Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2009:BK4902

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
23-07-2009
Datum publicatie
01-12-2009
Zaaknummer
537380 ov 09-1729
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek ingevolge artikel 6 Handelsnaamwet; veroordeling om handelsnaam zodanig te wijzigen dat de bestaande strijd met art. 5 HnW wordt opgeheven.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector kanton

Locatie Breda

zaak/rolnr.: 537380 OV VERZ 09-1729

beschikking d.d. 23 juli 2009 op een verzoek ingevolge art. 6 Handelsnaamwet

van

de vennootschap onder firma MOTOPLACE V.O.F.,

gevestigd en kantoorhoudende te (6101 GD) Echt, Peyerstraat 2,

verzoekster, verder te noemen “Motoplace vof”,

gemachtigde: mr. T.G.F. Lourents, werkzaam bij DAS Rechtsbijstand te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap MOTO PLACE BREDA B.V.,

gevestigd te (4815 PS) Breda, Korte Huifkarstraat 14,

verweerster, verder te noemen “Moto Place Breda”,

gemachtigde: mr. E.R. Chel, advocaat te Oosterhout (NB).

1. Het verloop van het geding

1.1 De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

- het op 27 maart 2009 ter griffie binnengekomen verzoekschrift met producties;

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling ter terechtzitting op 12 juni 2009;

- de aantekeningen van de gemachtigde van verweerster ten behoeve van de mondelinge behandeling met twee producties.

1.2. Het verzoek is behandeld op de openbare terechtzitting van 12 juni 2009. Ter zitting is namens verzoekster verschenen haar vennoot [S], bijgestaan door mr. Lourents voornoemd en namens verweerster de directeur van de besturende holding, [V], bijgestaan door mr. Chel voornoemd. Van het verhandelde ter zitting is aantekening gehouden.

1.3. De inhoud van bovengenoemde stukken met de daarbij behorende bijlagen geldt als hier ingelast.

2. Het verzoek en het verweer

2.1 Motoplace vof heeft verzocht om Moto Place Breda op grond van artikel 6 Handelsnaamwet (Hnw) bij beschikking te veroordelen zodanige wijzigingen in de door haar gevoerde handelsnaam aan te brengen dat de thans bestaande strijd met artikel 5 Hnw wordt opgeheven, zulks op straffe van een dwangsom van € 1.000,= per dag dat zij nalaat aan deze verplichting te voldoen, met veroordeling van Moto Place Breda in de proceskosten.

2.2 Moto Place Breda heeft verweer gevoerd.

3. De beoordeling

3.1 Tussen partijen gelden de volgende feiten:

Motoplace vof is gevestigd te Echt en is gespecialiseerd in de in- en verkoop van motorfietsen en aanverwante artikelen, alsmede onderhoud en service van motoren. Sinds 1 januari 2003 is zij in het handelsregister ingeschreven onder de handelsnaam Motoplace. Sinds 21 januari 2003 maakt Motoplace vof gebruik van de domeinnaam www.motoplace.nl.

Moto Place Breda is gevestigd in Breda en is de officiële dealer van de motormerken Vespa, Ducati en Triumph. Zij houdt zich dan ook bezig met de in- en verkoop van deze en (in mindere mate) andere motoren en alle daarbij behorende accessoires en biedt daarbij tevens diensten aan als onderhoud en stalling van motoren. Moto Place Breda is op 18 januari 2007 ingeschreven in het handelsregister en maakt gebruik van de domeinnaam www.motoplacebreda.nl.

3.2 Motoplace vof heeft aan haar verzoek ten grondslag gelegd dat de handelsnaam van Moto Place Breda in te geringe mate afwijkt van haar eigen handelsnaam, zodat – nu partijen in dezelfde branche en landelijke markt opereren – dientengevolge verwarring tussen de ondernemingen bij het publiek te duchten is.

3.3 Moto Place Breda heeft in de eerste plaats aangevoerd dat [S] als vennoot van Motoplace vof niet ontvankelijk dient te worden verklaard in het door hem gedane verzoek, nu een handelsnaam een vermogensrecht is dat behoort tot het afgescheiden vermogen van de vennootschap. Derhalve kan enkel de vennootschap onder firma optreden tegen een vermeende inbreuk op een handelsnaam en niet een vennoot daarvan.

3.4 Zoals uit de kop van deze beschikking reeds blijkt heeft de kantonrechter de vennootschap onder firma, Motoplace vof, aangemerkt als verzoekende partij en niet haar vennoot [S]. De kantonrechter acht de ter zitting door de gemachtigde van Motoplace vof gegeven toelichting, dat het verzoek namens de vennootschap is ingediend, toereikend en niet in strijd met de bewoordingen van het verzoekschrift. De vennootschap is dan ook ontvankelijk in haar verzoek.

3.5 Overigens overweegt de kantonrechter dat artikel 6 Handelsnaamwet een ruim belanghebbendenbegrip kent. Iedere belanghebbende kan zich tot de kantonrechter wenden met het verzoek om degene die een verboden handelsnaam voert te veroordelen daarin wijzigingen aan te brengen. Schrouff kan dan ook als vennoot van Motoplace vof als belanghebbende worden aangemerkt, daar hij persoonlijk en direct wordt geraakt als de vennootschap omzet verliest doordat het publiek vanwege een eventuele verwarring omtrent de handelsnaam bij de concurrent gaat winkelen.

3.6 In de tweede plaats heeft Moto Place Breda aangevoerd dat er geen verwarring bij het publiek te duchten is, aangezien zij feitelijk een andere handelsnaam voert, de aard van de ondernemingen in belangrijke mate verschilt omdat zij zich (anders dan Motoplace vof) voornamelijk richt op de in- en verkoop, reparatie en onderhoud van Ducati- en Triumph-motoren, en de ondernemingen voorts op een afstand van 125 kilometer van elkaar gevestigd zijn.

3.7 Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring is te duchten.

Geringe mate van afwijken

3.8 Vast staat dat door Motoplace vof de handelsnaam Motoplace reeds rechtmatig werd gevoerd, voordat Moto Place Breda haar onderneming onder de handelsnaam Moto Place Breda ging drijven. Naar het oordeel van de kantonrechter wijken de handelsnamen slechts in geringe mate van elkaar af. Het spreekt voor zich dat de kern van beide handelsnamen is gelegen in de woorden “moto” en “place”. Het toegevoegde woord “Breda” heeft wel enige onderscheidende betekenis, maar moet ondergeschikt worden geacht aan het voorafgaande “Moto Place”. Bovendien lijkt de toevoeging van de plaatsnaam Breda – zoals door Motoplace vof gesteld – eerder te duiden op een nevenvestigingsplaats van het bedrijf Motoplace vof, dan op een geheel andere onderneming.

De aard der beide ondernemingen

3.9 Beide partijen drijven een onderneming die zich hoofdzakelijk bezighoudt met de in- en verkoop, onderhoud en reparatie van motoren. Dat Motoplace vof – zo is ter zitting gebleken – zich met name toelegt op de tweedehandsmarkt en Moto Place Breda voornamelijk handelt in nieuwe motoren van de merken waarvoor zij in Breda en omstreken het officiële dealerschap heeft, maakt niet dat gesproken kan worden van een geheel andere bedrijfsactiviteit en daarmee aard van de onderneming. Buiten twijfel staat dat er overlap bestaat in het aanbod van diensten door Motoplace vof en Moto Place Breda. Moto Place Breda legt zich niet uitsluitend toe op de verkoop van de merken Ducati, Triumph en Vespa, terwijl Motoplace vof ook in deze merken handelt. Beide bedrijven bieden bovendien de service van reparatie en onderhoud en verkopen motoraccessoires. Waar beide handelsnamen een verwijzing naar de motorfietsenbranche (een plaats waar je voor motoren terecht kunt) in zich houden, is naamsverwarring gezien de aard der beide ondernemingen te verwachten.

Plaats

3.10 In een tijd waarin het leggen van contacten, het plaatsen van advertenties en het plegen van acquisitie zich meer en meer op het Internet afspeelt, dient aan de feitelijke vestigingsplaats van ondernemingen minder betekenis te worden gehecht, als het gaat om de markt waarop zij zich begeven. Motoplace vof heeft ter zitting aangevoerd dat zij via Internet en haar website www.motoplace.nl adverteert om de landelijke en internationale markt te bereiken. Zij heeft aangevoerd dat zij ook buiten haar eigen regio klanten bedient en dat motorrijders – ook voor reparaties en onderhoud – van heinde en verre naar Limburg komen. Aangezien motorrijders erom bekend staan al “toerend” grote afstanden af te leggen, komt de kantonrechter zulks ook niet onaannemelijk voor.

3.11 Moto Place Breda heeft ter zitting weliswaar gesteld dat zij zich bij het adverteren richt op de regio Breda, Oosterhout, Bergen op Zoom en Roosendaal, maar zij bedient zich tevens van een website, waarmee zij een veel groter (landelijke) afzetgebied bereikt. Motoplace vof heeft als productie 4 bij het verzoekschrift een e-mail van 26 februari 2008 overgelegd afkomstig van een bedrijf dat Sporttrader heet, met betrekking tot de bestelling van een Puma, die aangekomen is bij Motoplace vof, maar die eigenlijk voor Moto Place Breda was bestemd. Het bedrijf Sporttrader is blijkens deze e-mail gevestigd in Hengelo.

Reden temeer om aan te nemen dat ook Moto Place Breda een meer dan regionale afzetmarkt heeft.

3.12 De website van Moto Place Breda is te vinden via de link www.motoplacebreda.nl Het invullen van de woorden “moto” en “place”, alsmede het woord “motoplace” bij de zoekmachine Google levert (bovenaan de lijst van hits) verwijzingen op naar zowel de website van Motoplace vof als Moto Place Breda. Qua plaats op het Internet liggen partijen derhalve vlak naast elkaar. Dat dit verwarring kan opleveren bij het publiek dat onoplettend, dan wel willekeuring één van de bovenste links aanklikt, is niet onaannemelijk.

Verwarringsgevaar

3.13 Gelet op het voorgaande is de kantonrechter van oordeel dat er wel degelijk bij het publiek verwarring te duchten is ten gevolge van de weinig van elkaar verschillende handelsnamen van partijen in verband met de aard en de plaats van beide ondernemingen.

3.14 Dit oordeel wordt verstrekt door de e-mailberichten die Motoplace vof bij haar verzoekschrift heeft overgelegd en ter zitting heeft voorgelezen, waarvan de inhoud ook niet door Moto Place Breda is weersproken en waaruit blijkt dat klanten van Moto Place Breda, Motoplace vof benaderen in de veronderstelling dat zij met Moto Place Breda van doen hebben. De naamsverwarring heeft zich kennelijk al voorgedaan.

Veroordeling

3.15 De conclusie luidt dan ook dat Moto Place Breda een handelsnaam gebruikt die op grond van artikel 6 Hnw verboden is. De kantonrechter zal het verzoek derhalve toewijzen en Moto Place Breda veroordelen haar handelsnaam zodanig te wijzigen dat de onrechtmatigheid wordt opgeheven. Hiervoor zal in ieder geval nodig zijn dat uit de handelsnaam de combinatie van de woorden “moto” en place” wordt verwijderd, of dat deze woorden in de handelsnaam van zodanig ondergeschikt belang worden gemaakt dat de nadruk op een ander woord of andere woorden komt te liggen waardoor de associatie met Motoplace vof komt te ontvallen. Dit laatste zal niet eenvoudig zijn.

3.16 De kantonrechter acht het redelijk om Moto Place Breda een termijn van één maand te gunnen om de wijziging in haar handelsnaam aan te brengen vanaf de datum van betekening van deze beschikking. Indien Moto Place Breda alsdan niet aan de veroordeling in deze beschikking heeft voldaan, zal zij de gevorderde dwangsom verbeuren, met dien verstande dat deze dwangsom wordt gemaximeerd tot een bedrag van € 100.000,=.

3.17 Moto Place Breda zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

4. De beslissing

De kantonrechter:

wijst het verzoek toe en veroordeelt Moto Place Breda om haar handelsnaam zodanig te wijzigen dat de bestaande strijd met artikel 5 Hnw wordt opgeheven, zoals overwogen onder 3.15, op straffe van de verbeurte van een dwangsom van € 1.000,= per dag, dat zij vanaf één maand na betekening van deze beschikking, nalaat aan deze veroordeling te voldoen, tot een maximum van € 100.000,=;

veroordeelt Moto Place Breda in de kosten van deze procedure aan de zijde van Motoplace vof gevallen en begroot op € 697,=, daarin begrepen een bedrag van € 400,= aan salaris voor de gemachtigde van Motoplace vof;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Deze beschikking is gegeven door mr. C. Wallis en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 23 juli 2009.