Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2010:BO7418

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
18-11-2010
Datum publicatie
15-12-2010
Zaaknummer
627083 mb 10-187
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV).

Parkeerovertreding.

Betrokkene voert aan dat zij haar voertuig voor haar huis op eigen terrein heeft geparkeerd.

Gemeente heeft volgens haar zonder overleg tijdelijk gele trottoirtegels gelegd op haar eigen terrein.

Van belang of terrein waar de verweten gedraging heeft plaatsgevonden al dan niet een voor openbaar verkeer openstaande weg is.

Kantonrechter oordeelt dat er wel sprake is van een voor openbaar verkeer openstaande weg dit onder verwijzing naar de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 8 april 1997, nr. 602-96-V.

Sanctie werd derhalve volgens de kantonrechter terecht opgelegd.

Beslissing kantonrechter: beroep ongegrond.

Wetsverwijzingen
Wegenverkeerswet 1994
Wegenverkeerswet 1994 1
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JWR 2011/18 met annotatie van JvdH
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

team kanton Bergen op Zoom

zaaknummer : 627083 \ MB VERZ 10-187

CJIB-nummer: 136717901

uitspraak: 18 november 2010

Op de in het openbaar gehouden zitting van 18 november 2010 is mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, bijgestaan door L.P.A. Gijsen-van der Linden als griffier, overgegaan tot de mondelinge behandeling van het beroep dat is ingesteld tegen de beslissing van de officier van justitie met bovengenoemd CJIB-nummer. Het beroepschrift is ingediend door:

naam: : S.S. van Saane-van Keulen

adres : Brugstraat 3

woonplaats : 4791 HM Klundert, nader ook te noemen: betrokkene,

Betrokkene is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen.

Namens de officier van justitie is verschenen F. Slootweg, werkzaam bij het CVOM te Utrecht.

Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden, welke aantekeningen worden geacht deel uit te maken van dit proces-verbaal.

Betrokkene heeft beroep ingesteld en daartoe aangevoerd hetgeen in het beroepschrift - dat zich bij de stukken van het geding bevindt - is vermeld. .

De officier van justitie heeft meegedeeld de beslissing waarvan beroep is ingesteld, alsmede de verwerping van de bezwaren van betrokkene, te handhaven.

1. De beoordeling

De kantonrechter heeft op grond van de navolgende overwegingen een beslissing genomen, welke beslissing is uitgesproken ter openbare terechtzitting.

Het beroep is ontvankelijk omdat het tijdig is ingesteld en er zekerheid is gesteld voor de betaling van de sanctie.

Betrokkene voert aan dat zij haar voertuig voor haar huis op eigen terrein heeft geparkeerd. De gemeente heeft zonder overleg tijdelijk gele trottoirtegels gelegd op het eigen terrein van betrokkene, vanwege een wegopbreking. Nu betrokkene op haar eigen terrein stond is er derhalve onterecht een sanctie opgelegd, aldus betrokkene.

De kantonrechter overweegt dat allereerst van belang is of het terrein waar de gedraging heeft plaatsgevonden al dan niet als een voor het openbaar verkeer openstaande weg is aan te merken.

Beslissend voor de vraag of het terrein waar de gedraging is geconstateerd als een voor het openbaar verkeer openstaande weg dient te worden aangemerkt, is of dit ten tijde van de gedraging feitelijk voor het openbaar verkeer openstond. Daarvoor zijn mede van belang de verdere feitelijke omstandigheden, zoals concrete maatregelen waaruit blijkt of door de rechthebbende(n) wordt geduld dat het algemene verkeer gebruik maakt van het terrein (vlg. de uitspraak van de Hoge Raad van 8 april 1997, nr. 602-96-V).

Nu op de locatie waar betrokkene stond geparkeerd het terrein niet is voorzien van hekken of slagbomen en hierdoor voor iedereen toegankelijk is, open is voor het openbaar verkeer en er geen bebording of andere aanduidingen staan waarop staat vermeld dat het privé-terrein is, is de kantonrechter van oordeel dat er sprake is van een voor het openbaar verkeer openstaande weg in de zin van de Wegenverkeerswet 1994.

Door haar voertuig te parkeren op de openbare weg, te weten langs een gele onderbroken streep, heeft betrokkene het risico genomen dat er een sanctie wordt opgelegd. Dit risico heeft zich verwezenlijkt en komt dan ook voor rekening van betrokkene. Derhalve is terecht een sanctie opgelegd.

Het voorgaande betekent dat het beroep ongegrond dient te worden verklaard.

2. De beslissing

De kantonrechter verklaart het beroep ongegrond.

Waarvan proces-verbaal,

de griffier, de kantonrechter,

Bent u het met de beslissing op uw beroep niet eens, dan kunt u binnen zes weken na de hieronder vermelde datum van toezending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden, doch alleen indien:

a. de bij deze beslissing opgelegde administratieve sanctie meer dan € 70,00 bedraagt, of

b. het beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat de zekerheid niet (tijdig) is gesteld.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Breda, sector kanton, locatie Bergen op Zoom, (118 4600 AC Bergen op Zoom) en dient door degene die bij de sector kanton beroep heeft ingesteld of door zijn gemachtigde te zijn ondertekend.

U dient daarbij het zaaknummer te vermelden.

De procedure bij het gerechtshof verloopt geheel schriftelijk, tenzij in het beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting wordt gevraagd waarop u uw standpunt mondeling wilt toelichten.

Datum toezending beslissing: