Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2009:BG9038

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
06-01-2009
Datum publicatie
07-01-2009
Zaaknummer
197599 KG ZA 08-661
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Het gebruik van de naam ‘e-beat’ als extensie in een adreslink naar een webpagina is niet aan te merken als gebruik van het beeldmerk ‘eBEAT’, noch als (onrechtmatig) gebruik van de handelsnaam ‘eBEAT’. Geen belang bij de vorderingen. Toepassing van de indicatietarieven.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht, team handelsrecht

zaaknummer / rolnummer: 197599 / KG ZA 08-661

Vonnis in kort geding van 6 januari 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

THE BEAT FACTORY B.V., mede handelend onder de namen EBEAT en AV RETAIL PARTNERS,

gevestigd te Hilversum,

eiseres,

advocaat mr. L.J. Gravendeel te Hilversum,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HANDYMAN B.V.,

gevestigd te Breda,

gedaagde,

advocaat mr. W.E.L. van Kerkvoorden te Amsterdam.

Partijen zullen hierna ‘The BEAT Factory’ en ‘Handyman’ genoemd worden.

1.De procedure

1.1.Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 15 december 2008 met producties;

- de mondelinge behandeling ter zitting van 22 december 2008;

- de pleitnota van mr. Gravendeel;

- de pleitnota en producties van mr. Van Kerkvoorden.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt in dit kort geding uitgegaan van de navolgende feiten:

- Handyman houdt zich bezig met de detailhandel in technische producten en exploiteert daartoe tientallen winkels, verspreid over het hele land.

- Voor het verzorgen van interne opleidingen voor al haar werknemers heeft Handyman op 21 juni 2007 een overeenkomst gesloten met The BEAT Factory, waarbij The BEAT Factory zich heeft verbonden om het cursusmateriaal van Handyman in een digitale leeromgeving (‘application service provision’) aan te bieden aan de werknemers van Handyman. Op deze samenwerkingsovereenkomst zijn de algemene leveringsvoorwaarden van The BEAT Factory van toepassing verklaard.

- Aan elke werknemer van Handyman heeft The BEAT Factory een gebruikersnaam en een inlogcode verstrekt, waarmee vanaf de website van The BEAT Factory toegang tot de digitale leeromgeving van Handyman kan worden verkregen. Verder heeft iedere werknemer bij het inloggen ingestemd met de door The BEAT Factory opgestelde zogenaamde ‘eindgebruikers licentie overeenkomst’.

- Op zaterdag 11 oktober 2008 heeft The BEAT Factory van een werknemer van Handyman (vestiging Nijmegen) per e-mail een bericht ontvangen, inhoudende dat de database/website van The BEAT Factory een veiligheidslek heeft omdat daarin gegevens veranderd kunnen worden zonder enige vorm van voorafgaande controle.

- The BEAT Factory heeft de toegang van deze werknemer tot de digitale leeromgeving van Handyman onmiddellijk geblokkeerd. Bij brief van 14 oktober 2008 heeft haar raadsman Handyman gesommeerd verdere inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van The BEAT Factory te staken en gestaakt te houden. Nadat zij op 16 oktober 2008 nogmaals misbruik van haar software voor Handyman had geconstateerd, heeft The BEAT Factory de toegang tot de digitale leeromgeving van Handyman volledig geblokkeerd.

- The BEAT Factory is rechthebbende op de domeinnaam ‘www.ebeat.nl’ en rechthebbende op het gedeponeerde beeldmerk ‘eBEAT’.

3. Het geschil

3.1. The BEAT Factory vordert samengevat - om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

a. Handyman te gebieden om inbreuk en verminking in de vorm van wijziging van judicia op de software van The BEAT Factory te staken en gestaakt te houden;

b. Handyman te gebieden om ieder gebruik van de merknaam en handelsnaam van The BEAT Factory te staken en gestaakt te houden;

c. Handyman te veroordelen tot betaling van een voorschot op gemaakte onderzoekskosten, de geleden reputatieschade en de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten;

d. Handyman te veroordelen in de wettelijke rente over voornoemde posten vanaf drie dagen na betekening van dit vonnis;

e. Handyman een dwangsom op te leggen tot nakoming van de voornoemde geboden;

één en ander met veroordeling van Handyman in de volledige proceskosten ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.2. Handyman voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De voorzieningenrechter kan uitsluitend een voorlopige voorziening treffen indien de eisende partij daadwerkelijk belang heeft bij de gevraagde voorziening(en) én dat belang spoedeisend is. In dit geval ontbreekt een dergelijk (spoedeisend) belang.

4.2. Om te beginnen is voldoende aannemelijk dat in dit geval sprake is van een goedbedoelde en onschuldige actie van de werknemer van Handyman, juist gericht op het behartigen van het belang van The BEAT Factory, die dit zeer wel zó kon begrijpen en er zó ook profijt van had kunnen hebben. Zelfs indien zou worden aangenomen dat enige wettelijke of contractuele bepaling door Handyman zou zijn geschonden, dan nog is niet aannemelijk dat daardoor enige relevante en aan Handyman toerekenbare schade voor The BEAT Factory is ontstaan.

4.3. Het verwijt van The BEAT Factory aan het adres van Handyman komt er in essentie op neer dat één of enkele werknemers van Handyman in de digitale leeromgeving van Handyman slagingsgegevens van één of meer werknemers hebben gewijzigd. Volgens Handyman is dat gebeurd door, na het doen van een toets in de digitale leeromgeving van Handyman, in de adresbalk getoonde gegevens te wijzigen alvorens het resultaat van de gemaakte toets wordt getoond. Van een gebruik van het beeldmerk ‘eBEAT’ of van één van de handelsnamen van The BEAT Factory is daarbij geen sprake. Het gebruik van de naam ‘e-beat’ als extensie in een adreslink naar een webpagina is evenmin aan te merken als gebruik van het beeldmerk ‘eBEAT’, noch als (onrechtmatig) gebruik van de handelsnaam ‘eBEAT’. Bij het onder b gevorderde heeft The BEAT Factory dan ook geen belang. Aangezien Handyman en haar werknemers inmiddels geen toegang meer hebben tot de digitale leeromgeving van Handyman, is de mogelijkheid van herhaling van de verweten gedraging uitgesloten en heeft The BEAT Factory ook geen belang bij haar vordering onder a. De vorderingen onder c tot en met e zijn te beschouwen als nevenvorderingen en komen bij gebrek aan een zelfstandig belang én een deugdelijke onderbouwing van de gestelde en door Handyman betwiste schadebedragen evenmin voor toewijzing in aanmerking.

4.4. Als de in het ongelijk te stellen partij zal The BEAT Factory op de voet van het bepaalde in artikel 1019h Rv worden veroordeeld in de door Handyman in het kader van dit geding in redelijkheid gemaakte kosten. In aansluiting op het verzoek van Handyman wordt daarbij wat betreft de advocaatkosten uitgegaan van het indicatietarief ad eur 6.000,- voor een eenvoudige zaak. De kosten voor de door Handyman ingeschakelde informaticadeskundige worden vastgesteld op eur 4.095,- (21 uur x eur 195,- exclusief verrekenbare BTW). Het door Handyman voor dit geding verschuldigde vastrecht bedraagt eur 254,-.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

wijst de vorderingen van The BEAT Factory af;

veroordeelt The BEAT Factory in de kosten van het geding, gevallen aan de zijde van Handyman, tot op heden begroot op eur 10.349,-, waaronder begrepen een bedrag van eur 6.000,- aan salaris voor de advocaat;

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Leijten en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. De Baar op 6 januari 2009.?