Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2009:BJ2082

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
18-06-2009
Datum publicatie
09-07-2009
Zaaknummer
542255 mb 09-85
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

WAHV

Geringe snelheidsovertreding van een huisarts in zijn privé-auto op weg naar een patiënte thuis. De ovj. heeft gemeend in zijn beslissing in het geheel niet te moeten ingaan op het specifieke verweer van betrokkene en heeft de zaak afgedaan met een gestandariseerde motivering. De ktr. vernietigt de beslissing van de ovj. vanwege een motiveringsgebrek.

In zijn inhoudelijke beslissing toont de ktr. vervolgens begrip voor het handelen van de huisarts en matigt de opgelegde sanctie tot nihil. De ktr. benadrukt daarbij dat deze beslissing geen vrijbrief is voor de toekomst.

Wetsverwijzingen
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 9
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JWR 2009/77
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector kanton

Locatie Bergen op Zoom

Zaaknummer : 542255 MB VERZ 09-85

CJIB-nummer: 123154479

Uitspraak: 18 juni 2009

Op de in het openbaar gehouden zitting van 18 juni 2009 is mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, bijgestaan door A.H.J.M. Peijen als griffier, overgegaan tot de mondelinge behandeling van het beroep dat is ingesteld tegen de beslissing van de officier van justitie met bovengenoemd CJIB-nummer. Het beroepschrift is ingediend door:

naam: : [betrokkene]

adres : [adres]

woonplaats : [woonplaats], nader te noemen betrokkene.

Betrokkene is in persoon ter zitting verschenen, vergezeld van haar echtgenoot.

Namens de officier van justitie is verschenen mw. mr. B.H.E. Kilian, werkzaam bij de CVOM te Utrecht.

Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden, welke aantekeningen worden geacht deel uit te maken van dit proces-verbaal.

Betrokkene heeft beroep ingesteld en daartoe aangevoerd hetgeen in het beroepschrift - dat zich bij de stukken van het geding bevindt - is vermeld. Ter zitting is door de echtgenoot van betrokkene medegedeeld dat de gronden van het beroep worden gehandhaafd.

1. De beoordeling

De kantonrechter heeft vervolgens op grond van de navolgende overwegingen een beslissing genomen, welke beslissing is uitgesproken ter openbare terechtzitting.

Het beroep bij de kantonrechter is ontvankelijk omdat het tijdig is ingesteld en er zekerheid is gesteld voor de betaling van de sanctie.

Betrokkene is als kentekenhoudster de onderhavige sanctie opgelegd. Ten tijde van de overtreding was de echtgenoot van betrokkene de bestuurder van het voertuig.

De echtgenoot van betrokkene erkent op zich de hem verweten gedraging. Hij stelt echter dat hij als huisarts op weg was naar een patiënte die hij eerder die dag had gezien, maar die die namiddag als gevolg van een door een allergische reactie veroorzaakte astma-aanval onwel was geworden. Met spoed was hij onderweg naar haar.

Ter zitting heeft de vertegenwoordiger van de officier van justitie geconcludeerd tot ongegrond verklaring van het beroep. De echtgenoot van betrokkene was immers in een niet herkenbaar hulpverleningsvoertuig op weg naar zijn patiënt. Dit levert naar haar mening juist een grotere gevaarzetting op. Derhalve dient volgens haar de sanctie ongewijzigd in stand te blijven.

De kantonrechter zal het standpunt van de vertegenwoordiger van de officier van justitie niet overnemen. De kantonrechter merkt op dat betrokkene zeer specifiek verweer voert.

De officier van justitie heeft gemeend in zijn beslissing daarop te moeten reageren met een gestandariseerde motivering, die met geen woord ingaat op het door betrokkene gevoerde verweer. De kantonrechter zal de beslissing van de officier van justitie dan ook wegens een motiveringsgebrek vernietigen.

Met betrekking tot de thans aan de orde zijnde inhoudelijke beoordeling van het beroep staat vast dat de verweten gedraging is begaan. In de bijzondere omstandigheden van het geval, waarvoor de kantonrechter begrip kan opbrengen, ziet de kantonrechter echter aanleiding om de opgelegde sanctie te matigen tot nihil. De kantonrechter benadrukt dat deze beslissing geen vrijbrief is voor betrokkene in de toekomst.

Het voorgaande leidt ertoe dat de kantonrechter het beroep van betrokkene in die zin gedeeltelijk gegrond zal verklaren.

De gestelde zekerheid dient derhalve aan betrokkene te worden gerestitueerd.

2. De beslissing

De kantonrechter:

vernietigt de beslissing van de officier van justitie;

zelfstandig rechtdoend:

verklaart het beroep van betrokkene gedeeltelijk gegrond;

matigt de sanctie tot nihil;

draagt de officier van justitie op het bedrag van de zekerheidsstelling aan betrokkene terug te

betalen.

Waarvan proces-verbaal,

de griffier, de kantonrechter,

Bent u het met de beslissing op uw beroep niet eens, dan kunt u binnen zes weken na de hieronder vermelde datum van toezending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden, doch alleen indien:

a. de bij deze beslissing opgelegde administratieve sanctie meer dan € 70,00 bedraagt, of

b. het beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat de zekerheid niet (tijdig) is gesteld.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Breda, sector kanton, locatie Bergen op Zoom, Postbus 118, 4600 AC Bergen op Zoom en dient door degene die bij de sector kanton beroep heeft ingesteld of door zijn gemachtigde te zijn ondertekend.

U dient daarbij het zaaknummer te vermelden.

De procedure bij het gerechtshof verloopt geheel schriftelijk, tenzij in het beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting wordt gevraagd waarop u uw standpunt mondeling wilt toelichten.

Datum toezending beslissing: