Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2008:BI0657

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
30-12-2008
Datum publicatie
09-04-2009
Zaaknummer
AWB 08/3157
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

geen samenvatting

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector bestuursrecht, enkelvoudige belastingkamer

Procedurenummer: AWB 08/3157

Uitspraakdatum: 30 december 2008

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto artikel 27d van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) in het geding tussen

[belanghebbende] N.V., gevestigd te Curaçao

eiseres,

en

de inspecteur van de Belastingdienst,

verweerder.

Eiseres wordt hierna belanghebbende genoemd en verweerder inspecteur.

De bestreden uitspraak op bezwaar

De uitspraak van de inspecteur van 26 januari 2008 op het bezwaar van belanghebbende tegen de beschikking op het verzoek van belanghebbende om teruggaaf van omzetbelasting van 20 april 2007.

Zitting

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 16 december 2008 te [woonplaats]. Aldaar zijn verschenen en gehoord, belanghebbende, alsmede de inspecteur.

1. Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

2. Gronden

2.1. Belanghebbende is gevestigd in Curaçao en is voor de heffing van omzetbelasting in Nederland geregistreerd bij de Belastingdienst/Limburg, kantoor Buitenland. Belanghebbende verricht binnen Nederland geen aan de heffing van omzetbelasting onderworpen prestaties. Belanghebbende heeft met dagtekening 17 januari 2007 een verzoek om teruggaaf van omzetbelasting ingediend. Deze omzetbelasting heeft onder meer betrekking op een in Nederland aangeschafte auto.

2.2. De inspecteur heeft dit verzoek ingewilligd, met dien verstande dat hij een correctie voor het privé-gebruik heeft aangebracht, te weten 2,4% x 2,5 x de catalogusprijs van de auto.

2.3. Belanghebbende heeft bij brief van 7 mei 2007 bezwaar aangetekend tegen deze correctie. In de brief heeft belanghebbende tevens een aanvullend verzoek om teruggaaf gedaan, zulks met betrekking tot een tweede in Nederland aangeschafte auto. De inspecteur heeft het bezwaar ongegrond verklaard en heeft de behandeling van het aanvullende verzoek om teruggaaf aangehouden.

2.4. Ter zitting heeft de inspecteur verklaard dat hij het aanvullende verzoek om teruggaaf op dezelfde wijze zal behandelen als het onderhavige, zodat bij de tweede auto op dezelfde wijze rekening zal worden gehouden met het privé-gebruik. Belanghebbende heeft daarop zijn grieven laten varen.

2.5. Gelet op het vorenoverwogene is het beroep ongegrond verklaard.

3. Proceskosten

De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Deze uitspraak is gedaan op 30 december 2008 door mr. W. Brouwer, rechter, en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. J.M.J.F. Jansen, griffier.

Afschrift aangetekend verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (belastingkamer), Postbus 70583,

5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd.

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.