Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBBRE:2008:BD4382

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
28-04-2008
Datum publicatie
18-06-2008
Zaaknummer
188024 FT RK 08-476
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Dwangakkoord

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

Team handelsrecht

verzoek ex art. 287a Fw

insolventienummer: 188024 FT-RK 08/476

nummer verklaring: TIL0120800470

uitspraakdatum: 28 april 2008

in de zaak van:

[verzoeker],

wonende te Tilburg,

verzoeker,

tegen

Gemeente Helmond,

verweerder.

Partijen worden hierna [verzoeker] en de gemeente genoemd.

1. Het verloop van de procedure.

Dit blijkt uit de navolgende processtukken:

- het op 10 april 2008 ter griffie ingekomen verzoekschrift met bijlagen;

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van het verzoekschrift op 25 april 2008.

2. Het verzoek.

Dit strekt primair tot vaststelling van een dwangakkoord als bedoeld in art. 287a Fw en subsidiair tot toelating tot de schuldsaneringsregeling.

3. De beoordeling.

3.1 Bij de beoordeling van het onderhavige verzoek gaat de rechtbank uit van de navolgende vaststaande feiten.

- [verzoeker] heeft 1 preferente schuldeiser met een vordering van euro 56.133,14 en 12 concurrente schuldeisers, die in totaal een bedrag van euro 9.692,= van hem te vorderen hebben. Tot deze concurrente schuldeisers behoort de gemeente, met een vordering van euro 1.240,=.

- [verzoeker] heeft op of omstreeks 22 januari 2008 een schuldregeling aangeboden aan zijn schuldeisers, inhoudende een betaling van 2,2 % tegen finale kwijting aan de preferente schuldeiser en betaling van 1,1 % tegen finale kwijting aan de concurrente schuldeisers.

- De gemeente is de enige schuldeiser die geweigerd heeft in te stemmen met de aangeboden schuldregeling. De gemeente heeft bij schrijven van 7 maart 2008 als reden opgegeven dat de voorgestelde uitkering niet in verhouding staat tot de schuld en dat [verzoeker] niet eerder heeft gereageerd op pogingen om te incasseren terwijl de vordering al geruime tijd bestaat.

3.2 [verzoeker] heeft ter onderbouwing van het verzoek aangevoerd dat hij geen afloscapaciteit heeft, maar toch bereid is euro 45,= per maand af te dragen. Op grond daarvan kan hem een saneringskrediet worden verstrekt van euro 1.351,10 netto, zodat hij zijn schuldeisers een bedrag ineens kan aanbieden. [verzoeker] stelt dat dit het maximaal haalbare is, gezien zijn leeftijd. Hij is een alleenstaande man van 63 jaar, die drie keer gehuwd is geweest. Hij heeft zijn hele leven op de markt gestaan. De onderhavige vordering van de gemeente Helmond betreft een achterstand in de betaling van marktgelden. [verzoeker] heeft zijn marktactiviteiten beƫindigd en ontvangt op dit moment een WWB-uitkering. Zijn kansen op de arbeidsmarkt zijn, gezien zijn opleiding en leeftijd, niet rooskleurig.

3.3 De gemeente is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen.

3.4 De rechtbank zal, nu de gemeente ter zitting geen verweer heeft gevoerd en het verzoek de rechtbank niet ongegrond of onrechtmatig voorkomt, het verzoek tot vaststelling van een dwangakkoord toewijzen. Gezien deze toewijzing, behoeft het verzoek tot toelating tot de schuldsaneringsregeling geen bespreking meer.

3.5 De gemeente zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Nu voor het onderhavige verzoekschrift geen griffierecht verschuldigd is en [verzoeker] niet is bijgestaan door een procureur, worden de kosten begroot op nihil.

4. De beslissing.

De rechtbank:

beveelt de gemeente Helmond in te stemmen met de door [verzoeker] aan de gezamenlijke crediteuren aangeboden schuldregeling;

veroordeelt de gemeente Helmond in de kosten van dit geding, tot op heden begroot op nihil;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Hermans en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 april 2008 in tegenwoordigheid van de griffier.