingesteld of door zijn gemachtigde te zijn ondertekend.

U dient daarbij het zaaknummer te vermelden.

De procedure bij het gerechtshof verloopt geheel schriftelijk, tenzij in het beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting wordt gevraagd waarop u uw standpunt mondeling wilt toelichten.

Datum toezending beslissing: