Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2010:BO7420

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
18-11-2010
Datum publicatie
15-12-2010
Zaaknummer
620369 mb 10-168
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV).

Snelheidsovertreding.

Betrokkene toont gemotiveerd aan dat hij de snelheidsovertreding met zijn voertuig niet kan hebben gepleegd.

Betrokkene kreeg in één week drie bekeuringen.

Betrokkene heeft aangifte gedaan in verband met misbruik van zijn kenteken.

Namens OvJ wordt ter zitting tot gegrondverklaring geconcludeerd.

Beslissing kantonrechter: beroep gegrond, vernietiging van bestreden beslissing, opdracht terugbetaling van bedrag zekerheidsstelling.

Wetsverwijzingen
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 2
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JWR 2011/15
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

team kanton Bergen op Zoom

zaaknummer : 620369 \ MB VERZ 10-168

CJIB-nummer: 139027663

uitspraak: 18 november 2010

Op de in het openbaar gehouden zitting van 18 november 2010 is mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, bijgestaan door L.P.A. Gijsen-van der Linden als griffier, overgegaan tot de mondelinge behandeling van het beroep dat is ingesteld tegen de beslissing van de officier van justitie met bovengenoemd CJIB-nummer. Het beroepschrift is ingediend door:

naam: : J.W. Snoeren

adres : Langvennen Zuid 63

woonplaats : 5061 NP Oisterwijk, nader ook te noemen: betrokkene,

--------------------

Betrokkene is ter zitting verschenen in persoon.

Namens de officier van justitie is verschenen F. Slootweg, werkzaam bij het CVOM te Utrecht.

Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden, welke aantekeningen worden geacht deel uit te maken van dit proces-verbaal.

Betrokkene heeft beroep ingesteld en daartoe aangevoerd hetgeen in het beroepschrift - dat zich bij de stukken van het geding bevindt - is vermeld. Ter zitting heeft betrokkene medegedeeld de gronden van het beroep te handhaven.

1. De beoordeling

De kantonrechter heeft op grond van de navolgende overwegingen een beslissing genomen, welke beslissing is uitgesproken ter openbare terechtzitting.

Het beroep is ontvankelijk omdat het tijdig is ingesteld en er zekerheid is gesteld voor de betaling van de sanctie.

Betrokkene voert aan dat hij in één week tijd drie bekeuringen heeft gehad met betrekking tot het voertuig met kenteken 19-GRS-6. Hij heeft van die verweten gedragingen foto’s opgevraagd. Op de foto’s staat het kenteken 19-GRS-6. Na ontvangst van de foto’s heeft betrokkene bij een Toyota-dealer onderzoek laten doen. Een medewerker van de dealer heeft schriftelijk verklaard dat op één van de foto’s duidelijk een Toyota Avenis Sedan te zien is. Betrokkene heeft een Toyota Avensis, maar geen Sedan. Ook worden een aantal andere verschillen aangegeven tussen het voertuig op de foto en het voertuig van betrokkene. Bovendien heeft betrokkene ter onderbouwing een proces-verbaal van aangifte tegen vervalsingen overgelegd.

De officier van justitie heeft ter zitting voorgesteld het beroep gegrond te verklaren. De kantonrechter zal, alles afwegend, de officier van justitie hierin volgen en het beroep gegrond verklaren. De bestreden beslissing dient dan ook te worden vernietigd.

De gestelde zekerheid dient aan betrokkene te worden terugbetaald als hierna bepaald.

2. De beslissing

De kantonrechter:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de bestreden beslissing van de officier van justitie;

- draagt de officier van justitie op het bedrag van de zekerheidstelling ter hoogte van € 27,= aan betrokkene terug te betalen.

Waarvan proces-verbaal,

De griffier, De kantonrechter,

Bent u het met de beslissing op uw beroep niet eens, dan kunt u binnen zes weken na de hieronder vermelde datum van toezending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden, doch alleen indien:

a. de bij deze beslissing opgelegde administratieve sanctie meer dan € 70,00 bedraagt, of

b. het beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat de zekerheid niet (tijdig) is gesteld.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Breda, sector kanton, locatie Bergen op Zoom, (118 4600 AC Bergen op Zoom) en dient door degene die bij de sector kanton beroep heeft ingesteld of door zijn gemachtigde te zijn ondertekend.

U dient daarbij het zaaknummer te vermelden.

De procedure bij het gerechtshof verloopt geheel schriftelijk, tenzij in het beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting wordt gevraagd waarop u uw standpunt mondeling wilt toelichten.

Datum toezending beslissing: