Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2010:BO7417

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
18-11-2010
Datum publicatie
15-12-2010
Zaaknummer
627085 mb 10-189
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV).

Parkeerovertreding op basis van Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Moerdijk.

Discussie over toelaatbaarheid parkeren camper. Is art. 5:6 APV of art. 5:8 APV van toepassing?

Kantonrechter oordeelt dat de onderhavige camper qua afmetingen tevens valt onder artikel 5:8 APV.

Sanctie is terecht opgelegd.

Beslissing kantonrechter: beroep ongegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JWR 2011/19
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

team kanton Bergen op Zoom

zaaknummer : 627085 \ MB VERZ 10-189

CJIB-nummer: 139966825

uitspraak: 18 november 2010

Op de in het openbaar gehouden zitting van 18 november 2010 is mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, bijgestaan door L.P.A. Gijsen-van der Linden als griffier, overgegaan tot de mondelinge behandeling van het beroep dat is ingesteld tegen de beslissing van de officier van justitie met bovengenoemd CJIB-nummer. Het beroepschrift is ingediend door:

naam: : P.W. Suijker

adres : Frisostraat 21

woonplaats : 4765 BR Zevenbergschen Hoek, nader ook te noemen: betrokkene,

Betrokkene is ter zitting verschenen in persoon.

Namens de officier van justitie is verschenen F. Slootweg, werkzaam bij het CVOM te Utrecht.

Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden, welke aantekeningen worden geacht deel uit te maken van dit proces-verbaal.

Betrokkene heeft beroep ingesteld en daartoe aangevoerd hetgeen in het beroepschrift - dat zich bij de stukken van het geding bevindt - is vermeld. Ter zitting heeft betrokkene medegedeeld de gronden van het beroep te handhaven.

De officier van justitie heeft meegedeeld de beslissing waarvan beroep is ingesteld, alsmede de verwerping van de bezwaren van betrokkene, te handhaven.

1. De beoordeling

De kantonrechter heeft op grond van de navolgende overwegingen een beslissing genomen, welke beslissing is uitgesproken ter openbare terechtzitting.

Het beroep is ontvankelijk omdat het tijdig is ingesteld en er zekerheid is gesteld voor de betaling van de sanctie.

Betrokkene heeft een sanctie gekregen voor het voertuig met kenteken 61-GFP-4 voor het “parkeren van een voertuig langer dan 6 m/ hoger dan 2,4 m op een plaats waar dit verboden is” op grond van artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordenig van de Gemeente Moerdijk (APV Moerdijk).

Betrokkene voert aan dat hij ten tijde van de verweten gedraging met zijn camper geparkeerd stond aan de Van Gilsstraat te Zevenbergsche Hoek. Hij stelt dat zijn voertuig daar geparkeerd mocht staan. Immers, ingevolge artikel 5:6 APV Moerdijk mag een voertuig dat voor recreatie of anderszinds voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt hooguit drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg geplaatst worden. Nu betrokkene de camper op 23 februari 2010 heeft geparkeerd aan de Van Gilsweg en hij 24 februari 2010 is geverbaliseerd, is er onterecht een sanctie opgelegd, aldus betrokkene.

Allereerst is van belang welk artikel van de APV Moerdijk van toepassing is op het voertuig van betrokkene. In de APV Moerdijk is in artikel 5:6 opgenomen dat dit artikel betrekking heeft op kampeermiddelen en dat artikel 5.8 betrekking heeft op het parkeren van grote voertuigen. De verbalisant verklaart hierover in zijn aanvullend proces-verbaal d.d. 7 juni 2010 dat “hij een sanctie heeft opgelegd op grond van artikel 5:8 Algemene Plaatstelijke Verordening Moerdijk en niet op grond van artikel 5:6 Algemene Plaatstelijke Verordening Moerdijk. In artikel 5:6 Algemene Plaatstelijke Verordening Moerdijk wordt gesproken over een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt. Dit artikel heeft met name betrekkking op caravans, aanhangwagens en dergelijke. In dit artikel spreekt men niet over een voertuig dat bepaalde afmetingen te buiten gaat zoals in onderhavige situatie, de camper van betrokkene, Suijker. Derhalve is door mij, verbalisant, gebruik gemaakt van artikel 5.8 van de Algemene Plaatstelijke Verordening van de Gemeente Moerdijk aangezien de camper van betrokkene, Suijker, de in dit artikel gestelde afmetingen te boven ging”.

De kantonrechter overweegt als volgt. Betrokkene heeft niet betwist dat zijn camper langer is dan 6 meter en/of heeft een hoogte van meer dan 2,4 meter. Dat een camper een kampeermiddel is, neemt niet weg dat artikel 5:8 APV Moerdijk niet van toepassing kan zijn. Nu het voertuig van betrokkene qua afmetingen voldoet aan de gestelde in artikel 5.8 APV Moerdijk had betrokkene zijn voertuig niet mogen parkeren aan de Van Gilsstraat. Hij dient zijn voertuig op een door het college aangewezen plaats te parkeren. Nu betrokkene dit niet heeft gedaan, bestaat het risico dat een sanctie wordt opgelegd. Dit risico heeft zich verwezenlijkt en komt dan ook voor rekening van betrokkene. Derhalve is terecht een sanctie opgelegd.

Het voorgaande betekent dat het beroep ongegrond dient te worden verklaard.

2. De beslissing

De kantonrechter verklaart het beroep ongegrond.

Waarvan proces-verbaal,

de griffier, de kantonrechter,

Bent u het met de beslissing op uw beroep niet eens, dan kunt u binnen zes weken na de hieronder vermelde datum van toezending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden, doch alleen indien:

a. de bij deze beslissing opgelegde administratieve sanctie meer dan € 70,00 bedraagt, of

b. het beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat de zekerheid niet (tijdig) is gesteld.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Breda, sector kanton, locatie Bergen op Zoom, (118 4600 AC Bergen op Zoom) en dient door degene die bij de sector kanton beroep heeft ingesteld of door zijn gemachtigde te zijn ondertekend.

U dient daarbij het zaaknummer te vermelden.

De procedure bij het gerechtshof verloopt geheel schriftelijk, tenzij in het beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting wordt gevraagd waarop u uw standpunt mondeling wilt toelichten.

Datum toezending beslissing: