Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2009:BJ5020

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
30-07-2009
Datum publicatie
12-08-2009
Zaaknummer
551097 mb 09-131
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

WAHV. Beroep tegen de beslissing van de officier van justitie.

Bekeuring wegens snelheidsovertreding.

Volgens het zaakoverzicht is betrokkene door de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard in zijn beroep. De beslissing daaromtrent is echter niet aangetroffen zodat niet kan worden vastgesteld dat deze daadwerkelijk is genomen en kan evenmin de grondslag voor die beslissing worden getoetst. Uit het zaakoverzicht blijkt bovendien dat de geldigheid van de ijktabel van de gebruikte apparatuur bijna één jaar was verlopen op het moment dat de overtreding zou hebben plaatsgevonden. Hierdoor kan niet worden uitgesloten dat een foutieve meting heet plaatsgevonden waardoor onvoldoende grond bestaat er vanuit te gaan dat betrokkene de verweten gedraging heeft begaan. Volgt gegrondverklaring van het beroep.

Wetsverwijzingen
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 9
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Jwr 2009/92
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector kanton

Locatie Bergen op Zoom

zaaknummer : 551097 MB VERZ 09-131

CJIB-nummer: 126353719

uitspraak: 30 juli 2009

Op de in het openbaar gehouden zitting van 30 juli 2009 is mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, bijgestaan door J.C.M. Franken als griffier, overgegaan tot de mondelinge behandeling van het beroep dat is ingesteld tegen de beslissing van de officier van justitie met bovengenoemd CJIB-nummer. Het beroepschrift is ingediend door:

naam: : [betrokkene]

adres : [adres]

woonplaats : [woonplaats],

nader ook te noemen “betrokkene”.

Betrokkene is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen.

Namens de officier van justitie is verschenen mw. L. Boereboom, werkzaam bij het CVOM.

Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden, welke aantekeningen worden geacht deel uit te maken van dit proces-verbaal.

Betrokkene heeft beroep ingesteld en daartoe aangevoerd hetgeen in het beroepschrift - dat zich bij de stukken van het geding bevindt - is vermeld.

1. De beoordeling

De kantonrechter heeft op grond van de navolgende overwegingen een beslissing genomen, welke beslissing is uitgesproken ter openbare terechtzitting.

Het beroep is ontvankelijk omdat het tijdig is ingesteld en er zekerheid is gesteld voor de betaling van de sanctie.

Volgens het zaakoverzicht is betrokkene door de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard in zijn beroep. De beslissing daaromtrent is echter niet aangetroffen, zodat niet kan worden vastgesteld dat deze daadwerkelijk is genomen en kan evenmin de grondslag voor die beslissing worden getoetst.

Uit het zaakoverzicht blijkt bovendien dat de geldigheid van de ijktabel van de gebruikte apparatuur bijna één jaar verlopen was op het moment dat de overtreding zou hebben plaatsgevonden. Hierdoor kan niet uitgesloten worden geacht dat een foutieve meting heeft plaatsgevonden, waardoor onvoldoende grond bestaat er van uit te gaan dat betrokkene de verweten gedraging heeft begaan.

De officier van justitie heeft ter zitting voorgesteld het beroep gegrond te verklaren. De kantonrechter zal, alles afwegend, de officier van justitie hierin volgen en het beroep gegrond verklaren. De bestreden beslissing, voor zover zou blijken dat deze is genomen, dient dan ook te worden vernietigd.

De gestelde zekerheid dient aan betrokkene te worden terugbetaald als hierna bepaald.

2. De beslissing

De kantonrechter:

verklaart het beroep gegrond;

vernietigt de bestreden beslissing van de officier van justitie, voor zover zou blijken dat deze is genomen;

draagt de officier van justitie op het bedrag dat aan zekerheid is gesteld aan betrokkene terug te betalen.

Waarvan proces-verbaal,

De griffier, De kantonrechter,

Bent u het met de beslissing op uw beroep niet eens, dan kunt u binnen zes weken na de hieronder vermelde datum van toezending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden, doch alleen indien:

a. de bij deze beslissing opgelegde administratieve sanctie meer dan € 70,00 bedraagt, of

b. het beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat de zekerheid niet (tijdig) is gesteld.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Breda, sector kanton, locatie Bergen op Zoom, Postbus 118, 4600 AC Bergen op Zoom en dient door degene die bij de sector kanton beroep heeft ingesteld of door zijn gemachtigde te zijn ondertekend.

U dient daarbij het zaaknummer te vermelden.

De procedure bij het gerechtshof verloopt geheel schriftelijk, tenzij in het beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting wordt gevraagd waarop u uw standpunt mondeling wilt toelichten.

Datum toezending beslissing: