Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2009:BJ5022

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
30-07-2009
Datum publicatie
12-08-2009
Zaaknummer
551081 MB 09-127
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

WAHV. Beroep tegen beslissing officier van justitie:

Betrokkene heeft een inhaalmanoeuvre uitgevoerd op een autosnelweg waar een maximum snelheid gold van 100 km/uur. Na de manoeuvre werd hij aangehouden door de KLPD omdat hij een achter hem rijdende bestuurder zou hebben gehinderd. Op zijn opmerking dat die dan te hard gereden moet hebben, werd dat beaamd en gemeld dat van die bestuurder een snelheid van 115 km/uur was gemeten. De kantonrechter oordeelt dat betrokkene geen overtreding heeft begaan.

Voorts had betrokkene de officier van justitie verzocht te worden gehoord, welk verzoek niet is gehonoreerd. De kantonrechter oordeelt dat betrokkene hierdoor niet in voldoende mate in de gelegenheid is gesteld zich te verdedigen, waardoor er niet van kan worden uitgegaan dat betrokkene niet in zijn belangen is geschaad. Reeds om deze reden wordt de beslissing van de officier van justitie vernietigd.

Wetsverwijzingen
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 7
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Jwr 2009/94
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector kanton

Locatie Bergen op Zoom

zaaknummer : 551081 MB VERZ 09-127

CJIB-nummer: 123168982

uitspraak: 30 juli 2009

Op de in het openbaar gehouden zitting van 30 juli 2009 is mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, bijgestaan door J.C.M. Franken als griffier, overgegaan tot de mondelinge behandeling van het beroep dat is ingesteld tegen de beslissing van de officier van justitie met bovengenoemd CJIB-nummer. Het beroepschrift is ingediend door:

naam: : [betrokkene]

adres : [adres]

woonplaats : [woonplaats],

nader ook te noemen “betrokkene”.

Betrokkene is ter zitting verschenen in persoon.

Namens de officier van justitie is verschenen mw. L. Boereboom, werkzaam bij het CVOM.

Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden, welke aantekeningen worden geacht deel uit te maken van dit proces-verbaal.

Betrokkene heeft beroep ingesteld en daartoe aangevoerd hetgeen in het beroepschrift - dat zich bij de stukken van het geding bevindt - is vermeld. Ter zitting heeft betrokkene meegedeeld de gronden van het beroep te handhaven en hier nog aan toegevoegd dat de verbalisant had geconstateerd dat de bestuurder van het busje 115 km/uur reed.

De officier van justitie heeft meegedeeld de beslissing waarvan beroep is ingesteld, alsmede de verwerping van de bezwaren van betrokkene, te handhaven.

1. De beoordeling

De kantonrechter heeft op grond van de navolgende overwegingen een beslissing genomen, welke beslissing is uitgesproken ter openbare terechtzitting.

Het beroep is ontvankelijk omdat het tijdig is ingesteld en er zekerheid is gesteld voor de betaling van de sanctie.

De door of namens betrokkene aangevoerde omstandigheden, te weten dat de bestuurder van het busje dat hij gehinderd zou hebben, ter plaatse harder reed dan toegestaan, leiden tot het oordeel dat betrokkene geen overtreding heeft begaan.

Tevens wordt in aanmerking genomen dat betrokkene in zijn beroepsschrift nadrukkelijk heeft vermeld dat hij wenste te worden gehoord. Hierop is in het geheel niet gereageerd.

Vanwege het feit dat betrokkene, ondanks zijn verzoek daartoe, niet de gelegenheid is geboden zijn vragen in een hoorzitting van de officier van justitie aan de orde te stellen, wordt geoordeeld dat betrokkene niet in voldoende mate in de gelegenheid is gesteld zich te verdedigen. Daarom kan er niet van worden uitgegaan dat betrokkene door de vermelde verzuimen niet in zijn belangen is geschaad. De beslissing van de officier van justitie kan reeds op die grond niet in stand blijven.

Op grond van het voorgaande zal het beroep van betrokkene gegrond worden verklaard.

Nu betrokkene hierop om een reiskostenvergoeding heeft verzocht, zal aan hem een bedrag van € 63,84 (228 kilometer á € 0,28).

De gestelde zekerheid dient aan betrokkene te worden terugbetaald als hierna bepaald.

2. De beslissing

De kantonrechter:

verklaart het beroep gegrond;

vernietigt de bestreden beslissing van de officier van justitie;

draagt de officier van justitie op het bedrag dat aan zekerheid is gesteld aan betrokkene terug te betalen;

draagt de officier van justitie op een bedrag van € 63,84 ter zake van reiskostenvergoeding aan betrokkene te vergoeden.

Waarvan proces-verbaal,

De griffier, De kantonrechter,

Bent u het met de beslissing op uw beroep niet eens, dan kunt u binnen zes weken na de hieronder vermelde datum van toezending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden, doch alleen indien:

a. de bij deze beslissing opgelegde administratieve sanctie meer dan € 70,00 bedraagt, of

b. het beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat de zekerheid niet (tijdig) is gesteld.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Breda, sector kanton, locatie Bergen op Zoom, Postbus 118, 4600 AC Bergen op Zoom en dient door degene die bij de sector kanton beroep heeft ingesteld of door zijn gemachtigde te zijn ondertekend.

U dient daarbij het zaaknummer te vermelden.

De procedure bij het gerechtshof verloopt geheel schriftelijk, tenzij in het beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting wordt gevraagd waarop u uw standpunt mondeling wilt toelichten.

Datum toezending beslissing: